Sjukvård & hälsa

I tisdags hade jag den stora glädjen att ”klubba” beslutet att utöka vårdvalet för intensivträning för personer med rörelsenedsättning. Det innebär att konduktiv pedagogik kan bli tillgängligt även för vuxna. Hittills har enbart barn och ungdomar haft denna möjlighet, men nu ökar vi friheten att välja även för vuxna. Jag vet att detta har varit mycket efterlängtat av många berörda.

Anna Starbrinks foto.

Ibland, som idag, är det extra roligt att vara ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden!

Läs mer om beslutet här.

Bilden är från Move & Walk i Solna som erbjuder konduktiv pedagogik för barn med rörelsenedsättning. Nu får de, och andra aktörer, även möjlighet att erbjuda detta för vuxna. 

Read more

I dagarna är det tio år sedan Stockholms läns landsting fattade beslut om att införa vårdval. Det är en tioåring som nu står inför spännande förändringar. Vi liberaler går till val på att försvara och stärka patienternas frihet.

Med vårdvalen har stockholmarna kunnat märka en rejäl skillnad i vardagen – oavsett om det handlar om att få telefonkontakt eller en tid att besöka husläkaren, att få snabb hjälp hos logoped för barn med språksvårigheter, få sin smärtande höftled utbytt, eller någon av alla de andra insatser man kan behöva, inom över 30 vårdval.

Tio år med kortare väntetider och mer makt till patienterna

I juni 2007 togs beslut om vårdval i landstingsfullmäktige. 1 januari 2008 öppnade de första vårdvalsverksamheterna. Det har inneburit att stockholmarna idag kan få en vård som utgår från patienten, som formas efter individens behov och inte tvärtom. Det kan handla om att kunna besöka en vårdcentral i nära anslutning till sin arbetsplats men inte minst om att slippa de köer som tidigare präglat stora delar av den icke-akuta vården. Vårdvalet har dessutom inneburit att vården är en bättre arbetsplats för många.

De senaste tio åren har vi ständigt utvärderat och i vissa fall gjort ganska stora förändringar, bl.a. av ersättningssystemet i husläkarverksamheten. Nu är det dags för mer genomgripande förändringar. Jag och Liberalerna vill se ”Vårdval 2.0”, som innebär översyn inom fem områden.

1. Vården ska förbättra patientens hälsa

All vård ska utgå från dina behov som patient, oavsett om du har akuta, långsiktiga, enkla eller mer komplicerade vårdbehov. Vårdens kvalitet ska följas noggrant och redovisas öppet.

 • Ersättningsmodeller och uppföljning ska bättre styra mot kvalitet och resultat för patienterna.
 • Vårdens kvalitet ska följas noggrant och redovisas öppet. Redovisning till kvalitetsregister ska stärkas och resultaten ska återrapporteras.
 • Utfall ska mätas och där det är möjligt ska en viss andel av ersättningen kopplas till kvalitetsmått.
 • Ersättningsnivåer ska vara likvärdiga inom hela vården, så att åtgärder som lika gärna kan utföras på en vårdcentral ersätts likvärdigt om de utförs inom specialistvården.
 • Ersättningsmodeller ska, där det är lämpligt främja egenvård och ett hälsofrämjande förhållningssätt från vården.

2. Vården ska hålla hög kvalitet

Alla patienter ska kunna dra nytta av medicinska framsteg. All vård ska ha kontakt med forskning. Läkare och sjuksköterskor ska kunna utbildas i hela vården.

 • Vårdgivare ska delta i forskning och utbildning.
 • Patienter som vårdas inom vårdval ska kunna delta i forskningsstudier.
 • Utbildning av framtidens medarbetare – läkare, sjuksköterskor mfl -ska vara en angelägenhet för hela vårdsystemet, inklusive vårdvalen. (Ny modell presenteras efter sommaren)
 • Samverkan ska vara god med universitetssjukhusen samt med de akademiska specialistcentra som utvecklas.
 • Innovationer ska främjas genom möjlighet att söka medel ur en utökad innovationsfond.
 • Vården ska utgå från aktuell kunskap – kunskapsstyrningen ska förstärkas.

3. Vården ska alltid hänga ihop 

Du som patient ska kunna lita på att vården fungerar för dig, på alla nivåer – och olika delar av vården vet vad de andra delarna gör. Du som patient ska kunna få största delen av vården i nära anslutning till din husläkare, t ex stöd av en kurator eller psykolog, enklare provtagning, läkemedelsrådgivning men även kanske råd av en fysioterapeut. För äldre ska det finnas ett särskilt vårdval – fortfarande med husläkaren som samordnare i nära kontakt med den specialiserade äldresjukvården och alla andra delar av vården, även i kommunerna, som du som äldre kan behöva.

 • Patienter ska ha rätt till fast läkarkontakt på vårdcentralen, i första steget omfattar det sjuka äldre.
 • Husläkarens ska vara navet i vården. Koordination mellan vårdområden stärks
 • Ansvaret för uppföljning och återkoppling vid remittering ska tydliggöras. Husläkaren får ett stärkt uppdrag för att koordinera vårdförlopp där flera professioner samverkar
 • Remiskrav kan prövas för fler vårdområden
 • Uppdragen inom vissa vårdval förändras så att de knyts tätare till vårdcentralerna. Vårdområden struktureras om för en mer sammanhållen primärvård.

4. Vården ska vara enkel att nå

Mindre onödigt pappersarbete för läkarna och sjuksköterskorna betyder mer tid för dig som patient. För patienten ska det vara självklart att alla åtgärder och besök enbart motiveras av patientens vårdbehov.

 • Patienten ska enkelt hitta rätt vårdnivå och rätt vårdgivare.
 • Vi ska eftersträva ett gott vårdutbud i hela länet.
 • Bättre guidning på 1177Vårdguiden till rätt vårdnivå och vårdgivare. Öppna jämförelser och patienternas egna omdömen.
 • Digitala vårdmöten utvecklas.
 • Vården måste bli lika digital som patienterna.

5. Minska krånglet

Mindre onödigt pappersarbete för läkarna och sjuksköterskorna betyder mer tid för dig som patient. För patienten ska det vara självklart att alla åtgärder och besök enbart motiveras av patientens vårdbehov. SLL ska bli ett effektivare landsting och eftersträva effektivitet även i relationerna till vårdgivare och patienter.

 • Kontrollen kring följsamhet till avtal ska vara god och det ska vara lätt att göra rätt.
 • Den digitala utvecklingen ska säkerställas och underlätta för samverkan mellan vårdens olika delar.
 • En administrationskonsekvensbeskrivning vid varje beslut som påverkar vårdgivarna ska göras.

6. Fler och bättre vårdval

När det finns tillräckligt befolkningsunderlag och kapacitet, har vårdval tre stora fördelar:

 • Vissa vårdval justeras för en bättre samordning – vissa behöver länkas samman eller slås ihop
 • Nya vårdval ska utvecklas i syfte att: Öka valmöjlgiheterna för individer, främjar mångfalden av vårdgivare samt öka kontinutieten och flexibilitet.
 • Nya vårdval inom alla områden där det är lämpligt, exempelvis: Senionrvård, gastro, internmedicin…

Vårdvalet är en pigg tioåring – som kommer fortsätta växa men också förändras. Det blir färre men bredare vårdval i framtidens hälso- och sjukvård. Liberalerna och jag kommer att gå till val på att försvara människors frihet att välja i vården. Vårdval ska utvecklas – inte avvecklas.

Read more

Under veckan som gick beslutade landstingsfullmäktige om budget för nästa år. Det är på sätt och vis slutet på en lång process som pågått hela vården att mejsla fram Alliansens gemensamma budgetförslag som sedan beslutas av fullmäktige. Men det är lika mycket början på en ny fas då vi ska förverkliga flera av våra idéer. 

Alliansen har inte majoritet i fullmäktige och därför är det alltid spännande att se om de rödgröna lyckats både enats sinsemellan och dessutom fått med Sverigedemokraterna på sin linje. Det mesta gick Alliansens väg, men på några punkter fick vi avslag på våra förslag, inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde innebär det att reumatiker inte heller i framtiden kan få den valfrihet som vårdval skulle ha möjliggjort.

Jag skrev tillsammans med Allianskollegorna en debattartikel i Dagens samhälle som sammanfattar några av de viktigaste besluten som budgetbehandlingen innebar. Läs gärna här. Continue reading Mer vård, mindre byråkrati

Read more

Landstingshuset

Idag startar det viktiga budgetsammanträdet i landstingsfullmäktige. I två dagar ska vi fatta beslut och lägga fast riktningen för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, landstingets kultursatsningar och den regionala utvecklingen. För tolfte året i rad har Liberalerna och Alliansen presenterat en budget med ordning i ekonomin och fortsatta satsningar på valfrihet i vården, utveckling och framtidstro. Så här inledde jag budgetdebatten:

Ordförande, fullmäktige,

Stockholm är en fantastisk region. Stockholm står för utveckling och frihet. Vi som bor här visade prov på öppenhetens Stockholmsanda efter den fruktansvärda terrorattacken på Drottninggatan. #OpenStockholm blev vår gemensamma kanal för omtanke, medmänsklighet och praktiskt problemlösande.

Continue reading Framtidsbudget för en fantastisk region

Read more

Vilken härlig nationaldag. Nu är Sverige som vackrast. Jag har firat alldeles privat tillsammans med min familj med tårta och promenad i vackra Bredäng.

Sverige är värt att fira en dag som denna. Förutom allt det vackra och härliga som hör just denna årstid till är det förstås viktigt att då och då reflektera över det stora i att få leva här i öppenhet, demokrati och jämställdhet. Det är sannerligen inget att ta för givet. Inte heller tror jag att alla delar upplevelsen av att livet i Sverige är enkelt. Vi vet ju alla att förtryck, utanförskap och kvinnohat är närvarande även hos oss. Men idag vill jag fira det fina som jag förknippar med Sverige – du gamla, du fria!

Read more

Alla pratar om digitalisering och vilka möjligheter som skapas för en bättre framtid i vårt samhälle, i sjukvården och i våra liv. Det inspirerar. I Estland har man tagit flera viktiga språng och använder innovation  och digitala lösningar för dagens och morgondagens utmaningar. Det ville vi titta närmare på. 

I veckan resta jag till Tallinn tillsammans med min landstingsrådskollega Daniel Forslund och våra medarbetare Jesper Svensson och Rasmus Jonlund. Vi reste dit för att lära oss om den spännande och intensiva utveckling som skett och fortsätter i Estland. Det är verkligen ett förändringsbenäget samhälle som insett kraften i digitaliseringen.

Vi besökte bland annat Tallinn Science Park Technopol och deras Connected Health Cluster. Det är ett landsomfattande partnerskap mellan många aktörer som alla är engagerade i att utveckla nya hälsolösningar. Genom bland annat en särskild fond och en företagsinkubator  främjar de entreprenörskap i Estland. I området finns 200 företag – allt från små start-ups till Skype. Deras egen inkubator omfattar 25 företag som får chansen att etablera sig och börja växa.

På eftermiddagen besökte vi företaget Nortal som grundats i Estland men nu arbetar internationellt med digitala lösningar för bland annat hälsosektorn. De beskrev den snabba utvecklingen med digitaliseringen men också de utmaningar som finns för att skapa användbara digitala lösningar i komplexa organisationer och system.

Read more

Ann-Charlotte Marteus ställer i Expressen frågan om vi ska ha healing och auror i hälso- och sjukvården.  Svaret är bestämt nej. Vi ska inte ha healing och annan alternativmedicin i offentligt styrd och finansierad hälso- och sjukvård.

Sedan jag blev hälso- och sjukvårdslandstingsråd har jag flera gånger haft anledning att tydligt slå fast denna, för mig självklara, princip. Det har rört helt ovetenskapliga (och naturligtvis av alla skäl felaktiga) oskuldskontroller på en vårdcentral, antroposofernas Vidarkliniken som inte håller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet samt en BVC på Södermalm som spridit antivaccinationspropaganda.

Framförallt frågan om Vidarkliniken och mina tydliga uttalande om att vaccinationsgraden måste hållas hög och att det är ett ansvar för vården men också för föräldrarna har rört upp starka känslor. Inga andra politiska frågor har varit i närheten av den reaktion som detta skapat. Jag har fått veta att det finns en annan sorts vetenskap som inte låter sig fångas av naturvetenskaplig forskning men det kräver ett annat större och friare sinne än vad jag har för att förstå det, att jag är en ytlig, materialistisk människa som inte ser livets djupare värden, att jag saknar kontakt med min inre kvinna (!), att jag är köpt av läkemedelsindustrin och dessutom står under direkt inflytande av organisationen Vetenskap och folkbildning. Personangrepp tar jag med ro. Några sakliga argument eller rent av belägg för antroposofisk läkekonst eller hälsovinster i att avstå mässlingvaccin har dock inte framförts.

Idag finns en enorm flora av hälsoprofeter med alternativmedicinska lösningar på människors sjukdom och oro. Det är fritt fram för alla som vill att prova lyckan som healingdoktor. Men det är inget som har med den offentligt styrda och finansierade vården att göra. Tvärt om! Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska veta att de ordinationer och behandlingar som ges vilar på en stadig grund av vetenskap och beprövad erfarenhet och att när nya metoder utvecklas så sker det genom kontrollerade studier.

Mest upprörd blir jag när beräknande profitörer på människors själsliga lidande erbjuder i bästa fall verkningslösa, i värsta fall direkt skadliga ”behandlingar” för människor i kris, sorg eller med psykisk ohälsa. Där borde lagen skärpas så att det blir tydligt att kvacksalveri i psykiatrisk vård inte får förekomma. Idag kan du eller jag sätta upp en skylt på dörren och erbjuda kristerapi för sköra människor. Det borde vi sätta stopp för.

Ett otyg som Ann-Charlotte Marteus synliggör i sin artikel är att legitimerad vårdpersonal ibland lånar sig till ovetenskaplig hittepåmedicin. Om det sker på det offentligt ägda eller finansierade sjukhuset borde det vara en både enkel och självklar sak för arbetsgivarna att sätta stopp för det. Det ingår helt enkelriktad i jobbet att slösa skattepengar på overksamma eller till och med skadliga behandlingar. Jag menar dock att vi måste gå längre än så. Legitimationen är förknippad med ett stort ansvar och ett stort förtroende hos patienter och allmänhet. Då är det orimligt att exempelvis en läkare kan ägna fritiden åt att marknadsföra healing med all den trovärdighet som legitimationen är laddad med.

Hälsan ska inte tas för given. Vårdens insatser och medicinens utveckling har gett mänskligheten enorma framsteg och både bättre och längre liv. Mässling är en extremt smittsam sjukdom och alltför vanlig dödsorsak bland små barn i världen. Men mödrar i Sverige behöver inte länge hålla sina döende barn i famnen och barn behöver inte drabbas av exempelvis polio med livslånga verkningar. Idag har vi har säkra och livsviktiga vacciner mot tidigare vanliga sjukdomar. Det är en obegriplig välståndseffekt att välja bort vaccin för sina barn. Det borde istället vara en dröm för oss alla att vartenda litet barn i världen kunde få tillgång till samma vacciner som vissa tar sig friheten att rynka på näsan åt på en svensk barnavårdscentral.

Read more

Man ska leva livet hela livet. De orden har Barbro Westerholm, har tidigare generaldirektören på Socialstyrelsen, numera riksdagledamot lärt mig och gjort till en ledstjärna när vi formar politik för en modern äldreomsorg. Jag tänker ofta på det. Vad betyder det att leva livet hela livet? Musik kan vara ett av svaren!

Att leva livet innebär förstås helt olika beroende på vem man frågar. Och det är själva poängen. Vi är olika och har olika behov, vanor, önskemål och drömmar. Det är just detta vi ska få fortsätta med hela livet.

Musik och andra kulturformer kan verkligen bidra till att göra livet levande även när livet förändras och man drabbas av sjukdom. Det är så lätt att en människa reduceras till enbart patient när hon behöver vård. Det blir fokus på de medicinska resultaten och på omvårdnad. Ofta finns inte utrymme eller kunskap för att också möta andra behov. Behov som gör att vi håller oss kvar vid det som gör livet levande.

Igår deltog jag i ett spännande samtal på karolinska institutet om musikens kraft för att skapa välbefinnande för äldre personer som drabbats av Alzheimers sjukdom. Inspirationen på mötet stod Manon Bruinsma, ledare för europeiska Music and Memory som gav en tydligt bild av vad musik kan göra för enskilda människor som av sin sjukdom tappat fotfästet och vilka evidens som finns.

Stockholmarna ska ha vård och omsorg av hög kvalitet. Och i det ingår inte enbart den medicinska behandlingen. Vi behöver också ge utrymme för det som gör livet levande. Det har landstinget skapat ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Det vetenskapliga stödet för att kulturella upplevelser kan vara en del i en läkningsprocess eller bidra livskvalitet trots svår sjukdom.

När man talar om detta så tänker kanske de flesta på vackra tavlor eller andra konstnärliga gestaltningar som har en hoppingivande effekt på patienter. Eller så kanske tankarna går till clowner på sjukhusen som muntrar upp cancersjuka barn, som är viktiga och påtagliga inslag i vår sjukvård. Men det finns mycket mer än så. Musik som man tycker om och kanske lyssnade på som ung kan hjälpa alzheimerpatienter att minnas igen. Det är ett så tydligt exempel på hur kulturen kan spela en stor roll inom hälso- och sjukvården. Det visar på vikten av forskning och kunskapsutbyte emellan hälso- och sjukvården och kulturen. Jag vill fortsätta arbetet för att musik och annan kultur etableras som en legitim roll inom hälsovården, rehabilitering och även sjukvården.

För att detta ska kunna ske behöver vi givetvis uppmärksamma framstegen som görs. Arbetet med att uppmärksamma och visa vilken effekt konst och kultur kan ha är inte det lättaste och därför är vi inom landstinget även mycket glada över samarbetet med professor Gunnar Bjursell och den Kulturella Hjärnan vid Karolinska Institutet som gör ett fantastiskt arbete med att sprida forskningen om kulturens goda effekter på hälsan. Gå gärna in på sidan och lär dig mer om kulturen och hjärnan. Där finns också filmen Möt Henry.

Just nu finns filmen Alive inside på SVTplay. Det är en fantastisk film om människor som förlorat sitt jag men med musikens hjälp återfår fotfästet och kontakten med minnet. Henry medverkar i filmen som är djupt rörande att se det nyfunna välmåendet hos den som återfått musiken i sitt liv och hur det påverkar nära och kära. Detta önskar jag att många äldre även i Sverige ska få uppleva.

Read more

Det är dags för nästa stora reform för bättre äldrevård i Stockholms län. Liberalerna föreslår nu tillsammans med Alliansen att Stockholmslandstinget och kommunerna i länet tillsammans erbjuder äldre trygg vård och omsorg med valfrihet. Det hoppas jag att kommunerna i länet vill bidra till.

Tillsammans skriver de fyra Allianspartierna i SvD om vårt förslag. Tryggheten och valfriheten behöver öka för äldre människor som behöver både vård och omsorg. Genom att vi river gränserna mellan olika aktörer och mellan kommunerna och landstinget. Att skapa ett nytt gemensamt vårdval för äldres sjukvård och omsorg blir vårt bud i de kommande förhandlingarna om hemsjukvården med kommunerna, skriver Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I takt med att vi blir äldre formar vi våra vanor och preferenser. Många av oss kommer också få större behov av kontakt med vården, kanske med flera olika besvär och sjukdomar. Ibland kan vissa av oss behöva ligga på sjukhus. Kanske kommer vi behöva regelbunden omsorg och vård i det egna hemmet. Vård och omsorg kan helt enkelt komma att vara en stor och viktig del av våra dagliga liv. Ska vi då, med ett helt livs erfarenhet och vanor, berövas friheten att välja?

I Stockholms län finns i dag nära 90 000 personer över 75 år. Många av dem behöver eller kommer i framtiden att behöva stora vårdinsatser. Det får inte finnas några glapp – vården måste vara trygg och hänga samman, oavsett vem som utför eller ansvarar för den, oavsett om det handlar om en husläkare i eget vårdföretag, hemsjukvård, kommunal hemtjänst eller en geriatrisk klinik.

Alliansens fokus i Stockholms läns landsting är att låta primärvården ta ansvar för större delar av vården, och på sikt erbjuda alla en fast husläkarkontakt. I första skedet är det de sköra äldre, ofta multisjuka som ska erbjudas en fast läkarkontakt. Att få hjälp med så mycket som möjligt på den husläkarmottagning man valt och att ha kontinuiteten och tryggheten med sin husläkare, är inte minst viktigt för många äldre.

Nu kommer vi dessutom att föreslå länets kommuner att skapa ett gemensamt vårdval för äldre. Det kommer att bygga bort glappen i äldres vård och omsorg, och samtidigt säkra äldre människors frihet att fortsätta utöva sin egen vilja. Tillsammans ska landstinget och kommunerna erbjuda de äldre ett nytt sammanhållet vårdutbud för äldrevård och omsorg. Stockholmslandstinget och kommunerna arbetar redan med att samordna hemsjukvården med hemtjänsten. Men vi vill gå mycket längre än så. Vi måste bygga en helhet i vård och omsorg så att alla får en trygg ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. Vårt förslag i de fortsatta förhandlingarna är att vi skapar ett gemensamt vårdval för äldre som innebär att den äldre får välja bland den vård och omsorg som behövas – hemtjänst, basal och avancerad hemsjukvård, geriatrik och palliativ vård. Vård och omsorg kommer sedan att samverka som en enhet med patientens bästa i fokus.

Många har pekat på vikten av att samordna vården för äldre människor på ett bättre sätt. Vi hoppas nu på en bred och pragmatisk diskussion utan ideologiska skygglappar, där vi gemensamt kan se fördelarna av samarbetet med de privata vårdgivarna och att slå vakt om patienternas valfrihet. Vi har chansen att skapa en bred politisk enighet över kommun- och landstingsgränser med de äldres bästa för ögonen. Vi är olika vård- och omsorgshuvudmän men de administrativa hindren får inte bromsa den viktiga utvecklingen av äldres sjukvård.

Vi ser pragmatiskt på vårdvalen och vårdens organisation. Även andra vårdval och vårdformer kan komma att förändras. Det är viktigt att länets vårdgivare samverkar i effektiva vårdnätverk, och det är ett krav vi riktar både mot såväl landstingets egna verksamheter som de fristående. Fler vårdval kan länkas samman för att skapa en sammanhållen vård för patienterna, samtidigt som vi garanterar deras fortsatta valfrihet. De ovan beskrivna reformerna av primärvården, hemsjukvården och den specialiserade äldresjukvården – geriatriken är av central betydelse i denna förändring.

Att få forma tillvaron själv handlar om makten över det egna livet, den egna vardagen. Vi vill använda de möjligheter som vårdval innebär för att genomföra en frihets- och värdighetsreform för äldre. Att bestämma själv blir inte mindre viktigt med stigande ålder – egenmakt är viktigt oavsett ålder.

Det är dags för en rejäl trygghet- ochfrihetsreform för Stockholms läns äldre.Kommuner och landsting måste låta organisationen anpassas till de äldres behov – och inte tvärtom. Så tar vi bort glappen som allt för ofta leder till att äldre inte får den bästa vården och omsorgen.

Read more