Sjukvård & hälsa

Länstidningen Södertälje har på ledarplats fattat galoppen. Om man ska göra en jätteinvestering i sjukhus så är det bra om man tänkt igenom projeketet noga och har koll på ekonomin.

Det har varit mycket diskussion om framtida planer för Södertälje Sjukhus och oppositionen har inte precis sparat på krutet när det gällt att sprida rykten om en framtida tynande tillvaro för akutsjukhuset. Det är egentligen ett bedrövligt sätt att driva politik på. Från landstingsledningens sida har vi hela tiden sagt att Södertjälje sjukhus har en viktigt roll i framtidens hälso- och sjukvård i vårt län och att investeringar kommer att göras. Men lika tydliga som vi varit på den punkten har vi varit angelägna om att det investeringsbeslut som ska fattas är genomarbetat och finansierat. Det kräver sin lilla tid av utredning och eftertanke. Men nu står vi alltså här med ett utmärkt förslag som utvecklats av sjukhuset och som vi kan förverkliga. Jag tror många blir nöjda med detta – dock ej sossarna som förlorat ett vapen att sprida oro med.

Read more

På fredag blir det en dag om forskning och hälsa i Kungsträdgården. Jag ska vara med och inviga dagen tillsammans med socialminister Göran Hägglund. Stockholms läns landsting, Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset står bakom arrangemanget. Det finns många intressanta aktiviteter för den som är intresserad av hälsa. Forskare och sjukvårdspersonal blandas med artister i en lättsam mix av allvar och glädje.

Det finns bland annat möjlighet att  undersöka hudfläckar, göra pricktest för allergier,  mäta ditt blodtryck eller testa din lungkapacitet. Du kan också bidra till att rädda andra människors liv genom att ge blod eller anmäla dig som blodgivare, anmäla dig till donationsregistret, registrera dig som försöksperson till kliniska prövningar eller lära dig hjärt- och lungräddning.

Dessutom kan du provsmaka sjukhusmat. Något som jag vet att väldigt många stockholmare längar efter :-)
Programmet börjar klockan 11.00. Alla som är intresserade av dessa viktiga frågor är hjärtligt välkomna!

Read more

Idag skriver jag, tillsammans med fler andra folkpartistiska vårdpolitiker, på SvD.se om att vi måste utveckla e-visionerna för vården, snarare än att fastna i diskussionerna om vad som inte är möjligt just nu. 

Debattlustan väcktes när det visade sig inte vara tillåtet för vården att skicka ut sms-påminnelser om besökstider. Onödigt krångel, tycker vi.  Många uppskattar att få en påminnelse via sms. I alla fall att döma av alla som hör av sig för att ändra tider när påminnelsen går ut. Det är nog rimligt att tro att vi sparat mycket pengar på att inte tandläkarstolar står tomma när någon missat att avboka sin tid eller glömt bort att notera den i kalendern. Att detta skulle vara ett stort hot mot den personliga integriteten är så dumt att man häpnar. Man ska förstås inte skriva några personuppgifter eller sjukdomsdetaljer i sms:et, bara en påminnelse om tiden.

I stället för att nitiskt jaga sms-tjänster borde vi lägga energin på att utveckla servicen genom nya smarta tekniska lösningar. Det skulle patienterna och vården vinna mycket på. Och det ska självklart ske med stor hänsyn till patientens intressen av god service, hög kvalitet och stark personlig integritet!

Fler som bloggar om detta: Birgitta Rydberg, Lotta Edholm

Read more

Landstingshuset, Stockholms läns landsting, SLL

Idag presenterar Alliansen sin budget för 2012. Det blir en kraftig förstärkning av hälso- och sjukvårdens budget och starka satsningar på kollektivtrafiken. Även kulturen får förstås ett bra påslag. Det finns tydliga avtryck av Folkpartiets profil i budgeten. Det känns riktigt bra.

Landstingets budget är så stor att det nästan är svårt att förstå vilka tal vi rör oss med. 2012 omfattar över 76 miljarder kronor. Investeringarna t.o.m. 2016 omfattar drygt 75,5 miljarder. 56 procent av investeringarna går till vården och 43 procent till trafiken. Landstingets finanser är stabila och ekonomin är stark vilket ger goda förutsättningar för såväl verksamheten som investeringarna.

Alliansen satsar 1,7 miljarder kronor mer på hälso- och sjukvården nästa år. Och dessutom görs alltså stora investeringar som inte minst ska ge många nya vårdplatser under kommande år. Dels satar vi förstås på Nya Karolinska sjukhuset och dessutom rustas ett antal av våra närsjukhus, som får vidgade uppdrag och kan ta emot fler patienter och avlasta akutsjukhusen. De kommande åren kommer investeringar göras i alla delar av sjukvården och på nästan alla våra sjukhus. Denna inriktning har varit viktig för oss i Folkpartiet och speglar väl det sjukvårdsprogram som vi gick till val på.

För oss är det också viktigt att ha ett tydligt hälsofokus. Tre nya specialiserade livsstilsmottagningar i norr, söder och mitt i länet ska hjälpa patienter som har starka medicinska skäl att ändra sina levnadsvanor, kring sådant som kost, motion och rökning. Vi avskaffar också alla avgifter för screeningprogram, det innebär att mammografi och bukaortascreening blir kostnadsfritt för patienterna vilket är en viktig förebyggande hälsoinsats.

Inom mitt eget ansvarsområde kan jag nämna kompetensförsörjningen som vi i budgeten slår fast är en viktig framtidsfråga. Bland annat betonar vi hur viktigt det är att ta vara på den resurs som utgörs av personer med utländsk bakgrund. Landstinget fortsätter satsa på egna utbildningar för specialistsjuksköterskor och utökat antal specialistutbildningstjänster för läkare.

Jag återkommer med mer information om kollektivtrafiken och inte minst kulturen.

Read more

Nu ser det ut som att försöket med sprututbyte i Stockholms stad blir verklighet. Folkpartiet har drivit på i denna fråga både i landstinget och Stockholms stad, eftersom vi ser det som en viktig hälsopolitisk insats för en utsatt grupp.

Det främsta målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Stockholmsförsöket ska ske under begränsad tid om fyra år, och platserna för sprututbyte ska förläggas så att de inte leder till otrygghet för omgivningen. Självfallet ska personalen ha infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens.

Det är viktigt att poängtera att sprututbyte bara är en av många insatser som görs för att hjälpa personer som drabbats av missbruk. Vi driver även ett omfattande förebyggande arbete för att förhindra att människor börjar missbruka, och stödja dem som försöker sluta. Via sprututbytesmottagningarna kommer behandling och stöd finnas tillgängligt. Självfallet är det viktigt att försöksverksamheten kan utvärderas vetenskapligt.

Jag har tidigare bloggat en del om detta, läs under taggen sprututbyten.

Read more

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.

Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som personallandstingsråd gläds jag förstås åt att medarbetarindex fortsätter att stiga och uppgår nu till 75. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår under 2010 till 5,4. Vi har en bit kvar till vi kan vara helt nöjda, men har kommit en bra bit på väg.

Särskilt bra känns förstås bokslutet mot bakgrund av att väljarna också verkar gilla det vi gör. Alliansen fick som bekant förnyat förtroende att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Read more

AISABs VD Åke Östman och jag

Igår besökte jag AISAB – landstingets bolag som bedriver ambulanssjukvård i Stockholm. Jag lärde mig massor. Förmiddagen ägnades åt en ordentlig genomgång av verksamheten och intressanta diskussioner om framtida utmaningar.

AISABs uppdrag är att bedriva ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms läns landsting. De har 220 medarbetare och 23 ambulanser. AISAB sköter cirka en tredjedel av all ambulassjukvård i länet. Resten sköts av fristående aktörer som jobbar på uppdrag från landstinget. I varje bil finns en specialistsjuksköterska och en ambulassjukvårdare eller sjuksköterska.

Det var förstås intressant att höra om arbetet i ambulassjukvården. Det går inte att ta miste på att medarbetarna är mycket engagerade och gillar sina jobb. En god stämning på jobbet! Och det kan nog behövas om man ska klara att möta alla de utmaningar som ambulassjukvården gör. Kvalitet, utveckling, utbildning och uppföljning var några ämnen som förmiddagens presentation uppehöll sig vid.

Efter lunch var det bara att dra på sig gröna byxor och tröja för nu skulle jag för följa med en ambulans på uppdrag.  Det blev ett prio 2-uppdrag. Det betyder att det är akut men inte livshotande symtom. 180 sekunder har man på sig innan man ska sitta i bilen och  ambulansen ska vara på plats inom 30 minuter från att uppdraget kom. Det klarade vi med god marginal, men däremot had SOS-alarm väntat en stund med att lägga ut uppdraget (jag vet inte varför) så patienten hade ändå fått vänta en bra stund.

Patienten det är var en äldre man som ramlat i sin trädgård och brutit ett ben. Sanna undersökte honom och gav honom smärtlindring sedan lyftes han upp på båren och in i bilen för färd mot Danderyds sjukhus. Han var, trots olyckan, vid gott mod och orkade småprata lite med oss.  Det var roligt att se ambulanssjukvården från insidan och hur professionellt, vänligt och omtänksamt bemött patienten blev av både Sanna, Pecka och sjukhuspersonalen. 

 
Sanna och Pecka från AISAB tog med sig mig på ett uppdrag
 

Sanna tar hand om "vår" patient

Read more

För ett par veckor sedan träffade jag en representant från Romska delegationen. Det var ett givande möte som gav inblickar i några av de problem som romer möter när de är i kontakt med vården. Min FP-kollega Maria Bergström var också med på mötet, hon har bloggat om det här.

Romernas situation uppmärksammas i flera artiklar i SvD i dag, med anledning av en rapport från Diskrimineringsombudsmannen. I den rapporten konstateras att romer diskrimineras i Sverige, bland annat genom att de inte kan ha kontakt med myndigheter på sitt eget språk.

Romernas flagga

Romernas flagga

SvD tar också upp ett europeiskt perspektiv. I flera EU-länder lever romer fortfarande i getton, med dålig tillgång till arbetsmarknad, sjukvård, skolor och andra samhällsfunktioner.

Det som beskrivs i tidningen är naturligtvis inte acceptabelt. Alla aktörer, även kommuner och landsting, måste ta sitt ansvar för att motverka den omfattande diskrimineringen. Inom Stockholms läns landsting ska vi dra vårt strå till stacken – till exempel genom att se till det finns bra information och att romerna får ett bra bemötande när de kontaktar vården.

Jag uppskattar att Romska delegationen tagit kontakt med oss och hoppas att vi tillsammans kan ha en bra dialog för att förbättra romernas situation och motverka den diskriminering som finns.

Read more