Sjukvård & hälsa

Flera vårdcentraler runt om i länet har fått ett befolkningsinriktat hälsofrämjande uppdrag från Region Stockholm. Det gäller vårdcentraler vars patienter har större förväntat vårdbehov utifrån sina socioekonomiska förutsättningar. Satsningen från den blågröna koalitionen startade i maj och beräknas uppgå till 12 miljoner kronor per år.

Vården måste vara som starkast där hälsan är som sämst. Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser ingår i husläkarverksamheternas (vårdcentralernas) förändrade uppdrag från 1 maj. Utgångspunkten är patienternas individuella vårdbehov och socioekonomiska ställning enligt Care Need Index (CNI). Vårdcentraler vars relativa CNI (Care Need Index) överstiger en viss nivå (1,8) får ett obligatoriskt uppdrag.

Vi räknar med att det nya uppdraget för hälsofrämjande arbete i utsatta områden kommer omfatta 12 miljoner kronor 2020. Vårdcentralerna som får det nya uppdraget ligger bland annat i Södertälje, Vårberg och på Järvafältet, men också i exempelvis Sigtuna vilket UNT, UNT Sigtunabygden uppmärksammar.

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Uppdraget innebär att arbeta för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan och förebygga framtida ohälsa hos personer i närområdet genom att:

 • genomföra riktade hälsofrämjande insatser.
 • öka kunskapen om fysisk och psykisk hälsa samt de påverkbara sambanden mellan hälsa och levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och hälsosam mat.
 • tidigt upptäcka riskfaktorer för ohälsa som till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, blodfetter, nedsatt andningsfunktion och övervikt eller fetma och därefter kunna initiera tidiga insatser.
 • i insatser beakta psykisk hälsa och stärka individen, bryta isolering och skapa tillit.
 • förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för personer som är i behov av vård, men som sällan söker sig till hälso- och sjukvården.

I uppdraget ingår att utforma och anpassa utåtriktade insatser för befolkningen i närområdet. Insatser inom uppdraget ska präglas av en helhetssyn på målgruppen ur fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt hänseende. En samordnare ska utses och arbetet ska bedrivas i team.

Exempel på aktiviteter är gemensamma hälsodagar med kommunen med information om levnadsvanor och hälsokontroll, promenadgrupper mot inaktivitet och social isolering, och att arbeta lokalt för att nå ut på bästa sätt till invånarna enligt de lokala förutsättningarna.

CNI beräknas utifrån patienternas förutsättningar. Variablerna är bland andra ålder, utbildningsnivå, ensamstående förälder, utlandsfödd och arbetslös. Läs mer om CNI hos SCB.

Vårdcentralerna som omfattas nu är

Stadsdel / kommun Vårdcentralens namn
Skärholmen Vårbergs vårdcentral
Södertälje Ronna vårdcentral
Rinkeby-Kista Familjeläkarna i Husby
Södertälje Kringlans Vårdcentrum
Rinkeby-Kista Rinkeby vårdcentral
Spånga-Tensta Tensta vårdcentral
Södertälje Capio vårdcentral Wasa
Rinkeby-Kista Tibra Medica husläkarmottagning
Rinkeby-Kista Husby Akalla vårdcentral
Enskede-Årsta-Vantör Capio vårdcentral Rågsved
Rinkeby-Kista Riddarens vårdcentral
Sigtuna Arkadens läkarmottagning
Södertälje Tveta hälsocentral
Rinkeby-Kista Aleris vårdcentral Järva
Botkyrka Fittja vårdcentral

 

Read more

Idag öppnar det nya sprututbytet på Södermalm. Sedan tidigare finns en sprututbytesverksamhet vid S:t Görans sjukhus, vi har länge drivit för att det behövs ytterligare en verksamhet. I somras startade en mobil verksamhet och nu blir ytterligare en fast mottagning verklighet.

Sprututbyte är en hälsoinsats inom beroendevården som syftar till att minska smittspridning och att skapa möjligheter att stärka människors hälsa. Verksamheten vänder sig till några av de mest utsatta människorna i vårt samhälle som därmed kan få en bra kontakt med hälso- och sjukvården.

För mig handlar det om att stå upp för de allra mest utsatta. De som aldrig kommer skriva protestbrev eller ordna möten för att driva sin sak. Jag vill leva i ett samhälle där välfärden är som allra starkast och mest tillgänglig för dem som är skörast. Och jag vill leva i en storstad med alla fantastiska möjligheter som det ger och samtidigt acceptera att vi är många som bor här med stor variation i hur livet gestaltar sig.

Självklart uppstår diskussioner och oro kring vad en sådan verksamhet kan medföra för omgivningen. Många hör av sig och säger att å ena sidan är verksamheten viktig, å andra sidan borde den inte ligga i just deras område. Jag har stor förståelse för den kluvenheten som uppstår när målkonflikten är så uppenbar. Jag bor själv i området där den nya verksamheten ska starta så jag vet om och känner förståelse för att en del boende i området känner oro för verksamhet av det här slaget. Men det är alldeles nödvändigt att sprututbytesverksamheten utvecklas därför att det finns människor som har stort behov av detta i vår stad.

Sprututbytet räddar liv och förbättrar människors hälsa. Därför är jag stolt över att vi nu utökar detta i Stockholm. Detta är steg på vägen mot ett Stockholm där alla får frihet och plats.

Samhället ska vara som starkast när människan är som skörast.

Read more

En ny förlossningsklinik ska starta på Capio S:t Görans sjukhus på Kungsholmen 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om det nya uppdraget den 27 augusti. 

Förlossningsvården ska vara trygg och tillgänglig för alla föräldrar och barn. En ny förlossningsklinik är efterlängtad och att även S:t Görans sjukhus kommer ha förlossning gör hela förlossningsvården mer robust. Vi tror också att en ny klinik är bättre för trivsel och arbetsmiljö, än om man gjorde de befintliga klinikerna ännu större.

Med S:t Görans sjukhus får Stockholmsregionen sin sjunde förlossningsklinik, och en som drivs helt i privat regi som en del av den offentligt finansierade förlossningsvården. (BB Stockholm ägs till hälften privat och till hälften av Danderyds sjukhus.)

Vi satsar på att utveckla förlossningsvården och det är också väldigt positivt att vi kan utveckla förlossningsvården med en privat vårdgivare vilket ökar föräldrarnas valfrihet, samtidigt som vi vet att S:t Görans sjukhus har goda resultat för kvalitet och personal.

Den nya förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus ska ta emot 2 000 förlossningar vid starten och successivt byggas ut till 4 000 förlossningar år 2026. Neonatalvården för S:t Görans förlossningar ska tillhandahållas av Södersjukhuset som också ska tillhandahålla barnläkarjouren. S:t Görans sjukhus utökas med gynekologisk kirurgi, där en erfaren gynekolog ska kunna vara på plats inom 30 minuter.

Födande kvinnor ska vara trygga i att rätt vård finns nära till hands i de sällsynta fall där det uppstår oväntade, farliga tillstånd.

Här kan ni läsa en artikel om den planerade nya förlossningen.

Read more

Sensommaren är en härlig tid. Många sköna sommardagar finns lagrade inom mig och det är dags att återgå till vardagens rutiner och ta itu med den höst som snart är här. Jag gillar känslan av nystart och att få blicka framåt och göra upp planer.

På jobbet kommer mycket att kretsa kring hälsa och hur vi bättre kan förebygga ohälsa. Vi ska bland annat arbeta fram en ny budget för regionen och utveckla primärvården.

Liberalerna håller landsmöte i november så det blir en hel del förberedelser inför det. Våra medlemmar har skrivit hundratals förslag om hur politiken kan utvecklas. Så roligt! Vi har ju också en ny partiledare i Nyamko Sabuni och det ska bli väldigt spännande att se hur hon tänker forma sitt ledarskap.

Privat ska jag ta mig an lite olika saker som jag hoppas blir utvecklande. Jag försöker hela tiden ta ett steg i min personliga utvecklingstrappa för att lära mig nytt eller vässa mina färdigheter och utmana mig själv lite. Nu har jag bestämt mig för att ta dykceratifikat, efter viss övertalning från min son, men jag vet inte om jag hinner med en kurs under hösten. Kanske blir det till våren istället. Jag är nämligen också nyfiken på nudgeing och ska läsa en kurs om bland annat detta i höst. Jag har redan börjat läsa nobelpristagaren Richard H Thalers och Cass R Sunstein bok Nudge Improving decisions about health, wealth, and happiness.

Jag gjorde ett provdyk på semester. Vill mer!

Så intressant och roligt att plugga lite vid sidan av jobbet.

Dessutom så vill jag verkligen hinna med många kulturupplevelser denna höst. Känner mig hungrig på nya intryck och att få fångas av bra böcker, teater och konstutställningar. En daglig dos, vill jag ge mig själv även om det förstås för det mesta får bli i något mindre format. Men ett bokkapitel, en dikt eller ett film bör absolut få plats.

En fin Vigelandutställning pågår just nu på Thielska galleriet

Känns som en bra plan för hösten!

Read more

Sjukvården i Stockholms län hissar regnbågsflaggan under Stockholm Pride. Jag ser det som en symbol med både signalvärde och praktisk betydelse.

Alla verksamheter i Region Stockholm eller som finansieras av Region Stockholm och där man har en flaggstång borde se till att hissa regnbågsflaggan under Prideveckan. Det är en viktig symbol för att markera allas lika värde, att alla är välkomna – och det har en stor praktisk betydelse just i hälso- och sjukvården.
Många offentliga och privata verksamheter hissar regnbågsflaggan inför och under Pride, bland annat SL:s bussar och Landstingshuset. Vårdgivare bestämmer själva hur de vill göra men det flaggas bl.a. på alla de stora sjukhusen: Danderyd, Södersjukhuset, Karolinska Solna och Huddinge, S:t Göran, Södertälje och Norrtälje.
Regnbågsflaggan handlar om mycket mer än Pride. I Region Stockholm var vi först i landet med en heltäckande hbt-policy och vi fortsätter ständigt det aldrig avslutade arbetet för jämlik behandling och bemötande. Frågan om lika rättigheter berör många fler än hbtq-personer. Att få bemötas som den man är, utan förutfattade meningar, är viktigt för alla och kan ibland vara helt livsavgörande för om och hur man söker vård. Genom att vi hissar regnbågsflaggan skickar vi en mycket tydlig signal om vad som gäller – nolltolerans för diskriminering och ett öppet och jämlikt samhälle.

Pride är en viktig manifestation för frihet och en härlig fest för kärleken. Jag önskar alla en fantastisk Pridvecka!

Read more

Jourläkarbilar rullar i Region Stockholm för att besöka patienter som behöver vård i deras hem. Det är en verksamhet som gör viktiga insatser för framförallt sköra äldre och små barn. Under senare år har vi i regionen mångdubblat verksamheten.

Jourläkarbilarna i Stockholms län gör många fler hembesök än tidigare. 2018 ökade hembesöken kvällar, nätter och helger med 88%. Första halvåret 2019 ökade hembesöken med 175% mot 2018, och fyrdubblades jämfört med 2017.

Hembesök av jourläkare är ett viktigt inslag i vården och därför tog vi beslut om en rejäl utökning från juni 2018. Jourläkarbilarna hjälper framför allt äldre och familjer med små barn som kan ha svårt att ta sig till husläkarjour eller närakut, men patienter i alla åldrar kan få läkarbesök i hemmet.

Under 2018 gjorde jourläkarbilarna 8 051 hembesök kvällar, nätter och helger. Det var en ökning med 88% mot 2017. Ökningen skedde framför allt efter en kraftig utökning i ett nytt avtal som gäller från juni 2018, och har fortsatt under 2019. Jämför man första halvåren är ökningen 304% från 2017 till 2019. De vanligaste patienterna är över 75 eller under 6 år.
Jourläkarbilarna är en kapacitet som kommer väl till nytta inte minst sommartid. De erbjuder en extra trygghet som märktes under fjolårets värmebölja då många äldre fick hembesök av jourläkare och därmed slapp åka till akuten. Jourläkarbilarnas ökning stärker också vården under de lite mer ansträngda semesterveckorna.
Region Stockholm har tre jourläkarbilar som betjänar invånare och besökare i Stockholms län. Jourläkarbilarna bemannas av läkare och undersköterska och är i drift kvällar och nätter, 17-08, samt dygnet runt på helgerna. De skickas av SOS Alarm efter förmedling av sjukvårdsrådgivningen 1177, till patienter som inte behöver hjälp på akutsjukhus. Äldre och barnfamiljer prioriteras.

Mitti skriver om jourläkarbilarna.

Read more

Som mamma tycker jag så klart att ungarnas hälsa är viktigast i livet. Men ibland är det en kamp för goda vanor, inte minst för fysisk aktivitet, när skärmarna blivit platsen för umgänge med kompisarna. Det märker jag bekymrar många andra föräldrar också. Nyligen kom region Stockholms årsrapport från barnhälsovården. Det är i stora delar en positiv rapport. Men ”generation sitt” måste upp och hoppa.

Nästan alla barn i Stockholms län vaccineras, och den nya rota-vaccinationen har ökat starkt. Färre barn utsätts för tobaksrökning i hemmet och fler nyblivna mammor screenas för nedstämdhet efter förlossningen. Det visar den senaste årsrapporten för barnhälsa som släpps i dag. En förbättrad och mer jämlik hälsa är ett viktig uppgift där Region Stockholm nu bygger ut sina insatser.

De allra flesta barn har bra möjligheter för en god hälsa och många pilar pekar åt rätt håll – men vi ser hur inte alla familjer har samma goda förutsättningar. Där hälsan är som svagast måste vården vara som starkast, och därför fortsätter vi bygga ut våra uppsökande och riktade insatser för dem som har störst behov.

En bra start ger bättre förutsättningar för en bra hälsa också senare i livet. Och alla barn borde få samma chanser till en sådan bra start. Därför satsar vi på förebyggande hälsovård, därför bygger vi ut hembesöksverksamhet och startar fler familjecentraler tillsammans med kommunerna.

För att barnen ska må bra behöver hela familjen må bra.Därför satsar vi också mer på primärvården – vårdcentralernas husläkare, distriktssköterskor och psykologer har en nyckelroll för både fysisk och psykisk hälsa, och resurserna fördelas utifrån socioekonomiska faktorer på individuell nivå, med ett särskilt hälsofrämjande uppdrag för de vårdcentraler vars patienter har störst behov.

Att barns övervikt och fetma ligger kvar på samma nivå är bekymmersamt, men samtidigt jobbar vi mot den farliga stillasittande trenden. Hör måste vi göra mer dom föräldrar, i skolan, i barnhälsovården, föreningslivet och så vidare.

År 2018 års rapport från Barnhälsovårdsenheten visar:

 • Nästan alla barn vaccineras. 96–97 % av alla barn födda 2016 vaccinerades enligt nationella barnvaccinationsprogrammet.
 • Nya rota-vaccinationen når fler. 91 % av spädbarnen vaccinerades mot rotavirus år 2018 (ökning från 77 % vid införandet 2014).
 • Fler mödrar screenas för nedstämdhet efter förlossning. 79 % år 2018 mot 74 % år 2017.
 • Färre barn utsätts för tobaksrökning i hemmet. 1 av 12 barn utsattes för tobaksrök vid 0-4 veckors ålder. Variationen är fortsatt stor mellan olika områden, som lägst 0 % i Vaxholm, som högst 21 % i Skärholmen.
 • 1 av 9 fyraåringar har fetma eller övervikt. 10,6 % har fetma eller övervikt. 1,8 % av dem har fetma, en i praktiken oförändrad andel under den senaste tioårsperioden. Variationen är stor mellan som lägst 6,5 % barn med fetma eller övervikt i Täby, och 17 % i Södertälje.

Några viktiga insatser för jämlik hälsa:

 • Hembesöksverksamheten permanentas och byggs ut till fler platser. Det framgångsrika ”Rinkebyprojektet” är nu ordinarie verksamhet och fanns vid årsskiftet 2018/2019 på 7 BVC:
  Rinkeby BVC, Husby-Kista BVC, Rissne-Hallonbergen BVC, Hässelby BVC, Skärholmen BVC, Wasa BVC (Södertälje) och Rågsved BVC.
  Ytterligare fyra BVC  har startat upp under våren 2019 är:
  BVC Flemingsberg och Spånga-Tensta BVC.
 • Fler familjecentraler. På familjecentraler samverkar regionens BVC med kommunens socialtjänst för att ge familjer med behov ett samordnat stöd. I dag finns 20 familjecentraler eller motsvarande. Region Stockholm har inlett ett mer strukturerat arbete för enhetliga familjecentraler, där målet är samarbeta med fler kommuner för att öppna fler så snart som möjligt. 10 ytterligare verksamheter har ansökt om att få starta som familjecentraler.
 • Hälsofrämjande vårdcentraler i utsatta områden. Befolkningsinriktade hälsofrämjande insatser är ett tilläggsuppdrag för vårdcentraler vars patienter har ett särskilt högt vårdbehov.
 • Resursfördelning utifrån vårdbehov. Inom husläkarverksamheten (vårdcentralerna) fördelas resurserna också generellt utifrån individens vårdbehov med den största delen fast ersättning.

DN skrev också om rapporten.

 

 

Read more

Sommar och semester är efterlängtat för många. Men sommarmånaderna innebär också extra ansträngning inom hälso- och sjukvården. Detta gäller för hela landet, så även i Stockholm. Sjukdomar och olyckor bryr sig inte om att vårdpersonal måste ha tid för återhämtning och semester. Detta innebär dessvärre ibland långa köer på akutsjukhusen och patienter som upplever att de får vänta orimligt länge.

Vi kan inte vara nöjda med att sjuka människor får vänta länge på hjälp och att arbetssituationen är alltför tuff för personalenakutmottagningarna. Samtidigt vet jag att medarbetarna gör stora insatser för att god vård och gott bemötande. Oavsett årstid måste vården fungera. Från Region Stockholms håll gör vi mycket för att det ska vara så. Nio närakuter, sex akutmottagningar, avancerad sjukvård i hemmet för över 2500 personer, 200 öppna vårdcentraler och fler ambulanser är en del av all den vård som står redo att ta hand om de som blir sjuka och skadade i sommar. Förlossningsvården jobbar för att möta varje födandes behov och samarbetar mellan förlossningsenheterna för att alla ska få plats och kunna föda tryggt. Vården har tidigt varit ute och uppmanat blivande föräldrar att ringa till den valda förlossningskliniken när det sätter igång, på så vis kan de förbereda mottagandet där eller om det behövs ordna plats på någon annan klinik. Blivande föräldrar kan känna sig trygga i att vårdpersonalen vet vad som gäller när det väl är dags. Detta är viktiga steg på vägen för att underlätta sommarens vård. Trots röda markeringar ser vi följande:

 • ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) har fortsatt att utökas och har nu 2575 patienter inskrivna, 60 fler än samma månad 2018. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.
 • Eftervårdsplatser öppnas för patienter som väntar på en plats inom till exempel geriatrik eller rehabilitering.
 • Jourläkarbilar kommer hem till patienter och gör bedömning på plats. För många äldre kan det innebära att de inte behöver läggas in på akutsjukhus överhuvudtaget.
 • Rustat för extremväder genom att bland annat inventera särskild känsliga lokaler och tagit fram en Handlingsplan för värmebölja.

Att stärka och utveckla vården är ett långsiktigt arbete som både handlar om att utbilda fler, inte minst specialistsjuksköterskor, att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom upprustning av akutsjukhusen och att utöka vårdutbudet, exempelvis genom fler närakuter och fler vårdplatser för äldre (geriatrik). Dessutom är det nödvändigt att fortsätta utveckla och stärka primärvården så att fler får en fast läkare för bättre kontinuitet och tillgänglighet.

Den nya kömiljarden som Liberalerna drivit på för i riksdagen är välkommen. Tanken är att den ska stimulera till kortare köer i hela vården. Jag hoppas att modellen framöver kommer att belöna både de regioner som har en stabil, god tillgänglighet och ger incitament till de regioner som har ett dåligt utgångsläge att förbättra sig. 

Här kan ni läsa mer om vården i sommar: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Rapportering-och-statistik-om-vard/varden-under-sommaren-2019/

 

Read more