Kollektivtrafik

Västan

Folkpartiet värnar om sjötrafiken i skärgården. Även i framtiden måste boende, näringsidkare och besökare ha ett bra trafikutbud för att skärgårdslivet ska fungera. Det var budskapet när Folkpartiet i går kampanjade i Vaxholm.

Vi åkte dit med det klassiska fartyget Storskär, byggt 1908, och möttes upp på bryggan av folkpartivänner från Vaxholm. Tillsammans delade vi ut flygblad där vi berättade om Folkpartiets krav i den pågående upphandlingen av sjötrafiken. Responsen var god, det märks att många är oroliga för att det ska bli försämringar. Från Folkpartiets sida anser vi bland annat att följande krav måste tillgodoses:

  • Skärgårdstrafiken i mellersta skärgården ska bibehållas i minst nuvarande omfattning.
  • Det får inte bli ett privat monopol på skärgårdstrafiken. Små rederier måste kunna lägga anbud eller vara underentrepenörer.
  • Ångbåtarna ska fortsätta gå i reguljär trafik – inte vända i Vaxholm och ligga stilla timtals vid Strömkajen.

I filmklippet nedan berättar min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg mer om Folkpartiets skärgårdskampanj. Du kan också hitta mer information på vår hemsida, www.folkpartiet.se/sll.

Efter ett par soliga och trevliga kampanjtimmar i Vaxholm återvände vi till Strömkajen i Stockholm. På vägen mötte vi Västan, också ett av de historiska fartyg som Waxholmsbolaget äger. Västan (som du ser på bilden här ovan) är byggd år 1900 och genomgick nyligen en omfattande renovering – något som Folkpartiet varit pådrivande för. Det är trevligt att hon nu åter är i trafik, och jag hoppas förstås att Västan ska vara till nytta och nöje för stockholmare och turister i många år framöver!

Read more

Tunnelbana

Under dagens budgetsammanträde med landstingsfullmäktige behandlades trafikbudgeten för nästa år. Alliansens budget innebär en fortsatt starkt utveckling för kollektivtrafiken i länet. Stella Fare är FP:s främsta trafikpolitiker och lyfter fram resenärsperspektivet fint i debatten.

Landstinget, och därmed skattebetalarna i länet, satsar nästa år 8,4 miljarder kronor på kollektivtrafiken. Det är drygt en halv miljard mer än i år. Till detta kommer förstås också investeringar i förnyad och förbättrad trafik.

Att rusta och utöka trafiken är den röda tråden i budgeten. Mångmiljardbelopp har satsas på att rusta tunnelbanan, vilket inte minst resenärerna på röda linjen har glädje av. Med nytt signalsystem och de nya vagnar som som kommer framöver ökas kapaciteten kraftigt. Tunnelbanan är på många sätt själva blodomloppet i länets kollektivtrafik i områden där befolkningen är stor och växande. Men även spårtrafik ovan jord är lika strategiska satsningar i andra områden. Tvärbanans förlängning från Sjöstaden vidare till Sickla är välkomna tillskott, liksom den som ska byggas till Kista och Sollentuna.

Som jag ser det är det helt centralt att kollaktivtrafikens alla olika delar med spårbunden trafik ovan och under jord, bussar, färdtjänst och rullstolstaxi inte bara går att lita på när det gäller tidhållning. Den ska också vara trivsam, hel och ren. Det måste vara både säkert, tillförlitligt och trivsam om stockholmarna ska kunna välja kolletkivtrafiken framför bilen för sitt resande. Och det aktiva valet från fler och fler stockholmare är en av de strösta miljögärningar som vi kan göra som individer.

Själv åker jag kollektivt nästan varje dag. Och jag tycker mycket fungerar väl, men visst finns sådan som måste bli bättre, t ex störningsinformationen. SL-accesskortet känns väl också som att en del barnsjukdomar måste botas för att det ska bli den enkla och positiva grej det borde kunna vara för vårt resande.

Läs mer i Alliansens budgetförslag.

Följ budgetdebatten nätet på SLL:s hemsida.

Read more

Färdtjänstbil
Människor med funktionsnedsättning behöver ibland färdtjänst för att kunna förflytta sig och leva självständiga liv. Idag präglas färdtjänsten i stora stycken av plantänkande och ofrihet för den enskilda. Det måste vi än dra på! Idag skriver jag om detta i Dagens Samhälle, tillsammans med mina partikamrater riksdagsledamoten Barbro Westerholm och Lise Lidbäck, som siktar på att bli landstingspolitiker efter nästa val.

 

RullstolLise har, förutom sitt liberala engagemang, stor erfarenhet av färdtjänsten och inte minst den lyckosamma reform som jag genomdrev för några år sedan med rullstolstaxi, som ger rullstolsburna resenärer en särskild frihet och utvecklad service, genom en kundvalsmodell. Tyvärr hotas nu den reformen, eftersom den visats sig inte vara förenlig med gällande upphandlingslagstiftning. Nu finns det dock en öppning genom Anders Wijkmans upphandlingsutredning. Det är dags att göra verklighet av talet om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Artiklen i Dagens samhälle kan du läsa via länken ovan eller här :

Att kunna röra sig fritt är en fundamental frihetsfråga som de flesta av oss oftast inte tänker på. Vi väljer själva vart och när vi vill gå, cykla, ta bussen, tåget eller bilen. Men för alla som har svårt eller inte kan röra sig själva blir den frihetsfrågan väldigt konkret. För dem finns färdtjänsten.

Alla äldre och personer med funktionsnedsättningar som använder färdtjänsten är beroende av andras beslut och prioriteringar – i Stockholms län av landstingets upphandling av färdtjänstföretag, där antalet aktörer med åren krympt och de små lokala taxibolagen slagits ut. Möjligheten att välja med vem, och även när och hur, man ska åka är starkt begränsad.

Folkpartiet vill ändra på detta. Alla som använder färdtjänst borde kunna få verklig valfrihet. Succén med rullstolstaxi visar att det går. Denna reform infördes i Stockholms län under förra mandatperioden då Folkpartiet ledde färdtjänstnämnden. Under ett år ökade antalet resor med 117 000, sedan har ökningen fortsatt. Personer som sitter i rullstol, och därför behöver resa med ett specialanpassat fordon, fick betydligt större rörelsefrihet och spontanitet. Bakom rullstolstaxis succé finns valfriheten, i form av kundval: Resenärerna kan fritt välja mellan de olika taxibolag som uppfyller kvalitetskraven och godkänts som utförare. Priset är fastställt från början och lika för alla företag. Istället för att landstinget upphandlade ett antal – med tiden allt färre – leverantörer som kunderna hänvisades till, kunde de som åker med färdtjänst för första gången välja själ

En sådan framgång borde givetvis utvidgas till hela färdtjänsten. Istället hotas kundvalet av att bli förklarat olagligt. När Stockholms läns landsting ville använda samma modell för fler delar av färdtjänsten slog kammarrätten fast att det inte finns någon lagstadgad rätt till valfrihet för färdtjänstresenärer. Kundvalet är alltså egentligen inte möjligt att använda. Rullstolstaxin rullar avtalet trots detta ändå på till 2015 – men sedan riskerar rullstolsburna resenärers frihet att snabbt raseras, om inget görs skyndsamt.

En lagstiftning som sätter stopp för den bästa möjliga lösningen är föråldrad och alltför snäv. Anders Wijkman pekar i sin nyligen presenterade upphandlingsutredning på möjligheten att ändra lagen så att enskildas behov och val jämställs med rangordning och annan objektiv fördelningsgrund inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det borde kunna tillämpas på färdtjänsten. Från vår sida vill vi gärna gå längre och ge enskilda färdtjänstkunder lagstadgad rätt att välja utförare, men utredningsförslaget är ett bra steg på vägen. Nu gäller det att frågan hanteras skyndsamt så att rullstolstaxi kan räddas i Stockholm och spridas till övriga landet.

Budgetmässigt är valfrihet för färdtjänstresenärerna ingen stor sak. Det handlar framför allt om hur vi använder pengarna – med centralstyrning, eller om vi låter resenären själv ta med sig pengen till det taxiföretag de önskar. En möjlighet som också innebär makten att välja bort, vilket i ett slag skärper konkurrensen och sätter den på resenärernas villkor.

Med kundval handlar konkurrensen om kvalitet, bemötande och service istället för pris. Och det ökar också konkurrensen och affärsmöjligheterna för små, lokala, nya och växande småföretag. Den oligopol-situation med några få stora aktörer som till exempel i praktiken råder i Stockholmsregionen skulle utmanas – vilket även gynnar andra taxiresenärer. Fri konkurrens och fritt val för individen är liberala hjärtefrågor. För oss är det därför självklart att stå upp för resenärernas fria val i färdtjänsten.

Anna Starbrink, landstingsråd (FP), Stockholms läns landsting
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP), socialpolitisk talesperson
Lise Lidbäck, (FP) Upplands-Bro, rullstolstaxikund

Read more

Skärgårdsbåt

Folkpartiet kräver garantier för att den pågående upphandlingen om sjötrafiken i skärgården inte leder till de kraftiga försämringar av trafiken för fastboende, näringsidkare, fritidsboende och besökare som vi befarar. Jag berättade om detta i ett tidigare blogginlägg

Nu har media även media börjat rapportera att det finns olika uppfattningar om upphandlingen mellan allianspartier i landstinget. Bland annat uppmärksammade SVTs ABC frågan i ett inslag under onsdagskvällen där Stella Fare, FP i trafiknämnden, uttalar sig.

Folkpartiet har helt kort sammanfattat våra synpunkter på sjötrafikupphandlingen på FPs hemsida. Under förskommaren kommer vi då och då att finnas på plats på olika kajer och bryggor för att berätta om vår politik för en fungerande sjötrafik.

Den drygt hundraåriga skönheten Storskär ligger vi kajen i stan och väntar på att få göra ännu en av sina många turer ut i Stockholms vackra skärgård. En klassisk Stockholmscen som vi ska vara rädda om.

Den drygt hundraåriga skönheten Storskär ligger vi Strömkajen och väntar på att få göra ännu en av sina middagsturer ut i Stockholms vackra skärgård. En klassisk Stockholmsscen som vi ska vara rädda om.

IMG_2490[1]

Read more

Skärgårdsbåt

Just  nu pågår upphandling av sjötrafiken i Stockholms skärgård. Folkpartiet har varit och är fortfarande mycket kritiska till processen kring upphandlingen. Vi delar den oro som många av skärgårdens intressenter har framfört kring väntade förändringar i Waxholmsbolagets trafikutbud.

Därför kräver Folkpartiet idag i en skrivelse till trafiknämnden svar om trafikutbudet, men även om risken för monopolsituation och om ångbåtstrafikens framtid.

Den vackra skärgården ska även i framtiden vara en bra plats för besökare men också för boende och näringsidkare. Här är en vy över skärgården i vårdsolen.

Den vackra skärgården ska även i framtiden vara en bra plats för besökare men också för boende och näringsidkare.

Stella Fare som är  Folkpartiets representant och vice ordförande i Trafiknämnden kräver garantier för att sjötrafiken i mellanskärgården bibehålls i minst nuvarande omfattning innan trafiknämnden kan ta ett tilldelningsbeslut. Hon kräver också att Skärgårdsstiftelsen får ett ordentligt svar på de frågor man har ställt.

Från Folkpartiets sida har vi hela tiden varit kritiska mot skärgårdsupphandlingens upplägg som vi menar inte förankrats politiskt i Alliansen eller trafiknämnden. Vår oro kring vad utfallet av upphandlingen kan bli handlar om den ojämna storleken på trafikområdena och möjligheterna för små rederier att lägga anbud eller vara underentreprenörer. Vi befarar att en monopolsituation skapas.

Från mitt och Folkpartiets perspektiv är det självklart att slå vakt om ångbåtarna. De historiska fartygen är en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet och kulturarv. Om ångbåtarna inte längre kommer gå till exempelvis Grinda, utan bara vända i Vaxholm och sedan ligga still vid Strömkajen, så förflackas deras betydelse. Att säkerställa att så inte sker är också viktigt innan  något beslut om upphandlingen kan fattas från vår sida.

Läs gärna vad min kollega Birgitta Rydberg skriver om sjötrafikupphandlingen, hon är lika kritisk som jag: Birgitta Rydbergs blogg. 

Read more

Framtidsbudget för Stockholms läns landsting.

Igår presenterade Alliansens gruppledare i landstinget vårt förslag till budget för 2014. Det är en stark budget med tydlig hälsoprofil. Vi kommer att ta flera viktiga steg framåt för att utveckla hälso- och sjukvården. Budgeten innehåller bland annat rekordinvesteringar i framtidens sjukvård (42 miljarder kronor) och kollektivtrafik (33 miljarder).

Vi satsar 1,8 nya miljarder på hälso- och sjukvårdens budget. Det innebär att sjukvårdsbudgeten uppgår till hela 51 miljarder kronor. Ett viktigt inslag i sjukvårdspolitiken är förstås kvalitet och valfrihet för patienterna. För oss i Folkpartiet är det också självklart att jobba för att utveckla psykiatrin som får mer pengar än andra områden 2014. Det blir också fler mottagningar för hälsa för de som har ett riskbruk av alkohol. Vi har också utrymme att öka insatserna för barn och familjer vid psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessutom satsar vi på fler psykologer på vårdcentralerna, det kan bli ett riktigt lyft för många människor som behöver dessa insatser på ett smidigt och lättillgängligt sätt.

E-hälsa blir allt viktigare och nu vill vi ser många fler smarta tjänster som underlättar för patienter och personal, t ex möjlighet att direktboka tid via Mina Vårdkontakter hos husläkarmottagningar, barnavårdcentraler, mödravårdcentraler och ungdomsmottagningar, samt om- och avboka hos samtliga vårdgivare. 2014 ska också alla patienter kunna följa sina remisser, för att veta var den befinner sig i vården.

En viktig satsning i budgeten har jag redan berättat om, nämligen på personalområdet. Läs mer om det i tidigare inlägg om bland annat sjuksköterskelyftet.

Inom kollektivtrafiken satsas det också på att rusta och bygga ut. Vi satsar förstås också på  kulturen. Det är en hjärtefråga för mig och och folkpartiet. Jag återkommer till detta framöver. Jag återkommer till detta framöver.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård här.

Läs också Birgitta Rydbergs blogg om budgeten.

Read more

Nya Slussen. Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

Idag föreslår min partikamrat Stella Fare, som sitter i trafiknämnden, en smart lösning på frågan hur trafiken ska funka när Slussen byggs om.

”Utmaningen att få trafiken att fungera när Slussen ska byggas om visar hur sårbar Stockholms trafikapparat är. Kollektivtrafik på vattnet med effektiva pendelbåtar borde vara en given del i att koppla samman norr och söder när knutpunkten Slussen blir en byggarbetsplats under flera år”, säger Stella i ett pressmeddelande.

Jag håller med. Båttrafik för pendlare borde vara ett naturligt inslag i en stad som präglas så av vatten. Historiskt har det varit ett självklart sätt att ta sig fram på i våra trakter och nu ser vi att detta också kan vara framtiden. Att Folkpartiet driver frågan om utbyggd trafik för båtpendlare är  i sig inget nytt. Men nu pekar vi alltså ut Slussen som den självklara knutpunkten. Där kommer människor att kunna byta till andra kollektivtrafikformer och få en smidig väg in i stadens centrum.

Slussens ombyggnad kan bli en rätt rörig historia, som ju alla stora byggprojekt blir mer eller mindre. Men det kan också ge öppningar för att båtarna ska bli ett modernt sätt att förflytta sig. Det förutsätter förstås att trafiken görs mycket användarvänlig och bekväm med snabba båtar och möjligheter att ta med sig cyklar, barnvagnar och annat som är viktigt för att hela resan ska fungera.

Hit borde man kunna ta pendelbåten.

Hit borde man kunna ta pendelbåten.

Läs även på Stockholmstrafik.com samt i DN.

Read more

Tunnelbana

Idag berättar mina partikamrater landstingsrådet Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars, kommunalråd i Österåker om vårt förslag om att prioritera tunnelbana till Täby.

I nordostsektorn finns stora utbyggnadsplaner för tiotusentals nya bostäder och invånare. Redan i dag har vår del av länet otillräcklig kollektivtrafik. Roslagsbanans upprustning ska självklart fullföljas, men nordostsektorn behöver också tunnelbana, säger de i Dagens Nyheter i dag.

Folkpartiet kommer att lyfta tunnelbana till Täby i de nu påbörjade trafikförhandlingarna, vars resultat ska presenteras för regeringen om ett år. Birgitta Rydberg och Elisabeth Gunnars är Folkpartiets representanter i de pågående förhandlingarna.

Läs även Birgitta Rydbergs blogg: Tunnelbana även till Täby

Read more

I förra veckan var jag en usel bloggare, trots att det fanns så mycket att skriva om. Tiden räckte helt enkelt inte till så jag får försöka ta igen detta nu.

En viktig händelse var förstås att Alliansen kunde presentera sitt budgetförslag inför år 2013. Det har varit en intensiv vår när det gäller att utarbeta budgeten, eftersom vi står inför så stora och viktiga avgöranden. Budgeten innehåller kraftiga förstärkningar av såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik i driftsbudgetarna. Även kulturen får för sjunde året i rad en substantiell bugetökning om 12 miljoner kronor. Vården får 1,5 miljarder kronor mer, vilket betyder totalt 49 miljarder till hälso- och sjukvård för invånarna i Stockholmsregionen nästa år. Kollektivtrafiken får 9 miljarder av skattemedel, 430 miljoner mer än 2012.

Continue reading Budget med liberal prägel

Read more

Skärgårdsbåt

Skärgårdsbåtarna är en del av Stockholm. De är viktiga inslag i vår stad både som ett påtagligt och högst levande stadsmiljöinslag. Och nödvändiga för att erbjuda ett välfungerande transportsätt till alla som ska resa mellan hvuudstadens centrum och vår vackra skärgård. Självklart? Knappast!

För en tid sedan fick vi i FP klart för oss att det finns planer på att flytta skärgårdstrafiken från Strömkajen till Vaxholm och Stavsnäs. Därifrån skulle expressbussar föra resenärerna vidare in mot staden. Mina trafikpolitiska kollegor i FP och vår gruppledare Birgitta Rydberg reagerade kraftigt mot detta. De kräver förstås att planerna kastas i papperskorgen. Detta skedde genom ett öppet brev.

Västan – ett av Waxholmsbolagets historiska fartyg.

Dessutom finns planer på att ångbåtarna inte längre ska gå i linjetrafik utan mer ses som trevliga kulturinslag. Det vore verkligen inte att värna kulturarvet – tvärt om! Våra fantastiska ångbåtar ska finnas tillgängliga för alla och brukas som ett viktigt inslag i skärgårdsmiljön – och inte minst i skärgårdsstaden Stockholm.

Läs mer här: DN

Flera som bloggar: Lotta Edholm, Christoffer Fagerberg, Birgitta Rydberg

Read more