Sjukvård & hälsa

Innan coronapandemin tog sitt grepp om Sverige träffade jag Karin Karlsbro som är liberal Europaparlamentariker för ett samtal om hennes drivkrafter och vad vilka viktiga frågor hon driver i Europaparlamentet. Förutom miljöfrågorna som Karin länge engagerat sig i så ligger hälsa nära Karins hjärta, och det är förstås högaktuellt just nu. Det resulterade i en podd. Lyssna där poddar finns, till exempel här

Read more

Idag var mediaintresset stort i Älvsjö. Många ville besöka och spegla det nya sjukhuset i olika kanaler. Jag var med på en pressträff för att berätta om sjukhuset och de förberedelser som nu görs. Bland annat rekryteras många nya medarbetare som vill vara med och ge vård till sjuka patienter.

Inom kort öppnar den första delen som ger plats för 140 patienter. Sedan skalas det upp till 600 vårdplatser och Jan utökas ännu mer.

Jag hoppas dock att vi inte ska behöva alla dessa vårdplatser, men så viktigt att förbereda oss för det värsta.

Read more

Just nu upprättas ett sjukhus i Stockholmsmässan, Älvsjö. Lokalen som tidigare huserat mässor är snart Försvarets och Region Stockholms nyaste sjukhus. Dag och natt arbetar försvaret, byggarbetare, administrativ personal med flera för att så snabbt som möjligt färdigställa sjukhuset. Tanken är att det här ska finnas uppemot 200 intensivårdsplatser och totalt uppemot 600 vårdplatser. Det kan dock komma att bli fler än så. Det finns syrgaskapacitet för 1000 vårdplatser. Här kommer att finnas 6000 meter väggar, byggda av mässväggar som vanligen används till montrar, 5 km tross, 7000 elutag och 14 mil kabel.

Ungefär såhär kommer en vårdplats att se ut på det tillfälliga sjukhuset i Älvsjö.

Jag besökte Stockholmsmässan i fredags då det pågick ett febrilt arbete för att skapa den nya vårdmiljöerna.

Försvarsmakten har ett tydligt uppdrag och är väl införstådda med vad de ska göra. Eventbranschen som har stor erfarenhet av att riva och bygga upp gör ett hästjobb. Regionens olika aktörer som Karolinska universitetssjukhuset och Locum samspelar förträffligt. Professioner lär av varandra och visar att samarbete är nyckeln för att lyckas.

I fredags besökte jag Stockholmsmässan och de nya vårdmiljöer som tar form där. Jag känner en enorm stolthet och tacksamhet över allt det arbete som görs. Människor som släpper sin vardag, ställer om och ställer sig längst fram i leder för att hjälpa till. Vi får in tusentals intresseanmälningar från människor som vill arbeta och bidra vården. Vi befinner oss i en tuff tid och har ännu mycket framför oss. Vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Stormen är här nu. Alltfler insjuknar i covid-19 och trycket på sjukvården blir allt större. Det senaste dygnet har också flera människor dött. Mina tankar går till de närstående.

Det pågår ett febrilt arbete med att utöka kapaciteten i sjukhusvården för att alla med behov ska få den vård de behöver. Bland annat flerdubblar vi kapaciteten i intensivvården. Och ett nytt sjukhus med både intensivvårdplatser och ”vanliga” vårdplatser skapas i Älvsjömässan i samarbete med försvarsmakten.

Hela hälso- och sjukvården, inklusive många privata vårdverksamheter sluter nu upp för att vårda och rädda liv. All vård som kan vänta får stå tillbaka och det kommer att ta lång tid att betala av den ”vårdskuld” som nu byggs upp. Men just nu är det nödvändigt att prioritera de akut sjuka.

Det är därför fantastiskt att se hur alla anstränger sig och samarbetar för patienternas bästa. Regionen välkomnar alla som kan bidra till vården. På www.sll.se går det att anmäla sitt intresse.

Det är viktigt att vi når hela befolkningen med information om corona. Därför görs stora informationsinsatser på många olika språk och just nu läggs särskild kraft på att nå fram till människorna i Järva, där vi ser att många smittats. Det görs genom affischer på stan, via riktade sociala medier, kontakt med civilsamhällets företrädare och på många andra sätt.

I kristider när många är oroliga prövas samhället och våra värderingar. Det gäller att vi är uthålliga och tar ansvar för att samhället fungerar även i svåra tider. Jag har stort förtroende för vår gemensamma förmåga att lösa problemen vart efter vi ställs inför dem. Nu är det viktigt för mig att stå upp för de individer som drabbas eller riskerar att smittas. Hälsa är frihet och just nu hotas den för väldigt många äldre och sårbara människor. Det hotet måste vi möta tillsammans.

Vi har också ett stort personligt ansvar. Nu hänger det på dig. Och på mig. Var och en av oss måste ta vårt ansvar för att undvika att smittas och att föra smittan vidare. Att tvätta händerna. Stanna hemma när vi är sjuka, men jobba på när vi är friska (hemma om det är möjligt!). Hjälp gärna till att sprida detta budskap. Och ta väl hand om er själva och varandra.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

5 råd till alla länets invånare

 1. Tvätta händernaofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. På 1177.se kan du också göra ett självskattningstest om du funderar på om du behöver söka vård.
 4. Stanna hemmaoch undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågorom det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Read more

En del är trötta på corona, så även jag. En del säger att vi måste leva också, och det tycker jag också. Några säger att vi måste återgå till det normala. Men vi måste inse att våren 2020 är det normala att fortsätta följa myndigheternas råd, att hålla avstånd, undvika trängsel, stanna hemma om man har symtom, jobba hemma om man är frisk och har möjlighet, visa särskild omsorg om äldre och andra sårbara människor och kanske hjälpa till med inköp och annat. Corona har inte nått sin peak i Stockholm eller Sverige. Den ligger framför oss, kanske veckor framför oss.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Coronakrisen är fortfarande bara i början. Folkhälsomyndigheten säger att många, många kan komma att behöva sjukhusvård de kommande veckorna.

Enorma insatser för att möta vårdbehoven görs just nu. Akutsjukhusen ökar kapaciteten att hjälpa patienter som behöver intensivvård, personal utbildas och hela vården sluter upp och samlas för att ge vård till dem med störst behov.

Tillsammans med försvarsmakten öppnas ett tillfälligt sjukhus vid Älvsjömässan. Och väldigt mycket vård ställer om till digitala tjänster för att kunna möta patienternas behov.

Det är ett stort och imponerande maskineri som har satts i rörelse för att ha beredskap när krisen förvärras. Många människor i olika positioner gör fantastiska insatser.

Tält utanför en närakut där patienterna tas emot.

Jag förbereder mig in i det sista inför en presskonferens. Mängder av information förmedlas och det är viktigt att allmänheten vet vad som händer.

Påminnelse om att tvätt händerna, en viktig insats för att stoppa smittspridningen.

Vi måste möta coronakrisen tillsammans. Var och en av oss kan dra vårt strå till stacken:

💪🏼Vi måste bereda oss på att detta kommer pågå i veckor och månader så uthållighet är nödvändigt.

🤒 Att stanna hemma när vi är sjuka är självklart.

👩🏽‍💻 Att jobba på (kanske hemifrån?) när vi är friska är också viktigt för att samhället ska fungera.

📞 Äldre och sårbara människor behöver hålla sig isolerade men vi gör hjälpa dem att inte känna sig bortglömda, så vi får försöka visa omtanke. Fysisk distans behöver inte betyda social distans.

🤲🏻 Tvätta händerna!

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Ofrivillig ensamhet är en plåga som drabbar många människor och påverkar deras liv och deras hälsa. Jag är väldigt orolig för vad den isolering som inte minst äldre uppmanas till i sina hem, eller påtvingas när det inte längre är tillåtet att ta emot besök i många särskilda boenden. Självklart måste vi skydda de sårbara för smittspridningen. Men jag tror att var och en av oss måste tänka till hur vi kan hjälpa varandra att bryta isoleringen och få meningsfulla sociala kontakter, trots de begränsningar som följer med bekämpningen av coronaviruset.

Arena idé har presenterat en rapport om ensamhetsproblematiken och bjöd in till seminarium i ämnet. Tyvärr fick seminariet ställas in som publikt evenemang, men det genomförde det ändå för SVT forums tittare och det kändes viktigt att vara med för att lyfta en annan viktig aspekt av pandemin än sjukvårdens kapacitet som förstås upptar mest av både mitt och många andras fokus. Den ofrivilliga ensamheten måste vi tillsammans försöka lindra.

Titta gärna på seminariet som börjar 3 timmar och 4 minuter in i sändningen.

Tvätta händerna och fundera på om du kan ringa ett samtal till någon ensam släkting eller granne.

Read more

Varje dag rapporteras att flera nya fall personer konstateras smittade av corona-viruset. Vi har också haft ett antal dödsfall. Mina varmaste tankar går till de anhöriga till de avlidna patienterna.

 • Arbetet för att minska smittspridningen av coronaviruset pågår för fullt. Regeringen har på inrådan av folkhälsomyndigheten vidtagit kraftiga åtgärder. Bland annat:
  Från och med i morgon stänga gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor, yrkesutbildningar och Komvux
 •  Slopa karensdagen och sjukintyg de första 14 dagarna
 • Avråda från resor i hela världen som inte är absolut nödvändiga
 • Uppmanat människor från 70 år uppåt att stanna hemma

Regionen har också vidtagit kraftfulla åtgärder. Det handlar bland annat om:

 • Skapat förutsättningar för att fördubbla antal intensivvårdsplatser vid behov.
 • Förbättrat möjligheterna till digitala besök i vården för att slippa onödiga fysiska kontakter.
 • Gått ut med en kampanj för att påminna befolkningen om vikten av att tvätta händerna.
 • Nya direktiv kring kollektivtrafiken; påstigning längst bak i bussen, ökad städning och uppmaningar att sprida ut sig

Vi står mitt i, och inför, ett tufft läge. Människor känner oro och nyhetsflasharna duggar tätt. Jag vill understryka allvaret i denna situation, men också betona att vi från regionens sida och många andra jobbar hårt för att göra situationen så bra som möjligt. Ingen av detta hade varit möjligt utan alla de fantastiska insatser som görs i vården av vårdpersonalen. De, tillsammans med andra viktiga samhällsaktörer, ser till att samhället håller ihop, även när vi håller avstånd. För det är jag mycket tacksam. Tack!

Här finns värdefull information:
https://www.krisinformation.se/

Gårdagens rapport: https://www.sll.se/…/16-mars-lagesrapport-om-arbetet-med-d…/

https://www.1177.se/…/ovanliga-infekt…/covid-19-coronavirus/

Read more

För en liten stund sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med beskedet att de nu varnar för att risken för allmän spridning av coronavirus är mycket hög. Det finns nu några fall i Stockholmsregionen och Västra Götaland som inte kan kopplas direkt till Italien, Iran eller något annat riskområde. Det finns också två patienter med coronaviruset som får intensivvård.

Det är naturligtvis en väldigt allvarlig situation som måste tas på största allvar av statliga myndigheter, regioner, kommuner och var och en av oss. Planering pågår för att möta en situation där många kan komma att behöva vård.

Det arbetet sköts i region Stockholm av den särskilda sjukvårdsledningen som är aktiverad sedan en tid tillbaka och där bland annat smittskyddsläkaren och chefläkarna ingår. De har långtgående mandat att vidta de åtgärder som behövs för att minska smittspridningen och för att säkerställa vårdens kapacitet att möta behoven av vård. Inriktningen är bibehållen medicinsk kvalitet med hänsyn till minimerad smittspridning.

Om smittan tar fart och drabbar många i vår region kan det förstås leda till att nya prioriteringar i vården måste göras, där exempelvis elektiv (planerad) vård skjuts upp för att ge utrymme för att vårda ett stort antal som smittats av corona. I ett scenario där många behöver vård för corona så kommer resurserna riktas dit, och annat som inte är lika akut får stå tillbaka. Vad, hur och när det kommer att att bli aktuellt har vår särskilda sjukvårdsledning ansvar för att bedöma. De ska kunna fatta sina beslut snabbt och utan politiska hänsyn.

Jag vet att många vill veta exakt vad som kommer att hända, men det går inte att svara på eftersom scenarier hela tiden kan förändras och insatserna byggas på med nya åtgärder utifrån hur behovet utvecklas. I första skedet får nu patienter som behöver det vård på infektionsavdelning på akutsjukhus, men vid behov kan andra lokaler också tas i bruk för detta. Men de allra flesta kommer att kunna vara hemma eftersom de kommer att bli ganska lindrigt sjuka.

Här kan du läsa dagens uppdatering om coronaviruset i Region Stockholm

 

Read more