Liberalerna

Idag har jag varit på partistyrelsemöte med Liberalerna. Vi diskuterade många aktuella frågor, bland annat är det snart dags för budgetmotion i riksdagen och det ger oss tillfälle att formulera politiken för att möta de stora frågorna om hur vi ska kunna bidra till att fler får jobb och egen försörjning – så oerhört viktigt för självständigheten och friheten i livet. Vår ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson gjorde en intressant föredragning och ledde diskussionen. Integrationen hänger i högsta grad på att arbetsmarknaden och skolan fungerar. Men innan allt detta hann jag och maken med en morgonfika på Söder.

Imorgon åker jag till Tensta och Tensta marknad för att möta invånarna tillsammans med mina liberala vänner i området. Jag hoppas på givande samtal. På söndag är det dags gör 1,6 miljonerklubbens hälsodagen vid Sjöhistoriska. Den vill jag inte missa.

Men nu tar jag helg och fredagsmys med barnen.

När jag var i riksdsgen på partistyrelsemötet idag stannade jag upp vid denhär bilden på Kerstin Hesselgren, Sveriges första invalda kvinna i parlamentet. Jag inspireras av den tidens liberala kvinnor som gick före.

Read more

I Liberalerna pågår ideutveckling och idédebatt ständigt. Själv leder jag Liberalernas välfärdskommisson med uppdrag att formulera Liberala svar på välfärdsutmaningarna. Ständigt ställs vi inte vägval i frågor som kan beskrivas som liberala dilemman.

För mig är det självklart att sätta mäninskans frihet främst och gränsen för den friheten går vid en annan människas frihet. Men det är inte alltid självklart exakt var den gränsen finns. Inom välfärdsområdet är alkohol- och narkotikapolitiken och frågan om dödshjälp exempel där debatten ofta är livlig liberaler emellan. Men det finns förstås gott om andra frågeställningar också. Jag vill gärna att vi ska föra samtal om detta och skrev därför en artikel i Tidningen Nu om  Liberala dilemman. Läs gärna den!

Read more

Jag kom nyligen hem efter några dagars studieresa i Nederländerna. Varje gång jag reser till något annat land i EU slås jag av hur integrerade vi blivit i Europa. Skulle jag drabbas av sjukdom vet jag att jag kan få hjälp i det land jag befinner mig eftersom Sverige och övriga EU enats om att jag och alla andra EU-medborgare ska ha goda möjlighet att få del av välfärdens tjänster. Det skapar trygghet och möjligheter för oss. Detta är ett resultat av framgångsrikt samarbete mellan länder och politiker grundad i en gemensam vilja att skapa en bättre framtid i Europa.

Jag skrev nyligen en debattartikel i NA tillsammans med Anna Ågerfalk (L) i Örebro. Vi delar det liberala engagemanget för välfärdens utveckling och för Europa samarbetet. Brexit oroar oss. Vi måste synliggöra vad EU-samarbetet ger oss. Det behövs för att säkra framtidens välfärd i Sverige och i Europa.

 

Read more

I veckan som gått startade skolan. Det var med rätt mycket pirr i magen som mina egna barn gick till sin första skoldag. Stor glädje att få träffa klasskamraterna, lärarna och alla andra igen. Och nyfikenhet inför vad som väntar. Jag hoppas den här positiva känslan dröjer sig kvar länge. Förutsättningarna för detta är goda, mina barns skola är fin och välfungerande. Men svensk skola har enorma utmaningar och det finns mycket jag skulle vilja se förändras.

Idag skriver Jan Björklund en debattartikel i DN om nödvändiga satsningar på lärarkompetensen.

Continue reading Om skolan lyckas lyckas Sverige

Read more

Välkommen till min blogg i nytt format. Jag hoppas du ska trivas. Här kan du följa mitt arbete som hälso- och sjukvårdslandstingsråd och mitt engagemang i Liberalerna. En och annan glimt in i min mer privata sfär blir det också.

Bloggen har fått ett nytt utseende och samtidigt förändrar jag innehållet litegrann. Jag fokuserar från och med nu mer på mina inlägg och skalar bort annan information. Om du vill läsa om något särskilt ämne kan du enkelt söka i sidopanelen. Jag har ambitionen att uppdatera boggen så ofta som möjligt, helst varje dag men åtminstone flera gånger i veckan. Jag planerar att göra lite fler förändringar här under hösten. Bland annan ska jag utveckla arbetet med bilder, filmer och annat som jag hoppas blir intressant.

Vad vill du läsa om på bloggen? Skriv gärna en kommentar eller maila mig på anna.starbrink@liberalerna.se.

Vi ses!

 

Read more

Jag har funderat och prövat argumenten för och emot. Jag har läst utredningar, debattinlägg och nyhetsartiklar om värdmödraskap/surrogatmödraskap. För mig är slutsatsen klar. Det är dags att tillåta värdmödraskap i Sverige.

Ännu mer angeläget på kort sikt är det dock att säkerställa att de barn som finns här och kommit till genom värdmödraskap i andra länder får sina rättigheter säkrade på ett betydligt bättre sätt än vad handfallna myndigheter förmått hittills.

Debatten har pågått länge och inte sällan i hårda toner där barn kallats handelsvaror. Det gör mig ledsen därför att jag har mött högt älskade barn som finns här tack vare värdgraviditeter. Att dessa barn får höra sig omnämnas som beklagansvärda handelsvaror är en skymf.

För mig står det klart att vi ska bejaka i första hand altruistiska värdmödraskap och skapa regelverk som ger tydlighet kring alla parters rättigheter och sätter barnets behov främst.

Idag har vi den riktigt dåliga ordningen att vi inte tillåter någon form av värdmödraskap i landet samtidigt som svenska invånare blir föräldrar genom värdgraviditeter i andra länder. Det är inte i samklang med barnets bästa, och det skapar otrygghet för alla inblandade parter. Därför bör Sverige driva på för att skapa internationella överenskommelser som både strävar efter att kvinnor inte utsätts för exploatering och lyfter fram barns rättigheter. En sådan rättighet som behöver slås fast är barns rätt till vetskap om sitt ursprung.

Det är ingen rättighet att bli förälder. Men det bör inte heller vara en statlig angelägenhet att försvåra för människor att förverkliga drömmen om barn.

Read more

Inom kort går det brittiska folket till folkomröstning om sitt framtida medlemsskap i EU. Beslutet är deras, men effekten av ett eventuellt utträde skulle få effekter även i Stockholmsregionen.

Min övertygelse är fortfarande stark. Vi behöver mer samarbete, inte mindre, över nationsgränser och allra mest i Europa där utmaningarna just nu är så stora och det är enskilda människors livsvillkor som påverkas. Därför följer jag den brittiska debatten om EU-sambarbetet med stort intresse och viss nervositet. Effekterna av Brexit skulle bli kännbara för britterna då deras ekonomi och handelsförbindelser skulle påverkas. Men det beslut de fattar i sin folkomröstning den 23 juni får effekter långt utanför landets gränser. Brexit vore negativt för Sverige eftersom det ofta finns en värderingsgemenskap med britterna och för att våra eknonomier hänger ihop. Sveriges export till Storbritannien uppgår till 74 miljarder kronor. Brexit skulle också ge negativa effekter för Stockholmsregionen. Jag skriver i SvD tillsammans med Liberalernas riksdagsledamot Birgitta Ohlsson och borgarrådet Lotta Edholm om oron för brexit.

 

Read more