Arbetsliv

Hälso- och sjukvården borde återinföra yrkesgruppen vårdbiträden. Då skulle undersköterskor och framförallt sjuksköterskor få mer tid för patienterna. Det skulle också skapas möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Idag skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund, riksdagsledamoten Barbro Westerholm och jag på DN Debatt om ett problem som finns i vården, nämligen att sjuksköterskor och läkare måste ägna orimligt mycket tid åt andra arbetsuppgifter än vad de är utbildade till. Att t.ex. sjuksköterskor utför städuppgifter, delar ut lunchbrickor och ägnar sig åt basal omvårdnad är inte ett bra sätt att använda kompetens fullt ut.

Vi har fler sjuksköterskor anställda i svensk hälso- och sjukvård än någonsin. De har blivit 26% fler sedan 90-talet. Ändå upplever vi en stor brist. En förklaring är att mycket tid går åt till arbetsuppgifter som inte kräver sjusköterskornas akademiska utbildning. Vi måste frigöra tid från sjuksköterskorna att lägga på sina kvalificerade arbetsuppgifter. Det skulle både skapa mervärde för patienten, ge sjuksköterskorna möjlighet att använda sin fulla kompetens och höja statusen på sjuksköterskeyrket.

Undersköterskor är en viktig grupp i vården som kan avlasta sjuksköterskorna. Men det behövs fler yrkersgrupper i vården. Därför föreslår vi att vårdbiträden återinförs inom vård och omsorg för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver samma höga utbildning. Det är en yrkesgrupp som nästan helt försvunnit från sjukvården. Vårdbiträdena behöver inte ha någon särskild utbildning och arbetet kan därför lämpa sig väl för personer som nyligen kommit till Sverige. Att återinföra vårdbiträden bidrar därmed både till en bättre integration och till att vården kan ta hand om patienterna på ett bättre sätt.

I min roll som ordförande i Liberalernas välfärdskommission leder jag partiets arbete med att ta fram nya politiska förslag för vården och välfärden. Kompetensförsörjningen är en av de stora framtidsfrågorna, och hur vårdbiträden och andra yrkesgrupper kan bidra till att vårdens resurser används på bästa sätt är en av de frågor vi kommer fortsätta utveckla förslag kring.

Läs vår debattartikel här.

 

 

Read more

Markus Jenkinson och Anna Starbrink
Den här veckan har FP-kansliet fått förstärkning av Markus Jenkinson, som praoar hos oss. Han går vanligtvis på Vittra Sjöstaden, men den här veckan står landstingspolitik på schemat! I det här inlägget berättar Markus själv om sin första prao-dag.

Första dagen börjar med att Joar visar mig runt i Folkpartiets område i landstingshuset, han presenterar mig för sina kollegor och visar mig var de jobbar och vad de har för ansvarsområde. Sedan träffar jag Anna, lämnar över ett par papper och åker till kris- och traumacentrum på Södermalm för att delta i ett möte om hur man kan förbättra vården för kris och traumadrabbade personer. Vi blir även guidade runt och får se hur det ser ut och hur de jobbar. Besöket var väldigt lärorikt och intressant. När mötet är slut går vi och äter lunch och diskuterar lite politik.

Efter lunchen kommer Leif från säkerhetsavdelningen och hämtar oss i bil och skjutsar oss till Karolinska Sjukhuset där Anna ska hålla tal om könsdysfori. Innan vi går in i salen där Anna skulle tala så gick vi runt och kollar lite på konsten på sjukhuset, det var mycket intressant. Det får en att tänka på att konst är en viktig del av samhället och inte bara en onödvändighet.

När Anna talat så lyssnar vi lite på dem andra som talar sen kommer Leif och hämtar oss och vi åker till landstingshuset. Annas tal är väldigt inspirerande och får en att verkligen vara glad över att man har dessa möjligheter i Sverige som man inte har i andra länder. Dagen har varit mycket rolig och intressant, jag har lärt mig väldigt mycket. En bättre måndag kunde jag inte haft.

/Markus Jenkinson

Read more

Bakom siffrorna och statistiken i de migrations- och integrationsdebatter som just nu förs i Sverige finns riktiga människoöden och ofta fruktansvärda upplevelser som enskilda bär med sig. Om integrationen ska bli framgångsrik måste hälsan – såväl den fysiska som psykiska – prioriteras.

Idag berättar svenska Dagbladet om situationen för krigstraumatiserade flyktingar och att de ofta får vänta länge på hjälp från vården. I Stockholm är väntetiden kort men i andra delar av landet är situationen betydligt värre. Det leder till onödigt lidande för många människor som behöver stöd att bearbeta sina upplevelser och hitta vägar att få livet att fungera på nytt.

Eftersom det i dessa dagar är populärt att prata pengar kopplat till integration och invandring vågar jag påstå att det är en god samhällsekonomisk investering att satsa på hälsan hos nyanlända för att de snabbt ska kunna lära sig språket och hur samhället fungerar, börja försörja sig själv och bidra till vår välfärd, vårt näringsliv, vår kultur och vårt samhälle i övrigt.

 

 

Read more

Tusentals personer med vårdutbildning som inte får jobba i vården – det är ett stort slöseri. Vägen till att få språkkunskaper och få sin utbildning godkänd måste bli mycket snabbare.

Vården i Stockholm och Sverige behöver anställa fler skickliga och kunniga medarbetare – sjuksköterskor och läkare, men även i andra yrken som undersköterskor och medicinska sekreterare. Utbildningar behöver byggas ut och alla arbetsgivare i vården måste fundera över hur vi kan bli ännu bättre på att rekrytera framtidens medarbetare. Det handlar om hundratusentals personer som behövs i vården de närmaste åren.

Samtidigt finns tusentals människor med en färdig vårdutbildning – som inte får jobba i vården. De har en utbildning från länder utanför EU, och då är kraven höga på validering – dvs. att kunskapen och utbildningen kartläggs och godkänns. Det är naturligtvis precis som det ska vara: kraven på kompetens hos dem som arbetar i vården ska vara höga, och det gäller förstås även språkkunskaper. Att kunna kommunicera med sina patienter är nästan alltid en av de viktigaste delarna i vården.

Vägen till att få lära sig svenska och att få sin utbildning och kompetens granskad och godkänd måste dock bli mycket snabbare. SvD skriver i dag om hur antalet personer som ansöker hos Socialstyrelsen för att få sin vårdutbildning bedömd och validerad har ökat kraftigt: från 102 i snitt per månad 2012 till 157 per månad i år, och nu senast i oktober hela 206. Det är i grunden mycket positivt. Det negativa är att det tar sådan tid. Processen att lära sig språket, kanske uppdatera sin utbildning och genomgå de olika testerna är komplicerad. Den behöver inte försvåras och förlängas av köer hos Socialstyrelsen, redan i början. Därför gläds jag också över att Alliansen i sitt budgetförslag så tydligt talar om bättre validering av utländska utbildningar – det är inte bara god integrationspolitik, det är också god sjukvårdspolitik (läs mer om Alliansens budgetförslag här).

Vården behöver invandrarna. Redan i dag har var fjärde anställd i vårt landsting utländsk bakgrund, var tionde har rötterna utanför Europa. Tre av tio läkare, fyra av tio specialistläkare, lika många tandläkare har utländsk bakgrund. Det gäller också varannan tandhygienist, var tredje biomedicinsk analytiker och var femte psykolog.

Arbete är jämte språket de viktigaste bitarna i en välfungerande integration. Det är bra att Sverige tar emot människor på flykt. Men vi behöver också låta dem bidra till att bygga vårt gemensamma svenska samhälle. Snabb handläggning hos Socialstyrelsen, bra och anpassade svenskkurser och kompletterande medicinska utbildningar, och från vårdens sida praktikplatser – och öppna armar för nya medarbetare – är bra för vården och patienterna. Och det är bra för integrationen.

Read more

Folkpartiet vill se fler personalbostäder i landstinget
Genom att erbjuda fler personalbostäder skulle rekryteringen av ny sjukvårdspersonal underlättas. Landstingets fastighetsbolag bör därför få uppdraget att ordna fler personalbostäder.

För många med vårdutbildning utgör bostadssituationen ett stort hinder mot att kunna flytta till Stockholm och arbeta inom sjukvården. Genom att ta krafttag mot den akuta bostadsbristen kan landstinget bidra till att stärka Stockholms län som arbetsmarknadsregion – och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare.

Folkpartiet har tidigare tagit initiativ för att ge landstingsägda fastighetsbolaget Locum i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa fler personalbostäder inom landstingets omfattande fastighetsbestånd. Locum anser dock inte att det ryms inom bolagets nuvarande uppdrag.

Vid Locums styrelsemöte i september gjorde därför Folkpartiets ledamot Anders Ekegren ett skriftligt uttalande, där han anser att landstinget bör ge Locum i uppdrag att arbeta för fler personalbostäder. Redan idag har landstinget ett antal personalbostäder, för att erbjuda nyanställda boende under en begränsad tid medan de ordnar bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Med fler personalbostäder skulle fler våga ta steget att bidra med sin kompetens inom sjukvården i Stockholms län.

Läs även om detta på Anders Ekegrens blogg.

Read more

Igår tapetserade fackförbundet Kommunal tidningen Metro med stora annonser om att undersköterskorna vill ha en ny regering. Det är synd att Kommunal osynliggör det positiva Folkpartiet och Alliansen gjort för regionens och landets undersköterskor under den gångna mandatperioden.

Det är i Alliansstyrda regioner och landsting som undersköterskorna tjänar mest. Men vi ger oss inte: Kompetens ska betala sig ännu bättre.

Folkpartiet har inte glömt bort undersköterskorna. Tvärtom är det Folkpartiet som framhåller det viktiga arbete som undersköterskorna gör i vården och att deras kompetens behövs vid sidan av andra yrkesgruppers. Bl.a. därför har vi, etablerat Vård- och omsorgscollege där framtidens undersköterskor får en utbildning som förbereder dem väl för arbetslivet.

Undersköterskor tjänar mest i (Alliansstyrda) Stockholms läns landsting. Näst mest i (Alliansstyrda) Region Skåne. Minst i (S-styrda) Västra Götaland. Det är också Västra Götaland som betalat den minsta löneökningen jämfört med 2012.

Medellön undersköterskor Stockholm, Skåne och Västra Götaland 2012–2013

Vi prioriterar god löneutveckling också utifrån utbildning och kompetens. Därav satsning på sjuksköterskor, och än mer specialistsjuksköterskor.Vad gäller sysselsättningsgrad har vi inte fått några signaler om att det förekommer ofrivillig deltid i landstinget-

Vid sidan av detta finns det också skäl att nämna jobbskatteavdraget, som gett varje undersköterska en extra månadslön varje år – eller 1.888 kronor i månaden, för den undersköterska som har medellönen i Stockholm. Ett välbehövligt satsning på löntagarna.

Read more

På Karolinska Universitetssjukhuset vill man att sjuksköterskor ska kunna göra karriär – som sjuksköterskor, utan att behöva bli chefer. Därför införs nu en ny kompetensmodell, där de mest kvalificerade kan bli universitetssjuksköterskor.

Idag besökte jag Karolinska för att få information om den nya kompetens- och karriärmodell för sjuksköterskor som de tagit fram. Jag har följt arbetet med intresse och ser nu fram emot att få veta hur genomförandet går – och vilka effekter man kan se. Tillsammans med vår lönesatsning som har gett specialistsjuksköterskor upp till 5 000 kronor mer i månaden är karriärmodellen en viktig del av vårdens framtid. Den är bra för vården – och bra för jämställdheten.

Karolinska universitetssjukhusets nya karriär- och kompetensutvecklingsmodell bygger på att erfarna sjuksköterskor ska kunna få användning och ersättning för sin högre kompetens, utan att behöva bli chefer på kontorstid. De allra mest kvalificerade ska få benämningen universitetssjuksköterska. Varje verksamhet inom universitetssjukhuset ska ha en blandning av personal med olika kunskaper och färdigheter för att ge varje patient den bästa omvårdnaden.

Den kompetens som sjuksköterskorna besitter är helt avgörande för en god sjukvård. Vi behöver anställa många fler sjuksköterskor, och den som börjar jobba som sjuksköterska ska veta att det går att utvecklas i jobbet, få mer kvalificerade och ansvarsfulla uppgifter, och få använda sin ökade kompetens till sjukvård. Man ska inte behöva bli chef för att göra karriär som sjuksköterska och kvinna i offentlig sektor.

Kompetens- och karriärmodellen är ett initiativ som Karolinska tagit själva, men det är en satsning som är väl i linje med det vi gör centralt i landstinget för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt. På mitt initiativ höjer vi specialistsjuksköterskors löner med upp till 5 000 kronor i månaden – och vi i Folkpartiet vill fortsätta och fördubbla den satsningen. Folkpartiet vill på regeringsnivå införa karriärtjänster för sjuksköterskor, med statlig finansiering, på samma sätt som förstelärarna i skolan. Karolinska är alltså på helt rätt väg! Jag är övertygad om att deras modell kan bli framgångsrik, och hoppas att fler sjukhus kan inspireras av den.

Länkar
Stockholmsbloggen: Universitetssjuksköterskor: Fler karriärvägar i vården
Vårdfokus: Karolinska universitetssjukhuset inför karriärväg för sjuksköterskor

Read more

Säg företagsledare och många får en kostymklädd man på näthinnan. Men i vårdföretagen ser det helt annorlunda ut. Där är 54 procent av företagsledarna kvinnor. 2 500 vårdföretag i Stockholm leds av kvinnor. Att säga nej till privata välfärdsföretag är att säga nej till kvinnors företagande. Det kan väl knappast kallas feminism?!

Dessutom arbetar närmare 20 000 människor i Stockholms län – och många av dem är kvinnor – i privata vårdföretag. De måste känna trygghet med att deras arbetsgivare finns kvar även efter valet.

Infografik_Landstinget_504x504px-02

 

Read more

Mellan 1 500 och 5 000 kronor mer i månaden till specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Det blev utfallet efter första året av den lönesatsning som Folkpartiet tagit initativ till.

Lönesatsningen på specialistsjuksköterskor har gett resultat. Det första årets fördelning av 59 miljoner kronor visar att knappt 2 000 specialistsjuksköterskor och barnmorskor som omfattats har fått från 1 500 till som mest 5 000 kronor mer i månaden. I snitt blev lönehöjningen nästan 1 700 kronor per månad. Medellönerna har ökat med mellan 1 000 och 1 900 kronor per månad för de olika yrkesgrupperna, vilket framgår av nedanstående diagram.

Medellöner före och efter landstingets lönesatsning

Det är ingen som förnekar att sjuksköterskorna är helt avgörande för en fungerande sjukvård. Från olika håll lovas det nu höjda löner – men vi ser till att något händer. För mig är det självklart att satsa på en bättre löneutveckling – det har stått still alltför länge!

Lönesättning för enskilda medarbetare är inget som politiker ska blanda sig i och det är fortfarande en fråga för arbetsgivaren och lönesättande chef. Men att satsa på skickliga och erfarna sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är en strategisk fråga för vården. Vi politiker kan vi ta ansvar för att avsätta pengar till särskilda lönesatsningar. Jag är glad att skickliga specialistsjuksköterskor har kunnat få upp till 5 000 kronor mer i månaden med den särskilda lönesatsning som jag och Folkpartiet har tagit initiativ till.

Inte minst är detta en viktig jämställdhetssatsning. 91 procent av de som fick del av satsningen är kvinnor. Kompetens måste löna sig, även i traditionellt kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Nu ser vi effekterna av bara ett års lönesatsning på specialistsjuksköterskor. Ett år återstår av det som beslutats, och jag och Folkpartiet vill sedan gå vidare och fördubbla och förlänga satsningen i två år till.

Read more

Visst du att 25 procent av Stockholms läns landstings medarbetare är invandrare.  Tänk vad det berikar vården. och vad skulle hända om Sverige Demokraternas politik blev verklighet? Läskig tanke. Flera sjukhus fick lov att stänga igen på grund av personalbrist.

Landstinget har 43 000 anställda. Var fjärde anställd kommer från något annat land. Inom vissa yrken, som till exempel läkare och tandläkare är andelen invandrare ännu högre. Hur skulle vårt samhälle se ut  utan all denna högkompetenta arbetskraft?

Just nu genomför Stockholms läns landsting, med Folkpartiet som en pådrivande kraft, en epokgörande utbyggnad av sjukvården. Alla våra stora akutsjukhus och dessutom många mindre sjukhus byggs om, renoveras och byggs ut. Det ska bli mer vård i framtidens Stockholm. Vi har en stor utmaning i att klara att bemanna all denna sjukvård. Då behöver vi använda kompetensen så väl vi bara kan. Det är det valet i höst handlar om. Jag vill att vi säger ja till öppenhet och inser att invandrare göra vår region så mycket rikare både kulturellt och materiellt. Och dessutom bär de upp stora delar av av välfärden. Stockholm mår bra av invandring!

 

 

Read more