Anna Starbrink, Liberalerna, och landstingets bokslut 2016

Nu har landstingets bokslut för 2016 kommit och det utvisar ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med förra året.  Ordning i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vården och kollektivtrafiken.

Enligt landstingets bokslutskommuniké uppgår resultatet för 2016 till 1,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder bättre än föregående år. En förklaring till det starka resultatet är att landstingets verksamheter varit duktiga på att hålla i kostnaderna och att skatteintäkterna ökat. Samtidigt kommer Stockholmsregionen även fortsättningsvis att dräneras på pengar genom det statliga utjämningssystemet, som inom några år kommer att kosta ca 2 miljarder kronor.

SLL:s resultat 2007–2016

Landstingets resultat 2007–2016

Landstinget är inne i en intensiv utvecklingsfas. Vården byggs ut på flera fronter. Vi ökar resurserna till primärvården, som är den vårdnivå som flest stockholmare har kontakt med. Vi etablerar nya närakuter för dem som drabbas av akuta sjukdomar, och vi bygger ut och moderniserar länets akutsjukhus. Under 2016 togs delar av Nya Karolinska Solna i bruk – Stockholmsregionens toppmoderna universitetssjukhus där de svårast sjuka patienterna kommer att få avancerad vård.

Samtidigt sker en omfattande satsning på kollektivtrafiken. Tunnelbanan dras till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Tvärbanan kommer gå hela vägen från Sickla till Kista och Helenelund. Spårväg City förlängs till T-Centralen och pendelbåtstrafiken byggs ut för att skapa nya kommunikationsvägar.

År 2016 investerade landstinget över 15 miljarder i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Vi kommer att fortsätta satsa, för att ge stockholmarna den allra bästa samhällsservicen även i framtiden. Då är det tryggt att veta att vi har ordning i ekonomin.

Länk till nyhet om landstingets bokslut 2016

Read more

Läkarbesöken både ökar och minskar i Stockholm. Och det är faktiskt bra, i båda fallen. Fler patienter får vård utifrån sina behov, fysiska eller psykologiska. Fler patienter får välja vård. Och flest stockholmare får specialistvård utan väntan. 

Antalet läkarbesök minskar något i primärvården, på husläkarmottagningar och vårdcentraler. Samtidigt ökar sjuksköterskebesöken i högre grad, och fortsatt fler stockholmare får träffa psykolog eller kurator. Det är bra, eftersom vi vill att läkarna ska kunna ta emot längre besök för t ex äldre och andra patienter med mer komplexa problem och större behov. Det var vårt mål när vi förändrade husläkarmottagningarnas ersättningssystem, i bred enighet mellan Alliansen, S och MP. Längre besök innebär förstås också färre besök, men distriktssköterskorna kan ta hand om fler lite enklare fall. Samtidigt är det förstås viktigt att patienter som behöver träffa husläkaren får göra det i tid. Det ser olika ut mellan olika mottagningar och är något vi följer noga.

Läkarbesöken minskar också på de stora sjukhusen, med ca 2,6%. Det handlar om när vi som patienter gör ett besök hos en specialistläkare som jobbar på sjukhus, i s k öppenvård (patienter som behöver läggas in på sjukhus, på en vårdplats, syns istället i statistiken för vårdtillfällen). Det är bra att läkarbesök i öppenvård på akutsjukhusen minskar – det är hela tanken med den förändring som vi kallar Framtidens hälso- och sjukvård. Vård på storsjukhus är något som de flesta av oss kan och ska undvika – för vår egen skull, och för att akutsjukhusens resurser ska fokuseras på de patienter med större och mer komplicerade vårdbehov, som verkligen behöver dem. Fler patienter ska istället få vård i öppenvård utanför sjukhusen. Och det är precis vad som händer. Continue reading Läkarbesök åt rätt håll – fler och färre!

Read more

Nu har vi facit 2016: Antalet sjuksköterskebesök har ökat mer än antalet läkarbesök170 särskilda mottagningar för äldre och 64 mottagningar för patienter med astma/kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) har startats. Rådgivande samtal kring levnadsvanor (såsom rökning och övervikt) har ökat med cirka 30 procent och en ökning ses också av de psykosociala insatserna.

Detta är riktigt bra förändringar som kommer sig av att vi ändrat hur pengarna fördelas till vårdcentralerna med inriktning att stärka vården för kroniskt sjuka och de med sämst hälsa. Jag har många gånger skrivit om husläkarmottagningarnas viktiga roll i hälso- och sjukvården. Och vi har genomfört en rad förändringar, som nu glädjande nog ger resultat.

Det är bokslutstider och dags att summera året vi lämnade bakom oss på nyårsnatten. Det har varit ett år av förändringar. I ekonomiska mått är utfallet för hälso- och sjukvårdsnämnden som det ska, i det närmaste en ekonomi i balans. Budgeten om fattade 55,3 miljarder kronor och utfallet blev -25 miljoner kronor (-0,04%). Nu fortsätter vi arbetet för att göra verklighet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, det vill säga vårt långsiktiga arbete för att förändra och rusta vården för framtiden.

År 2016 ökade andelen vård utanför akutsjukhusen, vilket är en viktig förändring. Vår vilja är att fler ska få hjälp utanför akutsjukhusen, där helst enbart de som verkligen har behov av akutsjukhusens resurser ska vårdas. Framförallt har den så kallade slutenvården, det vill de patienter som är inlagda, minskat på akutsjukhusen. Istället får många vård i den särskilda äldresjukvården, geriatriken och i sitt eget hem med avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

Stockholmspatienterna har också fått vård utan väntan i högra grad är riket i stort. Det har jag skrivit om tidigare här på bloggen.

Ett annat område som går åt rätt håll är antibiotikaanvändningen, som minskar. Det är viktigt eftersom antibiotikaresistensen är ett allvarligt hot mot människors hälsa på sikt. Tyvärr är Stockholmsvården inte tillräckligt bra på detta, utan använder mest antibiotika för sina patienter i landet. Men glädjande är att användandet minskar i Stockholm med 2%. Vi kan så klart inte känna oss nöjda förrän vi minskar användandet betydligt mer än så. 

Det var en lite återblick på 2016. Det är bra att titta tillbaka och se vad vi uppnått och vad vi kan lära av detta. Nu är fokus framåt och den fortsatt vårdutvecklingen i länet. Stora utmaningar finns kring tillgänglighet och situationen på akutsjukhusen som stundtals inte är rimlig. Landstingsfullmäktige har beslutat att hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 är 56,8 miljarder, det vill säga 2,1 miljarder kronor mer än förra året. Resurserna ska användas varsamt och vårt förändringsarbete fortsätta. Följ gärna min blogg så kommer du att få läsa mer om detta.

Read more

Daniel, jag och Marie gillar vårvinterns sol.

Gustav, Ella, Irene och jag är Alliansens gruppledare.

Hela gänget: Irene Svenonius, jag, Peter Carpelan, Paul Lindquist, Marie Ljungberg Schött, Kristoffer Tamsons, Ella Bohlin, Daniel Forslund och Gustav Hemming.


 

Jag och Alliansens övriga landstingsråd har ägnat ett par dagar åt gemensamma diskussioner och framtidsspaningar om Stockholmsregionens utveckling inom framförallt vård och kollektivtrafik.

Nu börjar arbetet att forma nästa års budget. Men vi blickar längre fram än så. Att utveckla Stockholmsregionen är en rolig och långsiktig uppgift för många goda krafter som behöver samverka.

 

Read more

Varje år delas kunskapspriset Gyllene äpplet ut i Stockholms läns landsting. I år var det två välförtjänta pristagare som fick komma till Landstingssalen och ta emot sitt äpple, men också pengar att använda till fortsatt kunskapsutveckling.

Första pris gick i år till Barnonkologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinsks universitetssjukhuset och deras arbete ”från pärm till app” som handlar om att ge samlad och relevant information digitalt till familjer där barn drabbas av cancer. Ett innovativt arbete som förtjänar att belönas. 

Juryns motivering:

”Från pärm till app. En dynamisk informationskälla för korrekt, aktuell och förebyggande information till barn som vårdas för cancer och deras familjer. I en tid med stora förändringar har ett bra ledarskap möjliggjort ett viktigt utvecklingsarbete för patienter och vårdpersonal.”

 

Andra priset gick i år till avdelning 65 Kirurg- och urologkliniken Danderyds sjukhus för en lyckad satsning på klinisk farmaceut i vårdteamet. De sätter fokus på rätt läkemedelshantering genom att gå igenom och uppdatera patientens läkemedelslista och att upptäcka och rapportera läkemedelsrelaterade problem.

Juryns motivering:

”Med nya arbetssätt där farmaceuter ingår i vårdteamet har den samlade kompetensen ökat som i sin tur leder till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet.”

Hjärtliga gratulationer till pristagarna! Läs mer om priset och pristagarna här. 

Read more

Idag firar vi alla varma hjärtan och kärleken. Det behövs. Rent privat ska jag fira mina små älsklingar ikväll. Stora hjärtat är i USA med sitt jobb så honom får jag fira på distans. Men vi kan ju också ägna dagen åt några tankar till de som gör gott för andra.

Först och främst de riktiga vännerna. De som finns där i ur och skur. Som ger glädje, trygghet och energi. Som aldrig dömer men ofta stöttar. De som ger kritik på ett sätt så vi kan lyfta oss. De som vi kan bara vara tillsammans med. Ni – och ni vet nog vilka ni är – är värda att fira på alla hjärtans dag.

Lite mer otippat kanske vill jag ge lite kärlek till fritidspolitikern, denna hårt arbetande människa som väljer att lägga sin fritid och sitt engagemang på vårt gemensamma demokratiska samhälle. Det är inte ofta denna vardagshjälte får ett tack. Men vi ska vara tacksamma att människor gör detta. Det är de som utgör stommen i den lokala demokratin.

Och så kvinnorna före oss. De som slogs för sina och våra rättigheter. De som drev fram demokratin i vårt land och såg till att även flickor fick utbilda sig. De som frigjorde kvinnan från hemmet och mannen och såg till att de och vi kan försörja oss själva och forma våra liv. Många hjärtan till er. Men också till dem som slåss på dagens barrkader mot våld, hedersförtyck (snarare skamligt förtryck!), ekonomiska ojämställdhet, sexistiska lågvattenmärken på nätet, slöjtvång i fjärran länder och mycket annat.

De av mina läsare som tänker på hjärtat ur ett med fysiologiskt perspektiv ska förstås inte gå lottlösa ur bloggposten. Låt mig därför lyfta fram hjärtsjukvården som räddar liv varenda dag. Danderyds sjukhus har Stockholms bästa hjärtsjukvård och är bäst i landet på att, inom rekommenderad tid, åtgärda hjärtinfarkt där ett kranskärl är helt blockerat. Allt enligt Swedehearts nationella kvalitetsindex 2016. (Jag uppdaterade bloggen här eftersom jag idag fick se nyheten om årets ranking)

Read more

Det är en dyster utveckling för världens kvinnor. Trump har, som ett av sina tidigaste beslut som president i USA, beslutat att dra in biståndet till organisationer som arbetar med abortfrågan. Här hemma i Sverige driver SD krav på skärpt aborträtt och en barnmorska driver sitt krav på att slippa arbeta med aborter till Arbetsdomstolen.

Allt detta oroar mig. I två tredjedelar av jordens länder är abort förbjudet. Men det betyder inte att inte kvinnor gör abort. De blir däremot hänvisade till illegala aborter, inte sällan förknippat med stora risker. Världens kvinnor behöver få tillgång till säkra, legala aborter. Då får de också makt över sina liv.

Abort är en frihetsfråga som i Sverige sedan 1974 gett kvinnan makt över sin egen kropp. Jag vår ofta uppleva hur frågan om hoten mot aborträtten viftas bort. Många tycks känna stor tillit till att vi i Sverige är immuna mot konservativa krafter som vill minska kvinnors frihet. Jag hoppas de har rätt. Men jag tänker inte ta det för givet. Vi måste bevaka aborträtten noga. Rätten till abort är en frihet som måste försvaras. 

I Stockholm där jag har ansvar för hälso- och sjukvården utvecklar vi abortvården och ser till att det blir enklare att få säkra medicinska aborter i hela länet. Genom Vårdval Gynekologi går vi från en handfull mottagningar till ett femtiotal som kan erbjuda hjälp med abort.

Om vi inte ska vakna upp en dag och kvinnors rättigheter har glidit oss ur händerna gäller det att läsa på och vara aktiv. Här är några länkar till artiklar och inlägg som jag skrivit om abortfrågan, läs och sprid gärna:

Försvara aborträtten i Dalarna, Sverige och världen.

Abortkampen fortsätter

Bättre till gång till aborter 

Aborträtten ska värnas – tydligt liberalt besked. 

Oacceptabelt inskränka aborträtten

Mer om aborter i Sverige

Ja till livets skuldbeläggande

Read more