Kollektivtrafik

Att bygga tunnelbana är att bygga framtid. Tunnelbanan har, sedan den skapades av framåtsyftande, visionära människor – men inte utan debatt – betytt utveckling, modernitet och ökad frihet för människor.

De första linjerna i Stockholm kortade avstånden i tid och revolutionerade vardagen för många människor i 50-talets stockholm och gav fart åt stadens utveckling och underlättande vardagen.

Så ser jag på tunnelbanan idag. Det ger frihet och underlättar vardagen för människor. För mig är tunneblanan inte bara ett transportmedel. Det är hållbarhet, miljöhänsyn, hälsa och jämlikhet för dagens och morgondagens människor som ska leva, bo och verka här. Tunnebanan är en tydlig markör av utvecklingen av Barkarby och Järfälla men också länet i stort.  Det manifesterar visionen och den hållbart växande stockholmsregionen.

En ny tunnelbanelinje är också en utbyggnad av länets fantastiska konstgalleri som utgörs av våra stationer. Det blir intressant att följa vilka avtryck samtidens konstnärer kommer att göra vid de nya stationerna.

Med dessa ord deltog jag i en fin ceremoni när det första spadtaget för nya tunnelbanana till Barkarby togs gemensamt med landstinget och Järfälla kommun.

Read more

Idag invigs Citybanan. Äntligen! Det har varit en lång väntan på att den nya banan ska tas i bruk. Men nu är det dags. Det kommer att förändra och förbättra tågpendlandet i regionen.

Citybanan är ett viktigt tillskott till infrastrukturen. Den sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm och de två nya stationerna ger ett smidigare resande. Nu kommer vi som är vana att kliva av pendeltågen vid Stockholms central istället att kunna välja mellan Stockholms City eller Stockholm Odenplan. Det innebär större flexibilitet och enklare byte mellan pedeln och tunnelbanan.

Att Citybanan nu öppnar är ett led i en kraftig omdaning och utveckling av kollektivtrafikutbudet i Stockholm som ökar tillgängligheten och komforten för oss som reser i och genom stan i vardagen.

Här kan du läsa mer om Citybanan och våra nya stationer. 

Read more

Jag gillar tunnelbanan. Den ger ett snabbt och smidigt sätt att ta sig genom – eller snarare under – stan. Men visst är det stundtals trångt och besvärligt för oss när vi reser i rusningstid. Stockholms tunnelbanevagnar behöver uppdateras och det är precis vad som nu ska göras.

Den första moderniserade vagnen börjar rulla i början av 2019 och 2023 ska allt vara klart. Det tar sin tid, men vi måste förstås hålla trafiken igång samtidigt som vagnar rustas. Det är ett omfattande arbete. Men det är det verkligen värt. Totalt är det 271 vagnar som körts i 15 år som nu ska rustas upp.

För oss som reser med tunnelbanan innebär moderniseringen att:

  • Vagnarna får en ny, rymligare inredning med större ytor för resenärer med barnvagn eller rullstol. Det är toppen! Jag känner verkligen med alla småbarnsföräldrar som tränger in sig i tunnelbanan med en liten en i vagnen. Där  har jag varit själv många gånger…
  • Sätena, så kallade prioplatser, för äldre personer eller andra som behöver sitta ska markeras tydligare. Intill dessa platser planeras det finnas hållstänger och närhet till de mer öppna ytorna. Så kan vi ju ta och respektera att vissa har större behov än andra av sittplats. Nu får vi större ytor att stå på och därmed plats för fler.
  • Trafikinformationen utökas. Det är mycket efterlängtat.
  • Fler och nya kameror installeras som ett led i förbättrad trygghet. Bra för vår trygghet. Kameror i tunnelbanesystemet är viktigt för vår säkerhet och för att brott ska kunna klaras upp. Bland annat var det genom tunnelbanestationens kameror som attentatsmannen på Drottninggatan kunde identifieras och följas på sin flyktväg.

Sammantaget tycker jag förändringarna känns riktigt bra.

Read more

Under januari 2017 slopas SL:s zongränser i hela länet, vilket innebär att det blir enklare att resa kollektivt. Det är ett steg i Liberalernas och Alliansens arbete för att göra det smidigare och mer attraktivt att använda kollektivtrafiken.

Men denna reform är inte allt. I våras gjorde Allianspartierna och Miljöpartiet en blocköverskridande överenskommelse om viktiga framtidssatsningar för kollektivtrafiken. Från Liberalernas sida är vi stolta över att den överenskommelsen innehåller flera investeringar som vi varit särskilt pådrivande för.

År 2017 kommer tvärbanans förlängning till Kista att börja byggas. Den utbyggnaden blev hotad när oppositionen tvingade SL till kraftiga besparingar, men vi i Liberalerna har alltid värnat den och är glada att den nu blir av.

Spårväg city kommer att förlängas till Centralen och sannolikt också från Djurgårdsbron till Lindarängsvägen. Det är en viktig pusselbit i att utveckla den attraktiva spårvagnstrafiken i innerstaden. Från Liberalerna sida ser vi det som självklart att planerna fullföljs att förlänga spårvägen genom Norra Djurgårdsstaden mot Ropsten.

Vad gäller busstrafiken innebär överenskommelsen att busslinjerna 810, 861, 862 och 869 säkras, vilket många resenärer efterfrågat.

Förutom allt detta händer mycket annat inom kolletkivtrafiken 2017: Till sommaren kommer Citybanan tas i bruk och ge en betydligt pålitligare pendeltågstrafik i länet. På tunnelbanans röda linje börjar helt nya tunnelbanevagnar att rulla. Tvärbanans förlängning till Sickla blir klar och i Södertälje börjar snart Nordens första elhybridbuss att köra i linjetrafik.

Jag vill med detta passa på att tillönska alla ett riktigt gott nytt kollektivtrafikår 2017!

Här kan ni se en kort, knasig film där SL rullar ihop gamla zongränser:

Read more

Kollektivtrafiken ska utvecklas i vår växande huvudstadsregionen. Som företrädare för Liberalerna är jag glad och stolt över beslutet i landstingsfullmäktige igår: Tvärbanan ska byggas till Kista!

Kistagrenen, via Ursvik och vidare till Helenelund, kommer att möjliggör stort bostadsbyggande – 16 000 nya bostäder! Och nya resvägar etableras som gör vardagen bekvämare för resenärerna.

Sara Svanström (L), trafiknämndens vice ordförande, säger i en kommentar:
– Stockholm behöver mer spår, både ovan och under jord. Tvärbanan kopplar samman områden, knutpunkter, arbetsplatser och framför allt människor – det skapar nya möjligheter, gör resor kortare och smidigare, och ökar kapaciteten i hela kollektivtrafiken. Dessutom kan spårväg bidra positivt till stadsmiljön och göra kollektivresandet mer attraktivt.

Det är bara att instämma! Nästa år sätter arbetet att bygga tvärbanan igång för att vara helt klart år 2023. Dock kommer den nya tvärbanan att tas i bruk stegvis. Till Ursvik börjar trafiken gå 2021. Det blir ett lyft för området och bidrar till att stärka länets utvecklingskraft.

Read more

Nyligen öppnades T-centralens nya ingång till tunnelbana vid Vasagatan/Klarabergsgatan. Arbetet har pågått under några år. Det har väl ärligt talat varit rätt stökigt för oss resenärer och flanörer i området. Men det var det värt. Den nya ingången är riktigt snygg, modern och känns urban.

Jag hoppas alla ska vara nöjda med både utseendet och funktionen. Särskilt hoppas jag innerligt att människor som exempelvis har svårt att röra sig, kanske sitter i rullstol eller rullar barnvagn ska tycka att det är tillgängligt. Det är för dem som vi måste lägga extra omsorg på att skapa väl fungerande offentliga miljöer. Det blir intressant att höra hur de upplever stationen.

Personligen tycker jag att de offentliga miljöerna är oerhört betydelsefulla för hur staden upplevs. Hur välkomnande och inkluderade den känns. Därför är arkitektur och konstnärlig gestaltning inget man ska slarva med. Jag har följt arbetet med konsten vid de nya stationerna med intresse och jag tror det sammantaget kommer att bli riktigt fint. På trafikverkets hemsida finns information om konsten både vid Stockholm City och Citybanans andra nya station, den vid Odenplan.

Här kan du läsa mer om den nya stationen. Nästa år blir det ännu bättre för då blir detta även entré till pendeltågen och den nya stationen Stockholm City i samband med att Citybanan tas i bruk.

 

 

Read more

Skärgårdsbåten Storskär.

Idag startar den nya båtlinjen som går mellan Tappström på Ekerö och Klara Mälarstrand i stan. Därmed utökas möjligheterna för fler att pendla med båt och kollektivtrafiken utvecklas. Landstinget har beslutat att testa pendlingsbåtlinjen under två år för att se om detta kan passa människorna som arbetspendlar i området. Jag hoppas försöket slår väl ut. Tanken är att tidtabellen ska följa resmönstertet för arbetspendalarna. Det vill säga när många ska till jobbet ska båtarna gå. Sen blir det uppehåll mitt på dagen när pendlandet är mindre så att det inte går tomma båtar. Här kan du läsa mer om den nya linjen.

Själv tar jag ibland vår andra pendlingsbåt till jobbet, den som går över Riddarfjärden från Torkel Knutssonsgatan/Söder Mälarstrand till Kungsholms torg. Trevligare sätt att resa till jobbet finns inte och framförallt är det smart, snabbt och smidigt. Särskilt bra känns den nu när det är så rörigt vid Slussen under den stora ombyggnationen.

Read more

Idag presenterar Alliansen tillsammans med Miljöpartiet en gemensam överenskommelse om kollektivtrafikens finansiering för framtidssatsningar på grön kollektivtrafik. Genom ett förtroendefull dialog har partierna kunnat hitta samsyn kring kollektivtrafikpolitiken i flera viktiga delar. Jag är mycket glad åt den konstruktiva anda som präglat diskussionen med Miljöpartiet och som nu landat i en ansvarsfull överenskommelse som kommer att gagna resenärerna.

Vi har en gemensam vilja att underlätta för resenärerna. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik och vi ska säkra möjligheterna att utveckla trafiken för att möta behoven av ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i länet. Det är angeläget att skapa långsiktiga förutsättningar när länet växer och fler ska ges möjlighet att resa bekvämt i vardagen. Det är förstås också avgörande ur klimat- och miljöperspektiv att kollektivtrafiken är attraktiv och pålitlig.

Överenskommelsen innebär bland annat att tvärbanan till Kista börjar byggas 2017, det glädjer mig mycket eftersom det funnits viss oro kring detta.  Citybanan öppnar och driftsätts enligt plan. Roslagsbanans utbyggnad fullföljs. Spårväg city förlängs från Hamngatan till T-centralen. En strategisk utredning om den framtida kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden ska göras då förutsättningarna för att bygga ut Spårväg city till Lindarängsvägen prövas. Överenskommelsen innebär också att den omtyckta direktbusstrafiken på Södertörn blir kvar. Samtidigt påbörjas en översyn av hur busstrafiken kan förstärkas där det idag råder hög trängsel.

Från och med den första januari 2017 införs ett nytt enkelpris på enkelbiljetter. Det innebär att zonsystemet försvinner och ersätts av ett biljettsystem utan zoner. Syftet är att det ska bli enklare att resa så att fler därmed ska välja att resa kollektivt. Priset för en enkel resa blir 30 kronor för vuxna. Ungdomar, pensionärer och studenter betalar 20 kronor. Månadskortet kommer att kosta 830 kronor för vuxna respektive 550 kronor för pensionärer, ungdomar och studenter. 2018 respektive 2019 kommer priset på månadskortet justeras med 3,3 procent årligen.

Från Liberalerna medverkade Sara Svanström, vice ordförande i trafiknämnden. Hon pekade särskilt på att Kistagrenen nu är säkrad och att möjligheten att bygga ut Spårväg city ska prövas. Hon lyfte också fram betydelsen av blocköverskridande överenskommelser i strategiska frågor av stor betydelse för länets utveckling. Jag delar hennes uppfattning. I frågor där vi ser att partierna står nära varandra måste man kunna vara konstruktiv och ge och ta. Det har jag förespråkat under mandatperioden och också säkrat samsyn i vissa viktiga frågor inom mitt ansvarsområde som husläkarmodellen och den framtida närakutstrukturen. Dagens överenskommelse är ytterligare ett viktigt steg för länets positiva utveckling.

Läs även: DN, SvD, StockholmDirekt, Mitti, SVT

 

Read more

Regeringens slant till landstingen äts flerdubbelt upp av de rödgrönas ofinansierade budgetbeslut i vårt landstingsfullmäktige. Med ökad skatteutjämning blir det ännu värre. Det blir knappast mer pengar till vården med rödgrön politik.

En miljard mer till landstingen, var den stora nyheten inför dagens presentation av regeringens budgetproposition. Det låter förstås som väldigt mycket pengar. För Stockholms läns landsting skulle det motsvara cirka 200 miljoner kronor, fortfarande mycket pengar. Då ska man komma ihåg att stockholmarna själva via landstinget lägger 2 miljarder mer i år och ytterligare 1,8 miljarder nästa år på hälso- och sjukvården. Totalt är budgeten för hälso- och sjukvården i Stockholms län cirka 55 miljarder kronor.

En annan viktig siffra är skatteutjämningen, där landstingets kostnader ökar med över 660 miljoner kronor nästa år, nästan en fördubbling från 855 till 1 522 miljoner kronor. Pengar som stockholmarna säkert hellre hade lagt på sjukvård och kollektivtrafik.

Regeringspartierna och deras budgetpartner Vänsterpartiet har dessutom redan försvagat landstingets ekonomi kraftigt. Tillsammans med Sverigedemokraterna röstade de igenom en lägre månadstaxa i SL än vad vi hade föreslagit. Det betyder 700 miljoner kronor mindre i intäkter nästa år – mindre pengar till utbyggd och utökad kollektivtrafik, vilket nu slår mot bussresenärerna. Men också mindre pengar till sjukvård.

Regeringens 200 miljoner kronor kan knappast kallas satsning på sjukvården i Stockholms län.

Read more