Sjukvård & hälsa

Idag skriver jag, tillsammans med fler andra folkpartistiska vårdpolitiker, på SvD.se om att vi måste utveckla e-visionerna för vården, snarare än att fastna i diskussionerna om vad som inte är möjligt just nu. 

Debattlustan väcktes när det visade sig inte vara tillåtet för vården att skicka ut sms-påminnelser om besökstider. Onödigt krångel, tycker vi.  Många uppskattar att få en påminnelse via sms. I alla fall att döma av alla som hör av sig för att ändra tider när påminnelsen går ut. Det är nog rimligt att tro att vi sparat mycket pengar på att inte tandläkarstolar står tomma när någon missat att avboka sin tid eller glömt bort att notera den i kalendern. Att detta skulle vara ett stort hot mot den personliga integriteten är så dumt att man häpnar. Man ska förstås inte skriva några personuppgifter eller sjukdomsdetaljer i sms:et, bara en påminnelse om tiden.

I stället för att nitiskt jaga sms-tjänster borde vi lägga energin på att utveckla servicen genom nya smarta tekniska lösningar. Det skulle patienterna och vården vinna mycket på. Och det ska självklart ske med stor hänsyn till patientens intressen av god service, hög kvalitet och stark personlig integritet!

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Lotta Edholm

Read more

Landstingshuset, Stockholms läns landsting, SLL

Idag presenterar Alliansen sin budget för 2012. Det blir en kraftig förstärkning av hälso- och sjukvårdens budget och starka satsningar på kollektivtrafiken. Även kulturen får förstås ett bra påslag. Det finns tydliga avtryck av Folkpartiets profil i budgeten. Det känns riktigt bra.

Landstingets budget är så stor att det nästan är svårt att förstå vilka tal vi rör oss med. 2012 omfattar över 76 miljarder kronor. Investeringarna t.o.m. 2016 omfattar drygt 75,5 miljarder. 56 procent av investeringarna går till vården och 43 procent till trafiken. Landstingets finanser är stabila och ekonomin är stark vilket ger goda förutsättningar för såväl verksamheten som investeringarna.

Alliansen satsar 1,7 miljarder kronor mer på hälso- och sjukvården nästa år. Och dessutom görs alltså stora investeringar som inte minst ska ge många nya vårdplatser under kommande år. Dels satar vi förstås på Nya Karolinska sjukhuset och dessutom rustas ett antal av våra närsjukhus, som får vidgade uppdrag och kan ta emot fler patienter och avlasta akutsjukhusen. De kommande åren kommer investeringar göras i alla delar av sjukvården och på nästan alla våra sjukhus. Denna inriktning har varit viktig för oss i Folkpartiet och speglar väl det sjukvårdsprogram som vi gick till val på.

För oss är det också viktigt att ha ett tydligt hälsofokus. Tre nya specialiserade livsstilsmottagningar i norr, söder och mitt i länet ska hjälpa patienter som har starka medicinska skäl att ändra sina levnadsvanor, kring sådant som kost, motion och rökning. Vi avskaffar också alla avgifter för screeningprogram, det innebär att mammografi och bukaortascreening blir kostnadsfritt för patienterna vilket är en viktig förebyggande hälsoinsats.

Inom mitt eget ansvarsområde kan jag nämna kompetensförsörjningen som vi i budgeten slår fast är en viktig framtidsfråga. Bland annat betonar vi hur viktigt det är att ta vara på den resurs som utgörs av personer med utländsk bakgrund. Landstinget fortsätter satsa på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor och utökat antal specialistutbildningstjänster för läkare.

Jag återkommer med mer information om kollektivtrafiken och inte minst kulturen.

Read more

Nu ser det ut som att försöket med sprututbyte i Stockholms stad blir verklighet. Folkpartiet har drivit på i denna fråga både i landstinget och Stockholms stad, eftersom vi ser det som en viktig hälsopolitisk insats för en utsatt grupp.

Det främsta målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Stockholmsförsöket ska ske under begränsad tid om fyra år, och platserna för sprututbyte ska förläggas så att de inte leder till otrygghet för omgivningen. Självfallet ska personalen ha infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens.

Det är viktigt att poängtera att sprututbyte bara är en av många insatser som görs för att hjälpa personer som drabbats av missbruk. Vi driver även ett omfattande förebyggande arbete för att förhindra att människor börjar missbruka, och stödja dem som försöker sluta. Via sprututbytesmottagningarna kommer behandling och stöd finnas tillgängligt. Självfallet är det viktigt att försöksverksamheten kan utvärderas vetenskapligt.

Jag har tidigare bloggat en del om detta, läs under taggen sprututbyten.

Read more

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.

Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som personallandstingsråd gläds jag förstås åt att medarbetarindex fortsätter att stiga och uppgår nu till 75. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår under 2010 till 5,4. Vi har en bit kvar till vi kan vara helt nöjda, men har kommit en bra bit på väg.

Särskilt bra känns förstås bokslutet mot bakgrund av att väljarna också verkar gilla det vi gör. Alliansen fick som bekant förnyat förtroende att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Read more

AISABs VD Åke Östman och jag

Igår besökte jag AISAB – landstingets bolag som bedriver ambulanssjukvård i Stockholm. Jag lärde mig massor. Förmiddagen ägnades åt en ordentlig genomgång av verksamheten och intressanta diskussioner om framtida utmaningar.

AISABs uppdrag är att bedriva ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms läns landsting. De har 220 medarbetare och 23 ambulanser. AISAB sköter cirka en tredjedel av all ambulassjukvård i länet. Resten sköts av fristående aktörer som jobbar på uppdrag från landstinget. I varje bil finns en specialistsjuksköterska och en ambulassjukvårdare eller sjuksköterska.

Det var förstås intressant att höra om arbetet i ambulassjukvården. Det går inte att ta miste på att medarbetarna är mycket engagerade och gillar sina jobb. En god stämning på jobbet! Och det kan nog behövas om man ska klara att möta alla de utmaningar som ambulassjukvården gör. Kvalitet, utveckling, utbildning och uppföljning var några ämnen som förmiddagens presentation uppehöll sig vid.

Efter lunch var det bara att dra på sig gröna byxor och tröja för nu skulle jag för följa med en ambulans på uppdrag.  Det blev ett prio 2-uppdrag. Det betyder att det är akut men inte livshotande symtom. 180 sekunder har man på sig innan man ska sitta i bilen och  ambulansen ska vara på plats inom 30 minuter från att uppdraget kom. Det klarade vi med god marginal, men däremot had SOS-alarm väntat en stund med att lägga ut uppdraget (jag vet inte varför) så patienten hade ändå fått vänta en bra stund.

Patienten det är var en äldre man som ramlat i sin trädgård och brutit ett ben. Sanna undersökte honom och gav honom smärtlindring sedan lyftes han upp på båren och in i bilen för färd mot Danderyds sjukhus. Han var, trots olyckan, vid gott mod och orkade småprata lite med oss.  Det var roligt att se ambulanssjukvården från insidan och hur professionellt, vänligt och omtänksamt bemött patienten blev av både Sanna, Pecka och sjukhuspersonalen. 

 
Sanna och Pecka från AISAB tog med sig mig på ett uppdrag
 

Sanna tar hand om "vår" patient

Read more

För ett par veckor sedan träffade jag en representant från Romska delegationen. Det var ett givande möte som gav inblickar i några av de problem som romer möter när de är i kontakt med vården. Min FP-kollega Maria Bergström var också med på mötet, hon har bloggat om det här.

Romernas situation uppmärksammas i flera artiklar i SvD i dag, med anledning av en rapport från Diskrimineringsombudsmannen. I den rapporten konstateras att romer diskrimineras i Sverige, bland annat genom att de inte kan ha kontakt med myndigheter på sitt eget språk.

Romernas flagga

Romernas flagga

SvD tar också upp ett europeiskt perspektiv. I flera EU-länder lever romer fortfarande i getton, med dålig tillgång till arbetsmarknad, sjukvård, skolor och andra samhällsfunktioner.

Det som beskrivs i tidningen är naturligtvis inte acceptabelt. Alla aktörer, även kommuner och landsting, måste ta sitt ansvar för att motverka den omfattande diskrimineringen. Inom Stockholms läns landsting ska vi dra vårt strå till stacken – till exempel genom att se till det finns bra information och att romerna får ett bra bemötande när de kontaktar vården.

Jag uppskattar att Romska delegationen tagit kontakt med oss och hoppas att vi tillsammans kan ha en bra dialog för att förbättra romernas situation och motverka den diskriminering som finns.

Read more

Ibland anklagas 08:or för att vara lite stöddiga. Vi inflyttade lantisar känner oss inte så träffade, men lite malliga kan vi väl ändå få vara när vi får såhär gott betyg…

Stockholm är- vid sidan av Östergötland – bäst på avancerad sjukvård i hemmet. God tillgänglighet och bra struktur på vården, är nyckeln till framgång. Det står klart när en jämförelse mellan landstingen presenterades för några dagar sedan av analysföretaget Health Consumer Powerhouse.  Med 85 poäng av 100 möjliga placerar sig Stockholm och Östergötland på en delad första plats i ASiH-index 2011.  Det är goda nyheter och inspirerar förstås till fortsatt utveckling av denna viktiga vårdform.

Såhär ser hela listan ut (poäng av 100 möjliga):
1 Stockholm 85
1 Östergötland 85
3 Dalarna 79
3 Västerbotten 79
5 Sörmland 73
6 Kalmar 72
7 Jämtland 71
8 Skåne 69
9 Kronoberg 68
10 Jönköping 67
10 Västra Götaland 67
12 Örebro 66
13 Gotland 65
13 Gävleborg 65
15 Halland 64
15 Värmland 64
17 Uppsala 63
18 Västernorrland 62
19 Norrbotten 57
20 Västmanland 56
21 Blekinge 48
 
Mer infor om företaget som gjort undersökningen hittar du här: www.healthpowerhouse.com.

Read more

Nu sätter vi i FP igång en diskussion om kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting har över 40 000 medarbetare, varav de flesta jobbar i vården. Till detta ska också läggas alla de som arbetar hos privata vårdföretag på uppdrag från landstinget. Att klara kompetensförsörjningen på sikt blir en stor utmaning. Om du vill delta i idédiskussionen så kan du göra det här.

Read more

Södersjukhuset utökar sina vårdplatser genom ett nytt grepp. Mobil vårdavdelning är en ny modell som nu sjösätts Det är en avdelning med åtta vårdplatser som placeras i anslutning till ett sjukhus vid behov.

Vårdplatserna är naturligtvis patientsäkra och utrustade med bland annat kallelsesystem, syrgas och sugutrustning. De uppfyller de krav som ställs för att kunna bedriva god vård.

Detta är en temporär lösning som förstärker vården. De patienter som förväntas gå hem eller till annan vårdnivå efter kort observationstid kommer i första hand att vara aktuella för den mobila vårdavdelningen. Vanguard Healthcare, ett brittiskt företag, står för den tekniska lösningen.

Detta är ett sätt att snabbt öka antalet vårdplatser, men det är förstås ingen långsiktig lösning. För att klara detta på sikt behövs stora investeringar, utökning av geriatriken och ett fortlöpande arbete i befintliga sjukhus för att öka antalet vårdplatser och få väl till fungerande processer.

Se också ett kort inslag på ABC.

Read more