Anna Starbrink's Posts

För 13 år sedan avslöjade undersköterskan Sarah Wägnert att det förekom vanvård på ett vårdhem i Solna. Efter det instiftades Lex Sarah, som föreskriver att alla som arbetar inom omsorgen och upptäcker missförhållanden måste anmäla detta.

Lex Sarah är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att medarbetare inom vården och omsorgen vågar säga ifrån när något är fel. Utan modiga medarbetare hade vi inte haft någon Lex Sarah. Mutskandalen i Göteborg hade inte briserat och vi hade kanske heller inte fått en debatt om patientbemötande på Södertälje sjukhus.

Inom offentligt drivna verksamheter är s.k. whistleblowers skyddade genom grundlagens bestämmelser om meddelarfrihet. Detsamma gäller dock inte för personer som jobbar i aktiebolag – där förväntas man i första hand vara lojal med företaget.

Inom Stockholms läns landsting drivs en stor del av verksamheten av företag. Detta är positivt, eftersom vårdföretagen bidrar med nya idéer och nya, smarta lösningar. Men självklart är det inte acceptabelt att medarbetare i dessa verksamheter har ett svagare skydd när det gäller att avslöja missförhållanden.

Det här problemet uppmärksammar min kollega Birgitta Rydberg och jag i dag i en debattartikel. Vi menar att regeringen måste se till att förändra aktiebolagslagen så att meddelarfriheten gäller alla skattefinansierade verksamheter som bedrivs på uppdrag av det offentliga. Vilken arbetsgivare man har ska inte avgöra om man vågar dra i nödbromsen eller inte. Som vi skriver i debattartikeln: ”Modet att avslöja missförhållanden behövs i hela vården.”

Read more

Anna på studiebesök hos Sodexo

Anna på studiebesök hos Sodexo

En roligt sak i mitt liv är den stora blandningen av möten, aktiviteter och intryck. Dagarna efter budgetdebatten gick i högt tempo. På torsdagen besökte jag Sodexos anläggning. Jag provåt sjukhusmaten, den omdiskuterade. Kyckling med rostade rotsaker var riktigt god! (Men kan inte mäta sig med makens ugnsgrillade kyckling som jag också bjöds på i veckan.) Det var bra att få en ordentlig genomgång från leverantören om hur de ser på sitt uppdrag och hur maten blir till i verkligheten. Det blev att ta på sig skyddsutrustningen och ge sig in i köken. Föga smickrande för utseendet, men bra för mathygienen. Det var roligt att träffa den engagerade personalen som lagade till ett stort antal rätter som inom kort serveras på flera av landstingets sjukhus. De höll för övrigt på med lite produktutveckling i potatismosproduktionen. (Jag återkommer förstås till den alltid högaktuella matfrågan framöver.)

Fredagen blev helt annorlunda. Då träffade jag personalchefer från flera av våra verksamheter. Jag fick presentera mig själv och kort om den politiska färdriktningen. En stunds samtal hann vi också med och då tog flera av cheferna upp de angelägna frågorna om att reda ut frågetecknen kring Nya Karolinska sjukhuset och sjukvårdsstrukturen i övrigt, om alla planerade investeringar och om behovet av att jobba med vårdplatsfrågan. Det kändes bra att de tog upp just dessa frågor som vi själva i den politiska ledningen har högt på agendan. En del bra medskick fick jag.

Därefter kastade jag mig i en taxi för att hinna bort till barnens förskola där Lucia firades. I raskt tempo framfördes en mängd fina julvisor. Inte ett öga var tort. Vi bjöds på förskole-bakade pepparkakor och lussebullar. Inget kan vara godare än de stolta barnens bakverk!

tomten och Lucia passar på att kramas lite
Tomten och Lucia passar på att kramas lite

Men det var inte slut på festandet med detta. Ann-Katrin Åslund, min FP-vän från Spånga och dessutom kommunstyrelsens vice ordförande, fyller år i dagarna och bjöd in till öppet hus i Tensta servicehus. Självklart ville både jag och barnen uppvakta henne med en vacker julros!

Read more

Nu lämnar jag uppdraget som ordförade i färdtjänstnämnden. Jag passade på att summera något av det vi åstadkommit under perioden i fullmäktiges budgetdebatt och pekade samtidigt på några utvecklingsområden för framtiden. Läs här:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Efter snart fyra år som ordförande i färdtjänsten är det dags att summera, men också att titta framåt. Vi kan vara stolta och på många punkter nöjda med utvecklingen av färdtjänsten.

Vi har infört rullstolstaxi – alltmer populär och uppskattad som resform. Detta är nog den reform jag själv känner mig mest stolt över, eftersom det underlättat resandet mycket för en i övrigt rätt utsatt grupp resenärer, rullstolsburna.

Kvalitetsarbetet har tagit flera stora steg framåt, genom utvecklad ersättningsmodell, förarutbildningar och mycket annat. Här har handikapp- och pensionärsorganisationernas företrädare bidragit med konstruktiv dialog. Arbetet har börjat ge resultat i form av bättre tidpassning, färre klagomål, kortare väntetider i telefonköer och så vidare.

Friare resetilldelning, en ökning med mer än 40 procent. Nu framgår det i budgeten att nya trafiknämnden ska jobba vidare för att utveckla resetilldelningen ytterligare. Det är viktigt, menar jag, eftersom det ökar resenärernas frihet.

Ett modernare beställningssystem, internetbokning har införts så att resenärerna får större frihet och ökad kontroll över sitt resande. Detta är ett komplement till telefonbaserade systemet.

Kundtjänstens telefontid fördubblas så nu kan kunderna nå kundtjänst när de behöver, även på kvällar och helger.

Vi har också tagit första steget mot ett samgående med SL. Nästa steg blir att färdtjänsten i sin helhet blir en del av den nya trafiknämnden. Det är en viktigt förändring som markerar vi att färdtjänsten är en del av det totala kollektivtrafikutbudet. Vi tar också ett steg bort från särbehandling och exkludering och betraktar färdtjänstens kunder på lika villkor som SLs kunder, så långt det är möjligt. 

När jag säger att jag är nöjd menar jag förstås inte att allt är perfekt. Det finns mycket att jobba vidare med. En huvudfråga framöver bör vara att göra hela kollektivtrafiken alltmer tillgänglig. Målet måste vara att ingen stoppas från att resa med ordinarie kollektivtrafiken till följd av avhjälpbara tillgänglighetshinder. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla vore den yttersta frihetsreformen för väldigt många människor.

Vi kommer alltid att behöva tillhandahålla färdtjänst för dem som trots allt inte kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken och då är det självklart nödvändigt att färdtjänstresande fungerar så bra som möjligt.

En annan viktig utvecklingsfråga framöver är att öka resenärernas frihet genom kundval. Just nu prövas frågan om kunderna kan få den här makten när det gäller specialfordonsresor, efter ett överklagande från en tänkbar leverantör. Landstinget bör dock, oavsett utgången av denna prövning, självklart ställa sig på resenärerna sida och fortsätta driva frågan om mer makt till resenärerna. Kanske får vi ta en debatt för att få till stånd ändrad lagstiftning för att göra det möjligt.

Jag önskar nu alla engagerade politiker som tar över ansvaret för de viktiga färdtjänstfrågorna all lycka och framgång och med detta yrkar jag bifall till Landstingsstyrelsens förslag.

Read more

Idag har landstinget påbörjat behandlingen av budget för  2011. Dagen inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag passade på att lyfta fram behovet av att vi aktivt jobbar för öppenhet och tolerans i vår region. Läs här vad jag sa i debatten:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Jag vill ta upp en angelägen fråga där Stockholms läns landsting kan och ska göra skillnad. Nämligen inom integrationen.

Stockholmsregionen ska vara en öppen plats där olikheter betraktas som en styrka. Vår region har i alla tider varit en mötesplats för handel, religion, kultur, vetenskap och mycket annat. Vi har en stark tradition av öppenhet och mångfald. Den traditionen ska vi hålla fast vid.

Att säga detta känns kanske som självklarheter, men efter den självmordsattack som inträffade i lördags måste de upprepas igen. Jag och min familj befann oss mitt i City och upplevde händelsen på plats, naturligtvis utan att förstå vidden av det. När insikten sjönk in om hur nära det var att det kunde gått mycket, mycket värre grep rädslan tag i mig och jag grep handgripligen tag i mina barn, som ju kunde ha råkat så fruktansvärt illa ut denna lördag i december.

Men om vi låter rädslan styra oss så kommer den att styra oss bort från våra friheter.

Stockholms läns landsting kan och måste ta ansvar för öppenheten och toleransen i vårt samhälle, men också för tryggheten genom att erbjuda en säkert vård och en hög kapacitet om katastrofen skulle bli ett faktum.

I min roll som produktions- och personallandstingsråd vill jag marker vilken attityd som jag tycker ska genomsyra vår organisation. Det är viktigt nu när nätet redan svämmar över av islamofobi och sverigedemokraterna ler av lycka. Vi ska tydligt säga att vi inte accepterar våld och terror. Och vi accepterar inte rasism och förtryck av invandrare.

Vi ska möta alla människor med respekt och med förståelse och kanske nyfikenhet inför olikheterna. Människorna i vår region kommer från många olika länder, religioner och kulturer. Men de är alla en del av vårt län. I mötet med vår organisation ska var och en känna sig välkommen.

Sjukvården och landstinget övriga verksamheter ska spegla befolkningen i övrigt. Vi ska vara en arbetsgivare som bejakar mångfald och inser att en bredd bland medarbetarna är en kvalitetsfaktor som bland annat gör att vi har tillgång till en stor kulturkompetens att använda oss av i mötet med invånarna. I dag är cirka 22 procent av medarbetarna utrikesfödda. Det är bra, och överrensstämmer rätt väl med hur befolkningen i övrigt ser ut.

Landstingest bidrag till en positiv utveckling inom integrationsområdet kan vara att vi ser till att vara en bra arbetsgivare som ser till kompetens och inte till etnicitet, kön, sexuell läggning, religiös bakgrund eller annat ovidkommande. Vi kan också bidra genom att ständigt jobba för inkludera fler medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund får jämlik tillgång till vård. Även i det sammanhanget är det en kvalitetsfaktor att vi har stor bredd bland våra medarbetare.

Read more

I eftermiddags var jag och familjen inne i City för att fixa några ärende och passa på att köpa några julklappar. Maken och jag delade på oss med varsitt barn. Jag var på Åhléns och Jonas på Drottniggatan när Jonas ringer och säger att någon har smällt en bomb alldeles nära honom. Vi samlades snabbt och gick i väg mot centralen för att ta tåget hem, med en mycket olustig känsla i magen. Vi visste inte alls vad som hänt men instinkten var att snabbt ta med sig barnen bort från City.

Nu läser jag på nyhetssidorna om en död man som sprängt sig själv, en väska  full med spik och en bild som sprängts. Känner plötsligt att vi haft mer tur än vi först kunde ana. Jonas och Maj var alldeles nära där det smällde och där den döde mannen tydligen hittades. Det kunde ha gått fruktansvärt illa, inte bara för min familj utan för många, många andra.

Jag vet inte om man nu kan dra slutsaten att det var ett terrordåd. Ännu verka inte polisen ha gått ut med så mycket infomration, så det mesta är förstås spekulationer, men personligen är jag ordentligt omskadad.

Läs mer DN, SvD. Expressen, Aftonbladet

Read more

Malin DanielssonIgår lyssnade jag på Malin Danielsson som tillvardags är kommunlaråd i Huddinge, men i detta sammanhang talade i egenskap av ordförande i vår eftervalsanalysernade arbetsgrupp. Jag kan väl erkänna att så här i december efter månader av diskussion om valresultatet så kände jag mig inte helt inspirerad inför mötet. Men när Malin började tala ändrades det. Gruppen har tagit ett fast grepp om strategiska frågor kring den praktiska valrörelsen men också kring vårt idéarbete och hur folkpartiet uppfattas av väljarna. Det var mycket intressant att höra hennes och gruppens slutsatser. I nästa vecka kommer gruppens slutliga rapport. Det blir ett viktigt redskap i fortstatta arbetet med att utveckla Folkpartiets organisation och politik.

För egen del har jag några konkreta tankar som jag gärna vill jobba vidare med, och en av dessa är att ge idéarbetat i partiet en större tyngd och involvera flera. Jag är övertygad om att vi kan nå långt om med ännu mera av öppenhet och bredd. Det arbete jag själv var med och initierade med en blogg för idéutveckling hoppas jag nu kan ligga till grund för ett mycket mer utvecklat arbete kring socialmedier men också för att göra det traditionella politiska arbetet mer lustfyllt och engagerande för fler.

Stort tack Malin, och hela arbetsgruppen för gott arbete och inspiration.

Read more

Igår besökte jag MediCarrier som är ett landstingsägt bolag som förser vården med engångsartiklar. Först fick jag en intressant dragning om verksamheten, ekonomi-, personal-, kvalitet-, miljöfrågor med mera. Därefter fick jag besöka boagets jättestora lager där tusentals artiklar finns klara att skicka ut till vårdcentraler, sjukhus och andra som behöver fylla på artiklar. MediCarrier tillhandlahåller tusentals olika varor till i första hand landstingets egna verksamheter och de entreprenörer som jobbar på uppdrag av landstinget. Man erbjuder också en omfattande transportverksamhet.

Här står VD Per Wester mitt i det stora lagret

VD Per Wester visar runt mig på lagret

Read more