På tisdag beslutar Stockholms läns landsting om regelverk kring assisterad befruktning. Därmed kan fler få hjälp att bli föräldrar. 

Kort sammanfattat kan en säga att samma regler som förr gällde för par nu också ska gälla för singlar. På tisdag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden och då räknar jag med att få klubba beslutet om att Stockholm erbjuder assisterad befruktning i enlighet med den rekommendation som Sveriges kommuner och landsting antagit.

  • Landstinget ersätter upp till sex inseminationer med donerade spermier eller upp till tre IVF-behandlingar med donerade spermier.
  • Kvinnan ska vara under 40 år, eventuellt kvarstående frysta embryon kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.
  • Den ensamstående kvinnan ska vara över 25 år.
  • Patientavgiften är densamma som för par, det vill säga 350 kr.
  • Om den ensamstående kvinnan redan är vårdnadshavare till ett barn erbjuds inte offentlig finansierad assisterad befruktning.

Från årsskiftet kommer assisterad befruktning att ingå i vårdval specialiserad gynekologi. Då kan alla gynekologer med rätt kompetens få möjlighet att göra assisterad befruktning. Idagsläget ges denna behandling bara på ett fåtal kliniker i länet.

Ett bekymmer är att de spermier som tidigare donerats inte får används av ensamstående. Det betyder att det behövs nya donatorer som vill bidra till att singlar kan få hjälp med assisterad befruktning. Här kan du läsa vad som gäller för donation enligt socialstyrelsens föreskrifter.

Den nya lagen som ger ensamstående möjlighet att få hjälp att bli föräldrar är en välkommen förändring. Men dessvärre var lagen inte särskilt väl förberedd och framförallt har staten gett landstingen ett nytt uppdrag utan att skicka med en krona. Det har därför krävts en hel del diskussioner inom och mellan landstingen kring detta. Nu finns det i allafall en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting som jag tror och hoppas att vi kan följa i hela landet.

Continue reading Hjälp att bli förälder

Read more

image

I Liberalerna pågår ideutveckling och idédebatt ständigt. Själv leder jag Liberalernas välfärdskommisson med uppdrag att formulera Liberala svar på välfärdsutmaningarna. Ständigt ställs vi inte vägval i frågor som kan beskrivas som liberala dilemman.

För mig är det självklart att sätta mäninskans frihet främst och gränsen för den friheten går vid en annan människas frihet. Men det är inte alltid självklart exakt var den gränsen finns. Inom välfärdsområdet är alkohol- och narkotikapolitiken och frågan om dödshjälp exempel där debatten ofta är livlig liberaler emellan. Men det finns förstås gott om andra frågeställningar också. Jag vill gärna att vi ska föra samtal om detta och skrev därför en artikel i Tidningen Nu om  Liberala dilemman. Läs gärna den!

Read more

Europasamarbetet viktigt för liberaler.

Jag kom nyligen hem efter några dagars studieresa i Nederländerna. Varje gång jag reser till något annat land i EU slås jag av hur integrerade vi blivit i Europa. Skulle jag drabbas av sjukdom vet jag att jag kan få hjälp i det land jag befinner mig eftersom Sverige och övriga EU enats om att jag och alla andra EU-medborgare ska ha goda möjlighet att få del av välfärdens tjänster. Det skapar trygghet och möjligheter för oss. Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete mellan länder och politiker grundad i en gemensam vilja att skapa en bättre framtid i Europa.

Jag skrev nyligen en debattartikel i NA tillsammans med Anna Ågerfalk (L) i Örebro. Vi delar det liberala engagemanget för välfärdens utveckling och för Europa samarbetet. Brexit oroar oss. Vi måste synliggöra vad EU-samarbetet ger oss. Det behövs för att säkra framtidens välfärd i Sverige och i Europa.

 

Read more

img_1881
Det är vackert i Amsterdam. mesta tiden tillbringade vi dock i trista konferensrum.

Det är vackert i Amsterdam. mesta tiden tillbringade vi dock i trista konferensrum.

Denna vecka har jag och mina gruppledarkollegor i landstinget varit på studieresa i Amsterdam med omnejd.

Det blev tre intensiva och fullmatade dagar med stort fokus på digitalisering, eHälsa och modernisering av sjukvården. Stockholm och Sverige har många framtidsfrågor som behöver lösas, och det delar vi förstås med övriga länder. Holland är ett spännande land när det kommer till sjukvård och är på många sätt jämförbar med Sverige, inte minst kulturellt.

Vi fick lära oss mycket om arbetet med att implementera nya journalsystem och utveckla nya eHälsotjänster som underlättar för vårdens medarbetare och stärker patienternas ställning.

Continue reading Inspiration från Holland

Read more

Idag presenterade regeringen och vänsterpartiet sitt gemensamma förslag om universitetssjukhusen. En del av paketet är att regeringen vill förbjuda landsting att upphandla universitetssjukhusen. Det är en kraftfull spark mot en öppen dörr eftersom inget landsting föreslagit att något universitetssjukhus ska drivas privat. Förslaget innebär därmed ingen förändring i verkligheten. 

I förslaget finns ett annat inslag som är mer oroande då det skulle få mycket allvarliga konsekvenser om det förverkligades. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att klockan ska vridas tillbaka till år 2007 och att allt som då var vård inom universitetssjukhusens ram ska läggas tillbaka på dit, även om utveckling gör att den vården numera ges på alla sätt bättre på andra vårdnivåer. Förslaget är besynnerligt, men effekterna kan bli allvarliga.

En stor grupp patienter som förr behövde sjukhusvård kan nu vårdas hemma med ASIH – avancerad sjukvård i hemmet. Annan vård var tidigare högspecialiserad och utvecklades på universitetssjukhus men är i dag mer ”vanlig” sjukvård som kan ges på många andra sjukhus eller i den specialiserade öppenvården. Under de senaste tio åren har utvecklingen varit snabb. Patienterna har blivit allt mer medaktörer i vården och mycket vård flyttas från slutenvården på universitets- och akutsjukhus till hemmen och till öppenvården. Det är en utveckling som verkligen gynnat patienterna och den bör självklart fortsätta. Men nu har regeringen och Vänsterpartiet bestämt sig för att 2007 var det perfekta läget för universitetssjukhusen och därför ska de återställas och cementeras som det var. Sjukvård är dock ingen museeiverksamhet eller tidskapsel.

Idag är begreppet ”universitetssjukhus” missvisande. Vi borde tala om universitetssjukvård, eftersom hela vårdkedjan eller nätverket runt patienten måste involveras i forskning och utbildning. Vi har exempelvis akademiska vårdcentraler i Stockholm och akademiska specialistcentra är en viktig framtidsutveckling som innebär att andra aktörer än universitetssjukhusen får en allt viktigare roll.

I Stockholm arbetar vi för några viktiga principer som det finns (eller fanns?) bred enighet kring – att vård ska ges på bästa tänkbara vårdnivå. Den vård som inte kräver universitetssjukhusets eller akutsjukhusens resurser ska ges på annat håll, exempelvis i geriatriska enheter, öppna specilaistmottagningar, i det egna hemmet eller kanske på vårdcentralen. Det är en utveckling som verkligen gynnar patienterna. Men som med regeringens förslag delvis ska rullas tillbaka.

Jag svarar här på Gabriel Wikströms (s) och Karin Rågsjö (V)s debattartikel. Jag tycker de ägnar sig åt en tragisk kamp mot väderkvarnar när energin borde läggas på att utveckla tillgängligheten.

Fler som uppmärksammar dagens debattfråga:

SvD SR P1, SR P4, Dagens Medicin

Read more

Skärgårdsbåten Storskär.

Idag startar den nya båtlinjen som går mellan Tappström på Ekerö och Klara Mälarstrand i stan. Därmed utökas möjligheterna för fler att pendla med båt och kollektivtrafiken utvecklas. Landstinget har beslutat att testa pendlingsbåtlinjen under två år för att se om detta kan passa människorna som arbetspendlar i området. Jag hoppas försöket slår väl ut. Tanken är att tidtabellen ska följa resmönstertet för arbetspendalarna. Det vill säga när många ska till jobbet ska båtarna gå. Sen blir det uppehåll mitt på dagen när pendlandet är mindre så att det inte går tomma båtar. Här kan du läsa mer om den nya linjen.

Själv tar jag ibland vår andra pendlingsbåt till jobbet, den som går över Riddarfjärden från Torkel Knutssonsgatan/Söder Mälarstrand till Kungsholms torg. Trevligare sätt att resa till jobbet finns inte och framförallt är det smart, snabbt och smidigt. Särskilt bra känns den nu när det är så rörigt vid Slussen under den stora ombyggnationen.

Read more

Idag sommartalar Jan Björklund

I veckan som gått startade skolan. Det var med rätt mycket pirr i magen som mina egna barn gick till sin första skoldag. Stor glädje att få träffa klasskamraterna, lärarna och alla andra igen. Och nyfikenhet inför vad som väntar. Jag hoppas den här positiva känslan dröjer sig kvar länge. Förutsättningarna för detta är goda, mina barns skola är fin och välfungerande. Men svensk skola har enorma utmaningar och det finns mycket jag skulle vilja se förändras.

Idag skriver Jan Björklund en debattartikel i DN om nödvändiga satsningar på lärarkompetensen.

Continue reading Om skolan lyckas lyckas Sverige

Read more

Idag presenterade regeringen, eller snarare Socialdemokraterna, tankar om att förbjuda tiggeri. Jag motsätter mig ett sådant förslag. Att människor lever i fattigdom och utsatthet är tragiskt. Att tigga för sitt uppehälle är ingen långsiktigt lösning för att skapa en värdig livssituation. Men att förbjuda tiggeri hjälper inte dessa utsatta människor. De kommer förmodligen att fortsätta tigga någon annanstans. Vad har de för val?

Continue reading Jag säger nej till tiggeriförbud

Read more

DU KAN BLI BLODGIVARE! Det behövs fler som ger blod för att möta behovet i sjukvården. Därför pågår just nu en nationell kampanj för att inspirera fler att bidra. Stockholm deltar förstås.

A, O och B är de bokstäver som ger namn åt våra blodgrupper. Det är också de bokstäver som jag uteslutit i rubriken ovan. Kampanjen kallas ‘Missing Type’ och går ut på att ta bort bokstäverna A, O och B från olika texter på webbplatser, logotyper och skyltar för att på så sätt skapa uppmärksamhet om att det behövs fler blodgivare i samhället. Ett ganska roligt sätt att uppmärksamma att det behövs fler blodgivare tycker jag.

Läs mer och anmäl dig som blodgivare på  www.geblod.nu

 

Read more