Sjukvård & hälsa

I dag besökte jag Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där jag hade ett intressant möte med sjukhusdirektören Birgir Jakobsson. Han berättade bland annat om det intensiva arbetet med verksamhetsutveckling och hur man utvecklat ledarskapet på olika nivåer.

Birgir Jakobsson och jag på Karolinska i Huddinge.

Birgir Jakobsson och jag på Karolinska i Huddinge.

Karolinska Universitetssjukhuset bildades 2004 då sjukhusen i Solna och Huddinge blev en gemensam organisation. Man har gått igenom en tuff period med ansträngd ekonomi. Det effektiviserings- och förändringsarbete som bedrivits har varit framgångsrikt, och sedan några år tillbaka är ekonomin ljusare och verksamheten välfungerande och i fortsatt utveckling. Det är intressant och inspirerande att se hur ett systematiskt arbetssätt på ganska kort tid kan ge så positiva effekter.

Read more

Igår var jag på Dagens medicins seminarium om kvinnors hälsa. Det blev en intressant dag, om bland annat surrogatmödraskap. Det är förstås en kontroversiell fråga som blir alltmer aktuell. Personligen tycker jag att det behövs en grundlig analys av hur vi ska hantera frågan i Sverige. Jag har goda vänner som använt den här möjligheten för att få två ljuvliga flickor. Underbart! Jag tycker att vi måste bejaka den här möjligheten och säkerställa att det sker inom ordnade former. Avarter där någon utnyttjas måste självklart motverkats. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) mfl skrev tidigare intressant om detta.

Ett annat viktigt ämne som diksuterades är hur vi kan minska de oönskade graviditeterna i Sverige. Det finns andra länder som lyckas bättre, till exempel Finland. Vi har säkert något att lära av dem. Det verkar också råda stor enighet om att skolans sex- och samlevnadsundervisning behöver bli mycket bättre på många ställen. En riktigt bra verksamhet som når många unga är ungdomsmottagningarna. Nu finns det även en mottagning på nätet – Umo. De lyckas dessutom nå många killar, vilket är viktigt.

Read more

Idag skriver jag och finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl i Svenska Dagbladets nätupplaga om hur vi skapar nya vårdplatser på kort sikt. Läs här. Bland annat ska 20 av platserna tillkomma i barnsjukvården, där behoven är stora.

Så blir vårdplatserna snabbt fler i Stockholm.

Utöver detta behövs också ett mer långsiktigt arbete för att på sikt möta behoven av vård för invånarna i vårt län. Jag har skrivit om detta flera gånger tidigare bland annat här och här.

Read more

Att sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att frigöra fler vårdplatser och utöka där det behövs är inte bara en aktuell fråga i Stockholms läns landsting, utan i hela landet.

Birgitta Rydberg och jag ger några förslag på hur vi kan ta itu med vårdplatsfrågorna i hela landet. Det är påfallande att det som är dåligt för den enskilda patienten också är dåligt för sjukvårdsstrukturen – och omvänt: Lösningarna som gynnar den enskilda patienten frigör resurser och utrymme i sjukvården.

För framtiden är fem utvecklingsområden centrala: utvecklad geriatrik, snabbare tillgång äldreomsorg, krafttag mot vårdskador och vårdrelaterade infektioner, utvecklat vårdval för specialistvård utanför sjukhusen och aktiv hälsostyrning.

Läs vår artikel på DN Debatt.

Jag har tidigare berättat om vårt arbete lokalt i Stockholm här, här och här. Birgitta Rydberg bloggar också här.

Read more

Sjukvård. Stetoskop.
Alliansen i regeringen har äntligen enats om att förbättra villkoren för papperslösa invandrare i Sverige. Det är verkligen en välkommen nyhet.

Att få tillgång till vård måste vara en självklarhet för alla människor och att barn inte ska drabbas av att familjen befinner sig i landet utan papper får inte hindra dem från möjligheten till skolgång.

Folkpartiet har länge drivit frågor  om att förbättra papperslösas villkor, så idag kan vi känna oss glada att ett viktigt steg är taget. Jan Björklund skriver i sitt nyhetsbrev om papperslösa barns rätt till skolgång. Än har vi inte sett hur de konkreta lagförslaget ska se ut, men bara det faktum att Alliansens partiledare nu enats är mycket välkommet. Liberala ungdomsförbundet, LUF, kan ta åt sig en stor del av äran för de har verkligen med kraft argumenterat väl för att vi måste förbättra de papperslösas situation.

Read more

Jag är kvar i London, men vill ändå kommentera de tråkiga nyheterna om sabotage inom vården. Tydligen är det någon som ägnar sig åt att förstöra förpackningar med sterila sjukvårdsinstrument som används vid operationer. Detta är mycket allvarligt, eftersom konsekvenserna kan bli att patienternas säkerhet hotas. Att någon som är verksam inom vården ägnar sig åt sabotage är naturligtvis helt oacceptabelt. Jag hoppas att man snart fått klarhet i hur detta går till och vem som är skyldig så att det blir slut för dessa förryckta tilltag. Även Dagens Medicin och Sveriges Radio rapporterar om detta.

Oacceptabelt att sterila instrument saboteras. Bild från Sveriges Radio.

Oacceptabelt att sterila instrument saboteras. Bild från Sveriges Radio.

Read more

Idag skriver jag, tillsammans med landstingskollegan Ninos Maraha (FP) från Södertälje, om att Södertälje sjukhus ska få göra överviktsoperationer, s.k. obesitaskirurgi, åt landstinget i Östergötland. Beslutet fattades i januari men artikeln publicerades idag i Länstidningen Södertälje.

Det är Södertälje sjukhus som har ansökt hos landstinget om att få bli auktoriserade att utföra den här typen av operationer, i samarbete med företaget Global Health Partner. När vi i landstingsstyrelsen godkände detta påpekade vi dock att Stockholms läns patienter först och främst måste få sina vårdbehov tillgodosedda. Ledig kapacitet på sjukhuset kan sedan användas till obesitaskirurgi.

Jag ser positivt på de möjligheter detta innebär att finna en profil som kan utveckla verksamheten. Det är naturligtvis också bra för alla de patienter som nu kan få hjälp med sin övervikt. Jag har skrivit om detta tidigare, se här.

Read more

Vi har just avslutat sammanträdet med produktionsutskottet. På dagordningen stod bland annat godkännande av ett antal lokala kollektivavtal. Dessa är resultat av förhandlinar mellan arbetsgivaren – landstinget – och fackliga organisationerna. Inte läge att börja yrka på justeringar här och där alltså. Å andra sidan verkar avtalen vara väl genomtänkta.

Vi fick också en intressant dragning om verksamheten 2010 i sjukvården. Det finns förstås mycket att säga och väldigt mycket information att ta till sig. Det blev en lång och intressant diskussion om problemet med vårdrelaterade infektioner som drabbar alltför många och leder både till mänskiligt lidande och stora kostnader och tillgänglighetsproblem i vården.

Read more

I kväll hade ABC ett inslag om vårdplatserna på Karolinska sjukhuset, där de återanvände en intervju med mig som det gjorde tidigare i veckan.

Hur sjukhusen och landstinget ska få tillgång till fler vårdplatser  har jag skrivit om tidigare. I debatten framhålls ibland att vi borde satsa mer pengar på vården. Det gör vi också. Bland annat satsar vi på fler geriatrikplatser.

När det gäller Karolinska sjukhuset har de varit framgångsrika i att effektivisera sin verksamhet och få ordning på ekonomin och har ett kraftigt positivit resultat för 2010. Det ger en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet att utveckla vården.

Read more

Socialdemokraternas Ilija Batljan har idag  framfört önskemål om att Folkpartiet ska samla landstinget i ett grupparbete. Ämnet ska vara vårdplatser och andra sjukvårdsfrågor. Rart av honom att vilja grupparbeta med oss. Men i landstinget jobbar vi långsiktigt i en rätt väl fungerande struktur för politisk diskussion och beslutsfattande i våra nämnder och styrelser.

(S) oroar sig för  vårt samarbete i Alliansen, men han kan andas ut. Det fungerar väl. Vi upplever att hela Alliansens står bakom vår strategi för flera vårdplatser – aktivt arbete på sjukhuset, utökad geriatrik, nyinvesteringar, utökat vårdval för specialistvård utanför sjukhusen med mera. Roligt om S vill ansluta sig till detta och föra en konstruktiv diskussion med oss.

Läs gärna mer i Svd  , Birgitta Rydbergs blogg

Read more