cof

Igår var vi många som gick ut på torg runt om i landet för att manifestera våra krav på att människor med funktionsnedsättning inte ska drabbas av de försämrade villkor som regeringen just nu genomdriver.

Jag anslöt mig till den stora skara som samlades på Norra Bantorget i Stockholm. Det fanns många på plats som ville berätta vad LSS betyder i praktiken gör många människor. På bilden ovan ser ni Maria Johansson och Lise Lidbäck, två färgstarka ledare i arbetet för jämlika villkor för människor med funktionsnedsättning.

dig

Ett starkt anförande som berörde mig djupt höll Lise Lidbäck som bad oss hålla en tyst stund för den kvinna som tragiskt gick avsluta sitt liv på en offentlig toalett i Malmö då hon förlorat sin assistans och därför inte fick den hjälp hon så väl behövde.

Jag hoppas att regeringen äntligen ska börja lyssna på de berättigade kraven från  brukarna och deras anhöriga.

Jag känner stark med alla de familjer som förlorat eller riskerar att förlora sitt stöd för att deras barn ska få en rimlig chans att förverkliga sina drömmar i livet, eller helt enkelt få ha ett fungerande liv.

dig

En skylt som grep tag lite extra i mitt eget mammahjärta ser ni ovan. Vad händer med barnen när föräldrarna inte orkar? Vad händer med syskon? Det är sådana tankar som alltför många nu tvingas tänka. Rädslan för indragen assistans och drastiskt försämrade villkor skrämmer många berörda.

img_3426

Vårt välfärdssamhälle måste kunna ge grundläggande stöd till de människor som behöver det allra mest. Därför kändes det så viktigt att trotsa kylan för lördagens manifestation.

 

Read more

img_3422

Idag besöker jag, tillsamman med några kollegor från Liberalerna, Företagarna för ett samtal om jobb.

Det finns många människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden därför att man saknar rätt erfarenheter, kontakter och kanske språkkunskaper. Vi måste försöka skapa bättre möjligheter för dem att få jobb. Vi vet också att det finns arbetsgivare som har svårt att finna rätt kompetens och engagemang.

Liberalerna föreslår att en helt ny anställningsform – Startjobb – ska införas. Det innebär att unga människor, upp till 23 år och personer som nyligen anlänt till Sverige som flyktingar under de fem första åren efter beslut om uppehållstillstånd kan få chansen till jobb.

Lönen blir lägre för den här gruppen 14 000 – 16 000 kronor i månaden, tänker vi oss. Det är ingen hög lön, men det är bättre än exempelvis försörjningsstöd som många gånger är alternativet. I dag lever över 2 miljoner vuxna människor på en lägre månadsinkomst.

Arbetsgivaren ska inte behöva betala sociala avgifter för den som anställs med startjobb. Men lönen ska vara pensionsgrundande så staten får skjuta till lite pengar för det. Dock blir det sammantaget en stor ekonomisk vinst eftersom varje person som behöver arbetsförmedlingens insatser och någon form av ekonomiskt bidrag kostar mycket pengar i statskassan.

Men den riktigt stora vinsten handlar inte om pengar utan om att människor släpps in i samhället och kan bidra till att utföra viktiga arbetsuppgifter.

Hos Företagarna fick vi lära oss mer om deras stora engagemang för entreprenörernas villkor. vikten av att skapa goda förutsättningar för företagare omfattar även alla dem med företagarbakgrund som kommit till Sverige som asylsökande. Försiktigt räknat tror Företagarna att cirka 10000 har varit företagare i sina hemländer. I Västmanland har man satt igång aktiviteter för just denna grupp genom stort ideellt engagemang. Vi fick också med oss synpunkter på vårt eget förslag om startjobb. Glöm inte marginalskatterna  som hämmar arbetsmarknaden och koppla ihop modellen med utbildningsperspektivet, var några uppmaningar som är lätt för oss i Liberalerna att bejaka.

Read more

superhjalte

Stockholm är en fantastisk stad, fylld av entreprenörsanda och kreativitet. Här skapas framgångsrika företag som tar världen med storm. I dessa tider känns det viktigt att stanna upp och fundera över de fantastiska möjligheter som ligger framför oss.

Jag kan inte låta bli att fundera på hur det hade sett ut om Stockholm hade haft de optimala förutsättningarna för företagande. Om ingen bostadskris hindrade företagen att rekrytera internationella talanger och om infrastrukturen hade knutit ihop hela länet på bästa möjliga sätt.

Stockholm har en enorm potential som vi som fått förtroendet att leda regionen har i uppgift att ta vara på. Liberaler är särskilt bra på det! I slutet av oktober skrevs handelsavtalet CETA på av EU och Kanada. EU:s handelskommissionär, Liberalernas egna Cecilia Malmström, berättar i Tidningen Nu om hur viktiga frihandelsavtalen är för globaliseringen och jag kan inte annat än hålla med. Det är oerhört viktigt att vi vågar bana vägen för samarbete mellan företag i olika delar av världen. Globalisering och frihandel är den bästa vägen att gå för att minska fattigdom.

Genom ökande export, import och, investeringar gynnas samhällsekonomin – och därmed också individerna, som kan ta del av en allt större tillväxtkaka. Varje framsteg för frihandeln är ett framsteg för liberalismen världen över.

Det är en orolig vardag vi numera lever i. Brexit, flyktingkrisen och Donald Trumps framgångar i den amerikanska presidentvalskampanjen skapar påtaglig oro för framtiden hos många av oss. Då krävs det mer än någonsin tidigare att vårt samhälle är rustat för snabba förändringar. Där spelar frihandel och globalisering en stor roll. För Stockholmsregionen, och hälso- och sjukvården som jag ansvarar för, handlar det till exempel om att bejaka internationella samarbeten och kunskapsöverföring, att vi ska fortsätta ta emot svårt sjuka patienter från andra delar av Sverige och från andra länder och låta våra egna patienter få vård utomlands om vi saknar någon specialistkompetens. Vi ska välkomna människor som kommer hit och vill jobba i vården – vi ska helt enkelt vara en region som präglas av öppenhet.

Jag har nämnt det i tidigare inlägg men det är värt att nämna igen, när människor upplever att utvecklingen går åt fel håll så är Liberalernas uppgift viktigare än någonsin. Att rusta upp samhället för framtidens utmaningar är viktig del av det arbetet. Vi måste ta ansvar och våga leda vägen

Read more

Ikväll har jag besökt Nya Karolinska sjukhuset som snart öppnas för de första patienterna. Få har nog missat medias larmrapporter. Men på sjukhuset pågår ett metodiskt förberedelsearbete med patientsäkerhet i fokus.

Jag är imponerad av medarbetarnas engagemang och det gedigna förberedelsearbetet som pågått länge och nu är inne i sin intensiva slutfas. På söndag planeras de första patienterna flyttas över till det det nya sjukhuset. 

Patientsäkerheten är i fokus när de sista detaljerna justeras. Det är också huvudbudskapet från sjukhusets ansvariga – patientsäkerheten sätts främst!

Jag är övertygad om att sjukhuset kommer att bidra till vårens utveckling och vars betydelsefullt för många svårt sjuka. Men jag är lika övertygad om att den förändringsprocess som nu pågår innebär en kraftansträngning för medarbetarna. Är det något ett högspecialiserat universitetssjukhus är redo att möta varje dag så är det akuta händelser, och sådana kommer säkert att uppstå när en såhär stor förändring genomförs. Framför oss ligger fantastiska möjligheter till medicinsk utveckling.

Jag lyssnade bland andra på Boubou Hallberg som ansvarar för de sjuka små barnen i neonatalvården. Han beskrev de stora förbättringar för hans patienter som det nya sjukhuset ger. Som lekman har jag tänkt att själva flytten av svårt sjuka barn är något komplicerat och ovanligt men för medarbetarna här är det en vanlig arbetsuppgift som hör till när man arbetar  på ett högspecialiserat sjukhus som tar emot patienter inte bara frpn Stockholm utan från hela landet och ibland från världen utanför. 1 advent får de nytta av sin erfarenhet på området för då är det barnsjukvården som tar plats i huset.

Bilder: På bilden ovan ser du ett intensivvårdsrum. Nedan exempel på konst, häftig utsikt och jag själv i intensivt samtal.

Read more

Inför inflyttningen till Nya Karolinska i Solna (NKS) har jag varit mycket tydlig i dialog med Karolinskas ledning: Patientsäkerheten ska sättas i första rummet. Det är också så jag uppfattar att universitetssjukhuset arbetar med flytten.
På söndag och måndag sker den första inflyttningen på Nya Karolinska i Solna (NKS). Då går det från byggprojekt till universitetssjukhus. Flytten kommer ske gradvis fram till 2018. Först att flytta är hjärt- och kärlsjukvården, sedan följer barnsjukvården.

I dagens SvD ifrågasätts patientsäkerheten och inflyttningen av en tidigare chef (”Sjukhuset är inte patientsäkert”). Karolinska universitetssjukhuset har kommenterat hur man värnar och säkerställer patientsäkerheten under flytten.

Jag har under morgonen tagit kontakt med landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och Karolinska universitetssjukhusets högsta ledning, för att ta reda på läget. 

Att flytta ett sjukhus – särskilt ett med den mest avancerade vården och några av de svårast sjuka patienterna – är förstås inte enkelt. Karolinska universitetssjukhuset har haft ett stort förberedande arbete, antalet patienter och vårdinsatser minskas tillfälligt under flyttperioden. För några veckor sedan hölls en stor övning, där man hade vissa problem med själva övningsupplägget (figuranter som saknades m m) och även upptäckte en del problem med teknik och annat. Här kan ni läsa en summering av övningen inför inflytten på NKS. Problem med det nya sjukhuset ska åtgärdas inför inflytten. Det är mitt krav och min förväntan, och det är förstås själva syftet med att ha dylika övningar.

I mina kontakter med Karolinskas ledning har jag varit väldigt tydlig: Patientsäkerheten måste sättas i första rummet inför, under och efter flytten. Svaret från sjukhusledningen är att patientsäkerheten avgör. Och som det ser ut nu är bedömningen att patientsäkerheten är säkerställd.

NKS är ett granskat och omdiskuterat projekt. För mig är det viktigaste att vi får ett välfungerande sjukhus, med en vård som är organiserad runt patientens behov, utan organisatoriska stuprör där patienter med komplexa problem riskerar att fastna på ett ställe utan att någon har helhetsbilden. Det handlar om kvalitet och effektivitet, och givetvis om patientsäkerhet. 

 

Read more

 

Idag samlas Liberalerna på Lidingö för att anta en ny integrationspolitik. Själv är jag fortfarande tagen av mina upplevelser i USA. Jag tycker vi i Sverige på många sätt är möjligheternas land. Men vilken smäll vi nu fått, vi som arbetar för frihet och öppenhet. När rösträkningen i USA var klar blev vi häpla över resultatet. För en tid sedan chockades vi över Brexit. Det går inte att blunda för att det finns en stark rörelse i många länder, även här i Sverige, av människor som inte blir sedda och hörda. De är det nya glömda Sverige. De vill ha svar på sina frågor om framtiden. Och det är frågor giltiga för oss alla.

Svaren finns i byggandet ett samhälle där människor kan få jobb och bostad, där skolor ger allsidig utbildning och inte vilar på religiös grund, vilket blivit en stor och växande utmaning i några utanförskapsområden. Och framförallt där människor ser möjligheter i sin egen och sina barns framtid.

Vi vet att invandring, öppenhet och fungerande integration ger nya möjligheter. Det är därför nödvändigt att forma en modern, liberal integrationspolitik.

Hälsa är en viktig integrationsfråga. Och en frihetsfråga. Hälsan i Sverige är bland de bästa i världen, men det är stora skillnader. Vilka drabbas av det? Det är naturlugtvis det nya glömda Sverige. Människor som bor i våra fattiga utanförskapsområden har det tufft. Det påverkar deras hälsa. De har dessutom svårare att söka och få vård. Att göra vården tillgängligare för dem en viktig integrationsfråga. Det vill jag lyfta fram särskilt ur vårt nya program.

Här kan du läsa tidigare inlägg om integrationsprogram

Read more

skarmavbild-2016-10-31-kl-19-10-34

Det blev ingen segerfest för mig. Trumps överraskande seger i presidentvalet skakade om mig, många här i USA och säkert i hela världen. Vad händer nu, är frågan som allt kretsar kring när jag följer amerikanska nyhetssändningar. Trump har talat och hållit en försonande ton, samtidigt sägs det i media att han övervägar att låta en åklagare undersöka Clintons email, som ju för några dagar sedan avfärdades av myndigheterna. Tids nog får vi veta hur han tänker hantera sina vallöften. 

Hillary Clinton har spräckt många glastak i sin karriär men den här gången gick det inte. Därmed är förmodligen hennes egen karriär i den absoluta makttoppen i USA över.

Hon höll nyss sitt tal efter förlusten till sina väljare och lyfte fram vikten av att fortsätta kämpa för kvinnor, för hbt-personers rättigheter, för personer med funktionsnedsättning… Det är vår skyldighet som medborgare att fortsätta jobba för det vi tror på. Hon sa också att Donald Trump har valts till president och det är vår skyldighet att vara öppna i sinnet och ge honom en chans att verka som president. Vi måste se honom som allas vår president. Hon tackade sin familj för allt engagemang och för att de lyfte henne genom hela valrörelsen. Hon tackade alla som arbetat för hennes kampanj. Sluta aldrig tro på att kampen för det som är rätt är värt ansträngningen! Vi är starkare tillsammans! Hon var uppenbart besviken.

Jag undrar vem som kan samla och kanalisera allt den engagemang som jag sett och känt bland partiaktivister och volontärer? Där finns ett stort utrymme för någon annan att ta plats, tror jag.

Nelson Mandela sa en gång: ”I never lose, I either win or learn”. Nu är det tid att lära. Uppenbarligen har Trump nått fram till väljare som känt sig bortglömda och motarbetade av dem de ser som etablissemanget i Washington. Han har svarat på deras frågor. Ur mitt perspektiv har han gett enkla och falska svar och pekat ut vissa grupper av människor som problem. Utvisa muslimer, bygg en mur mot Mexico, är nångra exempel. Mätningarna visar att han har fått många röster från män utan högra utbildning. Komplettering: han även vita kvinnor röstade i hög grad på Trump, vilket förvånar mig mer med tanke på hans sexistiska uttalanden. Nu gäller det, inte bara i USA, utan även i högsta grad i Europa och Sverige att formulera och kommunicera politik för dem som känner sig glömda av samhället och oroade för att de inte får vara med i utvecklingen.

Medias bevakning har i hög grad handlat om personer, utseende, ordval och andra ytligheter. Väljarna har brytt sig om idéer och politik. Det är en läxa.

Read more

Landstingshuset höst

Landstingets uppmärksammade avtal med Onemed har utretts under hösten. Utredningen visar på tydliga brister som hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu ska ta itu med.

Upphandlingen av förbrukningshjälpmedel, som vanns av företaget Onemed, blev mycket dyrare än väntat. Stödstrumpor för tusentals kronor blev symbolen för en dyr och dålig upphandling (även om det inte var prislappen på strumporna, utan att de beställts i för stort antal och till personer som inte behövde dem, som var problemet; läs gärna mitt tidigare inlägg om hur strumpor blev politik). Vår hälso- och sjukvårdsförvaltning satte igång en utredning för att undersöka och redovisa vad som hände före, under och efter att avtalet slöts. Den analysen är nu klar – och visar på klara brister i förvaltningens tidigare hantering. Ni kan läsa mer på landstingets hemsida.

Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden reagerade jag mycket starkt på denna upphandling. Förtroendet för leverantören är i princip borta – men jag såg och ser också tydligt behovet av förändringar inom landstinget, av rutiner och organisation kring upphandlingar, som verkar ha varit av varierande nivå.

Resultaten av den genomförda utredningen kommer nu hanteras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen under ledning av vår hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin. Det handlar bl.a. om rutiner för utlämnande av allmänna handlingar och inte minst att upphandlingar ska genomföras och dokumenteras likadant i hela förvaltningen. Arbetssätt och rutiner ska vara enhetliga och inte personberoende. Sedan tidigare har ett program för att stärka upphandlingskompetensen inletts.

Frågan har tidigare väckts om ytterligare granskningar och uppföljningar. Jag är alls inte främmande för t ex en ytterligare granskning av extern expertis. Vi bör inom hälso- och sjukvårdsnämnden se till hela vårt ansvarsområde och diskutera vad eventuella externa uppföljningar bör omfatta.

Read more

img_3207

Jag har haft en lång och underbar dag. Vi fick köa länge för att bli insläppta till det stora valspurtsmötet i Philadelphia. Men det var värt varje sekund i kön. Vi hade kul där vi stod och pratade med folk, bland annat ett gäng studenter från Washington som hyrt en bil och kört upp till Philadelphia. Och ett gäng hängivna damer.


Jon Bon Jovi, presenterades som ”next secretary of entertainment”. Förutom att han bjöd på musik, förstås, höll han ett fint tal med uppmaning till alla att gå och rösta på Clinton.

När Springsteen gick på scenen steg stämningen ytterligare några grader.


Sen var det äntligen (jo, det kändes så trots världsstjärnorna som värmde upp publiken) var det dags för kvällens huvudgäster, först ut far och dotter Clinton. Chelsea hyllade din mamma och berättade om den intensiva kampanjen. Bill Clinton tog vid och talade om hennes kompetens och hennes iver att ta tag i och försöka lösa alla möjliga problem genom hela deras gemensamma liv.


När han sedan introducerade Michelle Obama steg jublet. Kanske är hon den bästa talaren av dem alla?! jag ska försöka få till en film här så ska ni få höra ett utdrag.


Barack Obama klev upp på scenen, och när han var klar tvekade nog ingen om vikten av att använda sin rösträtt. Allt dethan  åstadkommit riskerar att rullas tillbaka. Hillary Clinton beskrevs som garanten för att den progressiva reformagenda hålls levande.

Hsn skojade också om Trump vars medarbetare tagit ifrån honom twitter. Han sa att de litar inte på att han kan twittra, men makten över kärnvapnen vill de ge honom…


Så till slut introducerade presidenten sin efterträdare, om väljarna så vill. Hon intog scenen och talade om kvinnors rättigheter, om hbtpersoners, om människor med funktionsnedsättnings. Hon talade om att fler ska kunna leva på sin lön, att sjukvården måste vara överkomlig för fler, om rätten till abort och möjligheterna för fler att studera. Men allt detta kräver att väljarna gör sitt. Gå och rösta! Löd hennes viktigaste uppmaning.

Read more