Kultur

Tidningen som alltid tar barnen på allvar fyller 125 år. Det firar jag och dottern, som är en trogen läsare precis som jag en gång var, med KP-kalas på Nordiska museet.

Tidningen startades sv läraren Stina Quint och hette från början Folkskolans barntidning men bytte namn 1950 till Kamratposten. Jag vet inte om den alltid varit i takt med tiden men när jag var barn var den viktig för mig och för min tioåring står KP högt i kurs. Kropp och knopp och den mangainspirerade serien Bleckmossen tillhör nog favoriterna.

Sveriges äldsta barntidning fyller år. Vi hoppas att många framtida läsare och så får chansen att läsa om aktuella ämnen som berör just dem. Grattis KP!

Read more

Nu står det klart att Stockholm får ett nytt konsthus i Farsta. I början av 2018 kommer SITE och KKV att flyta in i Telias tidigare loket som får namnet Konsthuset. Det blir en fantastisk plats för kreativitet, konstskapande, workshops och verkstäder

SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på samtida dans medan KKV tillhandahåller verkstäder för föreningens medlemmar som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. KKV är ett konstnärsdrivet initiativ som har funnits sedan 1980-talet och erbjuder unika lokaler med förutsättningar skapa konst som sällan går att förverkliga på annat håll.

Mycket av Sveriges offentliga utsmyckningar skapas i någon del hos KKV. KKV:s nuvarande lokaler i Nacka har länge varit hotad men Stockholm stad i samarbete med Stockholms läns landsting och Statens kulturråd garanterar nu nya långsiktiga förutsättningar för verksamheten.

Konsthusets fokus ligger på konstnärlig produktion men kommer även fungera som en öppen offentlig plats genom programutbud bestående av exempelvis professionella föreställningar och debatter.

Satsningen görs gemensamt i samarbete mellan Stockholms stad och landstinget. Det nya Konsthuset i Farsta kommer att få stor betydelse för konstnärerna och stockholmarna. Liksom tidigare på KKV kommer det i Farsta att finnas utrymme att skapa konst, även i riktigt stora format. Det ger Stockholms läns konstnärer möjligheter att bidra till den nya konsten som behövs när vi i landstinget bygger ut sjukhusen och tunnelbanan i den största omfattningen på årtionden.

Bilden: konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane på Capio S:t Görans sjukhus. Det är ett gott exempel på konstnärlig gestaltningen i vårdmiljö. Min förhoppning är att många konstnärer som bidrar till vårdmiljöerna ska ha glädje av det nya konsthuset i Farsta

Read more

Från nästa år ökar stödet från landstingets kulturnämnd till filmskapande. Ett nytt regionalt stöd om 2 miljoner införs för kort- och dokumentärfilm samt filmer i andra format och tekniker. Därmed uppgraderas landstingets insatser och Film Stockholm, Filmbasen och länds plattform för filmstöd och talangutveckling stärks.

Redan nu finns stöd till unga filmskapare men nu blir det alltså möjligt för fler att få stöd för sitt skapande i Stockholms län. Mer om nysatsningan kan du läsa här.

Gunnel Orselius-Dahl som är Liberal ordförande i kulturnämnden har varit pådrivande för satsninsgn.

Och på www.filmbasen.se hittar du mycket mer om filmen i Stockholms län.

 

Read more

Liberalernas logotyp
De senaste dagarna har svensk politisk debatt handlat om demokratiska värderingar och synen på jämställdhet genom de obehagliga ställningstaganden och handlingar som bubblat ut från representanter för Miljöpartiet. Det väcker frågor om demokratisyn även i andra organisationer.

Bland annat har det framkommit att en av MPs (tidigare) företrädare inte tar kvinnor i hand och har haft besynnerligt svårt att ta avstånd från dödsstraff för bloggare i andra länder. Han är också ledare för en organisation –  Svenska muslimer för fred och rättvisa, som får föreningsstöd från staten. Deras regionala organisation i Stockholm får också bidrag från Stockholms läns landsting. Det måste nu omprövas.

Landstingets föreningsstöd ska demokratisäkras. Landstingets stöd till föreningslivet i Stockholms län ses nu över enligt budgetbeslut för 2016. Stödens utformning ska vara relevanta och främja möten, integration samt säkerställa att landstingets värden efterföljs. Demokrati och jämställdhet är viktiga värden och krav på alla som mottar stöd av landstinget. Översynen ska särskilt utreda stöd till religiösa organisationer.

– Allas lika värde är en princip där vi ska vara kompromisslösa. Demokrati och jämställdhet är redan i dag självklara krav på organisationer som mottar stöd från landstinget och det är viktigt att uppföljningen av landstingets stöd till föreningslivet är noggrann på dessa punkter. Men vi vill också se över om och hur demokrati- och jämställdhetskriterierna behöver stärkas ytterligare, säger Gunnel Orselius Dahl (L), ordförande i landstingets kulturnämnd.

– Vi kan aldrig riskera att stödja organisationer som motarbetar jämställdhet eller har kopplingar till islamistiska eller andra extrema rörelser. I översynen av föreningsstödet vill vi att landstinget särskilt tittar på stöd till religiösa organisationer och om det är något kulturnämnden överhuvudtaget ska ägna sig åt, säger Paula Ternström (L), ersättare i landstingets kulturnämnd.

En uppföljning ska nu skyndsamt göras av föreningen eftersom kritik framkommit på senare tid. Men det är också viktigt att händelsen i sin helhet ses över för att säkerställa att det vikta föreningsrngagemanget vilar på en demokratisk grund.

Beslut om översyn av alla landstingets kulturnämnds stöd togs i landstingets budget för 2016. Första steget har varit en översyn av kulturstödet. Nu stundar alltså en översyn av stödet till föreningslivet.

Läs gärna Lotta Edholms intressanta inlägg om föreningsbidrag på hennes blogg.

Read more

Idag deltog jag i invigningen av den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den nya akuten innebär ett lyft för sjukhusets patienter och medarbetare och ett välkommen kapacitetsökning i akutsjukvården i Stockholms län.

100 000 patienter om året ska kunna få akutsjukvård här. Investeringen omfattar 365 miljoner kronor. Det är en modern akutmottagning med kapacitet för dagens och morgondagens vårdbehov. Lokalerna är anpassade för patienterna och vårdflödena istället för att patienter och personal ska behöva anpassa sig till lokalerna. Det möjliggör en modern sjukvård där personalen arbetar i team runt patienten och man effektivt och snabbt kan sätta in de resurser som behövs från akutvård, specialister, röntgen och labb med mera.

Vårdmiljöerna i sig spelar stor roll för patientens upplevelse av vården. Den konstnärliga gestaltningen är betydelsefull i sammanhanget. Konstnären Miwa Akabane verk präglar mottagningen. Hennes mönsterkoncept är unikt för detta sjukhus och det har vuxit fram i samarbete med medarbetare på sjukhuset. Ni ser mönsterkonceptet repeteras i olika former på väggar men också på glaspartier. De bildar en enhetlighet som jag hoppas ska berika – patientens – människans – vistelse på akuten och bidra till den värdiga vårdmiljö vi vill erbjuda patienterna.

Konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane

Konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane

Men det är inte bara invigning av en ny akutmottagning idag. Det är också en milstolpe i landstingets omfattande omställning till framtidens hälso- och sjukvården (FHS). De mest påtagliga förändringarna är nog det vi kan se med blotta ögat på våra sjukhus där det pågår stora ombyggnationer. Men förändringen är egentligen större än så. Det handlar om att rusta Stockholmsvården för den moderna tidens krav och göra det möjligt att möta behoven hos en allt större befolkning.

Nya akuten får ökad kapacitet:

– 29 nya moderna övervakningsplatser, mot 15 på gamla akutmottagningen.

– 26 nya moderna bedömnings- och undersökningsrum (varav tre för infektionspatienter med smittspridningsrisk, med egen ingång och toalett), mot 15 på gamla akutmottagningen.

– 4 akutrum (ett femte färdigställs när nya ambulanshallen står klar).

Ökade lokalytor:

Akutmottagningens lokaler omfattar 2 800 kvm. Det innebär dubbelt så stor yta som den nuvarande akutmottagningen. Akutröntgen 550 kvm i helt nya lokaler. Tillkommer senare: ambulanshall 600 kvm.

Möjliggör nya arbetssätt:

– Bättre kvalitet och patientsäkerhet, exv fler platser för övervakning med telemetri, fler akutrum, ett särskilt isoleringsrum med egen ingång för patienter med misstänkt smitta.

– Teamarbete runt patienten med medarbetare med olika kompetenser.

– Lokalerna är anpassade efter patienten/patientflöden, exv närhet akutmottagning och akutröntgen. Arbetet blir mer effektivt och det finns bättre förutsättningar att utveckla akutsjukvården.

– Lokalerna kan enkelt anpassas för framtida utveckling av vården och arbetssättet.

– Övervakningsplatser med större avskildhet ger ökad integritet.

– God arbetsmiljö och vårdmiljö i nya, fräscha och funktionella lokaler.

Read more

Igår talade jag på ett seminarium om kulturens roll i vården. För mig är det självklart att kulturen spelar en stor roll i många människors liv och det förändras inte när man blir sjuk.

Ett tips för alla som vill lära mer om kulturens betydels för hälsan hittar mycket intressant information på Den kulturella hjärnan. Jag vill särskilt tipsa om en film som visar hur en äldre man lever upp när han får njuta av musiken Alive inside:

Read more

Svårt sjuka barn som ska vårdas på Nya Karolinska sjukhuset behöver få alla sina behov tillgodosedda, inte bara de medicinska. Lek, kultur, lärande och läsning är också viktiga inslag i barnens tillvaro, även när de är sjuka.

Barnen som ska vårdas på NKS kommer att vara så sjuka att de behöver den allra mest högspecialiserade vården. Även de barnen behöver få leka och läsa. På Astrid Lindgrdns Barnsjukhus, ALB, finns stor erfarenhet och kunskap om att arbeta med barn och att skapa aktiviteter för patienterna. Medarbetarnas kunskap tillvaratas när formerna för innehållet i det nys Pedagogiska Resurscentrumet till nya sjukhuset skapas. Patienternas behov sätts främst när verksamheten utvecklas.

Det kommer att skapas en avdelning för ungdomar där de kan umgås och spela biljard, pingis, digitala spel, sällskapsspel osv. Där ska också finns möjlighet till eget skapande i en verkstad och möjlighet att hänga och läsa böcker eller leka i en trevlig miljö utanför det egna vårdrummet. Jag ser framför mig en plats där man bejakar hela människan och man slipper reduceras till bara en patient. Självklart ska det också finns klassrum för skolundervisning samt musikrum.

I det nya sjukhuset finns också plats för de mindre barnens lekterapi med lekrum, verkstad och en egen lekplats på innergården.

SvD skriver idag en artikel om biblioteket på ALB som inte i sin helhet flyttas till NKS. Men inte heller barnsjukvården flyttas i din helhet till NKS. Delar av verksamheten blir kvar utanför det nya sjukhuset och där barnen finns ska litteraturen och kulturen finnas. Vid NKS kommer det dock att finnas ett brett urval av barn- och ungdomslitteratur integrerade i lekrummen. Och barnen kommer dessutom att ha möjlighet till läsupplevelser och annat via läsplattor som gör att de som vill kan gå ett bra utbud även i det egna vårdrummet.

Det kommer inte att finnas ett separat, traditionellt bibliotek. Berättelser och böcker blir en bärande del av den lek, lär- och kulturverksamhet som erbjuds på NKS. Jag är övertygad om att detta är en bra modell att möta barnens behov på och skapa en lustfylld och berikande verksamhet som bidrar till välbefinnande även för mycket svårt sjuka barn.

Läs mer om kultur i vården:
Konsten får stort utrymme på NKS, inte minst för barn. Läs gärna en artikel om arbetet med konstnärlig gestaltning på sjukhuset.

Landstinget erbjuder ett utbud av kulturprogram i vården. Här kan du se katalogen fred kulturprogram för barn

Film har också sin plats i vården dör patienter kan vara publik men också filmskapare.

Här finns information om aktiviteter på Astrid Lindgrens barnsjukhus idag.

Mycket kunskap om kulturens betydelse för hälsan finns på Den kulturella hjärnan.

Read more

För mig som för många andra är sommaren en tid när extra mycket läsning hinns med. Jag blandar facklitteratur med skönlitteratur. Jag vill tipsa er om sommarens starkaste läsupplevelser.

Min Jihad av Hanna Gadban beskriver en del av Sverige som nog är okänt för många och definitivt ett område som jag själv behöver förstå mer om. Hon skildrar islamismens utbredning även i vårt land och hon beskriver sitt sökande efter liberal islams utrymme. Hanna Gadban är just en liberal muslim. Hennes bok utmanar verkligen många krafter och har med den startat sommarens kanske hetaste diskussion. Hon tar konsekvent avstånd från den ökande radikaliseringen som hon så tydligt ser i dagens Sverige.

Hur ska det gå för Pinnebergs? av Hans Fallada (eller Rudolf Ditzen, som var hans verkliga namn) är en riktigt gammal goding. Den skrevs redan 1932 och skildrar en ung familjs strävan i stark motvind med arbetslöshet och fattigdom för att försörja sig och leva ett anständigt liv. Boken utspelar sig i Weimarrepublikens sista tid och nazisternas gryende rörelse  börjar märkas. Författarens eget öde är också intressant. Han levde kvar i Tyskland under hela kriget och hans liv kantades av missbruk, självmordsförsök och kriminalitet. Boken finns i nyutgåva och som pocket.

Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson är en gripande berättelse om högaktuella frågor om flyktingar, utanförskap och romers utsatthet. Jag tycker Majgull Axelsson är en enastående författare och flera av hennes böcker följer med i tankarna långt efter att den är utläst. Men kanske är den här boken den allra bästa? Ett läsmåste!

Dessutom har jag utsatt mina barn för en del högläsning också. Eftersom vi tillbringade en vecka på Österlen fick  jag för mig att läsa Bombi Bitt och jag. Den läste jag själv som barn och gillade mycket. Och den håller än. Jag får göra om språket lite för det är lite daterat och riskerar att blockera hela berättelse om barnen måste förhålla sig till en massa ”togo vi” och ”kommo till”. Oj, vilken berättare han var – Fritiof Nilsson Piraten! Man kan riktigt se framför sig hur Vricklund kämpar med ålen och lite längre fram hur kyrkan ter sig en sen kväll när kyrksilvret ska säkras enligt Bombi Bitts geniala plan.

I övrigt läser jag en del intressanta utredningar och annat jobbnyttigt som jag lagrar i minnet för höstens initiativ och politiska ställningstaganden. Men dessa texter besparar jag er, det är ju ändå fortfarande sommar och kanske lite semester kvar?!

Read more