Anna Starbrink's Posts

Idag kom staten med beskedet att kommunerna och regionerna tillförs mer pengar. Det är förstås lika nödvändigt som välkommet eftersom mattan ryckts undan för välfärdens finansiering då skatter och andra intäkter minskar i pandemins spår. Statens tillskott skapar lite mer fast mark under fötterna på oss så det tackar jag hjärtligast för!

Men det är viktigt att staten håller sitt löfte att ta notan för coronapandemin och alla de insatser som vi gör i hälso- och sjukvården. Det löftet utgår jag från att regeringen kommer att hålla. Ingen vet förstås idag vad detta kommer att kosta, men jag gissar flera miljarder enbart i Stockholm.

Mitti skriver om detta. 

Read more

Ekot sänder idag ett inslag om krislägesavtal för vårdpersonal, där det påstås att Region Stockholm ännu inte aktiverat det av snålhet. Det är verkligen inte en beskrivning jag skriver under på. Tvärtom använder vi enorma summor för att öka tillgången till vård för patienterna och anställa fler i vården. Detsamma tror jag gäller de allra flesta regioner och kommuner. Men ett krislägesavtal är mycket långtgående i krav på personalen. Det kan och ska bara användas i nödfall – alla arbetsgivare måste i första hand försöka hitta mer hållbara lösningar på bemanningen.

För bara några dagar sedan undertecknade Vårdförbundet ett särskilt krislägesavtal med Sveriges kommuner och regioner. Det har varit en lång process med förhandling om detta och det förstår jag. Krislägesavtalet ger arbetsgivarna långtgående möjlighet att använda personalens tid och även flytta personal mellan arbetsplatser och orter, på ett sätt som kan bli mycket slitsamt för medarbetarna. Även Läkarförbundet och Kommunal är överens med arbetsgivarorganisationen om sådana avtal. Det är bra och ger en möjlighet för arbetsgivarna att ta till de ganska drastiska åtgärder som kan komma att krävas. Men ännu är vi inte där.

Krislägesavtalet ger arbetsgivarna möjlighet att mycket flexibelt använda personalen dag som natt, med begränsat med vila under en längre tid. Arbetsgivaren kan också flytta personal och även ”låna ut” personal till andra arbetsgivare för att lösa en kris. Det är viktigt att regionerna och kommunerna, mitt i krisen anstränger sig för att lösa situationen på ett hållbart sätt innan dessa långtgående åtgärder aktiveras.

Eftersom läget är extraordinärt och det krävs mycket för att klara att bemanna alla vårdplatser som behövas under veckor och månader framöver görs nu en mängd insatser. Det viktigaste är att på olika sätt tillföra mer resurser till akutsjukvården i form av tillgänglig personal. Ett exempel på detta är att vi redan nu kan styra om personal som arbetar med planerad (elektiv) vård till akutsjukvården av främst coronasmittade patienter. Vi anställer också fler samt avropar alla resurser vi kan från våra olika leverantörer och avtalspartner. Inte minst – och helt fantastiskt – har över 6 500 vårdutbildade personer ”utifrån” frivilligt anmält att de vill börja jobba i vården under coronakrisen och just nu pågår arbetet med att intervjua och anställa många av dessa.

Trots alla insatser och extra krafter är läget dock så allvarligt att också våra ordinarie medarbetare kommer att behöva arbeta övertid. I första hand försöker vi på alla sätt få in fler resurser eftersom vi bedömer att det är en mer hållbar lösning. Det diskuteras olika alternativ av schemaläggning i olika verksamheter, men som sagt är främste prioritet att tillföra fler resurser.

Vad krävs rent formellt för att krislägesavtalet kan aktiveras? Det kräver ett beslut av SKR, så regionen måste i så fall gå in med en begäran. Men först måste de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal ha uttömts. För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs: Att regionen har beordrat övertid, med ersättning enligt gällande avtal, förskjutit arbetstiden, beordrat jour och beredskap, förflyttat arbetstagare eller beordrat vikariat. Arbetsgivaren behöver även ha sett över möjligheterna att återkalla beviljad semester. Det handlar även om att inventera möjligheterna till bemanningsförstärkning. Det kan röra sig om åtgärder som att erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, ta in extrapersonal, studenter, tidigare anställda, pensionärer, bemanningspooler med mera.

Alla dessa åtgärder arbetar vi med nu och enligt avtalet i sig måste vi uttömma alla dessa alternativ innan det ens är möjligt att begära en aktivering av själva krislägesavtalet enligt den ordning som finns för detta.

Read more

Hur betalar man egentligen sjukhusen för det arbete som görs under coronakrisen? Ersättningsmodeller är kanske inget som allmänheten funderar på dagligdags, men i hälso- och sjukvården är det väldigt viktigt att det fungerar väl och styr mot bättre hälsa och förstås mot att de som har behov av vård får tillgång till de insatser som behövs. Det fungerar på det hela taget rätt bra, och vi jobbar löpande med att utveckla och justera efter hur vården och samhället förändras. Däremot diskuteras ofta nivån på ersättningarna, och det är förstås också intressant. I en kris blir läget ett annat. Bland annat har sjukhusen uppmanats att avstå från planerad – elektiv – vård som inte är nödvändig för att istället lägga kraften på den akut sjuka. Men då kan vi ju inte ha en modell som inte betalar för det. Alltså är det läge att göra en krisåtgärd.

Därför har jag fattat beslut, på hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar, att akutsjukhusen som regionen har avtal med får en fast ersättning under perioden mars till och med maj. Därmed behöver inte sjukhusen fundera på hur deras intäkter ska se ut, eller ägna sig åt administrativa bryderier. Det är bara att ge vård till alla drabbade som behöver sjukhusens resurser.

Vi gör av med enormt mycket pengar nu för att möta krisen, men jag måste tro på regeringen när de säger att de ska ta notan. Min gissning är att den kommer att omfatta många miljarder kronor. Därtill kommer skatteintäkterna att minska kraftigt nu när så många förlorar inkomster och jobb i coronavirusets spår. Det ligger många tuffa år framför oss att ta igenom både den tuffa ekonomin och betala av den vårdskuld som ny byggas upp genom alla insatser som skjuts upp för att ge utrymme för coronapatienterna. Men det är den enda rimliga prioriteringen just nu. Liv och hälsa här och nu.

Mitti skriver också om detta.

Read more

Innan coronapandemin tog sitt grepp om Sverige träffade jag Karin Karlsbro som är liberal Europaparlamentariker för ett samtal om hennes drivkrafter och vad vilka viktiga frågor hon driver i Europaparlamentet. Förutom miljöfrågorna som Karin länge engagerat sig i så ligger hälsa nära Karins hjärta, och det är förstås högaktuellt just nu. Det resulterade i en podd. Lyssna där poddar finns, till exempel här

Read more

Idag var mediaintresset stort i Älvsjö. Många ville besöka och spegla det nya sjukhuset i olika kanaler. Jag var med på en pressträff för att berätta om sjukhuset och de förberedelser som nu görs. Bland annat rekryteras många nya medarbetare som vill vara med och ge vård till sjuka patienter.

Inom kort öppnar den första delen som ger plats för 140 patienter. Sedan skalas det upp till 600 vårdplatser och Jan utökas ännu mer.

Jag hoppas dock att vi inte ska behöva alla dessa vårdplatser, men så viktigt att förbereda oss för det värsta.

Read more

Just nu upprättas ett sjukhus i Stockholmsmässan, Älvsjö. Lokalen som tidigare huserat mässor är snart Försvarets och Region Stockholms nyaste sjukhus. Dag och natt arbetar försvaret, byggarbetare, administrativ personal med flera för att så snabbt som möjligt färdigställa sjukhuset. Tanken är att det här ska finnas uppemot 200 intensivårdsplatser och totalt uppemot 600 vårdplatser. Det kan dock komma att bli fler än så. Det finns syrgaskapacitet för 1000 vårdplatser. Här kommer att finnas 6000 meter väggar, byggda av mässväggar som vanligen används till montrar, 5 km tross, 7000 elutag och 14 mil kabel.

Ungefär såhär kommer en vårdplats att se ut på det tillfälliga sjukhuset i Älvsjö.

Jag besökte Stockholmsmässan i fredags då det pågick ett febrilt arbete för att skapa den nya vårdmiljöerna.

Försvarsmakten har ett tydligt uppdrag och är väl införstådda med vad de ska göra. Eventbranschen som har stor erfarenhet av att riva och bygga upp gör ett hästjobb. Regionens olika aktörer som Karolinska universitetssjukhuset och Locum samspelar förträffligt. Professioner lär av varandra och visar att samarbete är nyckeln för att lyckas.

I fredags besökte jag Stockholmsmässan och de nya vårdmiljöer som tar form där. Jag känner en enorm stolthet och tacksamhet över allt det arbete som görs. Människor som släpper sin vardag, ställer om och ställer sig längst fram i leder för att hjälpa till. Vi får in tusentals intresseanmälningar från människor som vill arbeta och bidra vården. Vi befinner oss i en tuff tid och har ännu mycket framför oss. Vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Stormen är här nu. Alltfler insjuknar i covid-19 och trycket på sjukvården blir allt större. Det senaste dygnet har också flera människor dött. Mina tankar går till de närstående.

Det pågår ett febrilt arbete med att utöka kapaciteten i sjukhusvården för att alla med behov ska få den vård de behöver. Bland annat flerdubblar vi kapaciteten i intensivvården. Och ett nytt sjukhus med både intensivvårdplatser och ”vanliga” vårdplatser skapas i Älvsjömässan i samarbete med försvarsmakten.

Hela hälso- och sjukvården, inklusive många privata vårdverksamheter sluter nu upp för att vårda och rädda liv. All vård som kan vänta får stå tillbaka och det kommer att ta lång tid att betala av den ”vårdskuld” som nu byggs upp. Men just nu är det nödvändigt att prioritera de akut sjuka.

Det är därför fantastiskt att se hur alla anstränger sig och samarbetar för patienternas bästa. Regionen välkomnar alla som kan bidra till vården. På www.sll.se går det att anmäla sitt intresse.

Det är viktigt att vi når hela befolkningen med information om corona. Därför görs stora informationsinsatser på många olika språk och just nu läggs särskild kraft på att nå fram till människorna i Järva, där vi ser att många smittats. Det görs genom affischer på stan, via riktade sociala medier, kontakt med civilsamhällets företrädare och på många andra sätt.

I kristider när många är oroliga prövas samhället och våra värderingar. Det gäller att vi är uthålliga och tar ansvar för att samhället fungerar även i svåra tider. Jag har stort förtroende för vår gemensamma förmåga att lösa problemen vart efter vi ställs inför dem. Nu är det viktigt för mig att stå upp för de individer som drabbas eller riskerar att smittas. Hälsa är frihet och just nu hotas den för väldigt många äldre och sårbara människor. Det hotet måste vi möta tillsammans.

Vi har också ett stort personligt ansvar. Nu hänger det på dig. Och på mig. Var och en av oss måste ta vårt ansvar för att undvika att smittas och att föra smittan vidare. Att tvätta händerna. Stanna hemma när vi är sjuka, men jobba på när vi är friska (hemma om det är möjligt!). Hjälp gärna till att sprida detta budskap. Och ta väl hand om er själva och varandra.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händernaofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. På 1177.se kan du också göra ett självskattningstest om du funderar på om du behöver söka vård.
  4. Stanna hemmaoch undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågorom det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Read more

En del är trötta på corona, så även jag. En del säger att vi måste leva också, och det tycker jag också. Några säger att vi måste återgå till det normala. Men vi måste inse att våren 2020 är det normala att fortsätta följa myndigheternas råd, att hålla avstånd, undvika trängsel, stanna hemma om man har symtom, jobba hemma om man är frisk och har möjlighet, visa särskild omsorg om äldre och andra sårbara människor och kanske hjälpa till med inköp och annat. Corona har inte nått sin peak i Stockholm eller Sverige. Den ligger framför oss, kanske veckor framför oss.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Coronakrisen är fortfarande bara i början. Folkhälsomyndigheten säger att många, många kan komma att behöva sjukhusvård de kommande veckorna.

Enorma insatser för att möta vårdbehoven görs just nu. Akutsjukhusen ökar kapaciteten att hjälpa patienter som behöver intensivvård, personal utbildas och hela vården sluter upp och samlas för att ge vård till dem med störst behov.

Tillsammans med försvarsmakten öppnas ett tillfälligt sjukhus vid Älvsjömässan. Och väldigt mycket vård ställer om till digitala tjänster för att kunna möta patienternas behov.

Det är ett stort och imponerande maskineri som har satts i rörelse för att ha beredskap när krisen förvärras. Många människor i olika positioner gör fantastiska insatser.

Tält utanför en närakut där patienterna tas emot.

Jag förbereder mig in i det sista inför en presskonferens. Mängder av information förmedlas och det är viktigt att allmänheten vet vad som händer.

Påminnelse om att tvätt händerna, en viktig insats för att stoppa smittspridningen.

Vi måste möta coronakrisen tillsammans. Var och en av oss kan dra vårt strå till stacken:

💪🏼Vi måste bereda oss på att detta kommer pågå i veckor och månader så uthållighet är nödvändigt.

🤒 Att stanna hemma när vi är sjuka är självklart.

👩🏽‍💻 Att jobba på (kanske hemifrån?) när vi är friska är också viktigt för att samhället ska fungera.

📞 Äldre och sårbara människor behöver hålla sig isolerade men vi gör hjälpa dem att inte känna sig bortglömda, så vi får försöka visa omtanke. Fysisk distans behöver inte betyda social distans.

🤲🏻 Tvätta händerna!

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Ofrivillig ensamhet är en plåga som drabbar många människor och påverkar deras liv och deras hälsa. Jag är väldigt orolig för vad den isolering som inte minst äldre uppmanas till i sina hem, eller påtvingas när det inte längre är tillåtet att ta emot besök i många särskilda boenden. Självklart måste vi skydda de sårbara för smittspridningen. Men jag tror att var och en av oss måste tänka till hur vi kan hjälpa varandra att bryta isoleringen och få meningsfulla sociala kontakter, trots de begränsningar som följer med bekämpningen av coronaviruset.

Arena idé har presenterat en rapport om ensamhetsproblematiken och bjöd in till seminarium i ämnet. Tyvärr fick seminariet ställas in som publikt evenemang, men det genomförde det ändå för SVT forums tittare och det kändes viktigt att vara med för att lyfta en annan viktig aspekt av pandemin än sjukvårdens kapacitet som förstås upptar mest av både mitt och många andras fokus. Den ofrivilliga ensamheten måste vi tillsammans försöka lindra.

Titta gärna på seminariet som börjar 3 timmar och 4 minuter in i sändningen.

Tvätta händerna och fundera på om du kan ringa ett samtal till någon ensam släkting eller granne.

Read more