Sjukvård & hälsa

Idag skriver DN Sthlm om situationen akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Enligt artikeln råder missnöje med arbetsmiljön och lönemodellen. Vårdförbundet skickade ett brev till sjukhusledningen i augusti, där man redogjorde för problemen och föreslog ett antal lösningar.

DN-artikeln om Karolinska i Huddinge

Jag fick kännedom om brevet igår, och den situation som beskrivs är naturligtvis oroande. Jag har därför försäkrat mig om att få synpunkter på innehållet i brevet från sjukhusdirektören på Karolinska.

Som politiker kan jag förstås inte lägga mig i hur man lägger arbetsscheman på sjukhusen eller detaljer i lönemodellerna. Jag har förtroende för att sjukhusledningen har en konstruktiv dialog med medarbetarna i dessa frågor, och jag kommer att hålla mig informerad om händelseutvecklingen.

Read more

Att mäta sjukvård är inte enkelt. Hur mäter man saker som kvalitet, effektivitet och produktivitet inom vården? Även om det är knepigt att hitta rätt sätt att mäta, så är det viktigt. Hur ska vi annars kunna försäkra oss om att vi får så mycket vård som möjligt för pengarna?

DN skriver idag i sin ledare om en rapport från Svenskt Näringsliv, En friskare sjukvård. I rapporten har man gjort jämförelser mellan olika sjukhus av vad behandling av olika sjukdomar kostar. Ibland är det stora skillnader mellan olika sjukhus. Det finns ofta goda förklaringar till detta (t.ex. är universitetssjukhus ofta dyrare på grund av högre andel forskning) men det är förstås ändå viktigt att vi genom uppföljningar och jämförelser kan uppmärksamma sådana här skillnader. Inte minst för patienternas skull.

DRG-poäng är ett sätt att mäta kostnaden för en viss mängd vård. Denna tabell, hämtad från Svenskt Näringslivs rapport, visar kostnaden per s.k. DRG-poäng inom Stockholms läns landsting. Sådana här jämförelser kan ge en bild av produktiviteten i vården.

”Systemet med öppna kvalitetsmätningar inom vården var kontroversiellt för bara tio år sedan”, enligt DN:s ledare. Det gäller inte oss i Folkpartiet. Vi har sedan mitten av 1980-talet drivit frågan om kvalitetsmätningar. Skattebetalarna måste få veta att deras pengar används på bästa sätt, och samtidigt ska man som patient kunna välja den vårdgivare som håller bäst kvalitet. En sådan valfrihet förutsätter mätningar och jämförelser.

Jag välkomnar den granskning som Svenskt Näringsliv har gjort. Den visar att vi kan lära oss mycket av de mätningar som görs. Men den visar också att det är viktigt att vi fortsätter utveckla och förbättra de mätmetoder som finns.

Läs hela Svenskt Näringslivs rapport här.

Read more

Igår rapporterade media (UNTSR, Rapport) om en undersökning på fyra äldreboenden i Uppsala som visar att nio av tio äldre har problem med undernäring. Det bekräftar bilden att undernäring är ett allvarligt problem som måste tas på största allvar. Undernäringsproblemen kan ha många orsaker som inte har med matens kvalitet i vård och omsorg att göra. Men självklart är det av stor vikt att den mat som serveras i vården och i äldreomsorgen är bra och serveras under trivsamma former. Då kan vi bidra till att förbättra de äldres situation och öka livskvaliteten. Därmed blir arbetet att förbättra sjukhusmaten än viktigare.

Socialstyrelsen säger att var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmare hälften undernärda. Problemet är alltså mycket stort, men ännu uppmärksammas det inte i tillräckligt hög grad. Genom att ta tag i frågan om sjukhusmatens kvalitet kan vi spara mycket lidande men vi kan också göra vården effektivare och kanske korta vårdtiderna.

Socialstyrelsen har presenterat en vägledning till hälso- och sjukvården om hur undernäring relaterad till sjukdom kan förebyggas och behandlas. Snart kommer de också med föreskrifter som ska garatntera patienter en säker  vård av hög kvalitet, där vårdgivaren blir ansvarig att tidigt hitta de undernärda patienterna och de som riskerar att bli undernärda, samt att sätta in åtgärder.

Uppdatering: Ännu en artikel i samma ämne hittade jag på Restaurangvärlden.se

Read more

Nu startar min nya sida här på bloggen där alla som vill kan följa arbetet med att utveckla måltiderna i Stockholms sjukvård. Här finns också möjlighet att bidra med idéer, förslag, nya frågeställningar, debattinlägg, kritik, beröm eller vad ni vill.

Syftet är att ytterligare bredda diskussionom om sjukhusmaten med målet att vi ska ha riktigt bra mat och trivsamma måltider i vården.

Du hittar den nya måltidssidan högst upp på den här bloggen eller genom att klicka här.

Välkommen att följa och bidra till diskussionen om framtidens måltider i vården!

Read more

Idag svarar jag på Mona Bergvalls artikel i gårdagens DN som i sin tur var en kommentar till min första artikel om att Landstinget ska förbättra sjukhusmaten genom att inspireras av de bästa på området.

Tyvärr hittar jag inte mitt svar på nätet, men här är texten:

Min artikel i DN.

Svar till Mona Bergvall, DN Sthlm 111018

Måltiderna på våra sjukhus ska leva upp till höga krav. De ska vara en trevlig stund under sjukhusvistelsen och locka att äta när matlusten och smak- och luktsinnena kanske inte är vad de brukar. Maten ska vara näringsrik, säker och passa alla smaker.

Det är tuffa krav, och det är inte så konstigt att sjukhusmat alltid har varit en omdiskuterad fråga. För några år sedan infördes ett system på flera sjukhus, p.g.a. uttjänta, ohygieniska storkök och högre krav på inte minst näringsinnehåll och livsmedelssäkerhet. Det är ett system som också tillåter en hög grad av flexibilitet och valfrihet, för vad och när patienten vill äta. Men det har också utsatts för mycket kritik, och jag beklagar Mona Bergvalls negativa upplevelser. Det är just sådana upplevelser som hon beskriver som är orsaken till att vi från landstingets sida nu jobbar för att utveckla och förbättra måltiderna i vården.

Patienternas upplevelse av maten är allra viktigast. En viktig aspekt verkar vara att patienterna får de valmöjligheter mellan flera olika rätter, som ska erbjudas. Vi har sett hur fler med tiden har blivit nöjdare med maten, men vi är alls inte nöjda. Därför gör vi ett stort omtag kring måltiderna på våra sjukhus, genomför en grundlig utredning, tittar på olika goda exempel och tar fram en ny måltidspolicy. För det handlar om hela måltiden, om valmöjligheterna, miljön och dukningen, inte bara om maten på tallriken.

Maten är en viktig del av vården – bra måltider ska ge både näring och lite glädje. Då är jag också övertygad om att man blir frisk fortare.

Anna Starbrink, landstingsråd

Read more

Idag har vi haft seminarium om måltider i vården – Mat som medicin. Det blev en riktigt intressant eftermiddag. Dagens övning var ett led i den måltidsutredning som just nu pågår i landstinget. Syftet var förstås att öka vår kunskap och att få tillfälle att diskutera måltiderna i sjukvården.

Jag och matprofilen Paul Svensson, som modererade vårt seminarium.

Programmet leddes av kocken och matprofilen Paul Svensson. Vi fick också lyssna på flera intressanta föredrag. Vi som deltog var produktionsutskottet samt människor som arbetar inom vården med mat- och måltidsfrågor.

Själv inledde jag helt kort och pekade på det breddade perspektivet som vi behöver ha på måltider i vården.

Föredragshållarna var mycket inspirerande och det blev livliga diskussioner om visioner och vad som kan göras här och nu. Rolf Hultcrantz, professor och  överläkare vid Gastrocentrum medicin på Karolinska universitetssjuhuset talade på temat konsekvenser för patienten om sjukvården ine kan erbjuda optimal mat. Han förklarade varför mat och måltider som hjälper äldre och sjuka att inte bli undernärda är så betydelsefullt för att vården i övrigt ska fungera.20111018-190317.jpg

Inga-Britt Gustafsson, professor emerita vid Örebro univesitet talade på temat Måltidens fem aspekter kopplat till forskningsresultat inom sjukvården. De fem aspekterna är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Hon visade fina exempel på hur man kan utveckla måltiderna genom att systematiskt tänka igenom dessa fem aspekter. Hon pekade också hur betydlesfulla måltiderna är, och exemplifierade med när Alliansens partiledare år 2006 samlades för att formulera en gemensam idé.

Torsten Mossberg, medicinalråd på Socialstyrelsen, talade om mat och näring för säker vård med god kvalitet. Han är författaren till Socialstyrelsens skrift Näring för god vård och omsorg.

Read more

Idag har produktionsutskottet ett seminarium om sjukhusmaten och hur den kan utvecklas. Jag ska inleda seminariet och tänker då lyfta fram hur viktigt det är att vi ser måltiden som en helhet och inte bara en fråga om mat. Miljö, bemötande, inramning, doft, smak – allt hänger ihop! Jag hoppas på en lärorik dag och intressanta diskussioner.

I Dagens Nyheter skriver en Mona Bergvall om sina negativa upplevelser av sjukhusmaten. Hennes och andras upplevelser är en utgångspunkt för arbetet om hur vi ska kunna utveckla måltiderna i Stockholm. Det är just sådana bilder som hon ger som får mig att vilja göra förändringar.

Read more

Sociala medier är på många sätt fantastiska. Genom Facebook har jag återknutit kontakten med en vän som jag inte sett på 20 år. Hon bjöd in mig att besöka hennes jobb på Spinalis och igår åkte jag dit.

Det blev ett kärt återseende. Hon såg ut precis som förr. Men förstås har mycket hänt sedan vi sist sågs. Vi har båda fått två barn, till exempel, och vi har båda lämnat Dalarna för Stockholm. Erika trillade av en häst i mitten av 90-talet och sitter numera i rullstol. Och så jobbar hon alltså på Spinalis där hon ansvarar för stiftelsens utvecklingsprojekt.

Förutom att det var så roligt att se henne igen så var det verkligen kul att se vilken fin verksamhet som bedrivs för ryggmärgsskadade. Att leva ett gott liv och träna upp sina förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt är förstås helt avgörande för de som drabbas av ryggmärgsskada. Och det är just det Spinalis handlar om. Dessutom håller de till i fantastiskt fina lokaler så långt från klinska sjukhusmiljö man kan komma.

Erika Nilsson jobbar på Spinalis

Read more

Laurens Craen, Stilleben med fantasiutsikt

Miljöpartiet har nu lagt ett förslag i landstingsfullmäktige om att införa ”köttfria dagar, exempelvis måndagar” i landstingets verksamheter.

Jag är mycket kritisk till detta. Min ambition är att måltiderna på våra sjukhus ska vara positiva upplevelser, som gör tillvaron som patient lite lättare. För mig är det självklart att de som vårdas i Stockholmsvården ska ha så stor frihet och flexibilitet som möjligt att välja vad de vill äta – oavsett om man är inbiten köttätare, bestämd vegetarian, eller behöver en särskild kost av medicinska eller kulturella skäl.

I sin motion argumenterar Miljöpartiet för betydelsen av valfrihet och att lyfta fram vegetarisk mat som ett alternativ, inte minst för att minska matens klimatpåverkan. Så långt kan vi vara överens. Men i sitt förslag till beslut yrkar de sedan på att måndagar ska bli köttfria i hela landstinget. Det vänder jag mig bestämt emot. Det visar bara hur lite respekt Miljöpartiet har för patienterna och deras rätt att själva bestämma över sin vardag.

Det som är allra viktigast för hälsan – och för tillfrisknandet – är att människor faktiskt äter. Många patienter har dålig aptit på grund av sin sjukdom, och då ska vi genom god mat och en trevlig måltidssituation göra vårt bästa för att främja deras matlust. Pekpinnar om vilken typ av mat man får äta går i motsatt riktning. Vi ska inte experimentera med sjuka människor!

Read more

Foto: Benson Kua

Inom kort kommer landstinget att anta en särskild hbt-policy. Folkpartiet har länge jobbat för bättre villkor för hbt-personer och ett led i detta är att vi drivit på för att landstinget ska vässa sig när det gäller kunskaper om och bemötandet av homo-, bi- och transsexuella personer.

Syftet med policyn är att tydliggöra hur landstingets verksamheter ska förhålla sig till de berörda personerna. Det bör också uppfattas som en tydlig signal om att vi i Stockholms läns landsting inte accepterar diskriminering eller okunnigt bemötande. Tvärt om i hälso- och sjukvården måste alla känna sig trygga med att de får adekvat vård och ett respektfullt och korrekt bemötande. Min kollega Birgitta Rydberg har varit engagerad för framtagandet av policyn och hon skriver mer om detta på sin egen blogg här.

Till helgen håller Folkpartiet landsmöte och jag förväntar mig att vi då tar ytterligare kliv framåt i arbetet för stärka transpersoners ställning. Regeln om att personer som genomgår könsbyte måste sterilisera sig måste avskaffas. Det anser flera motionärer och de får partistyrelsens stöd för förslaget. Jag ska vara ordförande för det utskott som behandlar dessa frågor inför landsmötets beslut och jag ska med glädje argumentera för att det är dags för en modern och liberal lagstiftning på området. Det är inte rimligt att staten ska avkräva sina medborgare ingrepp i sin kropp för att de ska få möjlighet att få genomföra ett könsbyte. Mer om FP:s landsmöte kan du läsa här.

Read more