Arbetsliv

”Den som tagit sig hit till Sverige ända från Mogadishu eller Mellanöstern kanske har lite mer driv i sig än en som jag, som bara har tagit mig 66 kilometer från Uppsala där jag är född”, sa integrationsminister Erik Ullenhag och menade att vi borde sluta se invandrare som svaga individer och i stället skapa förutsättningar för att de ska kunna bidra.

Angeles Bermudez-Svankvist, Erik Ullenhag och jag på seminariet.

Angeles Bermudez-Svankvist, Erik Ullenhag och jag på seminariet.

Detta är ett exempel på de intressanta perspektiv som förmedlades under eftermiddagens seminarium ”Kompetens har ingen färg”, som jag tagit initiativ till. Det är viktigt att vi tar frågan om invandrare på arbetsmarknaden på allvar – om landstinget ska klara framtidens personalförsörjning måste vi ta vara på all kompetens.

Under seminariet fick jag tillfälle att berätta om en del av de insatser som vi gör i landstinget, bland annat genom att erbjuda betald praktik för vissa invandrade läkare. Men vi behöver göra mer, det framgick inte minst av de siffror som Nyckeltalsinstitutet kunde presentera. Jag återkommer till dem framöver.

Vi hade också bjudit in några personer som faktiskt har erfarenhet av hur det är att komma som invandrare till Sverige och ta sig fram på den svenska arbetsmarknaden. Samuel Sultani är läkare från Syrien och lyckades efter många om och men få ett vikariat. Nu är han chef för flera vårdcentraler i landstinget. Samuel är ett exempel på att vi ibland faktiskt lyckas med det som är så viktigt: att anställa kompetensen, oavsett färg.

Jag och Samuel Sultani, läkare inom landstinget.

Jag och Samuel Sultani, läkare inom landstinget.

Kompetens har ingen färg.

Kompetens har ingen färg.

Landshövding Per Unckel, jag och landstingsrådet Charlotte Broberg diskuterar med Evert Kroes från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.

Landshövding Per Unckel, jag och landstingsrådet Charlotte Broberg diskuterar med Evert Kroes från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.

Read more

I Stockholms län finns det 33 000 utrikes födda som går utan arbete. Många av dem är välutbildade – en tredjedel har eftergymnasial utbildning.

Samtidigt har vi en situation där sjukvården har svårt att rekrytera personal. Att då inte ta vara på den kompetens som finns i den här gruppen är förstås rent slöseri. Särskilt upprörande är det att forskning visar att ett av skälen till att utrikes födda går arbetslösa är att de blir diskriminerade.

Som offentlig arbetsgivare har landstinget ett särskilt ansvar att ta vara på den kompetens som finns i den här gruppen. Inte minst handlar det om att kunna ge patienterna i vården ett bra bemötande.

För att sätta fokus på de här frågorna har jag, tillsammans med landshövding Per Unckel, tagit initiativ till ett seminarium i landstingets regi. Det heter ”Kompetens har ingen färg” och går av stapeln i eftermiddag. Inbjudna talar är bland andra integrationsminster Erik Ullenhag och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

I en debattartikel i DN idag utvecklar Per Unckel och jag våra tankar kring invandrares situation på arbetsmarknaden. Jag hoppas att eftermiddagens seminarium blir ett bra tillfälle till diskussion, och kunskap för att vi i framtiden ska bli ännu bättre på att ta vara på människors kompetens – oavsett vilken färg de har.

Read more

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.

Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som personallandstingsråd gläds jag förstås åt att medarbetarindex fortsätter att stiga och uppgår nu till 75. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår under 2010 till 5,4. Vi har en bit kvar till vi kan vara helt nöjda, men har kommit en bra bit på väg.

Särskilt bra känns förstås bokslutet mot bakgrund av att väljarna också verkar gilla det vi gör. Alliansen fick som bekant förnyat förtroende att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Read more

Nu sätter vi i FP igång en diskussion om kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting har över 40 000 medarbetare, varav de flesta jobbar i vården. Till detta ska också läggas alla de som arbetar hos privata vårdföretag på uppdrag från landstinget. Att klara kompetensförsörjningen på sikt blir en stor utmaning. Om du vill delta i idédiskussionen så kan du göra det här.

Read more

Idag berättade SVT:s Rapport om det orimliga förhållnadet att många invandrare med utländsk läkarexamen inte kommer i arbete i Sverige förrän efter flera år. Det är naturligtvis ett orimligt slöseri med människors kompetens. Genomsinttstiden är fyra år innan personerna får sina svenska läkarlegitimationer.

Att rekryta personer med utländsk läkarexamen som redan finns i Sverige är en av Stockholms läns landstings strategier för att klara kompetensförsörjningen. Stockholms läns landsting erbjuder personer med utländsk läkarutbildning praktik med ersättning enligt kollektivavtalet för läkarstudenter, samt handledarersättning till arbetsplatsen. Trycket är hårt, med sökande via Arbetsförmedlingen även från andra delar av Sverige. En genomgång av de 127 personer som gjorde provtjänstgöring i mellan oktober 2008 och september 2010, visar att 99 personer eller 78 procent kunde tjänstgöra som läkare efter sex månaders praktik, en del behöver lite ytterligare komplettering.

Såvitt jag vet är vi i dag det enda landsting som erbjuder handledd praktik med lön för personer med läkarlegitimation från länder utanför EU/EES-området. Nästan 4 av 5 kan tjänstgöra som läkare i Sverige efter praktiken. På detta sätt vill jag både säkra tillgången på duktiga läkare, och att slå ett slag för integrationen. Inget betyder mer för en lyckad integration än att människor kan ha ett jobb där de får använda hela sin kompetens för att försörja sig och känna att de bidrar till samhället. Det är ett stort slöseri för människor och hela samhället att duktiga läkare tvingas arbeta med annat än vad de har utbildning och kompetens för. För vården är det helt nödvändigt att kunna rekrytera kompetensen. Utan invandrare kollapsar vården.

Landsting och vårdgivare måste se till att praktikplatser finns, men staten måste omedelbart ta sitt ansvar för att svensk läkarlegitimering inte försenas av byråkratiska hinder. Att få sin legitimation på ett år borde inte vara ett undantag utan ett normalfall.

Read more

Stockholms läns landsting har mer än 40 000 medarbetare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Vi är en av Sveriges största arbetsgivare och samtidigt har vi ett stort interssa av att även de privata aköterna som arbetar på landstingets uppdrag också ska ha tillgång till bra medarbetare. En helt central fråga för framtidens hälso- och sjukvård är just kompetensförsörjningen. Sjukvården måste förmå locka medarbetare både på kort och lång sikt.

Igår beslutade Produktionsutskottet att ge personaldirektören i uppdrag att sätta igång en utredning om behov och åtgärder för att fylla behoven av medarbetare med rätt kompetens i framtiden. Läs gärna mer om utredningen ”Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård” här.

Read more

I dag fick jag äran att dela ut Gyllene Äpplet, som är landstingets pris för att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet.

Årets förstapristagare är Veronica Vicente. Hon jobbar som ambulanssjuksköterska vid AISAB och har utvecklat en modell för samverkam mellan ambulanssjukvården och de geriatriska klinikerna (äldrevård). Tack vare detta kan fler patienter få komma direkt till geriatriken utan att först behöva vänta länge på akuten.
Gyllene Äpplet
Andrapriset tilldelades Gunnar Sjölund. Han är överläkare på Danderyds sjukhus och har infört ett särskild utbildning för biomedicinska analytiker så att de kan göra uppgifter som tidigare gjordes av läkare. Förutom att detta innebär kompetensutveckling för de biomedicinska analytikerna så leder det också till kortare väntetider för hjärtpatienterna.

Gunnar Sjölund och Veronica Vicente

Årets pristagare Gunnar Sjölund och Veronica Vicente.

I mitt inledningsanförande poängterade jag hur betydelsefullt det är för Stockholms läns landsting med kreativa och påhittiga medarbetare som hela tiden bidrar till att hitta nya smarta lösningar och nya arbetssätt. Årets pristagare är utmärkta exempel på detta och därför är jag stolt över att ha fått dela ut Gyllene Äpplet till dem.

Radio Stockholm uppmärksammar pristagarna i sin nyhetssändning kl. 9:30.Även Vårdförbundet uppmärksammar Gyllene Äpplet, se här. Danderyds sjukhus skriver om Äpplet här och KI skriver här. Läs också Ambulansforum.

Read more

Från och med idag kan den som är 16-18 år söka sommarjobb i landstinget. Det finns totalt 700 jobb att söka och jag hoppas att många tar chansen att på detta sätt bekanta sig med landstingets organisation. Metro skriver om detta idag.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare. Vården är vårt största arbetsfält och inom den verksamheten finns en stor mångfald av arbetsuppgifter och yrken.

Ett sommarjobb i landstinget kan ge inblick i en spännande värld som kan erbjuda många intressanta möjligheter för den som ska ge sig ut på arbetsmarknaden.

Read more

Lite nervös var jag allt inför Rekryteringsbazaren i fredags. Snön öste ner och kollektivtrafiken stod mer eller mindre stilla. Skulle det komma några besökare?

Strax efter kl. 10.00 när dörrarna öppnades för allmänheten var det fullt med besökare och arrangörerna och jag själv kunde andas ut. Det blev en lyckad bazar. Hur många av landstingets 300 lediga tjänster som kunde hitta en lämplig kandidat vet jag inte, men jag vet att många intressanta samtal fördes mellan arbetsgivare och arbetssökande och många nya kontakter knöts.

Stort tack till alla som stod bakom bazaren och alla som fanns på plats för att möta besökarna.

Mer om Rekryteringsbazaren som du  kan läsa här och här.

Read more

Idag har jag varit med vid invigningen av Rekryteringsbazaren i Kulturhuset i Stockholm. Bazaren är en mötesplats, eller arbetsmarknaden i koncentrat. Bland utställarna finns arbetsgivare, fackliga organisationer och många andra. Den pågår idag fredag och i morgon lördag. Passa gärna på att gå dit.

Invigningstalade gjorde vår landshövding Per Unckel. Även jag fick möjlighet att säga några ord. Jag sa ungefär såhär:

Rekryteringsbazaren  är en utmärkt mötesplats för den som vill finna sin plats på arbetsmarknaden. Många av besökarna funderar förstås hur de ska hitta ett jobb som passar just den. Själv representerar jag en av Sveriges största arbetsgivare – Stockholms läns landsting med 43 000 anställda. Och jag ser att den stora utmaningen framöver är att klara att locka tillräckligt många kompetenta medarbetare för att vi ska klara framtidens välfärd.

En alldeles för lite utnyttjad potential i vårt samhälle är invandrare som har svårt att få jobb fast de har fina utbildningar och höga ambitioner. Alltför många missar chansen på arbetsmarknaden för att vi som har positioner där vi kan göra skillnad väljer den enkla och bekväma lösningen att anställa en som är likadan som man själv. Varför är det så?

I min organisaiton har vi kommit ganska långt, tycker jag, även om också vi har mycket kvar att göra. Cirka 22 procent av de anställda har invandrarbakgrund. Det speglar ju hyggligt hur samhället omkring oss ser ut. Ovidkommande saker som etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar som inte behöver vara hinder och annat ska inte få stå i vägen mellan kompetensen och anställningen. Medarbetarna i en stor organisaiton som dessutom jobbar på invånarnas uppdrag måste spegla befolkningen. Det är en kvalitetsfråga.

Men det är också ett ställningstagande om vilket samhälle vi vill ha. Det är inte en fråga bara för politiker att fundera på utan för alla att ta ansvar för. Jag vill leva i en region där många olika människor och kulturer möts och delar framtiden. Men då måste vi förstås också kunna jobba ihop. Mitt budskap till arbetsgivare och alla andra aktörer på arbetsmarknaden är att våga anställa invandrare. Det finns inget att vara rädd för. Men det finns många möjligheter.

Nu önskar jag er alla en lyckad bazar med många avgörande möten.

Read more