Bättre sjukhusmat

Hjärtliga gratulationer till Maj Eriksson på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som är årets mottagare av landstingets måltidspris. Dietisterna vid Rikscentrum Barnobesitas är årets hederspristagare, varmt grattis även till er!

Det känns särskilt roligt för mig att vara delaktig när Måltidspriset delas ut. Jag har genom åren engagerat mig djupt i frågor som rör måltidsupplevelsen på sjukhus. Jag tog faktiskt initiativ till att inrätta måltidspriset för några år sedan. Tanken med initiativet var att få uppmärksamma de som verkligen gör stora insatser för bra mat och måltider för vårdens patienter. Priset delas ut till verksamheter, enheter eller medarbetare inom Stockholms läns landsting som på ett medvetet och strukturerat sätt arbetar för att ge patienter en positiv måltidsupplevelse. Dessutom ska arbetet syfta till att uppfylla landstingets måltidsvision.

Det är nu fjärde gången måltidspriset delas ut. Och en särskilt jury har arbetat med val av pristagare.

Min bestämda uppfattning är att måltiden inom sjukvården inte bara är en måltid. Det är faktiskt en mycket viktig del av en god vård och omsorg. Måltidsupplevelsen påverkar i stor utsträckning patientens upplevelse av hela sjukhusvistelsen. Måltiden är en betydelsefull del av den medicinska behandlingen. Målsättningen måste vara att det ska vara gott och trivsamt att äta under vistelsen på sjukhus.

Måltidspriset för år 2016 går till Maj Eriksson vid Urologiska verksamheten på Huddinge sjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Priset delas ut för hennes arbete med att söka det som smakar för var och en som patient på avdelningen.

Juryn framhåller i sin motivering att Maj Eriksson genom ett djupt engagemang och lyhördhet tillser patientens individuella behov och önskemål när det gäller måltiden.

En annan viktig del som Maj lägger ner mycket tid på är att är sprida kunskap och utbilda andra. På så sätt sprider hon kunskap så att det blir en kontinuitet i måltidsarbetet på avdelningarna K 66 till K 68. Och hon skapar förutsättningar för ständiga förbättringar av måltidsupplevelsen.

Jag besökte faktiskt Maj redan 2013 på hennes arbetsplats. Läs gärna mer om besöket här. Jag slogs redan då av hennes engagemang att låta den enskilda patientens önskemål vara vägledande, hon söker det som är gott för varje enskild patient. Det kan innebära att pröva olika metoder för locka tillbaka patientens lust att äta efter en operation.

 

Hederspriset för år 2016 går till teamet med dietister vid Rikscentrum Barnobesitas. Till Rikscentrum kommer  barn med allvarlig fetma i åldern två till sexton år. Patienterna kommer från hela Sverige men framförallt från Stockholmsområdet. De barn som kommer till Rikscentrum blir ofta patienter under många år. En del patienter kommer att bli normalviktiga och andra inte.

Juryn nämner särskilt i sin motivering att deras arbete leder till att barn och ungdomarna får en positiv måltidsupplevelse med smarta val och inte enbart begränsningar.

Den svåra uppgift som ni dietister vid Barnobesitascentrum har är att få maten och måltiden att vara något som är lustfullt och inte något förbjudet. En särskild svårighet är att mat är förknippat med känslor och att koppla dessa känslor rätt tillsammans med mat.

 

Read more

Idag har har jag haft den stora äran att dela ut måltidspris till vårdens främsta måltidsutvecklare. Årets pristagare finns i Tiohundra AB i Norrtälje. Även ett hederspris har delats ut idag. Det gick till undersköterskorna på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

De som följt mig på bloggen vet att jag länge engagerat mig för bättre mat och måltider i vården. Jag tog för några år sedan initiativ till detta måltidspris som nu delas ut för tredje gången. Jag tog initiativet därför att jag menar att vi måste synliggöra de goda exemplen när så mycket positiv utveckling sker inom området. Bra mat och måltider är viktigt för hälsan.

Måltidspriset delas ut till verksamheter, enheter eller medarbetare som på ett medvetet och strukturerat sätt arbetar för att ge patienter en positiv måltidsupplevelse. Arbetet ska också syfta till att uppfylla landstingets måltidsvision:

Att alla patienter inom Stockholms läns landsting serveras en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

Vi behöver mer matlust i hälso- och sjukvården. Jag ser mat och måltider som en viktig del av en god vård och omsorg. Bra måltider ger mer nöjda patienter. Måltidsupplevelsen påverkar i stor utsträcking patientens upplevelse av sjukhusvistelsen. Om vi lägger lite möda på måltidsupplevelsen så tror jag att det bidrar till att patienter får vara lite mer de människor de är innerst inne och lite mindre en patient.

Att måltiderna spelar roll även för den medicinska behandlingen är välkänt. En god och hälsosam mat som äts upp är förstås viktigt för patientens välmående. Bra måltider kan också förbättra situationen för de som riskerar att drabbas av undernäring, eller redan är undernärda. Det vet vi är en stor grupp framförallt äldre patienter.

Jag tycker mig se en stor kulturförändring i vården. Måltiden är inte längre bara mat. Det är en upplevelse som handlar om känsla, atmosfär, miljö, mötet med andra människor. Med medvetna måltider kan vi göra maten till en viktig upplevelse eller höjdpunkt på dagen i vården.

Vinnare Måltidspriset 2015. Juryns motivering:

Niclas Gerdsling, Sanna Hall och Margareta Söderman med grupp i TioHundra AB tilldelas 2015 års måltidspris för sitt arbete med Från kök till bord. Genom att tydliggöra hela måltidsprocessen och ansvaret för de olika delarna har de bedrivit ett arbete i bred samverkan med hög kompetens för att skapa en god måltidsupplevelse.

 Image-1

Hederspriset  2015: Juryns motivering: 

Hedersomnämnande

Undersköterskegruppen på Akuten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge tilldelas 2015 års hederspris för att uppmärksamma deras initiativ att arbeta på ett nytt sätt för att säkerställa patienternas behov av mat och dryck i en utsatt situation.

 IMG_2159

Read more

Måltiderna borde vara en höjdpunkt för patienter på sjukhus. Vi vet att maten påverkar hälsa och vårdresultat. Det är dags att ge sjukhusmaten den status den förtjänar.

Bättre sjukhusmat är något jag har arbetat och propagerat för länge – med målet om att alla ska kunna få en god måltid, även när man råkar vara patient på sjukhus. I dag gör jag det också i Ekot i Sveriges Radio (17.40 in i sändningen). Många krafter verkar nu för patienternas mat och måltider, men tyvärr går förändringarna ibland trögt. Sjukhusmaten har helt enkelt haft för låg status, och det är dags att ändra på det. Bra mat bidrar till bättre överlevnad, som överläkaren Bengt von Zuhr-Mühlen säger till Ekot.

En viktig faktor för bra sjukhusmat är att sjukhusen har möjlighet att laga mat till sina patienter i egna kök. Bra mat ska inte lagas långt bort för att sedan transporteras, varmhållen eller nedkyld. Flexibiliteten till patientens behov och önskemål – både när och vilken typ av mat hen vill äta – är också något man vinner med egna kök. Under förra mandatperioden såg jag till att Stockholms läns landsting fick en ny måltidsvision – inte bara en kostpolicy – och att våra sjukhus skulle få tillagningskök. Det blev ett tilläggsbeslut om tillagningskök på Nya Karolinska i Solna, och också beslut om ett eget kök på Södersjukhuset (något SÖS har saknat i flera år). SÖS-köket har tyvärr haft en krånglig väg men nu verkar en bra lösning med lokalisering inom det nybyggda sjukhuset äntligen vara klar.

Vi talar om måltider, och inte bara om sjukhusmat, för att det handlar om mer än bara näringsvärden och råvaror (även om det är nog så viktigt). Måltiden är en helhet av matens innehåll och utseende, serveringen, miljön… Förutom näringen kan den positiva upplevelsen också gynna hälsan – och om inte annat välbefinnandet. För vi ska få känna oss som hela människor, även när vi är på sjukhus. Bra mat och måltider är med andra ord viktiga delar av en verkligt patientcentrerad vård.

Sjukhusmaten förtjänar en högre status. Det är en signal som vi beslutsfattare måste skicka, och det kan vi göra med starkt stöd hos medicinsk expertis.

Här kan du läsa mer om vad jag skrivit och tyckt om sjukhusmat, måltider för patienter, studiebesök på danska Herlev och Hvidovre, NKS- och SÖS-kök och mycket mer.

Read more

Att låta små barn som varit mycket sjuka uppleva och njuta av normala måltider, är den insats som nu belönats med landstingets måltidspris 2014.

Jag tog initiativ till att inrätta ett måltidspris för att stimulera utvecklingen av sjukhusmåltider. Priset kan gå till en verksamhet som på ett medvetet och strukturerat sätt arbetar med att ge sina patienter en positiv måltidsupplevelse och på det sättet arbetar för att uppfylla landstingets måltidsvision. Både verksamheter, enheter och enskilda medarbetare kan vinna priset. Idag var det för andra året dags att dela ut priset. Läs mer om landstingets måltidspris här.

Måltidens betydelse
minskar naturligtvis inte när man är sjuk eller behöver omsorg. I vård och omsorg kan måltiden vara den bästa stunden på dagen där flera sinnen får vara med. Ändå reduceras maten ibland till en fråga om näringstillförsel, en fråga som måste lösas vid sidan av det som vi egentligen håller på med. Istället borde vi se måltiden som en som en integrerad del av välfärdstjänsterna som skola, vård och omsorg.

Den goda måltiden är viktig i vården – och i livet. Barn som lider av eller återhämtar sig från en svår sjukdom behöver förstås näring men de behöver också få känna njutningen och normaliteten i att få äta god mat i sällskap med andra människor i en trevlig miljö. Christina Wahlstedt berättade om sitt arbete på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag är glad att det pris jag instiftat kan lyfta och sprida hennes viktiga arbete som inspiration och förebild till fler.

Juryns motivering:

2014 års måltidspris går till Christina Wahlstedt för att hon utvecklat en egen modell så att små barn som varit mycket sjuka får lära sig att äta och uppleva normala måltider med njutning, tillfredsställelse och samvaro – att få vara som alla andra. Christinas arbete kännetecknas av ett brett samarbete mellan vårdens olika professioner från psykiatrin till somatiken, ett helhetsperspektiv som involverar både barnet och närstående och som bidrar till matglädje. Juryn vill genom priset uppmärksamma ett nyskapande arbete som Christina sprider till andra.

Jag fick äran att dela ut måltidspriset till Christina Wahlstedt i mitten. Till vänster om henne står Eva bergquist juryns ordförande

Read more

Södersjukhuset
Mat och måltider är viktiga i vården. Självklart ska varje sjukhus ha sitt eget kök. Äntligen ska det bli verklighet på Södersjukhuset.

Södersjukhuset har saknat ett eget tillagningskök. Varmhållen mat har transporterats med lastbil från Rosenlundsköket och SÖS har inte haft möjlighet att förverkliga sina nya visioner för bättre mat och måltider för patienterna. Under förra mandatperioden lade jag om landstingets politik för patientmat, och en viktig del var att varje sjukhus skulle få ett eget tillagningskök.

Tyvärr stoppades köksplanerna på SÖS. När de nu äntligen sätts i verket innebär det en tvåårig försening. Jag beklagar förseningen men välkomnar förstås att det äntligen har blivit ett beslut.

Maten och måltiderna är viktiga i sjukvården. Det medicinska innehållet i vården är självklart alltid viktigast men maten har förstås också en medicinsk funktion. Och det handlar inte bara om näringsinnehåll (viktigt nog, inte minst för äldre – vårdens vanligaste patienter!). Det handlar också om glädje och ett gott humör. En bra måltid är något att se fram emot. Att få välja vad man ska äta och när man ska äta det är något vuxna människor gör. Det är vi värda, även om vi råkar bli patienter på sjukhus.

Read more

Grönsaker
1,2 miljoner ton mat kastar vi svenskar varje år, varav ungefär hälften är ätbar mat. Det är ett enormt slöseri och ger en stor miljöbelastning. Att minska matslöseriet är en uppgift som varje hushåll bör ta sig an för både privatekonomin och miljön. Men även en stor organisation som Stockholms läns landsting har en läxa att göra.

Landstinget i Stockholm har höga ambitioner att minska klimatpåverkan från livsmedel. En av de viktigste strategierna för detta är att minska matsvinnet. Bättre mat som anpassas helt efter patientens behov och tillagas i egna sjukhuskök, så lyder mitt recept för minskat matsvinn i sjukvården.

800 ton matavfall från patient- och restaurangmåltider samlade landstinget in år 2012 för biogasproduktion. Det är i och för sig rätt bra att göra biogas om man nu har några matrester, men det vore väldigt mycket bättre om vi i stället minimerade matavfallet eftersom livsmedelsproduktionen bidrar starkt till en negativ klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är det ju ruskigt onödigt att köpa in 800 ton mat för att sedan slänga bort den. Att kraftigt dra ner på matsvinnet är en viktigt fråga i den Måltidsutredning som landstinget genomförde för ett par år sedan på mitt initiativ. Nu arbetar alla sjukhus med frågan om framtidens mat och måltider i vården. Att i detta sammanhang ha en hög miljö- och klimatambition måste vara en självklarhet.

Att köpa in rätt mängd och att laga till rätt mängd mat är två grundläggande tips för minskat matsvinn, men även att använda resterna till nya måltider. Självklart ska man i sjukhuskök vara oerhört noga med hygienen för undvika smittspridning så maten måste förstås lagas med största omsorg. Till detta krävs proffs som behärskar denna konst. Och det krävs kompetens för att arbeta med servering vid måltider på sjukhus både för patientsäkerheten och för patientens upplevelse av maten. Lika viktigt är att ha rätt kompetens hos dem som handlar upp och köper in råvarorna. Det är områden som behöver utvecklas på många håll i landstinget och arbetet pågår.

 

Bra råvaror i rätt mängd som tillagas med kompetens och kärlek – så minskas matsvinnet.

Bra råvaror i rätt mängd som tillagas med kompetens och kärlek – så minskas matsvinnet.

sll-maltidsutredningen

Idag skriver Dagens Nyheter intressant om matslöseriet i Sverige.

Read more

Bättre sjukhusmat står på menyn
Landstingets höjda ambitioner för patientmåltiderna blir allt mer konkreta. På flera sjukhus i landstinget planernar man nu för nya tillagningskök.

Stockholmsbloggen berättar idag att Danderyds sjukhus ska bygga ett dietkök, och utreder ett nytt tillagningskök. Sedan tidigare är det beslutat att Nya Karolinska kommer få ett eget tillagningskök när sjukhuset slår upp portarna om ett par år. Även Södersjukhuset ligger långt framme i planeringen och har höga ambitioner för patientmaten. Även Karolinska Huddinge får ett nytt tillagningskök till 2020.

Jag är glad att se resultat av mitt initiativ för bättre patientmåltider i sjukvården. Det är viktigt, inte minst för de svårast sjuka och de äldre, som verkligen behöver god och aptitlig mat. Det är en viktig del i deras tillfrisknande.

Read more

Att förbättra sjukhusmaten och måltidsmiljön är en av de frågor jag engagerat mig mycket i sedan jag blev landstingsråd. Idag diskuterades måltidernas status på ett Almedalsseminarium.

En av de saker som diskuterades var hur man kan höja matens status i vården, berättar min medarbetare Patrik Silverudd som besökte seminariet. Alltför ofta ses maten som något ”vid sidan av” i stället för som en integrerad del av behandlingen. Glädjande nog konstaterade en läkare på seminariet att nu ser allt fler maten som nästan lika viktig som kirurgi och olika behandlingsmetoder. Att dessa signaler kommer just från läkarhåll tror jag är särskilt viktigt.

Patrik berättade vidare att en av de inbjudna paneldeltagarna är verksam vid Herlevs sjukhus i Köpenhamn. Det sjukhuset besökte produktionsutskottet för ett par år sedan, under den studieresa vi gjorde som ett led i landstingets måltidsutredning. Herlevs sjukhus är ett bra exempel på där man gjort en rejäl satsning på patientmåltiderna. ”Herlevs härligheter” kallar de sina läckra smårätter, som är särskilt anpassade för patienter med tugg- och sväljsvårigheter och nedsatt aptit.

Under seminariet tog man också upp frågan om matens kvalitet. Från Folkpartiets sida har vi ett starkt engagemang i frågor som gäller djurskydd och livsmedelssäkerhet, vilket blev mycket uppmärksammat under EU-valet. Vår Europaparlamentariker Marit Paulsen gör ett fantastiskt jobb i EU-parlamentet för att grisarna ska få behålla knorren. På seminariet framfördes att kommuner och landsting skulle kunna bli ännu bättre på att ställa krav på schyssta villkor för djuren och ansvarsfull antibiotikaanvändning när de upphandlar mat.

Det gläder mig också att kulturens roll lyftes under seminariet. ”Att nära en kropp och att nära en människa är två olika saker”, som någon sade. Det är viktigt att se den enskilda patienten – matgästen – och vilka behov och önskemål hen har. Hur ser det ut i rummet där maten serveras? Finns det möjlighet att välja mellan olika rätter, också för den som av etiska eller religiösa skäl inte äter viss mat? Kan portionsstorleken anpassas?

Måltiderna spelar stor roll i vård och omsorg. För den som är svårt sjuk kan det vara dagens höjdpunkt. Vi ska ta stor hänsyn till vad patienterna tycker, låta dem välja bland flera rätter och servera maten i en trevlig måltidsmiljö. Då ökar chansen att patienternas aptit väcks och att maten faktiskt blir uppäten och kan bidra till snabbare tillfrisknande och ökat välbefinnande. Den mat som blir kvar på tallriken gör absolut ingen nytta, utan blir bara onödigt matavfall. Därför ska vi ta sjukhusmaten på allvar – både för miljöns och hälsans skull!

Read more

Södersjukhusets nya kök kommer inte att stå klart i höst som planerat. Fastighetsbolaget Locum har bytt fot och istället får Södersjukhuset och patienterna vänta i minst två år till, vilket är mycket olyckligt.

I dag har Locums styrelse fattat beslut om nya planer för Södersjukhusets kök. De tidigare, långt framskridna planerna har skrotats vilket sjukhuset nu tvingas acceptera. I stället planeras nu för ett nybyggt kök i en annan del av sjukhuset – med konsekvens att köket kan bli klart tidigast i slutet av år 2016.

Södersjukhuset har utvecklat ett nytt måltidskoncept för bra mat och trivsamma måltider åt sina patienter, och har engagerat såväl en välrenommerad kock som många medarbetare i arbetet. Planering pågick i flera år för ett nytt kök i hus 48, tidigare administrationslokaler, vilket var fastighetsbolaget Locums ursprungliga förslag.
Dessvärre snubblade projektet på målsnöret då Locum i ett sent skede avbröt arbetet. Folkpartiet reagerade kraftigt men fick inte med sig styrelsen på ett genomförandebeslut av köket i hus 48. Nu har Locum presenterat ett nytt förslag som Södersjukhuset har sett sig nödgade att gå med på, för att få sitt nya sjukhuskök. Förutom den förlorade tiden innebär det att de 18 miljoner som hittills har investerats har varit förgäves.

Södersjukhuset måste få ett nytt kök och därför går vi med på dagens beslut. Men det är inte med glädje. Den nya placeringen av köket medför visserligen en del fördelar, men innebär också att Södersjukhusets långsiktiga arbete för bättre patientmat drabbas av ett ovälkommet bakslag och försening.

Landstingsfullmäktiges beslut var att Södersjukhuset själva skulle få hantera frågan om sina patientmåltider och sitt nya kök. Med förseningen till 2016 kommer man varken att kunna uppfylla landstingets miljömål eller måltidsvisionen. Det är ett ansvar som Locum får ta på sig.

Read more

Höjda sjuksköterskelöner. bättre sjukhusmat. Bättre bemötande och ständigt kvalitetsarbete. Det är några av valets viktigaste frågor.  Kärleken, döden och livet är andra ämnen som avhandlats i raskt tempo. Dagens Nyheter intervjuar en makthavare från vare parti i landstinget. I dag är det min tur.

Det är självklart så att inte allt man önskar får plats i en intervju, men jag tycker att det blev ett samtal om viktiga frågor. Kompetensförsörjningen och mitt krav på höjda löner med fokus på bra löneutveckling för både vårdens och jämställdhetens skull, kändes bra att få lyfta fram. Och mitt engagemang för bra mat och trivsamma måltider i vården blev tydligt, tycker jag. Jag fick också tillfälle att säga något om vikten av ett fungerande kvalitetsarbete. Psykiatrins utveckling, där jag bland annat vill se fler psykologer på vårdcentralerna hann vi bara snudda vid. Och behovet av ett strategiskt arbete för fler innovation som kan komma patienterna till del, hann vi inte ens prata om.

Detta är några centrala frågor för mig. Men självklart finns det många fler. Vilka tycker du är valets viktigaste frågor?

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Jag åt sjukhusmat på Södersjukhuset. De har ordnat en fin miljö och ett trevligt, omtänksamt bemötande. Men maten måste bli bättre. Det är också sjukhuset ambition.

Read more