Sjukvård & hälsa

Landstingshuset

Behovet av fler vårdplatser i Stockholm har diskuterats flitigt på senare tid. Det är självklart att vården måste anpassas efter de behov som finns. Det är både en fråga om att erbjuda patienterna en säker och bra vård och att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Stockholms läns landsting behöver skapa fler vårdplatser. Tyvärr kan inte frågan lösas enkelt genom ett enda beslut. Istället måste vi arbeta på många olika sätt för att öka antalet platser och se till att platserna som frigörs hamnar på rätt ställe.

Det pågår ett ambitiöst arbete på sjukhusen för att frigöra platser. Det sker genom att man ser över sina arbetssätt och sina flöden på sjukhusen.  Man ser också över hur sjukhusens utrymmen kan användas för fler vårdplatser. Genom detta arbete kan man skapa 100–150 nya platser, eller 20–30 på varje sjukhus. En särskild grupp, ”Hjalmargruppen”, bildad ur chefläkargruppen i landstinget, arbetar med detta för att hitta smarta lösningar som kan lösa en del problem med vårdplatsbristen på kort sikt men har också ett mer långsiktigt perspektiv i sitt arbete. På senare tid har detta också gett resultat i form av nya vårdplatser.

Exempelvis öppnade Norrtälje sjukhus 18 nya platser den 1 februari i år. Tidigare har Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset utökat sina platsantal. Arbetet att skapa fler platser på sjukhusen måste förstås fortsätta.

Landstingets sjukhus visar överskott i sina ekonomiska resultat för 2010. Det innebär att det bör finnas ekonomiskt utrymme för en viss ökning av vårdplatserna. Det är förstås så att pengarna ska användas där de bäst behövs.

Allt kan dock inte lösas genom att man utökar platserna på akutsjukhusen. Det krävs en hel del annat också. Idag vet vi att många av de äldre patienterna på sjukhusen, uppskattningsvis cirka 5 procent, egentligen skulle behöva vård inom geriatriken för sin egen skull, men det skulle också kunna frigöra plats på akutsjukhusen. Därför är det bra att landstinget nu beslutat att utöka beställningen av geriatrisk vård med 7 procent. År 2010 var det 320 000 vårddygn i geriatriken så en utökning med 7 procent innebär många tusen ytterligare vårddygn där. Utökningen av geriatriken kan innebära en bra avlastning för sjukhusen.

Vidare pågår just nu arbetet med ett helhetsgrepp om investeringsbehoven i landstinget. Sjukhusens lokalbehov för att kunna erbjuda tillräckligt med vårdplatser och i övrigt erbjuda en god vård måste självklart vara en central fråga i detta perspektiv.

I ett lite längre perspektiv måste vi också bestämma oss för hur strukturen för hela sjukvården i landstinget ska se ut i framtiden. Det finns många aspekter att fundera på i detta arbete. Dels växer Stockholms läns invåndarantal så det knakar. Dels byggs ett helt nytt sjukhus – NKS. När detta tar form måste förstås frågan om långsiktiga vårdplatsbehov också finnas med i beräkningen. Formerna för framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen i landstinget kommer att diskuteras under året.

Våren 2010 gjordes en stor utredning av vårdplatssituationen i Stockholms län. Du hittar mer information om detta här: vårdplatsutredning.

DN skriver om vårdplatssituationen idag, läs här.

Uppdatering

P4 Radio Stockholm har idag också gjort inslag om vårdplatsbristen. du hittar det här. Miljöpartiet är tydligen inte särskilt insatta i vårdplatsfrågan för de tycks inte veta att en hel del görs, både på sjukhusen och genom politiska beslut i landstingshuset. Det framstår som att MP vill ta ifrån sjukhusen sitt mandat att utforma vården utifrån de avtal som finns. Istället tycks de mena att politikerna ska överta sjukhusledningarnas ansvar. Det hoppas jag är ett missförstånd för det vore ju förfärligt om politiker skulle misstro sjukhusen i så  hög grad att de vill avlöva dem på makt och egen beslutanderätt. Jag menar å andra sidan att vårdplatsfrågan måste lösas på sjukhusen som har de rätta verktygen. Därutöver krävs politiska beslut och några av dessa redogör jag för ovan.

Read more

Idag har jag haft en mycket givande förmiddag på Gustavsbergs vårdcentral, en av de största vårdcentralerna i länet. Den ligger i en fantastisk miljö med utsikt över vattnet, men även om omgivningarna är fantastiska så är det förstås innehållet som är det viktigaste. Gustavsbergs vårdcentral innehåller verkligen många engagerade personer. Jag har fått träffa några av dem idag. Totalt är det cirka 140 anställda. Bland läkarna är de flesta specialister i allmänmedicin men där finns också en barnläkare och öron-näsa-hals-läkare. Verksamhetschefen Kersti Ejeby berättade om sitt och medarbetarnas arbete där den psykiska ohälsan fått stort utrymme. På vårdcentralen finns flera psykologer med KBT-kompetens som kan hjälpa patienter som har de behoven, och det är en mycket stor grupp.

Utanför Gustavsbergs vårdcentral tillsammans med verksamhetschefen Kersti Ejeby.

Utanför Gustavsbergs vårdcentral tillsammans med verksamhetschefen Kersti Ejeby.

Efter besöket fick jag störta hem till min egen lilla ”vårdcentral” där vattkopporna nu är på väg att gå över. I morgon blir det förskolan igen för de de små. Äntligen! (För nu klättrar de nästan på väggarna här hemma.)

Read more

Landstingets kunskapspris Gyllene äpplet går i år till Veronica Vicente som är ambulanssjuksköterska hos AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, och Gunnar Sjölund som är överläkare vid avdelningen för klinisk fysiologi och hjärtkliniken vid Danderyd sjukhus.

Jag ska få den stora glädjen att dela ut priset om några veckor. Ska bli roligt att höra mer om hur kunskaper kan spridas på olika sätt i vår organisation. Stort grattis till vinnarna!

Läs mer om årets vinnare här

Gyllene äpplet är till för att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen skall också inspirera och motivera till ytterligare spridning och utveckling av kompetens.

Read more

Idag fattade Produktionsutskottet beslut om att en måltidsutredning bör tillsättas, vilket jag tagit initiativ till. Jag har tidigare skrivit om förslaget här. Tanken är bl.a. att utredningen, utifrån ett brett kunskapsunderlag, ska ta fram förslag till en ny måltidspolicy och en ny ansvarsfördelning kring patientmaten inom Stockholms läns landsting.

Den bästa patientmaten handlar ju inte bara om matens näringsvärde och säkerhet utan om hela måltiden. Lunch och middag, liksom frukost och mellanmål, ska vara något som både stärker kroppen och piggar upp vardagen för patienterna på våra sjukhus.

Inriktningen kommer vara att beslut om patientmaten ska fattas så nära patienterna som möjligt. Jag tror på ett mer decentraliserat arbetssätt eftersom vårdgivarna själva känner sina patienter bäst.

Jag har haft ambitionen att lyfta in så många goda idéer som möjligt i måltidsutredningen, och jag är glad över att den socialdemokratiska oppositionen ställer upp bakom utredningens direktiv. Att vi ska ha god, säker, näringsrik och tilltalande serverad mat på våra sjukhus borde knappast vara någon partiskiljande fråga!

Read more

Idag läste jag Dagens Medicin med särskilt stort intresse eftersom de tog upp frågan om patientmaten i flera artiklar. Jag har ju tidigare beskrivit hur jag vill arbeta för att utveckla måltiderna i vården. Se här, här och här.

Läs gärna Dagens Medicins artiklar, jag hittar dock inte alla på nätet. En av artiklarna handlar om hur man på Huddinge sjukhus jobbar med måltiden med fina resultat. Här hittar ni iallafall ledaren om att maten måste ses som en del av vården – helt sant!

Matservering på Karolinska i Huddinge. Bild: Dagens Medicin.

Matservering på Karolinska i Huddinge. Bild: Dagens Medicin.

Read more

Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om ett nytt viktigt samarbete som kan hjälpa överviktiga patienter till bättre vård.

Södertälje sjukhus får  nu möjlighet att bli auktoriserade att genomföra överviktsoperationer, eller obesitas-kirurgi som det heter, för Östergötlands räkning. Vården ska bedrivas i samarbete med en privat vårdgivare, Global Health Partner (GHP).

Obesitas-operationer utförs i dag vid alla landstingets sjukhus och om Södertälje har ledig kapacitet när våra patienter har fått vård, så är vi gärna med och hjälper östgötarna med deras vårdbehov. För Södertälje sjukhus innebär det mer vård och ett intressant samarbete med privata Global Health Partner. Det ger sjukhuset möjligheter att utveckla sin vård, stärka sig i kvalitetsjämförelser, satsa på forskning och utveckling, liksom att attrahera duktiga läkare.

Min FP-kollega i landstinget från Södertälje, Ninos Maraha, är nöjd med beslutet. I vårt gemensamma pressmeddelande säger han:

En utveckling av vården stärker både Södertälje sjukhus och hela Södertälje. Mer vård för utomläns-patienter på sjukhuset säkrar och stärker vården också för Södertäljeborna, och gör sjukhuset till en mer attraktiv arbetsplats. Självklart prioriteras alltid länets och Södertäljes egna patienter, men inget hindrar att sjukhuset utöver det utnyttjar sin kapacitet till fullo.”

Länstidningen Södertälje skriver några rader om detta, se här.

Read more

Idag har landstingsstyrelsen beslutat att anta Textilias anbud i landstingets tvättupphandling. Det betyder att tvätteriet i Rimbo fortsätter sitt viktiga arbete att sköta landstingets tvätt. Textilia har lämnat ett anbud som i jämförelse med andra landsting kommer att leverera en tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Det betyder i sin tur att verksamheten i Rimbo kommer att fortsätta, vilket jag vet betyder mycket för orten. Det känns bra att upphandlingen nu är avslutad så att alla som varit oroliga för vad som ska hända framöver får besked. Norrtelje Tidning skriver om detta.

Read more

Landstingsfullmäktige behandlar just nu frågan om S:t Görans sjukhus. Vi i majoriteten vill förstås upphandla verksamheten och låta en privat aktör driva verksamheter. Idag drivs S:t Görans sjukhus av Capio. Sjukhuset är framgångsrikt och mycket uppskattat av många patienter.

Oppositionen har förstås andra -splittrade  åsikter. (V) är tydligast och välförankrade i sin ideologi. De vill helt enklet inte att någon annan än landstinget själv ska driva sjukhuset. Det är tydligt och klart.

(S) och (MP) slingrar sig lite hit och dit. Visst gillar de privata Capios S:t Göran men ändå inte riktigt och borde inte landstinget lägga ett egenregianbud, eller kanske två? Ungefär så kan deras grubblerier beskrivas.

Jag för min del menar att det är bra med mångfald. Av Stockholms läns landstings sjukhus drivs de allra flesta av landstinget, men S:t Göran är undantaget. Jag menar att det faktiskt finns ett egenvärde i mångfalden av utförare i vården. Det berikar och driver utvecklingen framåt i sjukvården. Därför hoppas jag att vi får flera bra anbud från privata aktörer som kan tävla med varandra i konkurrens.

Möjligheten att landstinget själv skulle driva sjukhuset finns alltid där och det är självklart att om ingen privat aktör vill eller förmår driva verksamheten så kan landstinget kliva in. Det behöver vi inte sitta och skriva långa anbud för att konstatera. Men det vore olyckligt om vi i Stockholm inte skulle kunna ha några alternativa former för akutsjukvården. Det vore att ta ett stort kliv bakåt.

Här finns dagordningen och handlingar till dagens sammanträde.

Read more

Dagens landstingsfullmäktige inleddes på ett lite högtidligt sätt genom om min landstingsrådskollega Stig Nyman (KD) delade ut bemötandepriset.

Priset är till för att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter.

Representanter för Diabetscentum SÖS tar emot bemötandepriset

Priset består av ett diplom, en vacker skulptur i miniatyr av Carl Milles samt en prissumma om 100.000 kronor. Dessutom får vinnaren arrangera ett seminarium för att närmare presentera sin verksamhet.

I år gick priset till Diabetscentrum Södersjukhuset. De har cirka 2.000 patienter per år  på sin mottagning och sin dagvård.

Juryns motivering lyder:

Diabetscentrum tilldelas Bemötandepriset för sitt framgångsrika arbete med patientmedverkan. Genom att utforma ettkonskapsspel ger Diabetescentrum patienterna redskap för framtiden och skapar ökad förståelse och delaktighet i vården. Detta har ett stort värde för människors förmåga att klara av att leva med sin sjukdom. Diabetscentrum arbetssätt innebär att b emötande och tillgängligheten till vården förbättras.”

Kris- och samtalsmottaningen för anhöriga, Habilitering & Handikapp, Stockholms läns sjukvårdsområde fick ett hedersomnämnade för sitt fina arbete. Även SL uppmäksammandes genom ”Årets uppmuntran” för sitt sätt att utveckala tillgänglighet och information.

Det känns fint att landstingsfullmäktige på detta sätt kan uppmärksamma viktiga insatser för att utveckla arbetet med bemötandefrågan.

Read more

Nu har jag tittat på SVT:s Agenda som bland annat tog upp sjukhusmat som ett ämne. De visade ett reportaget från Hvidovre i Danmark där man utvecklat sin mat och blivit en förebild.

Även jag är intresserad av hur de arbetare med sin sjukhusmat där. Det är ett gott exempel som vi bör studera vidare i den måltidsutredning som jag nu initierar i Stockholm (mer om detta här.). Läkartidningen hade för övrigt tidigare en artikel om Hvidovres sjukhusmat som du hittar här.

Socialminister Göran Hägglund berättade också i programmet att regeringen i torsdags beslutade avsätta en halv miljon för något projekt kring sjukhusmat. Jag hittar dock inte så mycket mer information om detta på nätet.

Jag vet också att Livsmedelsverket startare ett centrum för offentliga måltider, vill säga i bland annat vården.

Det känns verkligen som mina tankar om helhetssyn på måltider i vården ligger rätt i tiden och att många krafter drar åt samma håll just nu – att vi ska utveckla måltiderna i vården och bredda perspektivet att inte enbart handla om näring och säkerhet. Näringen gör ju ingen nytta förrän de hamnat i patientens mage.

Alla tankar på mat har för övrigt gjort mig lite hungrig idag. I min familj har vi fastnat i en lite trist vardagsrepertoar i köket. Samma gamla rätter har cirkulerat om och om igen. Men nu blir det, så att säga, andra bullar. Jag har kommit fram till att GI-tänkandet passar mig bra och med det som utgångspunkt breddar vi nu vårt register. Idag blev det kycklingfilé fylld med rökt skinka och mozzarella med en sås med soltorkade tomater. Till detta broccoli. Inte alls dumt, om du frågar mig. Frågar du barnen blir svaret knappast översvallande…

Read more