Akutsjukhusens ersättning under corona säkrad

Hur betalar man egentligen sjukhusen för det arbete som görs under coronakrisen? Ersättningsmodeller är kanske inget som allmänheten funderar på dagligdags, men i hälso- och sjukvården är det väldigt viktigt att det fungerar väl och styr mot bättre hälsa och förstås mot att de som har behov av vård får tillgång till de insatser som behövs. Det fungerar på det hela taget rätt bra, och vi jobbar löpande med att utveckla och justera efter hur vården och samhället förändras. Däremot diskuteras ofta nivån på ersättningarna, och det är förstås också intressant. I en kris blir läget ett annat. Bland annat har sjukhusen uppmanats att avstå från planerad – elektiv – vård som inte är nödvändig för att istället lägga kraften på den akut sjuka. Men då kan vi ju inte ha en modell som inte betalar för det. Alltså är det läge att göra en krisåtgärd.

Därför har jag fattat beslut, på hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar, att akutsjukhusen som regionen har avtal med får en fast ersättning under perioden mars till och med maj. Därmed behöver inte sjukhusen fundera på hur deras intäkter ska se ut, eller ägna sig åt administrativa bryderier. Det är bara att ge vård till alla drabbade som behöver sjukhusens resurser.

Vi gör av med enormt mycket pengar nu för att möta krisen, men jag måste tro på regeringen när de säger att de ska ta notan. Min gissning är att den kommer att omfatta många miljarder kronor. Därtill kommer skatteintäkterna att minska kraftigt nu när så många förlorar inkomster och jobb i coronavirusets spår. Det ligger många tuffa år framför oss att ta igenom både den tuffa ekonomin och betala av den vårdskuld som ny byggas upp genom alla insatser som skjuts upp för att ge utrymme för coronapatienterna. Men det är den enda rimliga prioriteringen just nu. Liv och hälsa här och nu.

Mitti skriver också om detta.