Sjukvård & hälsa

Landstingshuset

Nu har landstingsfullmäktige fattat beslut om dels tillsättandet av en måltidsutredning, dels att låta SLSO och Södersjukhuset självständigt lösa frågan om mat och måltider i sina verksamheter i framtiden. Södermalmsnytt och Vårt Kungsholmen uppmärksammar detta idag.

Anna Starbrink (FP) i talarstolen

I landstingsfullmäktiges talarstol under debatten om sjukhusmat.

Jag inledde debatten och sa ungefär så här:

Ordförande, ledamöter

Mat och måltider spelar en avgörande roll i människors liv. Det är naturligtvis i grund och botten en överlevnadsfråga men det finns också andra aspekter som gör måltiden så betydelsefull i vårt samhälle. Symbolvärdet av en måltid har tusenåriga traditioner. I konsten är maten och gemenskapen runt en måltid vanligt återkommande teman. Målningen av Jesus och hans lärjungar som delar den sista måltiden är kanske det mest kända exemplet. I sagans värld har maten ett stort utrymme. Astrid Lindgren skriver i boken om Mio min Mio om brödet som mättar hunger och Hans och Greta söker sig till häxans pepparkakshus. Kalle längtar till en hel chokladfabrik.

Vi firar gärna livets viktiga skeenden genom att samlas kring måltider ofta omgärdade av ritualer och traditioner. Det går inte att föreställa sig våra stora högtider utan att förnimma de smaker och dofter som de är förknippade med.

Många av våra avgörande samtal i livet förs över en måltid och hur många avtal eller överenskommelser har inte skett i samband med matservering? Det är förstås ingen slump att så mycket i kulturhistorien och i våra dagliga liv kretsar kring måltiderna. Maten och måltiderna är nödvändiga för att vi ska överleva, men i hög grad också – för att i dubbel bemärkelse – ge krydda åt tillvaron.  Måltidens betydelse minska naturligtvis inte när man är sjuk. I vården kan måltiden vara den bästa stunden på dagen där flera sinnen får vara med.

Finns det då några politiska aspekt av mat och måltider, utöver det miljömässiga som ofta lyfts fram med krav på goda förhållanden för djur, en välbehövlig debatt om EU:s jordbrukssubventioner och mångas längtan efter ekologiskt och närodlat? Svaret är i högsta grad ja. Men dessvärre har det ofta glömts bort i det stora välfärdsbyggandet. Maten reduceras ofta till en fråga om näringstillförsel, en fråga som måste lösas, en vid sidan av det som vi egentligen håller på med. Istället borde vi se måltiden som en som en integrerad del av välfärdstjänsterna som skola, vård och omsorg. Mat och måltider kan vara en mycket privat, ibland intim fråga. Det är något vi stoppar i oss eller blir istoppade. För mig som liberal är det självklart att låta var och en forma sin vardag efter egna önskemål. Men alltför ofta glöms det där med mat och måltider bort. Därför är kritiken många gånger skarp mot lösningar där färdiglagad mat transporteras långa sträckor och serveras på ett oaptitligt sätt i en tråkig miljö.

Den måltidsutredning som nu startar ska anta ett brett angreppssätt och lämna det snäva kostperspektivet. Självklart ska maten vara både säker och nyttig. De som behöver någon form av specialkost ska naturligtvis få det. Och sjukhusmaten får aldrig bidra till smittspridning. Men måltiderna är mer än bara näringsvärde och livsmedelshygien. Det är också en upplevelse där miljö, möten, servering, dofter, samtal, traditioner och mycket annat berörs.

Jag menar att en viktig utgångspunkt ska vara att beslut om hur mat och måltider ska ordnas i vården ska fattas så nära patienterna som möjligt. Sjukvården känner sina patienter och vet vilka lokala förutsättningar och behov som finns. Då är det också där måltiderna ska formas. Vår utredning ska hjälpa oss att få fram några gemensamma nämnare i en policy och den ska lyfta fram förslag och exempel på hur man kan arbeta på sjukhusen och vilka aspekter som är viktiga att ha med sig när man planerar för måltiderna i framtiden. Jag tycker att tiden är förbi då centralstyrning och detaljreglering skulle råda.

Ordförande, jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.

Glädjande nog kunde ett enigt landstingsfullmäktige rösta ja till mitt förslag om att tillsätta en måltidsutredning. Du kan läsa mer om utredningens uppdrag här.

Read more

Miljöpartiet sprider just nu oro på falsk grund när det i alla sammanhang hävdar att all högspecialiserad vård ska flytta från Karolinska sjukhuset i Huddinge till Nya Karolinska i Solna. Se ABC.

Alliansen har tydligt sagt att Huddinge ska fortsätta att ha en viktig roll med mycket kvalificerad vård och forskning. Samtidigt vet vi alla att det pågår en intensiv diskussion i och utanför landstingsorganisationen om hur hälso- och sjukvården ska organiseras i framtiden. Vi står inför många avgörande beslut och olika alternativ ska naturligtvis få framföras och analyseras. Det är helt i sin ordning. Men Miljöpartiet borde veta skillnaden på diskussion, förvaltningsrapporter och politiska beslut.

Read more

Jag och Helene Öberg från Miljöpartiet har debatterat vårdplatser i Dagens Medicin. Tyvärr hittar jag inte inläggen på nätet. Helenes inrikting har varit att politiker borde tydligt gripa in i sjukhusens arbete med vårdplatser med mera. Jag är inte helt med på noterna. I dagens nummer finns min slutreplik som lyder så här:

Bra ledarskap är inte att vara klåfingrig

Nej, Helene Öberg, jag påstår inte att det är ”upp till varje sjukhus att lösa bristen på vårdplatser”. Det krävs politiska beslut för att investera i en nödvändig utbyggnad av kapaciteten på våra sjukhus. Det krävs, och har också redan fattats, tydliga politiska ställningstaganden för att öka kapaciteten i geriatriken, utveckla närsjukvården, förbättra samverkan med kommunerna och för att ge sjukhusen resurser och verktyg att klara sitt uppdrag.

Däremot måste vi mycket tydligt hålla isär våra roller. Jag som politiker och landstingsråd ska inte detaljplanera hur sjukhusen sköter sina uppdrag och sina avtal. Jag ska inte avgöra var man kan få plats med sängar, hur bemanningen ska lösas, vilken exakt kompetens som behöver rekryteras.

Jag har noterat att Miljöpartiet har en annan syn på det politiska ledarskapet som mer handlar om klåfingrig detaljstyrning. När sjukhusen öppnar nya vårdplatser inom ramen för sina uppdrag, för pengar som de får genom flerårsavtalen, sker det naturligtvis inte i ett vakuum. Vårdproduktionen samordnas och kontakterna är naturligtvis täta mellan sjukhusen och landstingets olika centrala organ under landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Men den samordningen kan och ska inte skötas av en klåfingrig politiker.

Read more

SVT:s ABC rapporterar om oro för Huddinge sjukhus framtid. Idag kan vi dock lugna de som befarat att Huddinge skulle dräneras på viktig verksamhet. Huddinge sjukhus är naturligtvis en mycket viktig del av sjukvårdsstrukturen i länet och den avancerade verksamhet som finns där behövs också i framtiden.

Såväl Nya Karolinska som Karolinska i Huddinge kommer gemensamt att vara vårt viktiga akademiska sjukhus i Stockholmsregionen. I dagens debattartikel skriver vi från Alliansen:

Karolinska universitetssjukhuset.

Vi kommer även i framtiden att ha ett universitetssjukhus med lokaler i både Solna och Huddinge. Nya Karolinska i Solna kommer att bedriva främst högspecialiserad sjukvård, men även bassjukvård med en dygnet-runt-öppen akutmottagning. Vi bygger endast enkelrum i Nya Karolinska i Solna för att undvika vårdrelaterade infektioner som annars, tyvärr allt för ofta, skapar både lidande och onödiga kostnader. Sjukhuset kommer även att ha en förlossningsavdelning som ska avlasta det tryck som finns på förlossningsvården i Stockholm. Sjukhuset kommer även att bedriva ett ledande miljöarbete.

Karolinska i Huddinge kommer att byggas ut och utveckla sitt kvalificerade uppdrag. Den världsledande forskning som bedrivs i anslutning till sjukhuset kommer att utvecklas. Våra satsningar leder både till bättre vård för oss alla, samtidigt som det ger fler arbetstillfällen på Södertörn.

PS. Jag besökte Karolinska i Huddinge i fredags.

Uppdatering:  Mer om dagens stora vårdnyhet: Läkartidningen,

Birgitta Rydberg , FP i Nacka, och Hans Åberg bloggar.

Se kvällens inlsag i ABC och TV4 samt Sr P4.

Read more

Landstingshuset

Idag presenterar Alliansen en stor satsning på vården i Stockholm. Framför oss ligger stora investeringar som kommer att göra att vi fyller behovet av 500 vårdplatser. Behovet av fler vårdplatser har jag skrivit om många gånger tidigare, t.ex. härhär och här. Det känns förstås riktigt bra att detta nu kan förverkligas.

Förutom mångmiljardinvesteringar i sjukvårdsstrukturen kommer flera andra viktiga åtgärder att göras. Bland annat ökar vi öppettiderna vid närakuterna, skapar nya patienthotell, utvecklar e-tjänster och kommunikationen om tillgänglighet. Den specialiserade rehabiliteringsvården kommer också att byggas och därmed stärker vi patientsäkerheten och vårdkedjan.

Läs vad vi i Alliansen skriver om detta på DN Debatt idag. Även SVT uppmärksammar detta.

Uppdatering: Dagens Medicin skriver också om statsningen. Läs även vad mina FP-kollegor Birgitta Rydberg och Hans Åberg skriver.

Read more

I dag besökte jag Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där jag hade ett intressant möte med sjukhusdirektören Birgir Jakobsson. Han berättade bland annat om det intensiva arbetet med verksamhetsutveckling och hur man utvecklat ledarskapet på olika nivåer.

Birgir Jakobsson och jag på Karolinska i Huddinge.

Birgir Jakobsson och jag på Karolinska i Huddinge.

Karolinska Universitetssjukhuset bildades 2004 då sjukhusen i Solna och Huddinge blev en gemensam organisation. Man har gått igenom en tuff period med ansträngd ekonomi. Det effektiviserings- och förändringsarbete som bedrivits har varit framgångsrikt, och sedan några år tillbaka är ekonomin ljusare och verksamheten välfungerande och i fortsatt utveckling. Det är intressant och inspirerande att se hur ett systematiskt arbetssätt på ganska kort tid kan ge så positiva effekter.

Read more

Igår var jag på Dagens medicins seminarium om kvinnors hälsa. Det blev en intressant dag, om bland annat surrogatmödraskap. Det är förstås en kontroversiell fråga som blir alltmer aktuell. Personligen tycker jag att det behövs en grundlig analys av hur vi ska hantera frågan i Sverige. Jag har goda vänner som använt den här möjligheten för att få två ljuvliga flickor. Underbart! Jag tycker att vi måste bejaka den här möjligheten och säkerställa att det sker inom ordnade former. Avarter där någon utnyttjas måste självklart motverkats. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) mfl skrev tidigare intressant om detta.

Ett annat viktigt ämne som diksuterades är hur vi kan minska de oönskade graviditeterna i Sverige. Det finns andra länder som lyckas bättre, till exempel Finland. Vi har säkert något att lära av dem. Det verkar också råda stor enighet om att skolans sex- och samlevnadsundervisning behöver bli mycket bättre på många ställen. En riktigt bra verksamhet som når många unga är ungdomsmottagningarna. Nu finns det även en mottagning på nätet – Umo. De lyckas dessutom nå många killar, vilket är viktigt.

Read more

Idag skriver jag och finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl i Svenska Dagbladets nätupplaga om hur vi skapar nya vårdplatser på kort sikt. Läs här. Bland annat ska 20 av platserna tillkomma i barnsjukvården, där behoven är stora.

Så blir vårdplatserna snabbt fler i Stockholm.

Utöver detta behövs också ett mer långsiktigt arbete för att på sikt möta behoven av vård för invånarna i vårt län. Jag har skrivit om detta flera gånger tidigare bland annat här och här.

Read more

Att sjukvårdens resurser används på bästa sätt och att frigöra fler vårdplatser och utöka där det behövs är inte bara en aktuell fråga i Stockholms läns landsting, utan i hela landet.

Birgitta Rydberg och jag ger några förslag på hur vi kan ta itu med vårdplatsfrågorna i hela landet. Det är påfallande att det som är dåligt för den enskilda patienten också är dåligt för sjukvårdsstrukturen – och omvänt: Lösningarna som gynnar den enskilda patienten frigör resurser och utrymme i sjukvården.

För framtiden är fem utvecklingsområden centrala: utvecklad geriatrik, snabbare tillgång äldreomsorg, krafttag mot vårdskador och vårdrelaterade infektioner, utvecklat vårdval för specialistvård utanför sjukhusen och aktiv hälsostyrning.

Läs vår artikel på DN Debatt.

Jag har tidigare berättat om vårt arbete lokalt i Stockholm här, här och här. Birgitta Rydberg bloggar också här.

Read more