Anna Starbrink's Posts

Ikväll varjag åter i Expressens valstuga. Jag berättade om FPs ambition att få fram fler BB i Stockholm. Det föds massor av barn och de måste få bästa tänkbara start i livet. Inga blivande mammor ska behöva hänvisas runt till olika förlossningsavdelingar för att det är fullt.

Vidare vill jag att lättaktuten vid Astrid Lindgren ska ha öppet dygnet runt. Det skulle ge en väldigt bra trygghet för småbarnsföräldrar.

Här är Expressens blogg om valstugan här.

Read more

Att ha en god hälsa är bland det viktigaste i livet. Att skapa förutsättningar för människor att ta vara på sitt välbefinnande är därför en viktig politisk uppgift.  Jag tycker vi ska driva en politik fri från pekpinnar men som bejakar det friska hos alla människor och som gör det enkelt, roligt och lustfyllt att ta väl hand om sig. Många behöver handfasta råd och ökad kunskap om sin egen hälsa och sina egna förutsättningar. Andra behöver inspiration och kanske en spark i baken för att göra det där som man vet att man mår bra av men som ändå är så svårt att prioritera.

Jag tycker att husläkarmottagningarna har en viktig roll att fylla när det gäller att stödja personer att förbättra sin hälsa. Det kan till exempel handla om hjälp med att sluta röka eller att komma tillrätta med övervikten. Särskilt viktigt är det förstås att barn får tidig hjälp. Möjligheten att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept och andra evidensbaserade hälsometoder behöver också utvecklas. Husläkaren och distriktssköterskan ska vara vårdens främsta hälsocoacher. Dessutom bör särskilda hälso- eller livsstilsmottagningar utvecklas.

Det känns som det finns ganska mycket hokus pokus i hälsobranschen. Mer av folkhälsovetenskaplig forskning och forskning om alternativmedicinska metoder behövs absolut.

Rätt många människor tycker nog själva att de kanske dricker lite för mycket alkohol. Det är frågor som vården måste våga ta upp med patienterna. Det finns bra hjälp att få men man måste våga tala om saken utan att skuld- eller skambeslägga. 

Hur det är med kulturens betydels för hälsan borde undersökas mera. Många upplever att kulturaktivteter är nyttigt och bra. Jag är personligen övertygad om att det är viktigt med kulturell stimulans för alla människor och det kan göra vardagen i vården för sjuka patienter mer innehållsrik och livsbejakande. Dessutom är det väl oomtvistat att aktivitet och gemenska är viktigt för alla. De som är intresserade av kulturaktiviteter har stora möjligheter att nå gemenskap med andra människor. På så sätt menar jag att kultur fyller en viktigt funktion även ur hälsoperspektiv. Det gäller dock att inte tvinga på människor uppleveser som de inte själva önskar. Därför vänder jag mig mot Miljöpartiets förslag om clowner i äldreomsorgen. Gärna kultur, men låt människor själva välja i vilken form.

Ungas hälsa måste tas på stort allvar. Många vanor grundläggs tidigt i livet, såväl goda som mindre goda. Jag vill starta en webbportal för unga om deras hälsa, Unga Vårdguiden. Vi måste också skapa bästa förutsättnignar för unga som har psykiska problem att snabb få hjälp. Nolltolerans för köer till ungdomssykiatrin, tycker jag ska vara ambitionen. Ungdomsmottagningarna spelar förstås också en viktigt roll i detta sammanhang.

Ur FPs folkhälsoprogram:

Stockholmarnas hälsa har blivit allt bättre och vi tillhör de friskaste i Sverige. Medellivslängden har öka, spädbarnsdödligheten minskat till en av de lägsta i världen och många svåra sjukdomar och skador går att behandla. När det gäller flera bestämningsfaktorer för hälsa så ligger vi bäst till i landet. Men storstadslivet innebär också särskilda hälsoproblem, vi dricker t ex mer alkohol, stressar mer och fler har problem med den psykiska hälsan. Det finns också stora skillnader i hur bra vi mår, beroende på hur välutbildade vi är, vilka ekonomiska förutsättningar vi har och var i landet och länet vi bor.

Alla har ett eget ansvar för sin hälsa, men vi har olika förutsättningar och behöver olika mycket stöd för att kunna göra de hälsosamma valen i livet. Det handlar bara till en liten del om sjukvårdens insatser. Det allra viktigaste är att människor har frihet att styra över sina liv, tillit till varandra, ges samma livschanser och får utbildning som rustar för ett bra liv med arbete. Vi värnar den generella välfärdspolitiken som är grundbulten för hälsa – social och ekonomisk trygghet.

Förebyggande insatser är en viktig del av en liberal politik. Vi har ambitionen att bidra till att göra Stockholms läns invånare till de friskaste i världen! Det innebär att vi även måste bekämpa den alltjämt ökande ojämlikheten i hälsa. Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att bidra till en positiv utveckling med all den kunskap om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser som finns. Människor måste stödjas och stimuleras att ta ett större ansvar för sin hälsa.

Read more

Idag har jag fått en fin liten bok i min hand. Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikströms Kok- & klokbok. Recept och tankar i en skön blandning från Europas huvudstad Bryssel. Trion är till vardags EU-parlamentariker och de delar med sig av några tankar och idéer om Europa idag och vårt samarbete. I all sin enkelhet ger den lilla skriften en tydligt bild av att vi hör ihop i Europa. Historien, kulturen, mattraditionen och idéerna flätar samman våra liv. Ett nytt och lättsamt sätt att närma sig de stora frågorna, tycker jag.

Read more

Idag gav jag mig ut på gatorna för att berätta om våra planer på att bygga nya BB i Stockholm.

Stockholm växer och det föds alltfler barn här. Det börjar åter bli trångt på förlossningsklinikerna. Därför måste vi möta det ökande behovet genom att se till att fler BB startas. Alternativet är att bygga ut befintliga förlossningsavdelningar, men det är sämre eftersom det då riskerar att bli alltför storskaliga verksamheter.

Jag tycker det vore toppen om S:t Görans sjukhus som har visat intresse för att starta ett nytt BB får möjlighet att göra det. Det finns förmodligen utrymme för ytterligare ett BB utöver detta.

Read more

Om två veckor har vallokalerna stängt och alla partier har samlats på sina respektive valvakor. Så här dags vet vi i stora drag hur valresultatet ser ut. Några är glada andra är djupt besvikna.

Jag känner många politiskt aktiva från olika partier och även om vi inte delar samma värderingar i många frågor så har vi det gemensamt att vi är engagerade för något som vi tror på och som är viktigt för oss. Inte av egenintresse utan av ett äkta engagemang för att driva samhällsutvecklingen i den riktning vi tror är rätt och riktig.

Just nu blåser ljumma vindar i olika mätningar för  Alliansen. Folkpartiet klättrar också uppåt i många mätningar och valtemperaturen är hög. Jag hoppas de de två sista veckorna av valrörelse kommer att synliggöra skillnaderna mellan blocken, men också inom blocken för väljarna. Alliansanhängare som inte riktigt bestämt sig för vilket av partierna man ska rösta på bör nu ägna lite kraft åt att  bestämma sig. Den som tycker att en väl fungerande skola med fokus på kunskap och arbetsro bör har FP som sitt självklara val. För mig är också det sociala engagemanget och den internationella solidariteten goda skäl att välja Folkpartiet.   

Nu blir det valspurt. Det finns inte mycket mer som kan göras från skrivbordet, istället ska jag vara ute så mycket jag bara kan. Jag är övertygdad om att det är i mötet mellan människor som det kan uppstå något intressant. För min del betyder det att jag vill samtala med så många som möjligt och få chansen att berätta mer om varför det överhuvudtaget är viktigt att rösta och varför just folkpartiet är mitt parti.

Read more

Idag har vi varit på Tensta marknad. Solen sken, fullt med folk, många som ville ha information från folkparitet. Det är lätt att driva valrörelse de dagar solen skiner och opinionsmätningarna pekar uppåt för mitt parti. Kul, helt enkelt. Nu tar jag dock några timmar kampanjledigt för att istället vara med familjen. Bara vara.

Read more

Jag mötte en bekant när jag var ute i valkampanjen. Hon var förvånad över att vi förtroendevalda politiker verkar göra grovjobbet själva. Det är klart att vi gör! Alla krafter behövs och i valrörelsen får man hugga i.

Vi skriver själva våra politiska budskap till valmaterialet, vi fixar bilder, bladar valsedlar och broschyrer i kuvert, skriver brev och ser till att de också hamnar i kuvert. Vi springer runt i villaområden och lägger valmaterial i brevlådor, ett och annat brev går med posten också. Vi står i valstugor och berättar om våra idéer. Vi delar ut flygblad vid morgonrusningen vid pendeltågsstationer. Vi förbereder och genomföra möten och debatter. Vi hänger upp affischer och tar ner förstörda affischer. Vi skriver insändare och debattartiklar, pratar med journalister och med många, många väljare. Vi hejar på våra partivänner och försöker hjälpa varandra, samtidigt som vi i bland konkurrerar om personkryssen. Många av oss har dessutom helt vanliga jobb att sköta, ungar att hämta och lämna och allt möjligt annat som vardagen innehåller. Ändå fortsätter vi. Varför, kan man ju undra. Svaret är förstås att vi tycker det är viktigt att få förverkliga våra politiska idéer. Sen har vi också otroligt roligt under tiden. Valrörlse är som en långa festival för politiskt engagerade.

Jag driver inte bara valrörelse för Folkpartiet. Jag satsar dessutom på min egen personvalskampanj:

Read more

Färdtjänstbuss

Folkpartiet driver på för utbyggnad av närtrafiken i länet.

Redan under hösten kan fem nya linjer starta i:

  • Nynäshamn
  • Västerort Bromma/Vällingby (2 nya linjer)
  • Norra Solna
  • Täby

Det bli närtrafik med små bussar som kan köra in i bostadsområden och hämta upp resenärerna vid porten. Det är bara att ringa och säga att man vill åka med nästa tur. Enkelt och smidigt.

Read more

Igår kväll när barnen lagt sig drog jag och Ann-Katrin Åslund ut för att sätta upp våra vepor. Budskapet är tydligt: Spånga station måste rustas och en ny uppgång skapas.  Spånga station kanske kan ses som en liten lokal fråga, men i ett större sammanhang betyder det väldigt mycket hur våra pendeltågsstationer, busshållplatser och t-banenedgångar upplevs. Om vi gör kollektivtrafiken mer trivsam och tillgänglig kommer ännu fler att vilja resa med den.

Read more