Sjukvård & hälsa

Nu ser det ut som att försöket med sprututbyte i Stockholms stad blir verklighet. Folkpartiet har drivit på i denna fråga både i landstinget och Stockholms stad, eftersom vi ser det som en viktig hälsopolitisk insats för en utsatt grupp.

Det främsta målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Stockholmsförsöket ska ske under begränsad tid om fyra år, och platserna för sprututbyte ska förläggas så att de inte leder till otrygghet för omgivningen. Självfallet ska personalen ha infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens.

Det är viktigt att poängtera att sprututbyte bara är en av många insatser som görs för att hjälpa personer som drabbats av missbruk. Vi driver även ett omfattande förebyggande arbete för att förhindra att människor börjar missbruka, och stödja dem som försöker sluta. Via sprututbytesmottagningarna kommer behandling och stöd finnas tillgängligt. Självfallet är det viktigt att försöksverksamheten kan utvärderas vetenskapligt.

Jag har tidigare bloggat en del om detta, läs under taggen sprututbyten.

Read more

Idag sammanträder landstingsfullmäktige. På dagordningen står bland annat årsredovisningen för 2010. Det ekonomiska årsbokslutet ser bra ut. Alla våra sjukhus och även SLSO klarar sina  budgetar med god marginal. Det gör att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar.

Ett av våra viktiga mål i landstinget är att vi ska ha stolta medarbetare. Som personallandstingsråd gläds jag förstås åt att medarbetarindex fortsätter att stiga och uppgår nu till 75. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår under 2010 till 5,4. Vi har en bit kvar till vi kan vara helt nöjda, men har kommit en bra bit på väg.

Särskilt bra känns förstås bokslutet mot bakgrund av att väljarna också verkar gilla det vi gör. Alliansen fick som bekant förnyat förtroende att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Read more

AISABs VD Åke Östman och jag

Igår besökte jag AISAB – landstingets bolag som bedriver ambulanssjukvård i Stockholm. Jag lärde mig massor. Förmiddagen ägnades åt en ordentlig genomgång av verksamheten och intressanta diskussioner om framtida utmaningar.

AISABs uppdrag är att bedriva ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms läns landsting. De har 220 medarbetare och 23 ambulanser. AISAB sköter cirka en tredjedel av all ambulassjukvård i länet. Resten sköts av fristående aktörer som jobbar på uppdrag från landstinget. I varje bil finns en specialistsjuksköterska och en ambulassjukvårdare eller sjuksköterska.

Det var förstås intressant att höra om arbetet i ambulassjukvården. Det går inte att ta miste på att medarbetarna är mycket engagerade och gillar sina jobb. En god stämning på jobbet! Och det kan nog behövas om man ska klara att möta alla de utmaningar som ambulassjukvården gör. Kvalitet, utveckling, utbildning och uppföljning var några ämnen som förmiddagens presentation uppehöll sig vid.

Efter lunch var det bara att dra på sig gröna byxor och tröja för nu skulle jag för följa med en ambulans på uppdrag.  Det blev ett prio 2-uppdrag. Det betyder att det är akut men inte livshotande symtom. 180 sekunder har man på sig innan man ska sitta i bilen och  ambulansen ska vara på plats inom 30 minuter från att uppdraget kom. Det klarade vi med god marginal, men däremot had SOS-alarm väntat en stund med att lägga ut uppdraget (jag vet inte varför) så patienten hade ändå fått vänta en bra stund.

Patienten det är var en äldre man som ramlat i sin trädgård och brutit ett ben. Sanna undersökte honom och gav honom smärtlindring sedan lyftes han upp på båren och in i bilen för färd mot Danderyds sjukhus. Han var, trots olyckan, vid gott mod och orkade småprata lite med oss.  Det var roligt att se ambulanssjukvården från insidan och hur professionellt, vänligt och omtänksamt bemött patienten blev av både Sanna, Pecka och sjukhuspersonalen. 

 
Sanna och Pecka från AISAB tog med sig mig på ett uppdrag
 

Sanna tar hand om "vår" patient

Read more

För ett par veckor sedan träffade jag en representant från Romska delegationen. Det var ett givande möte som gav inblickar i några av de problem som romer möter när de är i kontakt med vården. Min FP-kollega Maria Bergström var också med på mötet, hon har bloggat om det här.

Romernas situation uppmärksammas i flera artiklar i SvD i dag, med anledning av en rapport från Diskrimineringsombudsmannen. I den rapporten konstateras att romer diskrimineras i Sverige, bland annat genom att de inte kan ha kontakt med myndigheter på sitt eget språk.

Romernas flagga

Romernas flagga

SvD tar också upp ett europeiskt perspektiv. I flera EU-länder lever romer fortfarande i getton, med dålig tillgång till arbetsmarknad, sjukvård, skolor och andra samhällsfunktioner.

Det som beskrivs i tidningen är naturligtvis inte acceptabelt. Alla aktörer, även kommuner och landsting, måste ta sitt ansvar för att motverka den omfattande diskrimineringen. Inom Stockholms läns landsting ska vi dra vårt strå till stacken – till exempel genom att se till det finns bra information och att romerna får ett bra bemötande när de kontaktar vården.

Jag uppskattar att Romska delegationen tagit kontakt med oss och hoppas att vi tillsammans kan ha en bra dialog för att förbättra romernas situation och motverka den diskriminering som finns.

Read more

Ibland anklagas 08:or för att vara lite stöddiga. Vi inflyttade lantisar känner oss inte så träffade, men lite malliga kan vi väl ändå få vara när vi får såhär gott betyg…

Stockholm är- vid sidan av Östergötland – bäst på avancerad sjukvård i hemmet. God tillgänglighet och bra struktur på vården, är nyckeln till framgång. Det står klart när en jämförelse mellan landstingen presenterades för några dagar sedan av analysföretaget Health Consumer Powerhouse.  Med 85 poäng av 100 möjliga placerar sig Stockholm och Östergötland på en delad första plats i ASiH-index 2011.  Det är goda nyheter och inspirerar förstås till fortsatt utveckling av denna viktiga vårdform.

Såhär ser hela listan ut (poäng av 100 möjliga):
1 Stockholm 85
1 Östergötland 85
3 Dalarna 79
3 Västerbotten 79
5 Sörmland 73
6 Kalmar 72
7 Jämtland 71
8 Skåne 69
9 Kronoberg 68
10 Jönköping 67
10 Västra Götaland 67
12 Örebro 66
13 Gotland 65
13 Gävleborg 65
15 Halland 64
15 Värmland 64
17 Uppsala 63
18 Västernorrland 62
19 Norrbotten 57
20 Västmanland 56
21 Blekinge 48
 
Mer infor om företaget som gjort undersökningen hittar du här: www.healthpowerhouse.com.

Read more

Nu sätter vi i FP igång en diskussion om kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård. Stockholms läns landsting har över 40 000 medarbetare, varav de flesta jobbar i vården. Till detta ska också läggas alla de som arbetar hos privata vårdföretag på uppdrag från landstinget. Att klara kompetensförsörjningen på sikt blir en stor utmaning. Om du vill delta i idédiskussionen så kan du göra det här.

Read more

Södersjukhuset utökar sina vårdplatser genom ett nytt grepp. Mobil vårdavdelning är en ny modell som nu sjösätts Det är en avdelning med åtta vårdplatser som placeras i anslutning till ett sjukhus vid behov.

Vårdplatserna är naturligtvis patientsäkra och utrustade med bland annat kallelsesystem, syrgas och sugutrustning. De uppfyller de krav som ställs för att kunna bedriva god vård.

Detta är en temporär lösning som förstärker vården. De patienter som förväntas gå hem eller till annan vårdnivå efter kort observationstid kommer i första hand att vara aktuella för den mobila vårdavdelningen. Vanguard Healthcare, ett brittiskt företag, står för den tekniska lösningen.

Detta är ett sätt att snabbt öka antalet vårdplatser, men det är förstås ingen långsiktig lösning. För att klara detta på sikt behövs stora investeringar, utökning av geriatriken och ett fortlöpande arbete i befintliga sjukhus för att öka antalet vårdplatser och få väl till fungerande processer.

Se också ett kort inslag på ABC.

Read more

Stockholms läns landsting har mer än 40 000 medarbetare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Vi är en av Sveriges största arbetsgivare och samtidigt har vi ett stort interssa av att även de privata aköterna som arbetar på landstingets uppdrag också ska ha tillgång till bra medarbetare. En helt central fråga för framtidens hälso- och sjukvård är just kompetensförsörjningen. Sjukvården måste förmå locka medarbetare både på kort och lång sikt.

Igår beslutade Produktionsutskottet att ge personaldirektören i uppdrag att sätta igång en utredning om behov och åtgärder för att fylla behoven av medarbetare med rätt kompetens i framtiden. Läs gärna mer om utredningen ”Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård” här.

Read more

I dag fick jag äran att dela ut Gyllene Äpplet, som är landstingets pris för att uppmärksamma och belöna initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet.

Årets förstapristagare är Veronica Vicente. Hon jobbar som ambulanssjuksköterska vid AISAB och har utvecklat en modell för samverkam mellan ambulanssjukvården och de geriatriska klinikerna (äldrevård). Tack vare detta kan fler patienter få komma direkt till geriatriken utan att först behöva vänta länge på akuten.
Gyllene Äpplet
Andrapriset tilldelades Gunnar Sjölund. Han är överläkare på Danderyds sjukhus och har infört ett särskild utbildning för biomedicinska analytiker så att de kan göra uppgifter som tidigare gjordes av läkare. Förutom att detta innebär kompetensutveckling för de biomedicinska analytikerna så leder det också till kortare väntetider för hjärtpatienterna.

Gunnar Sjölund och Veronica Vicente

Årets pristagare Gunnar Sjölund och Veronica Vicente.

I mitt inledningsanförande poängterade jag hur betydelsefullt det är för Stockholms läns landsting med kreativa och påhittiga medarbetare som hela tiden bidrar till att hitta nya smarta lösningar och nya arbetssätt. Årets pristagare är utmärkta exempel på detta och därför är jag stolt över att ha fått dela ut Gyllene Äpplet till dem.

Radio Stockholm uppmärksammar pristagarna i sin nyhetssändning kl. 9:30.Även Vårdförbundet uppmärksammar Gyllene Äpplet, se här. Danderyds sjukhus skriver om Äpplet här och KI skriver här. Läs också Ambulansforum.

Read more