Liberalerna

Jag har funderat och prövat argumenten för och emot. Jag har läst utredningar, debattinlägg och nyhetsartiklar om värdmödraskap/surrogatmödraskap. För mig är slutsatsen klar. Det är dags att tillåta värdmödraskap i Sverige.

Ännu mer angeläget på kort sikt är det dock att säkerställa att de barn som finns här och kommit till genom värdmödraskap i andra länder får sina rättigheter säkrade på ett betydligt bättre sätt än vad handfallna myndigheter förmått hittills.

Debatten har pågått länge och inte sällan i hårda toner där barn kallats handelsvaror. Det gör mig ledsen därför att jag har mött högt älskade barn som finns här tack vare värdgraviditeter. Att dessa barn får höra sig omnämnas som beklagansvärda handelsvaror är en skymf.

För mig står det klart att vi ska bejaka i första hand altruistiska värdmödraskap och skapa regelverk som ger tydlighet kring alla parters rättigheter och sätter barnets behov främst.

Idag har vi den riktigt dåliga ordningen att vi inte tillåter någon form av värdmödraskap i landet samtidigt som svenska invånare blir föräldrar genom värdgraviditeter i andra länder. Det är inte i samklang med barnets bästa, och det skapar otrygghet för alla inblandade parter. Därför bör Sverige driva på för att skapa internationella överenskommelser som både strävar efter att kvinnor inte utsätts för exploatering och lyfter fram barns rättigheter. En sådan rättighet som behöver slås fast är barns rätt till vetskap om sitt ursprung.

Det är ingen rättighet att bli förälder. Men det bör inte heller vara en statlig angelägenhet att försvåra för människor att förverkliga drömmen om barn.

Read more

Inom kort går det brittiska folket till folkomröstning om sitt framtida medlemsskap i EU. Beslutet är deras, men effekten av ett eventuellt utträde skulle få effekter även i Stockholmsregionen.

Min övertygelse är fortfarande stark. Vi behöver mer samarbete, inte mindre, över nationsgränser och allra mest i Europa där utmaningarna just nu är så stora och det är enskilda människors livsvillkor som påverkas. Därför följer jag den brittiska debatten om EU-sambarbetet med stort intresse och viss nervositet. Effekterna av Brexit skulle bli kännbara för britterna då deras ekonomi och handelsförbindelser skulle påverkas. Men det beslut de fattar i sin folkomröstning den 23 juni får effekter långt utanför landets gränser. Brexit vore negativt för Sverige eftersom det ofta finns en värderingsgemenskap med britterna och för att våra eknonomier hänger ihop. Sveriges export till Storbritannien uppgår till 74 miljarder kronor. Brexit skulle också ge negativa effekter för Stockholmsregionen. Jag skriver i SvD tillsammans med Liberalernas riksdagsledamot Birgitta Ohlsson och borgarrådet Lotta Edholm om oron för brexit.

 

Read more

Liberalernas logotyp
Idag höll Jan Björklund och Erik Ullenhag presskonferens för att berätta om Liberalernas förslag till budget. Vårt budgetförslag har stort fokus på jobb.

Fler jobb, lägre skatter och mer kunskap i skolan. Så kan man sammanfatta huvudfrågorna i liberalernas vårbudget. Fler jobb vill vi skapa förutsättningar för genom att göra det billigare att anställa. Vi vill ha en högre gräns för när arbetsgivaravgifter behöver börja betalas. Vi vill att värnskatten avskaffas och att gränsen för statlig skatt höjs. Och Liberalerna lägger fram ett miljardpaket för mer kunskap och ordning och reda i skolan.

Vi behöver också förstärka försvaret eftersom vi upplever en orolig omvärld. Även polisen behöver mer resurser. Därför avsätter Liberalerna pengar för 2 500 fler poliser och en återinförd beredskapspolis på 5 000 personer. De kommande fem åren vill vi avsätta 10 miljarder kronor mer än regeringen till försvaret av Sverige.

Bostadsmarknaden fungerar inte. Det vet alla som söker bostad i t ex våra storstäder. Därför behöver vi få fart på rörligheten och föreslår att flyttskatten tas bort. Och att bostadsbidrag till barnfamiljer höjs, liksom höjda bostadstillägg för pensionärer. Dessutom hoppas vi få gehör för våra krav på att avskaffa byggsubventioner och att införa fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter.

Ett inslag i budgeten som gör mig extra stolt över Liberalerna i riksdagen är att vi gå emot regeringens redan påbörjade nedmontering av LSS, den personliga assistansen för personer med funktionsnedsättning. För oss är det prioriterat att ge frihet och valmöjligheter till dem som annars skulle sakna det.

En seriös budget måste naturligtvis vara finansierad. Det är oroande att regeringen överger överskottsmålet och slopar krona-för-krona-principen och ökar underskotten i en högkonjunktur. Det är ju när ekonomin är på uppgång som man ska samla i de där ladorna som finansministern brukar tala om. Om vi landet inte kan finansiera sin egen välfärd i goda tider riskerar vi drastiska försämringar den dagen ekonomin viker. Liberalernas budgetförslag går ihop och de satsningar vi vill se finansieras genom bland annat ökade miljöskatter, förändringar i transfereringssystem, minskade bostadssubventioner med mera.

Läs Liberalernas budgetförslag 

Vill du veta mer? klicka på länkarna: Sveriges Radio/Ekot, DI

Read more

Liberalernas logotyp
Just nu sitter jag på tåget hem från Linköping och årets Liberala riksmöte. Liberaler från hela landet samlades under helgen för att diskutera ideologi och politik, inspireras och festa tillsammans.

Störst medial uppmärksamhet fick förstås partiets logga. Vi var många som inte bara såg ett mjukt men ändå kraftfullt L som i Liberalerna. Loggan väckte andra associationer. Det erotiskt laddade glädjefnatt som utbröt i sociala medier präglade även vårt möte. Så många vitsar vi drog och så mycket glädje som spred. Snart nog har vi fnissat färdigt och då har vi kvar en jättefin logga som känns modern och lite lekfull men också tydlig. Få har missat vår nya logga och det kan vi tacka helgens viral av det mer virila slaget.

Men det var förstås politiken som stod i centrum denna helg. Jan Björklund höll ett starkt tal som inleddes med ett kraftfullt avståndstagande från hedersförtryck. Jan är en lysande talare och han blandade allvar och tyngd med humor, som när telefonen plötsligt ringde och vi fick ta del sv ett ”samtal” med Fridolin om skolpolitiken. Talet hittar du här:

Jan Björklunds öppningstal från Riksmötet 2016

Jag höll seminarium tillsammans med Daniel Forslund och Ulrika Hektor om digitalisering i vården. Bland annat ska patienter kunna träffa läkare även genom digitala vägar. Därför kopplade vi upp oss för ett samtal med läkaren Johan Flodin på Kry för ett samtal om hur sådana läkarbesök kan se ut. Så småningom ska jag ge er en film från seminariet.

image

Nu har tåget rullat in på Stockholms central och det är dags för mig att avsluta. Nu behövs lite vila och återhämtning innan en ny, spännande arbetsvecka kan börja.

Read more

I helgen valdes jag för andra året till ordförande i Stockholmsliberalernas länsförbund. Jag tackar för förtroendet! Jag är både glad, ivrig och ödmjuk inför uppdraget att leda liberalernas förnyelsearbete i Stockholms län.

Vid min sida i presidiet har jag de fantastiska kvinnorna Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholm och Karin Karlsbro, kommunalpolitiker i Norrtälje och mycket kunnig och ”tung” miljöpolitiskt debattör. Richard Bengtsson, fullmäktigeledamot i Stockholm, har jag länge samarbetat väl med och han axlar den tunga rollen som ordförande i vårt arbetsutskott/förbundsledning. Anders Bergman är vår förbundskassör. Tillsammans med övriga styrelsen tycker jag att jag fått ett riktigt dreamteam att jobba tillsammans med. Lyckliga jag!

Vi kommer att lägga stor kraft på att utveckla vårt politiska program och möta väljarnas frågor med relevanta, liberala svar i kommande valrörelse, senast 2018. Vi ska också fortsätta skapa nya arbetsformer och intressanta medlemsaktiviteter och vägar för kommunikation och dialog med väljarna. Och – inte minst – vi ska bli fler! Som medlem i Liberalerna ska man känna sig välkommen, inspirerad och delaktig. Vi har under senare tid bjudit in till ett antal mycket välbesökta och intressanta seminarier där vi diskuterat både ideologi och högaktuella, brännande ämnen som extremismens utredning i våra förorter och hur de påverkar jämställdheten. Sådant vill jag se ännu mer av! Välkommen att bli medlem du också!

Read more

Hälso- och sjukvården borde återinföra yrkesgruppen vårdbiträden. Då skulle undersköterskor och framförallt sjuksköterskor få mer tid för patienterna. Det skulle också skapas möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Idag skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund, riksdagsledamoten Barbro Westerholm och jag på DN Debatt om ett problem som finns i vården, nämligen att sjuksköterskor och läkare måste ägna orimligt mycket tid åt andra arbetsuppgifter än vad de är utbildade till. Att t.ex. sjuksköterskor utför städuppgifter, delar ut lunchbrickor och ägnar sig åt basal omvårdnad är inte ett bra sätt att använda kompetens fullt ut.

Vi har fler sjuksköterskor anställda i svensk hälso- och sjukvård än någonsin. De har blivit 26% fler sedan 90-talet. Ändå upplever vi en stor brist. En förklaring är att mycket tid går åt till arbetsuppgifter som inte kräver sjusköterskornas akademiska utbildning. Vi måste frigöra tid från sjuksköterskorna att lägga på sina kvalificerade arbetsuppgifter. Det skulle både skapa mervärde för patienten, ge sjuksköterskorna möjlighet att använda sin fulla kompetens och höja statusen på sjuksköterskeyrket.

Undersköterskor är en viktig grupp i vården som kan avlasta sjuksköterskorna. Men det behövs fler yrkersgrupper i vården. Därför föreslår vi att vårdbiträden återinförs inom vård och omsorg för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver samma höga utbildning. Det är en yrkesgrupp som nästan helt försvunnit från sjukvården. Vårdbiträdena behöver inte ha någon särskild utbildning och arbetet kan därför lämpa sig väl för personer som nyligen kommit till Sverige. Att återinföra vårdbiträden bidrar därmed både till en bättre integration och till att vården kan ta hand om patienterna på ett bättre sätt.

I min roll som ordförande i Liberalernas välfärdskommission leder jag partiets arbete med att ta fram nya politiska förslag för vården och välfärden. Kompetensförsörjningen är en av de stora framtidsfrågorna, och hur vårdbiträden och andra yrkesgrupper kan bidra till att vårdens resurser används på bästa sätt är en av de frågor vi kommer fortsätta utveckla förslag kring.

Läs vår debattartikel här.

 

 

Read more

Vi ska vara glasklara nu när aborträtten möter motstånd. Liberalernas landsmöte beslutade göra följande yttrande:

Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Aborträtten ska värnas. Samvetsklausul för vårdpersonal ska inte införas. Sverige ska verka internationellt för att rätten till abort ska erkännas som en del av de mänskliga rättigheterna.

Liberalernas uttalande står i starka kontrast till de konservativa krafter som just nu använder rättsprocesser för att försöka tvinga fram vårdpersonals rätt till en samvetsklausul i abortvården, en bakväg för att försöka försvåra för kvinnor att få god tillgänglighet till aborter. Och till de partier som vill nagga aborträtten i kanten.

Read more

Just nu pågår Folkpartiets landsmöte. Här formar vi vår politik för framtiden. Vi debatterar och voterar en stor mängd frågor som spänner över alla politiska intresseområden. Själv kommer jag att framförallt vara aktiv i debatten kring socialpolitik och sjukvård. En viktiga fråga som vi ska ta ställning till är om partiet ska byta namn.

På landsmötet väljs våra företrädare i partistyrelsen. Och vi väljer förstås partiledare. Jan Björklund valdes enhälligt. I presidiet ingår också 1:a vice ordförande Helen Odenjung, sankt profilerad kommunpolitiker i Göteborg. Och Erik Ullenhag är 2:e vice ordförande. Han är också partiets ”finansminister”.

Frågan är nu om denna trio blir Folkpartiet sista ledar-team. På söndag beslutar vi om vi ska byta namn. Jag hoppas det. Det är dags att vi heter det vi är: Liberalerna!

 

Read more