Arbetsliv

Sjukvård. Stetoskop.

Kostnaden för hyrpersonal i landstinget har under ett par år gått uppåt, men den utvecklingen verkar ha hejdats. Förra året sjönk landstingets kostnader för hyrläkare.

Frågan om hyrpersonal har uppmärksammats i media på sistone. I fredags intervjuade SVT:s ABC mig om detta, och jag kunde då berätta att den ökning av hyrpersonalen som vi sett under senare år glädjande nog tycks ha mattats av. (Inslaget sändes under söndagen)

Om man räknar från 2010 har de totala kostnaderna för hyrpersonal (huvudsakligen läkare och sjuksköterskor) gått upp. Men jämför man åren 2012–2013 syns ett trendbrott – då ökade totalkostnaden bara med 1,4 procent. Och kostnaden för hyrläkare minskade faktiskt, från 136 till 134 miljoner kronor. Det kan också vara värt att nämna att kostnaden för hyrpersonal motsvarar cirka 1 procent av hela landstingets personalkostnad.

Rekryteringsläget i Stockholm är tufft, särskilt på sjuksköterskesidan. Från landstingets sida gör vi en rad åtgärder för att förbättra situationen. Under 2014 och 2015 genomförs en stor lönesatsning som syftar till att höja lönerna för vissa specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Vi ger också möjlighet för sjuksköterskor att gå specialiseringsutbildning med studielön. Vi satsar 150 miljoner kronor under tre år på förbättrad arbetsmiljö. Dessutom bygger regeringen ut sjuksköterskeutbildningen kraftigt, vilket jag bloggat om tidigare (se länkar till vänster).

Därtill genomförs en rad åtgärder på de olika sjukhusen. Karolinska universitetssjukhuset har t.ex. startat en traineeutbildning för sjuksköterskor, vilket fallit mycket väl ut. En ny ”ST-tjänstgöring” för neonatalsjuksköterskor startade vid årsskiftet. Samtidigt arbetar alla sjukhus med att se över hur de är bemannade, för att säkerställa att alla medarbetare får arbeta på toppen av sin kompetens och att vårdpersonal får ägna sig åt just vård i stället för administration.

Jag tror att bemanningsföretag även i framtiden kommer fylla en viktig fuktion i att hjälpa sjukhusen att klara arbetstoppar och liknande. Men i första hand ska man förstås bemanna med fast anställda medarbetare. Därför ser jag det som ett gott tecken att kostnaderna för inhyrd personal nu tycks stabiliseras i landstinget.

Read more

Regeringen bygger nu ut utbildningen av barnmorskor och specialistsjuksköterskor i landet. Det är en välkommen ytterligare satsning på vårdutbildningar, och jag räknar med att en stor del av platserna hamnar i Stockholm.

En bra och modern vård kräver hög kompetens, både medicinskt och mänskligt. Vårt behov av att anställa fler kunniga medarbetare, inte minst sjuksköterskor, växer stadigt. Och det handlar allt mer om vidareutbildade specialistsjuksköterskor. I förlossningsvården är behovet av fler barnmorskor tydligt.

Vi vet att många vill arbeta som sjuksköterskor; söktrycket på utbildningarna är högt. Vi vet också utifrån våra medarbetarundersökningar att vården i Stockholms län, trots en mediebild som ibland ger starkt intryck av motsatsen, är en attraktiv arbetsplats. Vi har också anställt många fler sjuksköterskor de senaste åren – i dag har vi ca 500 fler anställda än för några år sedan.

Men vi behöver göra mer. Vi arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, med lönesatsningen som jag har tagit initiativ till, och en stor arbetsmiljösatsning. Vi har också satsat på vidareutbildning av specialistsjuksköterskor i egen regi.

I grunden behöver dock fler sjuksköterskor utbildas. I höstas kunde jag tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund presentera en utbyggnad av utbildningen i Stockholm, med 240 platser. Och nu kommer alltså ytterligare en satsning: 150 fler barnmorskor och 400 fler specialistsjuksköterskor per år ska utbildas.

Det är bara att välkomna. Nu ska vi se till att fortsätta arbetet med att bli den bästa arbetsgivaren i vården.

Läs även Stockholmsbloggen: Regeringen satsar på barnmorskor

Read more

Även i år erbjuder landstinget sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 18 år. Jobben finns både på sjukhusen, i vårdcentraler, hos privata vårdgivare och i kollektivtrafiken.

Sedan Alliansen tog över ansvaret för landstinget har vi successivt utökat antalet sommarjobb. I år erbjuder vi upp till 1 000 ungdomar att arbeta i vår organisation och att bekanta sig med de spännande och intressanta yrken som finns.

Vården är verkligen framtidens arbetsplats, här finns meningsfulla arbetsuppgifter och yrken som kräver hög kompetens och stort engagemang. Med våra sommarjobb vill vi både hjälpa ungdomar i Stockholms län att få en tidig kontakt med arbetslivet, och öka intresset för vården som arbetsplats och landstinget som framtida arbetsgivare. Landstinget är en arbetsgivare som vill ta vara på alla människors kompetens, och därför är ungdomar med funktionsnedsättning en prioriterad grupp när vi rekryterar sommarjobbare.

Mer fakta om sommarjobb för unga finns på Stockholmsbloggen.se.

Du som är intresserad av att söka ett sommarjobb i landstinget kan göra det på landstingets hemsida: www.sll.se/sommarjobb. Senaste ansökningsdag är söndag 16 mars.

Read more

Nu uppmanar riksdagens socialutskott regeringen att se över hur antalet specialistsjuksköterskor kan öka.

Socialutskottet konstaterar i ett så kallat betänkande att trots att en hel del gjorts så fortsätter tillgången på specialistsjuksköterskor att minska. Vad detta beror på har utretts, och enligt de utredningarna beror bristen bland annat på att sjuksköterskor som vill specialisera sig inte får lön under utbildningen samt att varken arbetsuppgifter eller lön förändras särskilt mycket efter avslutad utbildning. Därför vill nu majoriteten av partierna i socialutskottet, däribland Folkpartiet, uppmana regeringen att lämna förslag på hur tillgången på specialistsjuksköterskor kan öka.

Utskottets resonemang tycker jag bekräftar att vi inom Stockholms landsting går i rätt riktning. Här erbjuder vi sedan ett antal år sjuksköterskor att specialistutbilda sig med studielön. I går kunde jag också berätta om en ny satsning på Karolinska, där man nu testar en ”ST-utbildning” för sjuksköterskor, helt inom ramen för anställningen.

Därtill kommer den stora lönesatsning som Folkpartiet drivit igenom. Den riktar sig direkt till specialistsjuksköterskor, för vii vill att det ska märkas i plånboken att man har vidareutbildat sig. Därför ska påslaget bli minst 1 500 kr i månaden för dem som får ta del av satsningen.

Jag välkomnar att riksdagen nu också engagerar sig i denna fråga. Bristen på specialistsjuksköterskor är förstås inte bara ett problem i Stockholm och därför är det bra att det även på nationell nivå uppmärksammas att vi måste göra det mer attraktivt att bli specialistsjuksköterska.

Read more

Fler neonatalspecialister med ny utbildning

Idag startar Karolinska Universitetssjukhusets nya specialistutbildning för barnsjuksköterskor. Ett nytt koncept där utbildningen sker inom ramen för anställningen.

Sedan tidigare erbjuder Stockholms läns landstinget sjuksköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med studielön. På Karolinska tar man nu detta ytterligare ett steg, genom en specialistutbildning för barnsjuksköterskor som sker helt inom ramen för en anställning. Detta är ett initiativ för att minska bristen på specialistsjuksköterskor, samtidigt som man integrerar utbildningen på ett bättre sätt med vårdverksamheten, skriver Karolinska i ett pressmeddelande.

Den nya ST-utbildningen är helt i linje med de satsningar Folkpartiet och Alliansen nu gör på sjuksköterskorna. I årets budget konstaterar vi att olika former av utbildnings- och kompetenstjänster behöver utvecklas och att det måste bli mer attraktivt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Därför kändes det självklart för mig att ge stöd till detta när jag i höstas träffade företrädare för neonatalverksamheten på Karolinska och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och fick ta del av planerna.

Ett annat led i att göra sjuksköterskeyrket attraktivt är den stora lönesatsning som vi genomför. Vi satsar 118 miljoner kronor under två år för att höja lönerna för specialistsjuksköterskor inom definierade bristyrken. Den nya ST-utbildningen på Karolinska, som även får stöd inom ramen för landstingets utbildningssatsning för specialistsjuksköterskor, kan också väntas bidra till att fler väljer att specialisera sig inom neonatalvård.

Upplägget på utbildningen är i linje med de tankar Vårdförbundet fört fram om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST. Den nya specialistutbildningen, som leder till en magisterexamen, kommer att ges i samarbete med Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

 

Read more

Årets Gyllene Äpplet-vinnare

Stockholmslandstingets kunskaps pris Gyllene Äpplet delades ut i onsdags. Jag var med vid prisutdelningen i landstingshuset – den tjugonde i ordningen.

Första priset gick i år till Pernilla Eidenberg, undersköterska på Danderyds sjukhus. Hon ha utvecklat en modell för anhörigstöd på akuten. Andra pris gick till vårdavdelning 3 på Norrtälje sjukhus, som minskat stressen för patienter och personal med hjälp av blinkande ”restaurangpuckar”.

Jag höll ett kort tal vid prisutdelningen och sade bland annat det här:

”All utveckling som sker i vården i form av medicinsk framsteg, innovationer, förändrade arbetssätt och nya metoder är beroende av att det finns människor som ibland stannar upp och säger: ’Vänta nu! Varför gör vi så där? Borde vi inte göra så här i stället?. Sådana medarbetare gör vården bättre, och det vill vi förstås uppmärksamma. Därför finns Gyllene Äpplet, och därför har vi samlats till prisutdelning här idag.

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch och all den kompetens och erfarenhet som medarbetarna besitter ska vi naturligtvis ta vara på. Det är en naturlig del i arbetet att man bidrar med förbättringsidéer i stort och i smått – men också att arbetsgivarna är lyhörd och ger utrymme för medarbetare som vill utveckla, och utvecklas.

Som personallandstingsråd är jag alltid stolt över alla medarbetare, all kompetens och all förbättringsvilja som finns i landstinget. Men idag är jag särskilt stolt över just er: Ni som visat en alldeles särskild påhittighet och engagemang, och som därför belönats med Gyllene Äpplet. Stort tack för era insatser!”

Peter Graf och Anna Starbrink.

I samspråk med Norrtälje sjukhus vd Peter Graf.

Läs mer om Gyllene Äpplet och pristagarna här. Titta också gärna på detta filmklipp från prisutdelningen:

Read more

Snart dags att rösta.

I dag skriver Metro om att Moderaternas valledare skickat ett öppet brev till landstingets unga medarbetare och varnat dem för konsekvenserna av en socialdemokratiskt styrd regering efter valet. Av formuleringarna i brevet kan man få uppfattningen att 500 av landstingets yngre medarbetare skulle ”riskera att få sparken” vid ett regeringsskifte.

Skälet till det öppna brevet är att Socialdemokraterna vill avskaffa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga, vilket kommer göra det dyrare att anställa ungdomar. Moderaternas beräkningar pekar mot att höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle kosta landstinget cirka 115 miljoner kronor.

Som valledare för Folkpartiet i Stockholms län har jag förstås anledning att fundera på hur en valrörelse bästa ska bedrivas. Det är förstås legitimt för alla partier att föra fram åsikter om andra partiers förslag. Den rätten måste alla partier ta sig. Men jag tror att vi alla och demokratin har allt att vinna på en saklig debatt där varje parti först och främst vinnlägger sig om att göra tydligt för väljarna vad man själv står för.

Som personallandstingsråd förvånas jag av den skarpa tonen i brevet som nog kan uppfattas som rätt hotfullt. När det dessutom är formulerat på ett brevpapper med landstingets logga – istället för den egna partiloggan ger det en officiell prägel trots att detta är en inlaga från ett enskilt parti.

Jag delar förstås uppfattningen att Socialdemokraternas politik inte gynnar svensk ekonomi eller vår arbetsmarknad och att det vid ett regeringsskifte skulle kunna bli ett hårt slag mot yngre personers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Dock menar jag att Moderaterna har fel när de målar upp en bild av hotande massuppsägningar i sjukvården.

Vi står inför stora pensionsavgångar under kommande år och länet växer så det knakar. Det innebär att sjukvårdens stora utmaning framöver – oavsett regeringens färg – kommer att vara kompetensförsörjning. Det finns jobb för unga i denna framtidsbransch.

Nåväl, jag inledde ju med att säga att varje parti borde vinnlägga sig om att synliggöra sin egen politik. Från Folkpartiets sida har vi en rad förslag för att bekämpa arbetslösheten. Att hålla fast vid de gjorda skattelättnaderna på ung arbetskraft är förstås en viktig del av detta. Men det krävs mer än så. Därför driver vi frågan om lärlingsjobb för unga. Det är ett utmärkt sätt att skapa möjligheter på arbetsmarknaden för fler.

Som folkpartist vill jag satsa på medarbetarna i vården. Därför har jag drivit igenom att landstinget avsätter 118 miljoner kronor till att höja lönerna för bl.a. specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Jag har haft en framgångsrik dialog med regeringen för att utöka antalet utbildningsplatser i Stockholm. Antalet sommarjobb i landstinget har blivit mer än 40 procent fler under min tid som personallandstingsråd och satsningen på att erbjuda sjuksköterskor specialistutbildning med studielön har utökats kraftigt. För att ta några exempel.

Jag tänker jobba hårt för att Folkpartiet ska växa i höstens val, och att Alliansen ska få förnyat förtroende att leda landstinget. Men jag vill göra det genom att berätta om Folkpartiets politik, och en sak kommer jag vara tydlig med: Alla medarbetare behövs i vården!

Fler har uppmärksammat Moderaternas landstingsbrev: Aftonbladet, Expressen, SvD, DI, DN

Uppdatering: Fler som skriver: Smålandsposten, Mitt-i, Aftonbladet, ABC, GP, TV4

Read more

Undersköterskorna har blivit för få i vården. Det riskerar att ge sämre omsorg om patienterna, och mer stressade sjuksköterskor. Jag ger mig inte förrän vi har fler undersköterskor (och fler medicinska sekreterare) i vården.

I vården finns många yrkesgrupper som har viktiga uppgifter. Många har en lång utbildning eller på annat sätt en särskild kompetens just för sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att var och en får arbeta med just det de är utbildade till, och är experter på!

På senare år har vi sett hur undersköterskorna i vården har blivit allt färre. Samtidigt har vi anställt allt fler läkare och sjuksköterskor – och de behövs. Men det blir ett problem om undersköterskorna är så få att sjuksköterskor får sköta undersköterskornas uppgifter. Då riskerar vi att sjuksköterskorna i sin tur inte kan jobba på toppen av sin förmåga, inte kan använda hela sin kompetens, och inte heller avlasta läkarna som de annars skulle kunna göra. Svenska Dagbladet uppmärksammar detta i dag – och hur det kan påverka vården.

Jag vill inte att undersköterskor ska ersätta sjuksköterskor för att utföra de arbetsuppgifter som kräver deras speciella utbildningen. Men jag vill uppvärdera undersköterskorna och se till att vi har tillräckligt många för att alla patienter får en bra omvårdnad. Så att sjuksköterskor slipper stressa för att hinna med alla sina uppgifter. Så att alla känner sig behövda, och alla känner sig sedda.

En annan yrkesgrupp som vi behöver uppvärdera och se fler av i vården är förstås de medicinska sekreterarna (de som förr kallades läkarsekreterare). De är vårdens administrativa experter – och deras expertis behövs. Läkare och sjuksköterskor ska ägna sig åt vård, inte pappersarbete.

Jag ger mig inte. Vi behöver fler undersköterskor i vården. Och sjuksköterskor, och medicinska sekreterare. Det är något sjukhus behöver arbeta mer aktivt med. Flera är redan på gång, och jag kommer att ligga på för att alla gör det.

Read more

Nu höjer vi lönerna för specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Den lönesatsning som Folkpartiet drivit igenom kommer beslutas på landstingsstyrelsens möte den 4 februari.

Totalt satsar vi 118 miljoner under 2014 och 2015 för att åstadkomma ett lönelyft inom vissa definierade bristyrken på akutsjukhusen och inom förlossningsvården.

För mig som personallandstingsråd är det här en viktig satsning, där vi markerar att vi menar allvar med att det ska löna sig med vidareutbildning och att man bidrar till verksamhetens utveckling. Jag kommer inte att ge mig förrän även sjuksköterskor kan göra karriär, som märks i lönekuvertet.

Det här är också en jämställdhetssatsning. 90 procent av medarbetarna i de grupper som omfattas av satsningen är kvinnor. Jag är mycket nöjd med att vi nu tar ett steg för att bryta strukturerna att kvinnodominerade akademikeryrken släpar efter lönemässigt.

Lönesatsningen är en bit i ett omfattande program för förbättrad arbetsmiljö och utbyggd hälso- och sjukvård som landstinget bedriver. Vi renoverar och bygger ut akutsjukhusen och övriga sjukhus så att cirka 850 nya vårdplatser – huvudsakligen i enkelrum – ska stå klara 2018. Förlossningsvården, som varit aktuell i media på sistone, förstärks också vilket jag, tillsammans med företrädare för övriga Allianspartier, berättar om i SvD idag.

  • En ny förlossningsklinik, BB Sophia, öppnar i början av mars. Det medför en ökad kapacitet motsvarande 4 000 förlossningar per år och en välkommen avlastning av befintliga kliniker.
  • Ytterligare ett nytt BB planeras öppnas på S:t Görans sjukhus år 2017. Även här ska det finnas kapacitet för 4 000 förlossningar om året.
  • 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården. Förlossningsklinikerna behöver kunna anställa ytterligare medarbetare för att avlasta personalen och förbättra arbetsmiljön. Därför höjs ersättningen i vårdvalet för förlossning.

Därutöver byggs utbildningsplatserna ut kraftigt i Stockholm. Jag har haft en bra dialog med utbildningsministern och vi har fått gehör för våra önskemål. Alliansregeringen möjliggör 240 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor på vårdutbildningarna i Stockholm och dessutom startar Sophiahemmet Högskola en ny barnmorskeutbildning i höst.

Stockholmsregionens starka tillväxt – 40 000 nya invånare varje år – har medfört att hälso- och sjukvården har ett stort utbyggnadsbehov. De omfattande satsningar som nu görs, både i form av höjda löner, nya vårdplatser och fler utbildningsplatser, är viktiga satsningar för framtiden. Stockholms läns landsting ska vara en arbetsgivare med bra arbetsmiljöer och där utbildning lönar sig. Och vi ska erbjuda stockholmarna en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Read more

Rullstol

I lördags uppmärksammades jag genom Facebook på att en för mig okänd kvinna – Amanda Wisler – som studerar till medicinsk sekreterare nekades praktikplats eftersom hon sitter i rullstol och behöver ha en assistent med sig. Det fanns inte utrymme för detta, ansåg arbetsplatsen. Såhär får det inte gå till, anser jag.

Så snart jag fick kännedom om uppgifterna kontaktade jag ledningen för det aktuella sjukhuset och bad dem titta på frågan. Reaktionen från sjukhuset sida var minst lika bestört som min egen. De tog direkt tag i detta och ordnade fram en nya praktikplats med bättre utrymme. Men vid det här laget hade Amanda Wisler begripligt nog ledsnat och istället ordnat en annan praktikplats på ett annat sjukhus. Därmed är den praktiska frågan löst. Men nu återstår behovet av att diskutera detta vidare. Hur kunde det gå så fel?

Jag känner inte till alla detaljer kring just detta ärende. Men jag tänker att den rätta kompassen inte fanns på avdelningen kring hur man ska agera som arbetsgivare och stor organisation med ett viktigt uppdrag att bidra till utbildningen för framtidens arbetskraft. Ett stort sjukhus kunna hantera frågor av detta slag samlat. Om en enhet får förhinder att leva upp till sina åtaganden så måste en annan avdelning kunna hjälpa till och avlasta. Och det borde man förstås ha gjort i samråd med den blivande praktikanten.

Jag vill inte leta syndabockar i detta läge, särskilt när nu en ny praktikplats är ordnad och dessutom är – som jag förstås det – en ursäkt framförd till den berörda. Istället vill jag att vi i Stockholms läns landsting tar tillfället i akt och lär oss något för framtiden. Därför är det bra om den här frågan diskuteras på arbetsplatserna runt om i vår jättestora organisation. Men det behövs mer än så.

Det behövs verktyg för att stärka kompetensen och öka insikten om hur vi kan tillvarata kompetensen hos människor med funktionshinder. Vi behöver också säkerställa att människor inte diskrimineras. Ett led i detta är att vi från landstingets sida utvecklar en webb-baserad utbildning för våra medarbetare kring frågor om funktionshinder och bemötande av människor med funktionsnedsättning. Den blir i samma andra som den HBT-utbildning som jag tidigare berättat om på bloggen. För mig är det viktigt att landstingets verksamheter – som i så hög grad påverkar enskilda människors liv och vardag – håller en hög grad av medvetenhet om olika människors olika förutsättningar och att vi skakar av oss fördomar. Dessutom tycker jag att vi i vår organisation ska anstränga oss extra mycket för att vara inkluderande och se styrkan i olikheter istället för hinder.

Läs mer om den aktuella händelsen: SRP4, Svd

Read more