Liberalerna

För tredje gången visar SVT serien Fröken Frimans krig, om den liberala kvinnorörelsens tidiga insatser och förgrundsgestalter. Årets tema var utsattenehet som ”fallna kvinnor” eller prostituerade levde under.

Det är en riktigt bra dramaserie som bygger på den stridbara, liberala rösträttsaktivsten, butiksgrundaren och kvinnosakskvinnan Anna Withlock som i dramatiseringen fått namnet fröken Friman. Men det är förstås ett drama och inte en exakt skildring av tidens skeenden. När ämnet är prostitution blev kanske seriens skapare lite försiktiga i överkant och skapar sin berättelse runt en ung kvinna som alls inte är prostituerade utan luras in reglementeringssystemet av en beräknande riksdagsledamot. Att låta en verkligt prostituerad kvinna få spela en avgörande roll hade varit intressant och ovanligt, till och med när kriget den här gången är deras.

I verklighetens spelade Sveriges första läkare, gynekologen Karolina Widerström, en avgörande roll för opinionsbildningen mot reglementeringen och de återkommande tvångsundrsökningarna av de registrerade kvinnorna för att undvika smittspridning. Hon var också liberal socialpolitiker i Stockholms stad. I serien har hon fått namnet Nea Olsson. Serien slutar med att den oskyldiga Britta stryks ur reglementeringen. Men i verkligheten var det en ganska lång kamp för att ändra lagstiftningen och upphöra med registreringen och tvångtsundersökningarna. Det var den liberale justitieministern Eliel Löfgren som fick igenom avskaffadet av all särbehandling av prostituerade kvinnor. Därmed fick kvinnor respektige män samma rättsliga ansvar för att förhindra spridning av könssjukdomar. Widersrtöms påverkan spelade stor roll. Om detta kan man läsa i De gjorde skillnad, av Anders Johnson som beskriver liberala kvinnors historia.

En mindre tillrättalagd bild av de prostittuerade kvinnornas livsvillkor och öden kan en läsa sig till i Fallna kvinnor – när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut, av Eva F Dahlgren. Ville det sig illa hamnade de förr eller senare på statens tvångsvårdsanstalt i Landskrona. Att därifrån lyckas ta sig vidare i livet och etablera sig i samhället verkar inget närmaste omöjligt. De blev stämplade för livet.

Se Fröken Frimans krig, men läs också Fallna kvinnor. Och gå med i Liberalerna. Det finns forfarande mycket att göra i liberal jämställdhetskamp.

Det snabbaste sättet att bli medlem i Liberalerna: Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt personnummer och din e-post- adress. Välkommen!

Read more

Det är dags för Stockholms län att ombilda sig till region. Stockholm behöver kraftsamla för att möta framtidens utmaningar och dra fördel av våra stora styrkor. Det behövs gemensamma ansträngningar från stat, landsting och de 26 kommunerna. Därför ska vi nu ansöka om att bilda Region Stockholm. Det beslutade landstingsfullmäktige tidigare i veckan.

Vår storstadsregion är Europas snabbast växande. Det ger fantastiska möjligheter men innebär samtidigt ett stort ansvar. Vi måste se till att stå väl rustade för att klara bostadsförsörjning, växande trängsel i trafiken, kampen för kraftigt minskad klimatpåverkan samt det ständiga arbetet för att försvara Stockholms roll som världsledande innovativ region inom både IT och Life Science. Dessutom krävs samverkan för att invånare från världens alla hörn ska kunna möta det stora behovet av arbetskraft och kompetens. Det är frågor som vi tillsammans måste lösa för att säkra både Stockholmsområdets och Sveriges välfärd.

Därför bör Stockholms län bli en formell region. Därmed skulle ansvaret för att samordna de regionala insatserna för länets utveckling samlas på en hand och en bättre, starkare och tydligare samarbetspartner för kommunerna, akademierna och näringslivet skapas.

Detta är samtidigt en helt annan fråga än den om bildandet av storregioner som den statliga indelningskommittén föreslagit där Stockholm föreslås gå samman med Gotland. Från Liberalernas sida har vi sagt nej till statligt dikterande av hur framtida storregioner ska se ut. Samtidigt är vi i Stockholm öppna för att fördjupa vårt redan goda samarbete med Gotland. Jag sitter själv i vår gemensamma samverkansnämnd och skulle gärna se att vi bygger vidare på det samarbete som redan finns.

Jag skrev för en tid sedan tillsammans med gruppledarna i landstinget för C respektive KD i Dagens samhälle om möjligheterna som en regionbildning i Stockholm skulle ge.

Read more

Igår var vi många som gick ut på torg runt om i landet för att manifestera våra krav på att människor med funktionsnedsättning inte ska drabbas av de försämrade villkor som regeringen just nu genomdriver.

Jag anslöt mig till den stora skara som samlades på Norra Bantorget i Stockholm. Det fanns många på plats som ville berätta vad LSS betyder i praktiken gör många människor. På bilden ovan ser ni Maria Johansson och Lise Lidbäck, två färgstarka ledare i arbetet för jämlika villkor för människor med funktionsnedsättning.

dig

Ett starkt anförande som berörde mig djupt höll Lise Lidbäck som bad oss hålla en tyst stund för den kvinna som tragiskt gick avsluta sitt liv på en offentlig toalett i Malmö då hon förlorat sin assistans och därför inte fick den hjälp hon så väl behövde.

Jag hoppas att regeringen äntligen ska börja lyssna på de berättigade kraven från  brukarna och deras anhöriga.

Jag känner stark med alla de familjer som förlorat eller riskerar att förlora sitt stöd för att deras barn ska få en rimlig chans att förverkliga sina drömmar i livet, eller helt enkelt få ha ett fungerande liv.

dig

En skylt som grep tag lite extra i mitt eget mammahjärta ser ni ovan. Vad händer med barnen när föräldrarna inte orkar? Vad händer med syskon? Det är sådana tankar som alltför många nu tvingas tänka. Rädslan för indragen assistans och drastiskt försämrade villkor skrämmer många berörda.

img_3426

Vårt välfärdssamhälle måste kunna ge grundläggande stöd till de människor som behöver det allra mest. Därför kändes det så viktigt att trotsa kylan för lördagens manifestation.

 

Read more

Idag besöker jag, tillsamman med några kollegor från Liberalerna, Företagarna för ett samtal om jobb.

Det finns många människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden därför att man saknar rätt erfarenheter, kontakter och kanske språkkunskaper. Vi måste försöka skapa bättre möjligheter för dem att få jobb. Vi vet också att det finns arbetsgivare som har svårt att finna rätt kompetens och engagemang.

Liberalerna föreslår att en helt ny anställningsform – Startjobb – ska införas. Det innebär att unga människor, upp till 23 år och personer som nyligen anlänt till Sverige som flyktingar under de fem första åren efter beslut om uppehållstillstånd kan få chansen till jobb.

Lönen blir lägre för den här gruppen 14 000 – 16 000 kronor i månaden, tänker vi oss. Det är ingen hög lön, men det är bättre än exempelvis försörjningsstöd som många gånger är alternativet. I dag lever över 2 miljoner vuxna människor på en lägre månadsinkomst.

Arbetsgivaren ska inte behöva betala sociala avgifter för den som anställs med startjobb. Men lönen ska vara pensionsgrundande så staten får skjuta till lite pengar för det. Dock blir det sammantaget en stor ekonomisk vinst eftersom varje person som behöver arbetsförmedlingens insatser och någon form av ekonomiskt bidrag kostar mycket pengar i statskassan.

Men den riktigt stora vinsten handlar inte om pengar utan om att människor släpps in i samhället och kan bidra till att utföra viktiga arbetsuppgifter.

Hos Företagarna fick vi lära oss mer om deras stora engagemang för entreprenörernas villkor. vikten av att skapa goda förutsättningar för företagare omfattar även alla dem med företagarbakgrund som kommit till Sverige som asylsökande. Försiktigt räknat tror Företagarna att cirka 10000 har varit företagare i sina hemländer. I Västmanland har man satt igång aktiviteter för just denna grupp genom stort ideellt engagemang. Vi fick också med oss synpunkter på vårt eget förslag om startjobb. Glöm inte marginalskatterna  som hämmar arbetsmarknaden och koppla ihop modellen med utbildningsperspektivet, var några uppmaningar som är lätt för oss i Liberalerna att bejaka.

Read more

Stockholm är en fantastisk stad, fylld av entreprenörsanda och kreativitet. Här skapas framgångsrika företag som tar världen med storm. I dessa tider känns det viktigt att stanna upp och fundera över de fantastiska möjligheter som ligger framför oss.

Jag kan inte låta bli att fundera på hur det hade sett ut om Stockholm hade haft de optimala förutsättningarna för företagande. Om ingen bostadskris hindrade företagen att rekrytera internationella talanger och om infrastrukturen hade knutit ihop hela länet på bästa möjliga sätt.

Stockholm har en enorm potential som vi som fått förtroendet att leda regionen har i uppgift att ta vara på. Liberaler är särskilt bra på det! I slutet av oktober skrevs handelsavtalet CETA på av EU och Kanada. EU:s handelskommissionär, Liberalernas egna Cecilia Malmström, berättar i Tidningen Nu om hur viktiga frihandelsavtalen är för globaliseringen och jag kan inte annat än hålla med. Det är oerhört viktigt att vi vågar bana vägen för samarbete mellan företag i olika delar av världen. Globalisering och frihandel är den bästa vägen att gå för att minska fattigdom.

Genom ökande export, import och, investeringar gynnas samhällsekonomin – och därmed också individerna, som kan ta del av en allt större tillväxtkaka. Varje framsteg för frihandeln är ett framsteg för liberalismen världen över.

Det är en orolig vardag vi numera lever i. Brexit, flyktingkrisen och Donald Trumps framgångar i den amerikanska presidentvalskampanjen skapar påtaglig oro för framtiden hos många av oss. Då krävs det mer än någonsin tidigare att vårt samhälle är rustat för snabba förändringar. Där spelar frihandel och globalisering en stor roll. För Stockholmsregionen, och hälso- och sjukvården som jag ansvarar för, handlar det till exempel om att bejaka internationella samarbeten och kunskapsöverföring, att vi ska fortsätta ta emot svårt sjuka patienter från andra delar av Sverige och från andra länder och låta våra egna patienter få vård utomlands om vi saknar någon specialistkompetens. Vi ska välkomna människor som kommer hit och vill jobba i vården – vi ska helt enkelt vara en region som präglas av öppenhet.

Jag har nämnt det i tidigare inlägg men det är värt att nämna igen, när människor upplever att utvecklingen går åt fel håll så är Liberalernas uppgift viktigare än någonsin. Att rusta upp samhället för framtidens utmaningar är viktig del av det arbetet. Vi måste ta ansvar och våga leda vägen

Read more


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/annastar/public_html/wp-content/themes/morningtime-wpl/content-gallery.php on line 95

Idag debatterade riksdagen LSS och den personliga assistansen för människor med funktionsnedsättning. Regeringens besparingar drabbar enskilda människor hårt.

Utanför riksdagen samlades vi för en manifestation. Vårt krav: Rädda LSS!

img_2501 img_2502 img_0347 Jag mötte bland andra en ung kille som haft assistans 24 timmar om dygnet. Allt är nu indraget, han får inte längre någon assistans alls. För honom är det förstås en fruktansvärd situation.

Jag har mött många andra som förlorat sin frihet genom regeringens assistanspolitik. Nu är det dags att besinna sig och inse hur illa människor far av det som nu händer med LSS.

Read more

Anna Starbrink: Vi räds inte framtiden. Vi är här för att forma den.

”We did not come to fear the future. We came here to shape it”. Orden är Barack Obamas. Jag gillar citatet. Det summerar politikens möjligheter och vårt ansvar för framtiden.

I veckans nummer av tidningen Nu skriver jag om Liberalernas ansvar att forma framtiden och att formulera en politik som svarar, inte bara på de enkla frågorna där de liberala svaren är givna, utan också på de svåra frågorna där målkonflikter måste hanteras.

En undersökning i Aftonbladet visar att många upplever att samhället är på väg åt fel håll. Den rödgröna regeringen driver en politik som skadar tilliten. Jag ser ett Sverige som behöver stärka sitt grundläggande uppdrag. Om människor inte litar på att välfärden fungerar eller att staten upprätthåller lag och säkerställer ordning riskerar vi starka krav på ett mer slutet samhälle. Det är liberala värden som står på spel.

Det är självklart och enkelt för oss liberaler att tala tydligt och klart om enskilda människors fri- och rättigheter. Vår röst är som klarast när vi tar ställning för hbt-personers rättigheter, för kvinnors och flickors rätt att leva fria från hedersförtryck, för mer demokrati och frihet för individer globalt. Detta förenar alla liberaler. Alla vi värderingsstyrda politiker måste nu använda samma ideologiska glöd för att formulera en tydlig politik som svarar på vår tids stora utmaningar. Det kommer att krävas debatter, prioriteringar och kompromisser. Att forma och föra ut vår gemensamma liberala politik är vår viktigaste uppgift som parti.

Som ordförande i välfärdskommissionen vill jag peka på några särskilt viktiga områden att lyfta fram när vi ger vår berättelse om det Sverige vi vill forma. Välfärden ska vara starkast för dem som är skörast. Välfärdsstatens viktigaste uppdrag är att ge frihet och oberoende till enskilda individer. Därför har liberaler alltid drivit på reformer som frigör människor: en familjepolitik som gett kvinnor och män möjlighet att bryta sig loss från traditionella könsroller, socialförsäkringar som ger var och en chansen att komma igen efter sjukdom, och så vidare. Nu står vi inför nästa viktiga strid. Huvudmotståndaren är den rödgröna regeringen och Vänsterpartiet som lägger fram förslag som slår hårt med redan utsatta människor – de med funktionsnedsättning som riskerar att förlora sin personliga assistans och de som lever med hiv när staten halverar stödet till insatser för dem.

Sjukvården är ett område som kräver liberala reformer. Initiativen från regeringen är få men skadliga och syftar främst till hindra privata alternativ och valfrihet i vården. Vi måste orka stå fast i vår liberala övertygelse om betydelsen av människors frihet att välja. ”Stoppa vinster i välfärden”, lyder vänsterns populistiska stridsrop. De har fel. Liberaler måste ta striden för de privata välfärdsföretagen. Annars är det patienten som går miste om rätten att välja sin husläkare eller gynekolog och den äldre som inte får avgöra vem de vill anlita för hjälp i sitt eget hem.

Vi måste också sätta patienternas bästa före regionalpolitiska hänsyn. Den högspecialiserade vården måste koncentreras till få sjukhus som därmed kan få tillräcklig volym för att säkra och utveckla kvaliteten och skickligheten hos läkare och sjuksköterskor. Det betyder att vår vilja att säkra jobb och prestige på hemmasjukhuset ibland får stå tillbaka. Det kallas nivåstrukturering, ett torrt ord men betydelsefullt för vårdens kvalitetsutveckling.

Vi behöver befästa våra liberala idéer i samhällskontraktet. Vi måste förmedla till alla som lever här att svenska lagar gäller alla och därmed kompromissar vi inte om exempelvis jämställdhet. Detta kan självklart skapa konflikter när människor med andra traditioner och åsikter försöker rota sig här. Men det finns bara en väg: Lagen gäller lika för alla och vi mäter inte med olika måttstockar. Då blir det självklart att ett gäng grabbar inte får ta över offentliga rum eller tafsa på unga kvinnor. Det blir också tydligt att även EU-immigranternas barn måste omfattas av socialtjänstlagen och kunna omhändertas för att undvika en tillvaro som vi aldrig skulle acceptera för våra egna eller grannens barn.

Trygghet och rättssäkerhet är en förutsättning för det öppna samhället. Krympande frihet för kvinnor i förorter där heder får sätta de osynliga men kännbara ramarna, korruption som får breda ut sig till och med i miljöpartistiskt ledda nämner som i Spånga–Tensta, värvning av ungdomar till skräckväldets IS, känslan av bristande ordning i bostadsområden är verklighet i delar av vårt land. Det är vårt ansvar att föra en politik för att säkerställa ordningen och ge tryggheten tillbaka. I utsatta områden måste flera samhällsfunktioner etableras, en tydlig polisnärvaro säkras och exempelvis hedersbrott prioriteras högre. Så kan vi normalisera vardagen och stärka samhällskontraktet med invånarna.

När människor upplever att utvecklingen går åt fel håll och det finns en påtaglig oro för framtiden har Liberalerna en viktig uppgift. Vi ska inte nöja oss med de frågor som enkelt förenar oss. Vårt ansvar är att ge svar på de svåra frågorna. Utan gemensamma svar är vi inte redo att regera. 2018 ska vi gå till val med vår berättelse om det liberala Sverige vi vill bygga. Vi räds inte framtiden. Vi är här för att forma den.

Read more

 

Idag är jag stolt och glad över att få leda arbetet att utveckla valfriheten och möjligheterna för människor med neurologisk funktionsnedsättning att få fortsätta träna och utvecklas. Genom flera möten med människor som berörs har jag lärt mig mycket om vilka möjligheter som finns – genom en tydlig pedagogisk träningsform – till utveckling och självständighet. Det är viktigt att denna möjlighet kommer fler till del. 

I tider när den politiska debatten handlar mycket om att skära ner stödet till några av samhällets sköraste genom indragningar av den personliga assistansen är det härligt att kunna visa på reformvilja och beslut som verkligen kan förbättra tillvaron för en ganska liten men mycket utsatt grupp människor.

Den fantastiska respons jag fått på mitt och Liberalernas engagemang ger en riktigt energiinjektion till det fortsatta arbetet för att rädda den personliga assistansen och att utveckla – inte avveckla – stödet till människor med funktionsnedsättning.

Read more

Människor som kommer hit på flykt från förföljelse och krig ska få chansen att starta ett nytt liv. Jag vill se Sverige som möjligheternas land för oss som lever här. Invandringen har genom historien berikat vårt land och bidragit till att lägga grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Men vi har idag problem när det gäller integrationen av de flyktingar som kommit hit under senare tid. Detta är en av vår tids stora utmaningar. Liberalerna utvecklar just ni vår politik för ökad integration.

För att vi ska bli framgångsrika måste alla goda kravet tas tillvara. Civilsamhället med alla engagerade människor som ägnar sin fritid åt ett gemensamt engagemang tillsammans med andra är en kraft som vi talar för lite om i Sverige. Det civila samhället spelar en viktig roll när det gäller att främja nyanländas väg in i det svenska samhället. Det bidrar till att nya kontakter och mötesplatser skapas och är en omistlig del av vårt samhälle. Det offentliga ska samverka och bidra med finansiellt stöd till civilsamhället för integrationsinsatser. På kommunal nivå kan med fördel en integrationspott för mindre och enklare aktiviteter avsättas till föreningar och skolor. Å andra sidan ska vi inte stödja organisationer som motverkar integrationen. Både stat och kommun har ansvar att bättre följa upp hur offentliga medel används.

Ur mitt perspektiv är hälsofrågorna också centrala i integrationspolitiken. Ohälsa går hand i hand med utanförskap och följer boendesegregationen. Därför behöver vi utveckla sjukvården och se till att den finns tillgänglig där behoven är som störst, framförallt är det angeläget vad gäller primärvård och psykiatri.

Vi behöver också skydda barnen från att tvingas ta ett alltför stort ansvar i sina familjer. Det är exempelvis tyvärr alldeles för vanligt att barn får agera tolk åt sina föräldrar i sjukvården och i kontakter med myndigheter. Därför krävs det särskilda satsningar på fler bra tolkar. En annan viktig fråga som tas upp i programmet är att unga som kommer hit måste få bra tillgång till utbildning. Och att samhällsorientering ska vara obligatorisk. Detta för att öka förståelsen för de lagar och regler som gäller här. Vi vill också att unga ska ta del av sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Fredrik Malm som tagit fram förslaget presenterar en del av förslagen på DNdebatt. Han lyfter fram flera viktiga områden i vårt programförslag, exempelvis att samhället måste stärka sin närvaro i utsatta områden. Trygghet och rättssäkerhet måste gälla alla i Sverige. Det krävs uthålliga insatser och kontinuerlig polisiär närvaro. Fler myndigheter och kommunala förvaltningar bör flyttas ut i dessa områden.

Jobb är nyckeln till integration och därför föreslår vi en ny anställningsform för unga och nyanlända, ska införas. Sveriges höga ingångslöner är negativt för sysselsättningen och integrationen. Kraven på att delta i etableringsinsatser måste stärkas. Vid frånvaro ska etableringsersättningen sänkas. För att få försörjningsstöd ska motprestation krävas.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste stärkas och permanentas. Det är också ett starkt inslag i förslaget. En ny nationell kartläggning ska göras. Det krävs ökade kunskaper inom myndigheter, i kommuner och landsting och inte minst i skolan. Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden. Dessutom vill vi att utvisning alltid ska prövas när någon icke-svensk medborgare begår grova hedersrelaterade brott.

Om allt detta och mer därtill kan du läsa i vårt nya programförslag. Det är Liberalernas partistyrelse som lägger fram förslaget som vårt partiråd ska besluta om i mitten av november. Här hittar du programmet i sin helhet.

Read more

Svenska hälso- och sjukvård behöver moderniseras och utvecklas. Det kräver en tydlig styrning. Tyvärr har den statliga indelningskommittén lett in i en återvändsgränd när de uppifrån vill rita om regionkartan. Dagens 21 landsting/regioner föreslås ersätts av sex regioner av skiftande storlek. Allt ritat med statlig okänslighet för länens skiftande behov och önskemål. Regionernas viktigaste uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvård. Ändå är det svårt att se hur förslaget förbättrar sjukvårdens förutsättningar och möter framtidens utmaningar.

Liberalerna säger nej till den statliga indelningskommitténs förslag om nya storregioner. I diskussionen om regionindelning saknas ofta ett medborgarperspektiv. Det förslag som nu ligger på bordet präglas i hög utsträckning av en byråkratisk syn på länsindelning, sjukvård och transporter. Att ha en djupt uppslitande process i denna fråga riskerar att minska tilltron till demokratin. Den enskilda individens rätt till t ex en jämlik sjukvård som fungerar väl över hela landet lyser med sin frånvaro.

Att stöpa om Sveriges administrativa indelning är ingen lätt uppgift. För att det ska bli framgångsrikt måste det finnas en vilja lokalt att gå in i nya regionsamarbeten. Ur liberalt perspektiv är det svårt att se det rimliga i att med tvång uppifrån tvinga samman län till storregioner mot den berörda befolkningens vilja. Samtidigt är det rimligt att anta att flera landsting skulle ha nytta av ett större befolkningsunderlag och att samordna sin sjukvårdsstruktur i ett större område. Något färre men vassare sjukvårdshuvudmän vore bra för vårdens utveckling. Vi ser i Stockholm exempelvis stora möjligheter med vårt redan etablerade samarbete med Gotland och vill gärna fördjupa detta.

För Stockholms läns del vill Liberalerna gärna först och främst bilda en egen region, vilket innebär att många av länsstyrelsens uppgifter förs över till landstinget.

Vårt ställningstagande mot indelningskommitténs förslag ska dock inte hindra att de landsting som genom egna initiativ önskar bilda region för möjlighet att göra det.

Oavsett vad som sker med regionindelningen saknar vi tankar från regeringens sida hur vi kan stärka svensk hälso- och sjukvård. Den står sig väl i internationella jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt finns det brister när det gäller att inkludera patienterna i vården, i kontinuitet och i tillgänglighet.

I Liberalerna ska vi nu fortsätta diskutera hur vi ser att vården bäst utvecklas. Den viktigaste maktförskjutningen i hälso- och sjukvården är den som ger patienten en starkare ställning med utökade möjligheter till egenmakt. Liberalerna måste fortsätta slåss för den enskilda människans rätt till säker, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård.

Fakta om indelningskommitténs förslag

Indelningskommittén föreslår att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner:

  1. Norrlands län (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
  2. Svealands län (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
  3. Ett utvidgat Västra Götalands län (dagens Västra Götalands län plus Värmlands län)

I ett nästa steg föreslår indelningskommittén att Stockholms och Gotlands län ska slås ihop till en storregion, att Hallands län införlivas i Västra Götaland, att Blekinge län och Skåne län bildar en storregion samt att Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bildar en storregion.

 

Read more