Sjukvård & hälsa

Det väntas stora investeringar i sjukvården, skriver SvD om idag. 700 nya vårdplatser måste ordnas för att vi ska kunna ge vård åt alla stockholmare i framtiden.

I Solna bygger vi för närvarande ett nytt universitetssjukhus. Där kommer dock främst avancerad sjukvård bedrivas. Därför måste kapaciteten på övriga akutsjukhus ökas. Dessutom ska befintliga närsjukhus rustas för att kunna ta emot nya patienter.

SvD:s artikel tycker jag beskriver på ett bra sätt den färdplan som ligger framför oss, och de stora investeringsbeslut som väntar. Kommande år kommer vi behöva satsa ungefär 20 miljarder på investeringar i vården – utöver Nya Karolinska. ”Det är det tuffaste läget vi någonsin haft när det gäller investeringssituationen”, säger min kollega Birgitta Rydberg till SvD.

På en punkt har det dock blivit knas i artikeln. I grafiken som illustrerar artikeln anges vilka sjukhus som i framtiden ska vara universitets-, akut- respektive närsjukhus. I grafiken har Södertälje och Norrtälje sjukhus blivit närsjukhus. Det är fel. Södertälje och Norrtälje sjukhus ska vara akutsjukhus även i framtiden.

Även Birgitta Rydberg bloggar om detta.

Read more

Idag delades utmärkelsen Svensk kvalitet ut i Birkeaulan på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Bakom utmärkelsen står SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Sektionschef Marianne Nordin inledde morgonen med en presentation av kvalitetsarbetet vid avdelningen för servicetjänster och logistik vid sjukhuset – som är mottagare av den fina utmärkelsen. Priset överlämnades av Kung Carl XVI Gustaf och det hela var mycket festligt och högtidligt.

Här kan du läsa mer om utmärkelsen som gavs till avdelningen servicetjänster och logistik vid Karolinska universitetssjukhuset.

20120222-221557.jpg

Read more

NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

Idag var det officiell uppstart för den historiska satsningen på konst till Nya Karolinska. Hela 118 miljoner finns avsatta i Sveriges största offentliga konstinvestering. Den konstnärliga gestaltningen är en viktig del för att vårt nya, toppmoderna universitetssjukhus ska nå en ännu högre nivå av arkitektonisk och vårdmässig kvalitet.

Nu ska konsten beställas och köpas in. Förhoppningsvis kommer det många spännande förslag från duktiga konstnärer. Jag vill dock nämna att besluten om vilken konst som ska köpas in inte längre fattas av politiker utan av våra medarbetare på förvaltningen som anlitar särskilda konstkonsulter till hjälp för arbetet med urvalen. Det är en reform som vi i Folkpartiet drivit igenom.

I det tal jag höll under uppstartsminglet så underströk jag att människan – patienten, den närstående, men även vårdmedarbetaren – ska stå i centrum. Den konstnärliga gestaltningen ska bidra till en bra och läkande vårdmiljö, göra miljön mänsklig och trygg och ge utrymme för reflektion, tankar och känslor. Om konsten får fylla sin roll att vara just konst, så kan den göra oss lite mindre till patient och lite mer till människa.

I filmklippet nedan berättar jag lite mer om min syn på konstsatsningen på NKS.

Även Anders Ekegren, kommunalråd (FP) i Solna, bloggar om konsten på Nya Karolinska.

Read more

Idag har jag varit med på utdelningen av landstingets bemötandepris. Utdelningen ägde rum i landstingssalen under fullmäktige.

Årets bemötandepris gick till intensivvårdsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Juryns motivering var:

för deras genomtänkta och långsiktiga arbete med uppföljningen av varje enskild patients upplevelse av vården i samband med traumatiskt olycksfall eller sjukdomstillstånd. I den del av vården som ofta kretsar kring tekniskt avancerad utrustning uppmärksammar vårdpersonalen på Intensivvårdsmottagningen, sammansatta i särskilda team, varje enskild människa och de anhöriga och ger möjlighet till individuell och professionell återkoppling och stöd som bildar det viktiga pussel av bitar som behövs för att kunna gå vidare i livet.

Prissumman, 100 000 kronor, tänker de använda till en studieresa till England där man ligger långt framme när det gäller intensivvårdsuppföljning. Grattis!

Bemötandepriset 2011.

Läs mer om bemötandepriset på sll.se.

Read more

Jag håller just nu på att gå igenom alla ärenden till nästa veckas kulturnämnd. Ett beslut som vi då kommer att fatta är att ge stöd till kulturprojket ivården.  Kultur i vården är en viktig verksamhet där kulturens kraft verkligen behövs, och kan göra skillnad. Att erbjuda sjuka barn kulturupplevleser eller ge äldre på geriatriken glädje i vardagen ger inte bara livskvalitet – kultur är också för bra för hälsan och kan hjälpa en behandling. De som kommer att få stöd är:

  •  Auditiva Teatern, ljudkonst och konserter för syn- och hörselskadade, 90.000 kr
  • Astrid Lindgrens barnsjukhus, Musikverkstad, 100.000 kr
  • Glädjeverkstan, Clown i vården (på Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna), 390.000 kr
  • ARTLAB, skapande verksamhet på lekterapin Sachsska barnsjukhuset, 50.000 kr
  • Eva Gabriella Sjöblom, Kultur med  bildkonst i geriatriken, 95.000 kr
  • Capio Geriatrik Dalens sjukhus, trädgårdsprojekt, 60.000 kr
  • KulturSjukhuset, berättarverksamhet i ätstörningsvården, 100.000 kr

 

Read more

Idag kan man läsa i Svenska Dagbladet att Stockholms stad inte kommer att omvandla alla sericehus till trygghetsboenden. Det är ett klokt beslut och det har också varit FPs linje så jag kan tänka mig att FP-gruppen i fullmäktige är lite extra glada just i dag. Trygghetsboende är ett bra alternativ för många äldre, men det är servicehus också. Att omvandla alla servicejus till trygghetsboenden ökar inte de äldres trygghet och valfrihet. Att däremot satsa på flera alternativa boendelösningar för de äldre stockholmarna är en viktigt framtidsfråga. Utbudet av oika boendeformer måste förstås spegla de äldres egna önskemål och behov. Ann-Katrin Åslund och Abit Dundar som uttalar sig i artikel tillhör de som engagert sig stark för äldreomsorgen i staden.

”Mamma” till idén om trygghetsboenden är FPs riksdagsledamot Barbro Westerholm, som ledde äldredelegationen på statlig nivå. Hon betonar i artikeln att avsikten med hennes förslag inte var att ersätta andra befintliga boendeformer utan att skapa ett ytterligare alternativ. Det är bra att man nu vänder åter till hennes ursprungsidé.

En väl fungerande äldreomsorg är förstås ett viktigt led i hela den vårdkedja som behövs för äldre när de blir sjuka. Då måste landstingens sjukvård och kommunernas äldreomsorg, oavsett om den ges med hemtjänst i den egna bostsaden, ett trygghetsboende eller i någon form av äldreboende med mer omfattande omsorgssinsatser.

Read more

Nästan 80 sköna miljoner kronor får Stockholms läns landsting från den statliga kömiljarden. Syftet med kömiljarden är att puffa sjukvården att jobba för en köfri sjukvård.  I 9 av årets 12 månader lyckades vården i Stockholm erbjuda patienterna mottagningsbesök inom kömiljard-reglerna. Under sommaren när många har semester blev köerna lite längre. Men under hösten har det blivit betydligt bättre.

Allt fler får också tid till planerade behandlingar inom gränsen för kömiljarden.  Resultaten har förbättrats under året – men länet har ännu inte nått fram till gränsen för kömiljarden när det gäller väntetid till behandling.

Här finns en tabell över hur väl landstinget lever upp till kraven på minskade köer.

Read more

Debattartikel i SvDIdag skriver jag tillsammans med Olle Schmidt, EU-parlamentariker (FP), i SvD att idéburna organisationer måste kunna undantas från det omfattande regelverk som gäller för upphandlingar av vård och omsorg enligt LOU.

Det stora mångfalden av olika aktörer som erbjuder hälso- och sjukvård tillsammans med den utökade valfriheten för patienterna är en revolutionerande utveckling för svensk välfärd. Det har förflyttat mycket makt från politiker och tjänstemän till enskilda individer. Och det har skapat en positiv konkurrens som pressar upp kvaliteten och ökar effektiviteten i verksamheterna. Visst finns det en hel del som inte fungerar tillräckligt väl, men få vill nog återgå till en tid när alternativen inte fanns och patienten tacksamt fick nöja sig med vad hon tilldelades.

Jag och Olle menar att vi nu behöver ytterligare stärka idéburna aktörers möjligheter att bedriva vård och omsorg. Dessa aktörer är inte stöpta i samma form som näringslivet i övrigt och därför måste just dessa aktörer få verka under andra villkor att de kan fortsätta vara med och bidra – gärna i ännu högre utsträckning än i dag. Vid sidan av landstingens egna verksamheter och de privata företagen som erbjuder välfärdstjänster menar vi att även de idéburna aktörerna har något mycket viktigt att tillföra. De har ofta en stor legitimitet hos brukare, inte minst i grupper som står lite längre bort från samhällets huvudfåra och som myndigheter och vårdföretag har svårare att nå. Dessa unika mervärden hos idéburna aktörer går inte så lätt att poängsätta i en vanlig upphandling.

Förutom att vårdval införs på alltfler områden föreslår vi att det införs en laglig möjlighet att ge direktavtal till idéburna organisationer. Sådana avtal ska förstås ha samma höga krav på kvalitet, effektivitet, uppföljning och utvärdering som andra. Det skulle ge de idéburna verksamheterna en rimligare chans att bidra i framtidens sjukvård. Läs artikeln här.

Read more

Den måltidsutredning som jag initierade i början av 2011 presenterade nyligen sina slutsatser (läs mer här), men runt om i landstinget har man redan börjat ta stora steg mot bättre måltidsupplevelser för patienterna.

På Södersjukhuset planerar man för närvarande för ett eget tillagningskök, och på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har man anställt en köksansvarig, vilket Dagens Medicin berättar om (ej på nätet). Den köksansvariga har särskild kostutbildning och har god koll på patienternas önskemål om maten, som serveras på tallrik. Patienterna är nöjdare med maten sedan den köksansvariga började, och övrig vårdpersonal upplever minskad stress.

Dagens Medicins artikel.

Vi har verkligen satt måltidsfrågan i fokus på sistone, med måltidsutredning, kunskapsseminarier och studieresa för produktionsutskottets politiker. Det är bra att insikten om matens betydelse i vården nu börjar sprida sig inom hela landstinget och alla initiativ som bidrar till detta är naturligtvis viktiga och välkomna!

Read more