Debatt

Idag presenterade regeringen, eller snarare Socialdemokraterna, tankar om att förbjuda tiggeri. Jag motsätter mig ett sådant förslag. Att människor lever i fattigdom och utsatthet är tragiskt. Att tigga för sitt uppehälle är ingen långsiktigt lösning för att skapa en värdig livssituation. Men att förbjuda tiggeri hjälper inte dessa utsatta människor. De kommer förmodligen att fortsätta tigga någon annanstans. Vad har de för val?

Continue reading Jag säger nej till tiggeriförbud

Read more

För en tid sedan besökte jag Eriksdalsbadet tillsammans med några barn. Det var inte alls trevligt. Grabbarna har tagit över. Det är dags att upprätta ordning så att vi alla kan, vill och vågar använda de offentliga rummen.

Jag skrev ett brev till högsta ansvariga i Stockholms stad finansborgarrådet Karin Wanngård (S) för att få veta om stadens ledning har någon plan för att komma tillrätta med problemen.

Mitt brev till finansborgarrådet

Mitt brev till finansborgarrådet (klicka på bilden så blir den större)

Hon svarade inte själv utan lät idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren svara. Det blev dock inte precis det svar jag hoppades på. Istället för att berätta om konkreta åtgärder för att återupprätta ordning och trygghet i badhuset konstaterade hon att:

Stockholm är inte befriat från de patriarkala strukturer och normer som präglat vårt samhälle under lång tid.

Jo, så kan det ju vara. Och problemen tycks ha vuxit betänkligt under senaste året, iallafall baserat på mina tidigare erfarenheter från badhuset. Hur ska då idrottsborgarrådet komma till rätta med de ”patriarkala strukturerna”, eller ”de bråkiga tonårskillar som tillåts förstöra badupplevelsen för alla andra”, som jag väljer att kalla fenomenet? Svaret är högst oklart, men kan nog sammanfattas med ordet ”snömos”. Tydligen har det kommunicerats vilka åtgärder som personalen får vidta. Vilka regler som gäller och hur de efterlevs är dock fortfarande högst oklart.

Svaret på mitt brev

Svaret på mitt brev

Mitt råd till Karin Wanngård och Emilia Bjuggren är att snarast se till att tydliga ordningsregler upprättas och inte minst kommuniceras med besökarna. Samt ser till att reglerna efterlevs. De som inte klarar att följa reglerna åker ut. Så kan ambitionen ”alla ska känna sig välkomna i våra simhallar” bli verklighet. Jag råder dem också att se det vällovliga initiativet att befria samhället från patriarkala strukturer som en lite långsiktigare ambition. Ordning i simhallen kanske kan lösas först?

Read more

Rökning är ett riktigt stort hälsoproblem som leder till mängder med sjukdomar, inte sällan med dödlig utgång. Flera länder har beslutat att ta krafttag för att fasa ut rökningen med visioner om ett rökfritt samhälle på sikt. Även i Sverige finns en rörelse som strävar mot att minska rökningen kraftigt. För mig är det en balansgång mellan människors egna livsstilsval och de stora hälsoriskerna som vi gemensamt behöver ta ansvar för. Min slutsats är att Sverige bör anta en vision för att fasa ut rökningen utan att förbjuda rökning. Vi kan i Stockholms läns landsting dra vårt strå till stacken.

Idag skriver jag, tillsammans med Jessica Ericsson (FP), ordförande i landstingets beredning för psykiatri och folkhälsa, i Svenska Dagbladet om att Stockholms läns landsting inte bör vänta på nationella beslut utan gå före och ansluta oss till de andra landsting och andra organisationer i Sverige som strävar mot att minska rökningen kraftigt genom initiativet Tabacco endgame.

Det är vår förhoppning att detta kan bli hela landstingets gemensamma åtagande. Att minska rökningen är bland det viktigaste vi kan göra för att minska sjukdom och bidra till bättre hälsa. Åtgärderna som landstinget kan bidra är handlar om att skapa rökfria miljöer på platser där många vistas i sitt dagliga liv, exempelvis i kollektivtrafiken. Vi ska också erbjuda gott stöd till den som vill sluta röka.

Läs mer om rökning och hälsa: Cancerfonden, Tobaksfakta.

För lite internationell utblick rekommenderas två artiklar i Economist om effektiva åtgärder och om hur rökningen ökar i fattiga länder.

Read more

 

Jag blir arg när jag tänker på att kvinnor och män, flickor och pojkar möter så olika utmaningar i livet och att det finns så stora jämställdhetshinder fortfarande. Tålamodet är slut. Nå måste vi få förändringar i socialliberal riktning. Jag och Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci skriver om hur Folkpartiet bör agera för mer jämställdhet,

Visst har Alliansåren i regeringen på många sätt varit bra, inte minst för kvinnorna. Men jag är ändå frustrerad över att vi inte nådde längre. koalitioner har sitt pris och det stavas kompromisser. Då får man ge och ta. Men i det nya politiska landskapet ska Folkpartiet agera fritt för att få igenom så mycket liberal jämställdhetspolitik som möjligt. Läs gärna vår artikel i GP.

Read more

Hälso- och sjukvården rankar som en av de viktigaste frågorna av befolkningen. Det är inte så konstigt, eftersom alla berörs och det handlar ibland om liv och död. Det behövs liberala visioner för sjukvården. Om detta skriver jag tillsammans med Daniel Forslund i veckans nummer av Tidningen Nu.

Daniel har lett en arbetsgrupp inom FP som utvecklat en Liberal Sjukvårdsvision. De har blickat några år framåt och skissat på hur vi skulle vilja se att vården gestaltar sig. Själv har jag tidigare lett en nationell arbetsgrupp som skrivit Folkparitets sjukvårdspolitiska program. Tillsammans har jag och Daniel nu skrivit en artikel om några frågor som vi menar är centrala för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Tyvärr finns inte artikeln på nätet, men du kan läsa den här:

Vi behöver liberala visioner för vården

Det är inte konstigt att sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor. Vård handlar om liv och död, om vår fysiska och psykiska hälsa, om hur vi och våra nära behandlas i livets svåraste stunder.

Vilka svar har Folkpartiet till väljarna inför valet 2014? Vi har Barbro Westerholm som driver vårdpolitik med värme och emfas, och vi har ett sjukvårdspolitiskt program, med fokus bland annat på att ge patienten mer makt över sin situation. Men vad vill vi långsiktigt? Har vi svar på en ny generation patienters behov? Vågar vi utmana invanda tankemönster om hur vården måste se ut?

Vården är också en oerhört spännande och dynamisk sektor i samhället. De demografiska förändringarna och den snabba medicinsk-tekniska utvecklingen ger utmaningar och möjligheter. I takt med att övrig samhällsservice utvecklas förändras samtidigt befolkningens förväntningar på att även vården ska vara modern, flexibel och tillgänglig utifrån individuella behov. Våra liberala värderingar om patientmakt och inflytande kräver radikala förslag som omsätter vision till konkretion!

Folkpartiet måste därför bli modigare i sjukvårdspolitiken! Vi måste våga tänka framåt för att sätta den politiska agendan och återigen göra vården till en liberal profilfråga.

I Stockholms län har vi tagit fram en liberal sjukvårdsvision. Rubrikerna säger något om våra höga ambitioner: Vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla. Framtidens vård är en personlig sjukvård med kvalitet och servicetjänster. Information som stärker patientmakt och patientsäkerhet. Inkludera anhöriga och närstående i patientens vård. Mer hälsocoachning och förebyggande hälso- och sjukvård. Äldre patienter ska garanteras en skräddarsydd och god vård. Mer samverkan mellan regional och lokal nivå. Vårdval Europa ger gränslöst bra vård. Målgruppsanpassad vård ger effektiva vårdflöden. Vårdval och vårdföretagande möter en mångfald av behov. Ekonomiska styrmedel ska belöna nytänkande och innovation. Forskning och innovation ger en vård i världsklass. Samt, sist men kanske viktigast, en vård i världsklass kräver personal i världsklass.

Vi har inte bara visioner, utan 50 konkreta förslag på hur de ska bli verklighet: Bättre jämförelser av olika vårdgivare för att människor ska kunna göra val utifrån sina egna önskemål och behov. Vårdenheter ska planeras utifrån människans möte med vården med välkomnande arkitektur, hemlik miljö och smart teknik. Patienter ska alltid kunna välja att vårdas hemma vid långvariga och allvarliga sjukdomstillstånd. Patienten ska ges förfoganderätt över den egna informationen i journaler, register och databaser – eget rum på nätet! Men lika viktig som patientens integritet är vid elektronisk informationshantering, är hens integritet i den fysiska miljön – eget rum på sjukhus!

Alla patienter ska aktivt informeras om och kunna välja eventuell snabbare eller bättre behandling i ett annat EU-land. Anonyma ”testpatienter” ska användas av beställaren för att kontrollera bemötande, tillgänglighet, vårdkvalitet och processeffektivitet. Avtal och ersättningar ska säkra resurser för forskning och innovation.

Ett faddersystem ska snabbare tillvarata kompetensen hos personer med utländsk vårdutbildning. Personalens kreativitet ska stimuleras genom bonussystem och ökad lönespridning.

Vår vision svävar inte i luften – den anknyter både till vårt nya sjukvårdsprogram, och till vår goda socialliberala tradition av offensiv vårdpolitik, där vi står på patienternas sida. Folkpartiet vill mera i sjukvårdspolitiken!

Anna Starbrink (FP)
landstingsråd Stockholm, tidigare ordförande i programgruppen för det nya sjukvårdspolitiska programmet

Daniel Forslund (FP)
landstingskandidat Stockholm, tidigare ordförande i arbetsgruppen för den liberala sjukvårdsvisionen i Stockholms län

Read more

Rökning orsakar varje år 6.000 för tidiga dödsfall i Sverige. Dessutom lider ett stort antal människor av tobaksrelaterade sjukdomar, till exempel kol. Rökning leder till dålig hälsa. Därför kräver jag och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) att Folkpartiets landsmöte i dag ställer sig bakom en nollvision mot rökning.

Nollvisionen innebär att exponeringen av tobaksprodukter i handeln bör stoppas. Produkterna ska ha tydliga varningstexter och neutrala förpackningar utan loggor och reklam. Man bör också fundera på att införa licensiering av försäljningsställen. Därtill är det naturligtvis viktigt med ett ambitiöst preventivt arbete för att få unga att välja bort tobak och stöd till människor som vill sluta röka.

I länder som Finland och Nya Zeeland finns redan nollvisioner mot rökning. Vi förespråkar inte ett förbud, men vi vill se hårdare tag dem som profiterar på människors ohälsa. I filmklippet nedan berättar vi mer om hur vårt förslag ser ut. Vi ger oss inte förrän rökningen minskar.

Read more

Idag skriver jag tillsammans med mina partikamrater Birgitta Rydberg och Hans Andersson i Norrtelje tidning om hur vi vill förbättra vården genom satsningar på kompetensen.

Vi tar upp behovet av rätt kompetens för att utveckla hälso- och sjukvården i Roslagen och övriga länet.

Vår utgångspunkt är att alla ska kunna förvänta sig en trygg och bra hälso- och sjukvård när länet växer och inte minst befolkningen i Roslagen ökar. Därför måste sjukvården byggas ut så att behoven kan mötas. Närmare 900 vårdplatser tillkommer i länet. Sjukhus moderniseras. Roslagen har vikta delar av sjukvårdsutbudet i länet, både för bofasta i Roslagen och för den stora sommarbefolkningen.

Rätt kompetens i tillräcklig omfattning är nödvändigt för att vi ska klara att fylla den växande sjukvårdskostymen med en verksamhet av hög kvalitet som kommer invånarna till del. Läs mer i vår artikel i Norrtelje tidning.

 

Read more

Sjukvård. Stetoskop.

När vänstern pratar välfärd är det nästan alltid vinsten det handlar om. Men valfrihet i välfärden handlar framför allt om att få in nya idéer och låta oss medborgare välja själva.

Lise Lidbäck och Anna Starbrink

Lise Lidbäck (FP) och Anna Starbrink (FP)

Lise Lidbäck och jag har båda erfarenhet av hälso- och sjukvården, fast på olika sätt. Lise har en omfattande funktionsnedsättning, och stort behov av rehabilitering. Hon har valt en neurolog och en sjukgymnast som är specialister på hennes ovanliga diagnos. Det ger henne trygghet i tillvaron.

När jag väntade barn lade jag ner lite tid på att hitta en mödravårdscentral där kände jag mig väl omhändertagen och trygg inför förlossningen. Det var viktigt för mig.

Både Lises sjukgymnast och min MVC har det gemensamt att de drivs i privat regi, liksom omkring 1 700 företag i hälso- och sjukvårdssektorn. De måste få gå med vinst för att kunna återinvestera i och utveckla verksamheten. Jag tycker också det är rimligt att en välfungerande verksamhet ska kunna ge en viss vinst tillbaka till ägaren (som inom vården ofta är en kvinna).

Men det finns ett hot mot dessa verksamheter. Politiker på vänsterkanten vill införa vinstförbud och därmed i praktiken tvinga många privatdrivna verksamheter få ta ner skylten. Många patienter skulle få lämna en vårdgivare de trivs med och i stället bli hänvisade till en som landstingsbyråkratin utsett. Så var det förr – men det var inte bättre förr.

Idag skriver Lise Lidbäck och jag i en debattartikel i Expressen om varför vi tycker det är viktigt med valfrihet. Folkpartiet kommer alltid att stå upp för valfriheten i välfärden och vi kommer alltid ta strid mot vänsterpolitiker som vill bestämma åt dig!

Read more

Bild: Magnus Fröderberg/norden.org

Nu är det tid för nästa stora handikappreform. Nu kan vi fira 20-årsjubileum för den stora handikappreformen som beslutades om på Folkpartiets initiativ när Bengt Westerberg var socialminister.

Glödlampa, idé.Vi blickar gärna bakåt och gläds över framgångarna. Men ännu viktigare är förstås att ta nästa stora kliv framåt. Jag och Christer Nylander, som är riksdagsledamot och ordförande i FP:s programkommitté, skriver i en debattartikel som införts i bland annat Örnsköldsviks allehanda (ej på nätet) om hur nästa stora handikappreform bör se ut:

Dags för nästa stora reform för människor med funktionsnedsättning

Folkpartiets nya förslag till partiprogram har nyligen presenterats. Med det nya partiprogrammet, som antas av landsmötet i höst, lägger vi grunden för nästa stora handikappreform i Sverige.

Vi har en stolt liberal historia av engagemang för människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv och verka i samhället med full kraft. Bengt Westerbergs stora handikappreform på 90-talet innebar revolutionerande förbättringar för många individer. Nu är det dags att ta nästa steg. Sverige behöver en ny om fattande handikappreform för ökad
delaktighet, tillgänglighet och möjligheter till jobb. Målet är att alla individer ska ha möjlighet att leva självständiga liv och utveckla sina unika förmågor.

Artikel i Örnsköldsviks allehanda. Dags för nästa handikappreform
Dags för nästa handikappreform, tycker jag och Christer Nylander (FP).

Bättre chans på arbetsmarknaden

En av samhällets största orättvisor är svårigheten för personer med funktionsnedsättning att hitta egen försörjning. En huvuduppgift är därför att riva hindren på arbetsmarknaden. Ett system med jobbcheckar ska ge arbetsgivare enkel information om vilka stödformer som en arbetssökande är berättigad till.

För att fler ska kunna få anställning på den reguljära arbetsmarknaden ska lönebidraget reformeras, med inspiration från det danska systemet med flexjobb. Det kan innebära att en arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning som kan verka med full kraft exempelvis 40 procent av sin arbetstid ersätts från försäkringskassan för resterande arbetstid. En sådan reform skulle också innebära att en person kan vara kvar på sin arbetsplats efter att ha fått minskad arbetsförmåga till följd av att exempelvis ha drabbats av MS.

Bristande tillgänglighet diskriminerar

Att ha möjlighet att röra sig fritt i samhället utan att stoppas av fysiska hinder är en självklarhet för de flesta av oss. Men för en person med funktionsnedsättning är det tvärt om ofta en omöjlighet. Det hindrar människor från att verka med full kraft i samhället och det minskar deras egenmakt. Visst har utvecklingen gått framåt när det gäller tillgänglighetssträvanden i den offentliga miljön, inklusive kollektivtrafiken. Men fortfarande finns stora brister. Därför behövs en systematisk tillsyn för att få bort lätt avhjälpta hinder. Generösa anpassningsbidrag ska finnas för äldre fastigheter. Det är också dags att slå fast att dålig tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagarna.

Ge alla rätt till valfrihet

Vi vill utgå från individen. Hon eller han måste ha rätt att fatta avgörande beslut för den egna vardagen. Det kan handla om rätten att välja gruppbostad eller hemtjänst. Men det kan också gälla val av färdtjänst, där kundval behöver införas. Vi ser med oro hur andra partier i Alliansens hellre prioriterar socialdemokratiska kommunalråds rätt att slippa använda Lagen om valfrihet (LOV), än enskilda människors rätt att forma sin vardag. Här går en skarp skiljelinje i svensk politik.

Med den förra stora liberala handikappreformen på fick många människor möjlighet till personlig assistans som blev avgörande för mångas möjlighet att leva ett självständigt liv. Idag ifrågasätts denna frihetsreform och målas ut som ett fuskparadis för skamlösa profitörer. Självklart ska vi med kraft bekämpa fusk. Men den personliga assistenten betyder för många skillnaden mellan ett aktivt liv med självbestämmande och en instängd och förkrympt tillvaro i ofrihet. Vi står upp för assistansen och vill att de kommuner som inte lever upp till sina åtaganden ska åläggas att betala skadestånd.

Sverige ska åter vara ett föregångsland när det gäller hur vi skapar goda förutsättningar för individer att leva självständiga liv, delta i samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin egen försörjning. Det är dags att flytta fram de liberala positionerna.

Christer Nylander (FP)

riksdagsledamot, ordförande partiprogramkommittén

Anna Starbrink (FP)

Landstingsråd Stockholm, ledamot partiprogramkommittén

Read more