Sjukvård & hälsa

Idag skriver Svenska Dagbladet om vårdplatserna i Stockholm. Artikeln utgår från en revisionsrapport om vårdplatssituationen, den kan du läsa här. Revisorerna konstaterar att det finns en brist på vårdplatser och att det krävs åtgärder av olika slag. Mycket av de revisorerna pekar på är också det som genomförs genom beslut och insatser på olika nivåer.

Att skapa fler vårdplatser är en av huvudfrågorna alltsedan jag tillträdde i november. Men även för den förra Alliansledningen, förstås. En hel del nya platser har tillkommit under senast året, som jag berättat om tidigare bland annat här, härhär. Nu finns dessutom konkreta planer på investeringar som kommer att tillskapa hundratals nya vårdplatser. Frågan lär debatteras på nytt i landstingsfullmäktige i juni.

Read more

För tredje året – det börjar alltså bli en tradition – arrangerades idag Forskning & Hälsa i Kungsträdgården. En heldag med fokus på hälsa, forskning och hur var och en av oss kan hjälpa sjukvården att rädda liv. Genom att ge blod, ta ställning för organdonation eller ställa upp i studier och kliniska prövningar kan du bidra till att fler sjukdomar kan botas och att sjuka människor kan bli friska.

Det är Stockholms läns landsting som anordnar den här dagen tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Jag fick äran att invigningstala, tillsammans med socialminister Göran Hägglund, Jan Andersson, prorektor Karolinska Institutet och Sten Lindahl, FoUUdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Och sedan fick vi klippa band – med en riktig kirurgsax, minsann!

Vädret var på sitt allra bästa humör och jag hoppas det bidrog till att alla som kom till Kungsträdgården fick en riktigt trevlig och intressant dag. Förhoppningsvis ledde det också till att ytterligare några stockholmare kände sig manade att ställa upp – för att rädda liv.

Read more

Idag var jag på Danderyds sjukhus och besökte bl.a. deras fantastiska kvinnoklinik och  förlossningsavdelning. Sjukhusets bäckenbottencentrum har nyligen fått en fin utmärkelse, så det var förstås stolta värdar som visade oss runt.

Det föds många små bäbisar på sjukhuset. Totalt föddes 29 087 barn på Stockholms läns sjukhus under 2010. På Danderyds sjukhus föds varje år 6 000 barn och dessutom finns BB Stockholm på DS och där föds 3 330 barn varje år. Alltså föds var tredje stockholmare på sjukhuset. Totalt i landet föds drygt 100 000 barn. Det betyder att knappt var tionde barn i Sverige föds på Danderyds sjukhus. Ett av alla dessa barn är min lille Hugo som föddes där för nästan sex år sedan.

Stefan Jacobsson, Anna Starbrink, Carl-Göran Ericsson

Stefan Jacobsson, Anna Starbrink, Carl-Göran Ericsson

Det är alltid givande att besöka sjukhusen. Danderyds sjukhus står inför stora viktiga händelser. Man rekryterar ny sjukhuschef efter Peter Graf, man planerar för investeringar och utökar vårdplatserna, jobbar ständigt med utveckling av verksamheten och mycket mer.

Read more

Idag samlades den arbetsgrupp som jag leder vars uppgift är att arbeta med idéutvecklingen kring sjukvårspolitiken i Folkpartiet.

Vi avhandlade den intressanta frågan om kvalitet och patientsäkerhet. Det är inte acceptabelt att cirka var tionde patient på svenska sjukhus drabbas av en ny infektion relaterad till vården. Vi kan inte heller nöja oss med att väldigt många människor har problem med medicineringen så att de antingen får för mycket, för lite eller felsammansatt medicin. Det finns mycket att göra och till årsskiftet kommer vi med några förslag. Men den som vill vara med och bidra i arbetet kan titta in på FP:s hemsida.

Bara muntra miner när FPs sjukvårdsgrupp sammanträder.

Read more

Länstidningen Södertälje har på ledarplats fattat galoppen. Om man ska göra en jätteinvestering i sjukhus så är det bra om man tänkt igenom projeketet noga och har koll på ekonomin.

Det har varit mycket diskussion om framtida planer för Södertälje Sjukhus och oppositionen har inte precis sparat på krutet när det gällt att sprida rykten om en framtida tynande tillvaro för akutsjukhuset. Det är egentligen ett bedrövligt sätt att driva politik på. Från landstingsledningens sida har vi hela tiden sagt att Södertjälje sjukhus har en viktigt roll i framtidens hälso- och sjukvård i vårt län och att investeringar kommer att göras. Men lika tydliga som vi varit på den punkten har vi varit angelägna om att det investeringsbeslut som ska fattas är genomarbetat och finansierat. Det kräver sin lilla tid av utredning och eftertanke. Men nu står vi alltså här med ett utmärkt förslag som utvecklats av sjukhuset och som vi kan förverkliga. Jag tror många blir nöjda med detta – dock ej sossarna som förlorat ett vapen att sprida oro med.

Read more

På fredag blir det en dag om forskning och hälsa i Kungsträdgården. Jag ska vara med och inviga dagen tillsammans med socialminister Göran Hägglund. Stockholms läns landsting, Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset står bakom arrangemanget. Det finns många intressanta aktiviteter för den som är intresserad av hälsa. Forskare och sjukvårdspersonal blandas med artister i en lättsam mix av allvar och glädje.

Det finns bland annat möjlighet att  undersöka hudfläckar, göra pricktest för allergier,  mäta ditt blodtryck eller testa din lungkapacitet. Du kan också bidra till att rädda andra människors liv genom att ge blod eller anmäla dig som blodgivare, anmäla dig till donationsregistret, registrera dig som försöksperson till kliniska prövningar eller lära dig hjärt- och lungräddning.

Dessutom kan du provsmaka sjukhusmat. Något som jag vet att väldigt många stockholmare längar efter :-)
Programmet börjar klockan 11.00. Alla som är intresserade av dessa viktiga frågor är hjärtligt välkomna!

Read more

Idag skriver jag, tillsammans med fler andra folkpartistiska vårdpolitiker, på SvD.se om att vi måste utveckla e-visionerna för vården, snarare än att fastna i diskussionerna om vad som inte är möjligt just nu. 

Debattlustan väcktes när det visade sig inte vara tillåtet för vården att skicka ut sms-påminnelser om besökstider. Onödigt krångel, tycker vi.  Många uppskattar att få en påminnelse via sms. I alla fall att döma av alla som hör av sig för att ändra tider när påminnelsen går ut. Det är nog rimligt att tro att vi sparat mycket pengar på att inte tandläkarstolar står tomma när någon missat att avboka sin tid eller glömt bort att notera den i kalendern. Att detta skulle vara ett stort hot mot den personliga integriteten är så dumt att man häpnar. Man ska förstås inte skriva några personuppgifter eller sjukdomsdetaljer i sms:et, bara en påminnelse om tiden.

I stället för att nitiskt jaga sms-tjänster borde vi lägga energin på att utveckla servicen genom nya smarta tekniska lösningar. Det skulle patienterna och vården vinna mycket på. Och det ska självklart ske med stor hänsyn till patientens intressen av god service, hög kvalitet och stark personlig integritet!

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Lotta Edholm

Read more

Landstingshuset, Stockholms läns landsting, SLL

Idag presenterar Alliansen sin budget för 2012. Det blir en kraftig förstärkning av hälso- och sjukvårdens budget och starka satsningar på kollektivtrafiken. Även kulturen får förstås ett bra påslag. Det finns tydliga avtryck av Folkpartiets profil i budgeten. Det känns riktigt bra.

Landstingets budget är så stor att det nästan är svårt att förstå vilka tal vi rör oss med. 2012 omfattar över 76 miljarder kronor. Investeringarna t.o.m. 2016 omfattar drygt 75,5 miljarder. 56 procent av investeringarna går till vården och 43 procent till trafiken. Landstingets finanser är stabila och ekonomin är stark vilket ger goda förutsättningar för såväl verksamheten som investeringarna.

Alliansen satsar 1,7 miljarder kronor mer på hälso- och sjukvården nästa år. Och dessutom görs alltså stora investeringar som inte minst ska ge många nya vårdplatser under kommande år. Dels satar vi förstås på Nya Karolinska sjukhuset och dessutom rustas ett antal av våra närsjukhus, som får vidgade uppdrag och kan ta emot fler patienter och avlasta akutsjukhusen. De kommande åren kommer investeringar göras i alla delar av sjukvården och på nästan alla våra sjukhus. Denna inriktning har varit viktig för oss i Folkpartiet och speglar väl det sjukvårdsprogram som vi gick till val på.

För oss är det också viktigt att ha ett tydligt hälsofokus. Tre nya specialiserade livsstilsmottagningar i norr, söder och mitt i länet ska hjälpa patienter som har starka medicinska skäl att ändra sina levnadsvanor, kring sådant som kost, motion och rökning. Vi avskaffar också alla avgifter för screeningprogram, det innebär att mammografi och bukaortascreening blir kostnadsfritt för patienterna vilket är en viktig förebyggande hälsoinsats.

Inom mitt eget ansvarsområde kan jag nämna kompetensförsörjningen som vi i budgeten slår fast är en viktig framtidsfråga. Bland annat betonar vi hur viktigt det är att ta vara på den resurs som utgörs av personer med utländsk bakgrund. Landstinget fortsätter satsa på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor och utökat antal specialistutbildningstjänster för läkare.

Jag återkommer med mer information om kollektivtrafiken och inte minst kulturen.

Read more