Liberalerna

Regeringen slår med exakt precision mitt i själva kärnan av välfärdsstaten, stödet för dem som behöver det som mest. Den personliga assistansen – människor med funktionsnedsättnings nödvändiga stöd för frihet och självständighet. Budgetpropositionen innebär att åtstramningarna fortsätter. De vill uppenbarligen svälta ut assistansen utan hänsyn till de stora behov som människor med funktionsnedsättning ofta har. 

Assistansersättningen höjs med orimligt låga 1,05%. Så liten höjning har aldrig tidigare givits till personliga assistansen. Det är bara ungefär två tredjedelar av den höjning som regeringen aviserade förra året för av mandatperioden. Vi vet att löneökningarna ligger högre och det innebär självklart stora problem som kommer att drabba de som har behov av assistansen men också de många som har sin sysselsättning och försörjning genom arbetet som personlig assistent.

Nu måste Liberaler och andra som förstår värdet av den personliga assistansen kliva ut på barrikaderna och kräva att LSS räddas. Det handlar främst om enskilda individers frihet. Men det handlar också om vilket samhälle vi vill ha. Ska vi tvinga undan människor med funktionsnedsättning till ett mindre aktivt liv där gruppboende eller beroende av hemtjänst då och då blir det stöd samhället erbjuder. Eller ska vi använda välfärden till att säkra att även den som har funktionsnedsättning kan verka med full kraft, arbeta, delta i kulturlivet och i demokratin. Det är om detta LSS handlar.

Välfärdens viktigaste uppdrag är att bidra till människors frihet och självständighet. Det uppdraget tar inte regeringen på allvar när människor med funktionsnedsättning blir den nya budgetregulatorn.

Bilden är från i lördags då Liberalerna ordnade möte på Medborgarplatsen om LSS. LSSs ”pappa” Bengt Westerberg var där, liksom vår partiledare Jan Björklund, Maria Johansson som leder partiets arbete med att utveckla politiken för människor med funktionsnedsättning, riksdagsledamoten Bengt Eliasson med flera. 

Read more

Mina uttalanden och mitt agerande tidigare i veckan om partiets situation har skapat en enorm debatt. Det förutsåg jag naturligtvis, men det är överväldigande och jobbigt att vara med om en sådan orkan i media, framförallt på twitter och facebook. Men för mig har det också varit viktigt. Jag vill också säga att jag fått fantastiskt fint stöd från många som hört av sig. Det vill jag tacka för.

Nu beskrivs det som att Liberalerna är i en medial kris. Jag vill dock påstå att vi har en intern kris som pågått i ett par år. Det är den vi måste lösa. Jag har försökt vara ansvarsfull som ledamot av partistyrelsen och som adjungerad i partiledning. Jag har bidragit till kompromisser, givit och tagit. Jag har argumenterat för mina åsikter och sedan stått upp för den linje som utmejslats, även när jag haft personliga invändningar. Jag har gjort det därför att vi är ett parti som måste agera som just ett parti. Vi är inte bara passionerade, liberala individer och frejdiga debattörer. Vi har ett ansvar för att leda Liberalerna.

Jag har i den här frågan agerat utifrån min roll som partistyrelseledamot utifrån vad jag tror är bäst för partiet. Jag är vald till partistyrelsen av landsmötet och jag ser det som mitt ansvar att försöka förändra det som inte fungerar.

Idag har frågan väckts om min roll som förbundsordförande i Stockholms län. Visst svider det när partivänner kritiserar och och arga i media. Jag har inte gjort detta för min egen popularitets skull. Då skulle jag istället fortsätta vara tyst.

Jag vill gärna fortsätta som ordförande i förbundsstyrelsen men det är förstås medlemmarnas sak att avgöra.  På vårt årsmötet står alla platser i styrelsen till förfogande och då ska våra medlemmar bestämma vem som ska vara vår ordförande.

 

 

 

 

Read more

Liberalens behöver förändras. Vi är inte nöjda med senaste valresultatet och vi genomför ett omfattande utvecklingsarbete av såväl organisation, formspråk och självklart framförallt politiken. Vi omprövar vissa frågor och vi formar nya ställningstaganden för samtidens och framtidens utmaningar. Jag är själv i högsta grad en del av detta arbete genom att jag leder partiets välfärdskommission och ingår i partistyrelsen.

Jag ska ärligt berätta att det tufft ibland i politiken. Vi har och ska ha en aktiv interndebatt i sakfrågor men vi måste också ha ett fungerande ledarskap. Hos oss kallas detta yttersta ledarskap partiledningen, en liten krets som valts att leda partiet tillsammans med vår partiledare. Jag är adjungerad till denna partiledning. Där ska vi diskutera öppet och livligt olika frågor och vi ska staka ut riktningen framåt, förbereda politiska ställningstaganden och föra förtroliga samtal – alltid med stark lojalitet till vårt parti.

Att få vara med och leda partiet är ett förtroende och ett ansvar. Det går inte att samtidigt vara en fri debattör som väljer egna handlingsvägar och utspel som står i strid med de förslag som utmejslats. Enligt min uppfattning måste man välja vilken roll man vill ha. Rollen som del i ledarskapet i partiet eller den fria debattörens.

När vi i Liberalernas partistyrelse diskuterat förslaget om att inte tillåta flera konfessionella friskolor, som alltså var väl förankrat i partistyrelsen, presenterades detta av en mindre grupp med Jan Björklund i spetsen. Då väljer en ledamot, Birgitta Ohlsson, att angripa förslaget offentligt, utan att ens förvarna om detta. Det skapar en omöjlig situation. 

Det är dessutom inte första gången hon väljer att agera på egen hand utan att följa de spelregler som gäller i de fall någon vill driva en egen linje. Försommarens omröstning om migrationsfrågan i riksdagen är ett annat exempel där agerandet ledde till att bilden av partiets ställningstagande för barnfamiljernas rätt till återförening blev otydlig.

Jag har därför, efter noggrant övervägande, sagt att jag tycker att Birgitta Ohlsson ska lämna partiledningen. Där måste det finnas ett förtroligt samarbete. Det gör det inte idag. 

Att säga som jag gör i Ekot är naturligtvis inte enkelt. Vi är ju partivänner och jag står ofta nära Birgitta i politiska sakfrågor, även om jag i denna fråga delar partistyrelsens uppfattning. Men detta handlar inte om politiska sakfrågorna. Det handlar om ledarskap och möjligheten för Liberalerna att agera och formulera en tydligt politik. Som det fungerar nu blir det omöjligt för väljarna att förstå partiets åsikter. Så kan vi inte ha det.

Read more

Idag har jag varit på partistyrelsemöte med Liberalerna. Vi diskuterade många aktuella frågor, bland annat är det snart dags för budgetmotion i riksdagen och det ger oss tillfälle att formulera politiken för att möta de stora frågorna om hur vi ska kunna bidra till att fler får jobb och egen försörjning – så oerhört viktigt för självständigheten och friheten i livet. Vår ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson gjorde en intressant föredragning och ledde diskussionen. Integrationen hänger i högsta grad på att arbetsmarknaden och skolan fungerar. Men innan allt detta hann jag och maken med en morgonfika på Söder.

Imorgon åker jag till Tensta och Tensta marknad för att möta invånarna tillsammans med mina liberala vänner i området. Jag hoppas på givande samtal. På söndag är det dags gör 1,6 miljonerklubbens hälsodagen vid Sjöhistoriska. Den vill jag inte missa.

Men nu tar jag helg och fredagsmys med barnen.

När jag var i riksdsgen på partistyrelsemötet idag stannade jag upp vid denhär bilden på Kerstin Hesselgren, Sveriges första invalda kvinna i parlamentet. Jag inspireras av den tidens liberala kvinnor som gick före.

Read more

I Liberalerna pågår ideutveckling och idédebatt ständigt. Själv leder jag Liberalernas välfärdskommisson med uppdrag att formulera Liberala svar på välfärdsutmaningarna. Ständigt ställs vi inte vägval i frågor som kan beskrivas som liberala dilemman.

För mig är det självklart att sätta mäninskans frihet främst och gränsen för den friheten går vid en annan människas frihet. Men det är inte alltid självklart exakt var den gränsen finns. Inom välfärdsområdet är alkohol- och narkotikapolitiken och frågan om dödshjälp exempel där debatten ofta är livlig liberaler emellan. Men det finns förstås gott om andra frågeställningar också. Jag vill gärna att vi ska föra samtal om detta och skrev därför en artikel i Tidningen Nu om  Liberala dilemman. Läs gärna den!

Read more

Jag kom nyligen hem efter några dagars studieresa i Nederländerna. Varje gång jag reser till något annat land i EU slås jag av hur integrerade vi blivit i Europa. Skulle jag drabbas av sjukdom vet jag att jag kan få hjälp i det land jag befinner mig eftersom Sverige och övriga EU enats om att jag och alla andra EU-medborgare ska ha goda möjlighet att få del av välfärdens tjänster. Det skapar trygghet och möjligheter för oss. Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete mellan länder och politiker grundad i en gemensam vilja att skapa en bättre framtid i Europa.

Jag skrev nyligen en debattartikel i NA tillsammans med Anna Ågerfalk (L) i Örebro. Vi delar det liberala engagemanget för välfärdens utveckling och för Europa samarbetet. Brexit oroar oss. Vi måste synliggöra vad EU-samarbetet ger oss. Det behövs för att säkra framtidens välfärd i Sverige och i Europa.

 

Read more

I veckan som gått startade skolan. Det var med rätt mycket pirr i magen som mina egna barn gick till sin första skoldag. Stor glädje att få träffa klasskamraterna, lärarna och alla andra igen. Och nyfikenhet inför vad som väntar. Jag hoppas den här positiva känslan dröjer sig kvar länge. Förutsättningarna för detta är goda, mina barns skola är fin och välfungerande. Men svensk skola har enorma utmaningar och det finns mycket jag skulle vilja se förändras.

Idag skriver Jan Björklund en debattartikel i DN om nödvändiga satsningar på lärarkompetensen.

Continue reading Om skolan lyckas lyckas Sverige

Read more