Arbetsliv

Nu sätter vi i FP igång en diskussion om kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting har över 40 000 medarbetare, varav de flesta jobbar i vården. Till detta ska också läggas alla de som arbetar hos privata vårdföretag på uppdrag från landstinget. Att klara kompetensförsörjningen på sikt blir en stor utmaning. Om du vill delta i idédiskussionen så kan du göra det här.

Read more

Idag berättade SVT:s Rapport om det orimliga förhållnadet att många invandrare med utländsk läkarexamen inte kommer i arbete i Sverige förrän efter flera år. Det är naturligtvis ett orimligt slöseri med människors kompetens. Genomsinttstiden är fyra år innan personerna får sina svenska läkarlegitimationer.

Att rekryta personer med utländsk läkarexamen som redan finns i Sverige är en av Stockholms läns landstings strategier för att klara kompetensförsörjningen. Stockholms läns landsting erbjuder personer med utländsk läkarutbildning praktik med ersättning enligt kollektivavtalet för läkarstudenter, samt handledarersättning till arbetsplatsen. Trycket är hårt, med sökande via Arbetsförmedlingen även från andra delar av Sverige. En genomgång av de 127 personer som gjorde provtjänstgöring i mellan oktober 2008 och september 2010, visar att 99 personer eller 78 procent kunde tjänstgöra som läkare efter sex månaders praktik, en del behöver lite ytterligare komplettering.

Såvitt jag vet är vi i dag det enda landsting som erbjuder handledd praktik med lön för personer med läkarlegitimation från länder utanför EU/EES-området. Nästan 4 av 5 kan tjänstgöra som läkare i Sverige efter praktiken. På detta sätt vill jag både säkra tillgången på duktiga läkare, och att slå ett slag för integrationen. Inget betyder mer för en lyckad integration än att människor kan ha ett jobb där de får använda hela sin kompetens för att försörja sig och känna att de bidrar till samhället. Det är ett stort slöseri för människor och hela samhället att duktiga läkare tvingas arbeta med annat än vad de har utbildning och kompetens för. För vården är det helt nödvändigt att kunna rekrytera kompetensen. Utan invandrare kollapsar vården.

Landsting och vårdgivare måste se till att praktikplatser finns, men staten måste omedelbart ta sitt ansvar för att svensk läkarlegitimering inte försenas av byråkratiska hinder. Att få sin legitimation på ett år borde inte vara ett undantag utan ett normalfall.

Read more

Stockholms läns landsting har mer än 40 000 medarbetare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Vi är en av Sveriges största arbetsgivare och samtidigt har vi ett stort interssa av att även de privata aköterna som arbetar på landstingets uppdrag också ska ha tillgång till bra medarbetare. En helt central fråga för framtidens hälso- och sjukvård är just kompetensförsörjningen. Sjukvården måste förmå locka medarbetare både på kort och lång sikt.

Igår beslutade Produktionsutskottet att ge personaldirektören i uppdrag att sätta igång en utredning om behov och åtgärder för att fylla behoven av medarbetare med rätt kompetens i framtiden. Läs gärna mer om utredningen ”Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård” här.

Read more

I dag fick jag äran att dela ut Gyllene Äpplet, som är landstingets pris för att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet.

Årets förstapristagare är Veronica Vicente. Hon jobbar som ambulanssjuksköterska vid AISAB och har utvecklat en modell för samverkam mellan ambulanssjukvården och de geriatriska klinikerna (äldrevård). Tack vare detta kan fler patienter få komma direkt till geriatriken utan att först behöva vänta länge på akuten.
Gyllene Äpplet
Andrapriset tilldelades Gunnar Sjölund. Han är överläkare på Danderyds sjukhus och har infört ett särskild utbildning för biomedicinska analytiker så att de kan göra uppgifter som tidigare gjordes av läkare. Förutom att detta innebär kompetensutveckling för de biomedicinska analytikerna så leder det också till kortare väntetider för hjärtpatienterna.

Gunnar Sjölund och Veronica Vicente

Årets pristagare Gunnar Sjölund och Veronica Vicente.

I mitt inledningsanförande poängterade jag hur betydelsefullt det är för Stockholms läns landsting med kreativa och påhittiga medarbetare som hela tiden bidrar till att hitta nya smarta lösningar och nya arbetssätt. Årets pristagare är utmärkta exempel på detta och därför är jag stolt över att ha fått dela ut Gyllene Äpplet till dem.

Radio Stockholm uppmärksammar pristagarna i sin nyhetssändning kl. 9:30.Även Vårdförbundet uppmärksammar Gyllene Äpplet, se här. Danderyds sjukhus skriver om Äpplet här och KI skriver här. Läs också Ambulansforum.

Read more

Från och med idag kan den som är 16-18 år söka sommarjobb i landstinget. Det finns totalt 700 jobb att söka och jag hoppas att många tar chansen att på detta sätt bekanta sig med landstingets organisation. Metro skriver om detta idag.

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare. Vården är vårt största arbetsfält och inom den verksamheten finns en stor mångfald av arbetsuppgifter och yrken.

Ett sommarjobb i landstinget kan ge inblick i en spännande värld som kan erbjuda många intressanta möjligheter för den som ska ge sig ut på arbetsmarknaden.

Read more

Lite nervös var jag allt inför Rekryteringsbazaren i fredags. Snön öste ner och kollektivtrafiken stod mer eller mindre stilla. Skulle det komma några besökare?

Strax efter kl. 10.00 när dörrarna öppnades för allmänheten var det fullt med besökare och arrangörerna och jag själv kunde andas ut. Det blev en lyckad bazar. Hur många av landstingets 300 lediga tjänster som kunde hitta en lämplig kandidat vet jag inte, men jag vet att många intressanta samtal fördes mellan arbetsgivare och arbetssökande och många nya kontakter knöts.

Stort tack till alla som stod bakom bazaren och alla som fanns på plats för att möta besökarna.

Mer om Rekryteringsbazaren som du  kan läsa här och här.

Read more

Idag har jag varit med vid invigningen av Rekryteringsbazaren i Kulturhuset i Stockholm. Bazaren är en mötesplats, eller arbetsmarknaden i koncentrat. Bland utställarna finns arbetsgivare, fackliga organisationer och många andra. Den pågår idag fredag och i morgon lördag. Passa gärna på att gå dit.

Invigningstalade gjorde vår landshövding Per Unckel. Även jag fick möjlighet att säga några ord. Jag sa ungefär såhär:

Rekryteringsbazaren  är en utmärkt mötesplats för den som vill finna sin plats på arbetsmarknaden. Många av besökarna funderar förstås hur de ska hitta ett jobb som passar just den. Själv representerar jag en av Sveriges största arbetsgivare – Stockholms läns landsting med 43 000 anställda. Och jag ser att den stora utmaningen framöver är att klara att locka tillräckligt många kompetenta medarbetare för att vi ska klara framtidens välfärd.

En alldeles för lite utnyttjad potential i vårt samhälle är invandrare som har svårt att få jobb fast de har fina utbildningar och höga ambitioner. Alltför många missar chansen på arbetsmarknaden för att vi som har positioner där vi kan göra skillnad väljer den enkla och bekväma lösningen att anställa en som är likadan som man själv. Varför är det så?

I min organisaiton har vi kommit ganska långt, tycker jag, även om också vi har mycket kvar att göra. Cirka 22 procent av de anställda har invandrarbakgrund. Det speglar ju hyggligt hur samhället omkring oss ser ut. Ovidkommande saker som etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar som inte behöver vara hinder och annat ska inte få stå i vägen mellan kompetensen och anställningen. Medarbetarna i en stor organisaiton som dessutom jobbar på invånarnas uppdrag måste spegla befolkningen. Det är en kvalitetsfråga.

Men det är också ett ställningstagande om vilket samhälle vi vill ha. Det är inte en fråga bara för politiker att fundera på utan för alla att ta ansvar för. Jag vill leva i en region där många olika människor och kulturer möts och delar framtiden. Men då måste vi förstås också kunna jobba ihop. Mitt budskap till arbetsgivare och alla andra aktörer på arbetsmarknaden är att våga anställa invandrare. Det finns inget att vara rädd för. Men det finns många möjligheter.

Nu önskar jag er alla en lyckad bazar med många avgörande möten.

Read more

Jag ska gå på rekryteringsbazaren. Kom du också!

På fredag börjar Rekryteringsbazaren i Kulturhuset. Jag ska vara där en stund på fredag.  Där kommer arbetsgivare som rekryterar att finnas, liksom fackliga organisationer och andra som kan vara bra att bekanta sig med när man ska ta klivet ut på arbetsmarknaden. Där kan man hitta stöd om man exempelvis funderar på att starta eget eller på vilka utbildningsmöjligheter som kan passa. Hoppas många vill komma!

Read more

Landstingets kunskapspris Gyllene äpplet går i år till Veronica Vicente som är ambulanssjuksköterska hos AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, och Gunnar Sjölund som är överläkare vid avdelningen för klinisk fysiologi och hjärtkliniken vid Danderyd sjukhus.

Jag ska få den stora glädjen att dela ut priset om några veckor. Ska bli roligt att höra mer om hur kunskaper kan spridas på olika sätt i vår organisation. Stort grattis till vinnarna!

Läs mer om årets vinnare här

Gyllene äpplet är till för att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen skall också inspirera och motivera till ytterligare spridning och utveckling av kompetens.

Read more

För 13 år sedan avslöjade undersköterskan Sarah Wägnert att det förekom vanvård på ett vårdhem i Solna. Efter det instiftades Lex Sarah, som föreskriver att alla som arbetar inom omsorgen och upptäcker missförhållanden måste anmäla detta.

Lex Sarah är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att medarbetare inom vården och omsorgen vågar säga ifrån när något är fel. Utan modiga medarbetare hade vi inte haft någon Lex Sarah. Mutskandalen i Göteborg hade inte briserat och vi hade kanske heller inte fått en debatt om patientbemötande på Södertälje sjukhus.

Inom offentligt drivna verksamheter är s.k. whistleblowers skyddade genom grundlagens bestämmelser om meddelarfrihet. Detsamma gäller dock inte för personer som jobbar i aktiebolag – där förväntas man i första hand vara lojal med företaget.

Inom Stockholms läns landsting drivs en stor del av verksamheten av företag. Detta är positivt, eftersom vårdföretagen bidrar med nya idéer och nya, smarta lösningar. Men självklart är det inte acceptabelt att medarbetare i dessa verksamheter har ett svagare skydd när det gäller att avslöja missförhållanden.

Det här problemet uppmärksammar min kollega Birgitta Rydberg och jag i dag i en debattartikel. Vi menar att regeringen måste se till att förändra aktiebolagslagen så att meddelarfriheten gäller alla skattefinansierade verksamheter som bedrivs på uppdrag av det offentliga. Vilken arbetsgivare man har ska inte avgöra om man vågar dra i nödbromsen eller inte. Som vi skriver i debattartikeln: ”Modet att avslöja missförhållanden behövs i hela vården.”

Read more