Arbetsliv

Tack vare professionell personal och god planering har förlossningsvården i Stockholm fungerat bra även under de ansträngda sommarmånaderna. Men kapaciteten i förlossningsvården behöver öka.

Under juni och juli har drygt 93 procent av alla blivande föräldrar har fått föda på den klinik som varit deras förstahandsval, rapporterar SvD idag i en artikel om förlossningsvården under sommaren. Färre kvinnor har behövt hänvisas till andra sjukhus än förra året. Detta är ett resultat av god planering och bra samarbete mellan vårdgivarna – men framför allt av professionella medarbetare.

Det återstår ännu en del analysarbete innan vi får en tillräckligt bra helhetsbild över hur vården har fungerat i sommar, så alltför säkra slutsatser kan man inte dra ännu. Men jag som följt planeringsarbetet inför sommaren – som påbörjades redan hösten 2012 – vet att man på alla nivåer i verksamheterna ansträngt sig för att säkerställa att förlossningsvården, och annan sjukvård, är trygg och säker även under sommaren.

Samtidigt är vi medvetna om att förlossningsvården är ansträngd. Jag har under våren träffat barnmorskor vid flera tillfällen och hört deras beskrivning av sin arbetssituation. Folkpartiet har länge drivit frågan att det behövs fler förlossningskliniker och den uppfattningen stärks när jag lyssnar på barnmorskorna. Jag ser därför positivt på att Praktikertjänst nu planerar att öppna ett nytt BB vid Sophiahemmet. Jag kommer också fortsätta att driva Folkpartiets krav på att öppna en ny förlossningsklinik vid S:t Görans sjukhus, vilket jag hoppas kan bli verklighet inom en relativt snar framtid.

Inför sommaren har vi från Alliansens sida försökt förbättra situationen genom att öppna fler förlossningsplatser på Södertälje sjukhus. Vi avsätter också 150 miljoner i en treårig satsning på att förbättra arbetsmiljön i landstingets verksamheter. Tanken är att pengarna ska gå till projekt som är initierade lokalt och i god dialog med personal och fackförbund. Tillsammans med de övriga sjukvårds- och personalsatsningar som landstinget gör så bidrar dessa åtgärder till att stockholmarna även i framtiden kan erbjudas en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Uppdatering: Idag publicerar SvD en uppföljningsartikel där jag kommenterar situationen i förlossningsvården.

Read more

Landstinget lär ut livräddning på We are Stockholm

Just nu pågår We are Stockholm i Kungsträdgården. Landstinget är på plats och lär ut hur du kan rädda liv och kanske söka dig en framtid i våra verksamheter.

Jag besökte landstingets monter igår och passade på att repetera hjärtlungräddning. Jag fick också se och höra några sanna berättelser om vad våld kan leda till för den drabbade, titta på och lära mig om olika skador och hur man bör agera och dessutom hjälpa dockan Charlie som satt en köttbulle i halsen. Om man gör allt detta belönas man med en snygg väska. Festivalen riktar sig till ungdomar under 19 år. Missa inte detta!

20130814-092053.jpg

20130814-092132.jpg

20130814-092208.jpg

20130814-092222.jpg

Read more

Hälso- och sjukvården är en framtidsbransch. En av de stora utmaningarna är att klara kompetensförsörjningen på sikt. Därför måste fler få chansen att utbilda sig till de viktiga vårdyrkena.

doktorväskaDetta har jag skrivit om tidigare här på bloggen bland annat här, här och här. Under senare år har vi ökat antalet sjuksköterskor anställda i Stockholms läns landsting kraftigt och läkarna har ökat ännu mer i antal. Men framför oss ligger stora pensionsavgångar och ett växande behov av att locka rätt kompetens. Därför måste vi göra ännu fler strategiska satsningar – som den riktade lönesatsning på specialistsjuksköterskor och satsningen på utbildningar för specialistsjuksköterskor som vi nu gör i landstinget.
Regeringen har utökat utbildningsplatserna på läkarprogrammet kraftigt och dessutom utökat utbildningsplatserna på sjuksköterskeprogrammet med många hundratals nya platser. Det är utmärkt och har varit viktigt för Folkpartiet. Men det är en brist att alltför få av platserna har hamnat i Stockholm, även om vi i regeringens vårproposition kunde se en ökad insikt om Stockholmsregionens behov. Söktrycket är dock stort här och tyvärr kan ännu inte tillräckligt många beredas plats.

Idag skriver min landstingsrådskollega Filippa Reinfeldt (M) och hennes partikamrat, arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton i SvD om behovet av fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Det är alldeles utmärkt att de delar min uppfattning. Hoppas nu att de lyckas övertala moderaterna i regeringen om detta också. De vill ta initiativ till samtal med utbildningsdepartementet om behovet av utbildningsplatser. Möjligen är de inte insatta i alla de kontaktar som redan sker mellan Stockholms läns landsting och utbildningsdepartementet, men också med exempelvis Karolinska Institutet i dessa frågor. Det är toppen om Moderaterna nu ser behovet av fler utbildningsplatser – inte bara här i Stockholms län landsting utan också i regeringen.

Read more

Lönerna i kvinnodominerade yrken behöver höjas, det var alla överens om i den paneldebatt jag deltog i idag. Men hur det ska bli verklighet fanns det olika uppfattningar om.

Jag har tidigare berättat om den satsning som jag tagit initiativ till i Stockholms landsting på att höja lönerna för bl.a. specialistutbildade sjuksköterskor. Totalt avsätter vi 90 miljoner kronor under två år för att ge ordentliga lönelyft för erfarna och kompetenta medarbetare.

Debattpanelen: jag, Tomas Eriksson (MP), Ylva Johansson (S) och Sineva Ribeiro (Vårdförbundet)

Debattpanelen: jag, Tomas Eriksson (MP), Ylva Johansson (S) och Sineva Ribeiro (Vårdförbundet)

I eftermiddags deltog jag i en debatt som Vårdförbundet arrangerade. Mina meddebattörer var Tomas Eriksson (MP), Ylva Johansson (S) och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Temat var normer, värderingar och jämställda löner i vården, och jag tog förstås tillfället i akt att berätta om vår lönesatsning. Den är inte lösningen på allt, men ett steg i rätt riktning. En del menar att vi hellre borde lägga resurserna på att höja ingångslönerna, men jag framhöll att vi hellre satsar på löneutveckling för medarbetare med lång utbildning och god erfarenhet.

Detta väckte vissa invändningar från de andra. Ylva Johansson tyckte att man borde se till att ha tillräckligt med pengar för stora generella löneökningar. Det är ju lätt att säga, men hennes S-kollegor i landstinget har förstås inte heller någon kassakista att ösa ur och några sådana pengar finns inte i deras budget.

På sätt och vis är det lätt att vara oppositionspolitiker och kunna ställa ut runda löften om löneökningar åt alla. Men vi som sitter i majoritet måste ta ansvar för helheten och att budgeten är i balans. Miljöpartiet tar uppenbarligen lätt på detta – åtminstone om man ska döma av Tomas Eriksson, som inte verkar tycka det vore något problem om ett sjukhus går med en miljard i underskott. Politiker med en så slapp attityd till skattebetalarnas pengar hoppas jag aldrig får styra landstinget!

Men det var en intressant debatt och jag hoppas att åhörarna fick en bild av hur vi politiker från olika partier resonerar. Det blev nog också tydligt om att det finns en politisk enighet om att kvinnolönerna i offentlig sektor behöver bli bättre.

Vårdförbundet presenterade också en ny bok, Genusyrsel & normuppror, en antologi om vård, värderingar och jämställda löner. Det är en intressant skrift om flera olika aspekter på det där med normer. Klart läsvärd!

Read more

På Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset planerar man nu för en ny ”ST-tjänstgöring” för sjuksköterskor.

Stockholms läns landsting har under ett antal år erbjudit studielön under utbildningen för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialister. Detta har resulterat i mellan 60 och 70 nya specialistsjuksköterskor om året, vilket är ett välbehövligt tillskott av kompetens. Inför 2014 utvidgar vi satsningen till totalt 100 utbildningsplatser.

I budgeten för 2014 understryker vi också att ”särskilda insatser behöver göras för att utveckla olika pedagogiska strukturer inom hälso- och sjukvården. Olika former av utbildnings- och kompetenstjänster behöver utvecklas och prövas”, och vidare: ”För att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det bli mer attraktivt att vidareutbilda sig. En översyn över hur landstinget kan bidra till att det blir mer attraktivt för våra anställda att specialistutbilda sig ska göras.”

Nu rapporterar Sveriges Radio och Vårdförbundet att Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset ligger i startgroparna för en helt ny typ av utbildning för sjuksköterskor inom neonatalvården. Ambitionen är att utforma en akademisk specialisttjänstgöring som liknar den ST-tjänstgöring som finns för läkare. Den sjuksköterska som får en ”ST-tjänst” kommer att ha en utbildningsanställning med lön, och behöver alltså inte ta tjänstledigt och finansiera utbildningen på annat sätt.

För mig som Folkpartist är detta ett steg i rätt riktning. Jag tycker att utbildningssystemet för sjuksköterskor så långt som möjligt ska likna det som gäller för läkarnas utbildning, dels för att höja kompetensnivån generellt och dels för att göra det mer attraktivt att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Detta är också vad vi driver i vårt nya sjukvårdspolitiska program. Även Vårdförbundet har presenterat intressanta idéer i denna riktning.

Jag ser fram emot att följa den nya utbildningssatsningen på Danderyd och Karolinska. Förhoppningsvis kommer den ge många intressanta erfarenheter när vi ska se över hur specialistutbildningen kan bli mer attraktiv.

Read more

Anna Starbrink presenterar landsingets satsning på arbetsmiljöåtgärder

Landstinget satsar 150 miljoner kronor på att förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetsmiljöarbetet i dialog med medarbetarna. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Satsningen kommer att genomföras under perioden 2013–2016, dvs. när ny- och ombyggnadsarbetena av länets sjukhus är som intensivast. Syftet är att landstingets verksamheter ska kunna söka medel för att genomföra lokalt förankrade arbetsmiljöprojekt. Vår förhoppning är förstås att lyckade projekt ska kunna sprida sig till fler verskamheter, och därför ingår det i satsningen att de olika projekten ska följas upp och återrapporteras.

Detta är en av många åtgärder som vi gör i landstinget för att åstadkomma en ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Det allra viktigaste är förstås de omfattande ny-, om- och tillbyggnaderna av våra sjukhus. Att Nya Karolinska håller på att byggas i Solna känner nog de flesta till, men vi ska även bygga ut Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och ett flertal andra sjukhus runt om i länet. Totalt gör vi framtidsinvesteringar på drygt 40 miljarder kronor i nya vård- och arbetsmiljöer.

Igår träffade jag Arbetsmiljöverket, tillsammans med bl.a. mina landstingsrådskollegor Torbjörn Rosdahl och Charlotte Broberg. Då berättade vi om den nya arbetsmiljösatsningen och om de stora investeringarna, men även om det övriga arbetsmiljöarbete som bedrivs i landstinget. De vanligaste arbetsskadorna är stickskador, våld och hot och fallolyckor. På till exempel Danderyds sjukhus och inom Folktandvården bedrivs aktivt arbete för att förebygga stickskador, den största skadegruppen. Ett annat arbetsmiljöproblem, som jag ofta får höra när jag besöker landstingets verksamheter, är it-relaterad stress.

Det var ett bra och konstruktivt möte med Arbetsmiljöverket, där vi från landstingets sida förstås också tog upp verkets 80-centimeterskrav och hur vi kan tillmötesgå det även i de äldre sjukhuslokalerna. Jag vet att sjukhusen gör stora ansträngningar för att hitta bra lösningar, och kanske kan även de extrapengar vi nu satsar på arbetsmiljöåtgärder bidra i det arbetet.

Länk till ärendet om Satsning för förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Read more

Anna Starbrink

På landstingsfullmäktiges andra dag stod personalfrågor och ägarstyrning på agendan. Jag är ordförande i Produktionsutskottet, som har ansvar för dessa frågor, och i mitt inledningsanförande sade jag följande.

Ordförande, fullmäktige,

Stockholmarna ska ha till tillgång till vård i världsklass. Så är det ju också inom många områden. Cancervården står sig generellt mycket väl, liksom internetpsykiatrin, nya behandlingsmetoder för strokepatienter, neonatalvård, transplantationer och mycket annat.

Men vi kan aldrig slå oss till ro. Hälso- och sjukvården ska vara i ständig utveckling. Vi måste vara tydliga i vår ägarstyrning för att alla delar av vår organisation ska sträva mot samma mål. Det handlar om både om en hög tillgänglighet och en god vårdkvaliet för patienterna. Men också om en ekonomi i balans.

Idag vill jag sätta fokus på kompetensförsörjningen. För att vi ska fortsätta utveckla vården och kunna erbjuda den bästa sjukvården i framtiden är kompetensen a och o. Det finns stora utmaningar att ta sig an. Rekryteringsbehovet kommer att växa, allt för få har haft möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor, trots stort söktryck till utbildningarna, möjligheterna att göra karriär och få en god löneutveckling är alltför svaga i de kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor. Arbetsmiljön kan bli bättre på sina håll.

Som sagt: det finns stora utmaningar. Ibland läggs stor uppmärksamhet på dessa utmaningar. Och ibland övergår det till svartmålning. Men det finns också fantastiska möjligheter. Cirka 43 000 medarbetare i landstinget är en fantastisk resurs. Med den samlade kompetensen kan mycket värdefullt åstadkommas. Att vi dessutom lyckas attrahera en stor grupp medarbetare med invandrarbakgrund är ett styrkebevis som förstärker landstingets kompetens.

Hur är landstinget som arbetsgivare? Drygt 30 000 medarbetare har sagt sitt. Medarbetareindex har under flera år stigit och har nu stabiliserat sig på 75, vilket anses vara ett mycket gott betyg inte bara bland landsting, utan också jämfört med andra branscher. Dessa undersökningar gör också att våra olika verksamheter får kunskap om sina styrkor och får upp ögonen för svagheterna så att förbättringsarbetet kan träffa rätt.

Utmaningarna, som jag inledde med, möter vi med kraftfulla åtgärder: För att vara en attraktiv arbetsgivare gör vi en rad personalsatsningar nästa år. Bland annat gör vi ett första stort häv i ett sjuksköterskelyft. I det ingår både 22 miljoner till utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, och en lönesatsning 90 miljoner under två år riktad främst mot specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen.

Vi gör också en jättesatsning på arbetsmiljön (utöver de stora investeringar i vårdlokaler som också planeras) För att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det blir mer attraktivt att vidareutbilda sig, vilket är ett område som vi ska utveckla framöver. Och jag ser framför mig att vi bör gå i riktning mot en ordning som liknar ST-läkarnas, där sjuksköterskor får möjlighet till specialisering inom ramen för sin anställning. Låt mig också lyfta fram betydelsen av att vi tillvaratar kompetensen även hos den som har någon funktionsnedsättning. 5 miljoner kronor satsas på att underlätta denna rekrytering.

Ordförande, fullmäktigeledamöter,

Jag är stolt över att kunna presentera en budget där vi gör satsningar på medarbetarna i vården. Vi gör en kraftig utökning av satsningen på AT- och ST-läkare, med mellan 80 och 90 nya tjänster. Vi genomför ett sjuksköterskelyft där vi skapar många nya utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Vi som arbetsgivare tar ansvar för deras långsiktiga löneutveckling. Och vi fortsätter samarbetet med kommunerna om Vårdcollege där framtidens undersköterskor utbildas. Medarbetarna är den viktigaste tillgången vi har i vården, och det visar vi tydligt i den här budgeten.

Read more

Vinnarna i landstingets stegtävling 2013

Idag har jag haft den stora glädjen att träffa det vinnande laget i landstingets stegtävling: ”Are we there yet” från Trafikförvaltningen. I snitt gick lagmedlemmarna de 74,9 mil under stegtävlingen.

Lagdeltagarna är Marcus Törnblom, Chris Rydell, Niklas Rydell, Niclas Hansson och Daniel Gustafsson. De hade ett stegsnitt på fantastiska 74,9 mil för hela tävlingsperioden. Deras flitiga flanerande belönas inte bara med bättre kondition och hälsa, de blev också inbjudna hit till Landstingshuset för att äta en trivsam lunch med mig.(undrar om det inte var just den fantastiska möjligheten som fick dem att ta de där extra vinnande stegen :-)).

Det är SLIF, Stockholmslandstingets idrottsförbund, som arrangerar tävlingen. Den medarbetare i landstinget som utmärkte sig mest är Liv Vannefors, sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hela 75 000 steg tog hon i genomsnitt per dag. Hon lyckades med det dels genom att hon rör sig mycket i jobbet, lägga till flera promenader och inte minst genom att räkna om all övrig träning. Liv älskar att träna så för henne var det nog ren glädje som ledde till att hon slog alla andra 43 000 anställda i stegtävlingen. Här kan du kan läsa en intervju med Liv Vannefors.

Jag var förstås nyfiken att höra hur de lyckades få ihop så många steg. Men också hur de ser på sitt arbete i landstinget och om de har några tips till mig på hur vi kan ge medarbetarna ännu bättre förutsättningar till god hälsa, till nytta för både individerna och organisationen. Att ha chefer som puffar på och talar om vikten av att röra på sig och vara aktiv är en nyckelfaktor, sa vinnarlaget från trafikförvaltningen. Deras vd Anders Lindström hade uppmuntrat sina medarbetare att tävla och deltog också själv i ett av lagen. Läs en intervju med vinnarlaget.

Read more

Landstinget satsar 10 miljoner på fler ST-läkartjänster

Stockholms läns landsting kommer att utöka sin särskilda satsning på fler ST-tjänster. En dubbelt så stor satsning 2014 på 20 miljoner kronor kommer att ge 80–90 fler tjänster för blivande specialistläkare med fokus på bristspecialiteter.

Landstinget satsar på fler ST-läkareDetta tillsammans med en kraftig utökning av utbildningen av specialistsjuksköterskor och höjda löner för specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen är andra personalsatsningar i landstingets budget för 2014, som debatteras och antas nästa vecka.

För tredje gången denna mandatperiod utökar vi vår satsning på blivande specialistläkare. Under 2011 satsades 10 miljoner extra, i år 2013 har vi gjort ytterligare en satsning på 10 miljoner och nästa år 2014 kommer vi att satsa dubbelt så mycket – alltså 20 miljoner. Vi satsar extra på ST-läkare för att dagens och framtidens patienter behöver fler specialister. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att vi har tillräckligt många kompetenta medarbetare i vården, och landstinget tar sitt ansvar för framtidens läkare på allvar. Tidigare satsningar har gett 43 respektive 46 ST-tjänster i bristspecialiteter som allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Det är bland andra framtidens husläkare, äldreläkare och psykiatrer som vi satsar på. Nu kommer ytterligare 80-90 blivande specialistläkare kunna starta sin specialisttjänstgöring under 2014.

Uppdatering: Dagens Medicin uppmärksammar satsningen. Även Sveriges Radio rapporterar om satsningen.

Read more

Plåster

Jag har tagit initiativ till att landstinget ska göra en stor satsning på arbetsmiljön. Det blir en treårig satsning på att förbättra arbetsmiljön i vården. 50 miljoner om året 2014–2016 ska förbättra arbetsmiljön inför och under de omfattande investeringarna och ombyggnaderna på länets sjukhus.

Framtidens vård handlar också om en god arbetsmiljö. Våra rekordstora investeringar på 42 miljarder i nya och ombyggda sjukhus kommer att göra den fysiska arbetsmiljön avsevärt bättre – men vi vill och behöver öka insatserna för att förbättra arbetsmiljön innan de nya lokalerna är klara.

När vi frågar våra medarbetare i våra årliga medarbetarenkäter ser vi att resultaten förbättras och att landstinget upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Alla verksamheter har också ett aktivt arbetsmiljöarbete. Men vi har utmaningar med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. De stora ombyggnationer och andra förändringar som vi nu står inför kommer också att innebära en extra utmaning.

Vår särskilda treårssatsning ska förstärka vårt ordinarie arbetsmiljöarbete. Medarbetare ska själva kunna komma med initiativ och satsningarna ska ske i dialog med de lokala fackliga representanterna. Vi ger nu i uppdrag till landstingsdirektören att tillsammans med våra vårdverksamheter och fackliga företrädare utarbeta kriterier för hur dessa nya pengar ska kunna sökas. Förberedelserna börjar så snart som möjligt så att de första insatserna kan starta redan i januari.

SvD.se uppmärksammar satsningen.

Read more