Stockholms läns landsting

Senaste numret av tidningen Stockholmsregionen har valt kultur som genomgående tema. Konst i vårdmiljöer, arbetet att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Stockholmsregionen, hur konstnärer är en resurs i samhällsplaneringen och mycket annat kan man läsa om.

Själv har jag blivit intervjuad om hur jag och kulturnämnden arbetar för att stärka kulturen i länet. Ett gynnsamt kulturklimat med god tillgång till ett aktivt och fritt kulturliv är den mylla som kreativitet kan gro i. Det är strategiskt smart att satsa på kultur i en region som vill utvecklas och vara attraktiv för många människor.

Intervjun i sin helhet kan läsas här.

Read more

400 fler personer med utländsk bakgrund har fått jobb i landstinget. Allt fler av landstingets anställda har utländsk bakgrund – och invandrarna spelar allt större roll för att vi har en bra vård i Stockholmsregionen.

Våra anställda med utländsk bakgrund har det senaste året blivit mer än 400 personer fler. Tandläkare är det vårdyrke där vi har flest anställda med utomeuropeisk bakgrund.

Dagens Nyheter uppmärksammar att fler invandrare fått jobb i vården.

Som en av Stockholmsregionens största arbetsgivare har landstinget ett stort ansvar för en arbetsmarknad där alla får en chans att få jobb på sina meriter. Att vårdens anställda speglar andelen med utländsk bakgrund bland invånarna rätt väl gör att vården bättre kan lösa sin uppgift gentemot alla dessa invånare. I slutänden är det naturligtvis patienterna som är viktigast, och utan invandrarna kollapsar vården.Vi arbetar aktivt för att ge personer i Sverige med utländsk läkarutbildning jobb, och är så vitt jag vet det enda landsting som erbjuder provtjänstgöring med lön och handledning för läkare med utbildning från utanför EU. Vi är också det första landsting som efter granskning har godkänts av DO för att leva upp till diskrimineringslagens krav.

FAKTA: Invandrare i vården
2011 var utrikesfödda 24,5 procent av landstingets knappt 43.000 anställda, eller drygt 10.500 personer. 2010 var motsvarande andel 23,8 procent av drygt 42.300 anställda eller knappt 10.100 personer. 2006, var andelen 22,4 procent Antalet med utländsk bakgrund har mellan 2010 och 2011 ökat med 4,4 procent (ca 440 personer), medan antalet anställda totalt har ökat med 1,4 procent (ca 600 personer).

Länk till DN:s artikel. Även Dagens Medicin skriver.

Read more

Idag har landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism delats ut i Landstingssalen. Det gick till två mycket värdiga mottagare.

Prata svenska-caféet i Täby som arbetar med konkret integration när det är som bäst. En verksamhet med stort allvar men med en lättsam stämning där nyanlända möter svenskar och lär sig mer livet i vårt land.

Prata svenska-caféet i Täby tar emot sitt fina pris.

Den andra pristagaren är  Läkare i världen som får priset för sitt arbete mot främlingsfientlighet och rasism. De har engagerat sig i papperslösas rätt till vård. Det känns självklart att de belönas för sina insatser.

Läkare i världen – värdiga prismottagare

Read more

Idag har styrelsen för Stiftelsen Vintersol haft sammanträde i Ystad. Med på mötet – men via datorn – var vår ledamot Lise, som kunde rapportera direkt från vår rehabiliteringsanläggning på Teneriffa.

På dagordningen fanns bland annat resultatet av vår stora brukarundersökning. Verksamheten får mycket gott betyg och det är väldigt roligt att läsa, även om jag inte är förvånad. Under sommaren har flera patientrum renoverats och det verkar ha blivit väldigt fint.

20120917-165234.jpg

Jag besökte Vintersol i april, läs mer om det här.

Read more

Idag fick jag Stockholms läns rapport om medarbetarna i organisationen – Medarbetarfokus 2011 med hälsobokslut – mitt postfack. Det är intressant läsning för den som vill veta mer om landstingsorganisationen ur ett personalperspektiv. Det finns bland annat en hel del intressanta siffror, för oss som gillar statistik.

Landstinget hade den 31 december 2011 42995 medarbetare. De allra flesta – 41 049 personer jobbar i vården. Övriga finns inte bland annat trafik och fastighetsverksamhet.

24,5 procent är utrikesfödda, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter. Medellönen för alla anställda ligger på 31 627 kronor och medianlönen på 27 500 kronor.

Den gemomsnittliga medarbetaren är en kvinnor (närmare 80%) på 46 år som mest troligt är sjuksköterska (för det är den största yrkesgruppen – 12 639 sjuksköterskor i oganisationen).  Vår genomisnittsmedarbetare har förmodligen en kvinnlig chef, eftersom 73 procent av cheferna är kvinnor.

Mycket mer intressant information finns att hämta i skriften. Själv har jag skriviet ett av förorden och jag tar upp den stora förändringsambition som finns och som kommer att leda till en kraftfull utveckling av hälso- och sjukvården i länet och som starkt kommer att påverka medarbetarna i organisationen.

Landstingets personaldirektör Maria Englund skriver också en inledande text om kompetensförsörjningen som en av landstingets viktigaste frågor.

Jag hoppas få tag på skriften elektroniskt så jag kan lägga ut här på bloggen, tills dess kan du klicka på bilden nedan för att läsa våra inledande texter.

Jag och landstingets personaldirektör Maria Englund får vara med på bild. Och förstås skriver vi om landstingets utveckling med koppling till medarbetarfrågor och kompetensförsörjning.

Jag och landstingets personaldirektör Maria Englund

Read more

Idag samlades landstingsrådsberedningen på ett (för oss) ovanligt ställe. Vi besökte Sven-Harrys museum i Vasaparken. Första sammanträdde vi som vanligt och fattade (förhoppningsvis) kloka beslut kring olika ärenden. Sen mötte Sven-Harry oss och tog oss med på en personlig och rolig visning av den vångning han inrett i museet med hans tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs på Lidingö,som förlaga. Han berättade om sin fina konstsamling med många intressanta verk ur den svenska konstskatten. Carl Fredrik Hill, Bror Hjorth, Ernst Josephson, Strindberg och många fler. Även flera mer samtida konstnärer finns representerade genom till exempel Ylva Ogland och Dan Wolgers. På golvet ligger vackra mattor av – min egen favorit – Märta Måås Fjetterström.

Jag blev så exalterad att jag glömde att ta fram kameran för att dokumentera besöket. Men tro mig, museet är en pärla som förtjänar många, många besökare.

Read more

Klockan åtta började första mötet för dagen. Tyvärr hann jag inte fram till kontoret i tid, men dessbättre var det telefonmöte så det gick att hantera under promenaden från centralen till Hantverkargatan. Det var FPs länsförbunds arbetsutskott som hade möte.

Lite senare på förmiddagen var det dags för Landstingsstyrelsen, följt av Landstingsstyrelsens arbetsutskott, att sammanträda. På Arbetsutskottet fick vi en intressant dragning om läget med verksamhetsplaneringen för vårt nya universitetssjukhus i Solna. Och vi fick en aktuell genomgång av vårt arbete med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Det är verkligen hisnade stora saker på gång. Många viktiga beslut fattades av landstingsfullmäktige i förra veckan, och nu gäller det att jobba vidare för att konkretisera och förverkliga planerna.  

Här berättar Henrik Gaunitz som är chef för programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård om hur arbetet fortskrider.

Landstingsstyrelsen svarade bland annat på en remiss om patientrörlighet i EU. Det är förstås väldigt viktigt för oss som gillar valfrihet och rörlighet i Europa att vi har ett fungerande regelverk som stödjer just detta. Vi yttrade oss också över förslag om en ny psykoterapeututbildning där vi stödjer förslaget om om att psykoterapeututbildningen ska följa strukturen för högskolans examina.

Ingen dag är ju som bekant den andra lik. Eftermiddagen spenderades framför kameran. Det är ju hög tid att bland annat den här bloggen får ett snyggare sidhuvud. Dessutom är alla bilder av mig som används av press och av Folkpartiet i interna och externa sammanhang ett par år gamla.

Här väntar jag på den riktiga fotofrafen ska ta riktigt fina bilder. Till dess får vi hålla tillgodo med vad motbilen kan åstadkomma.

Här väntar jag på att den riktiga fotografen ska ta riktigt fina bilder. Till dess får vi hålla tillgodo med vad mobilen kan åstadkomma.

Read more

I dagens fullmäktigedebatt var det dags att prata om Produktionsutskottets ansvarsområde, det vill säga ägarstyrning och personalfrågor. Jag tog bland annat upp den viktiga frågan om kompetensförsörjning. Det är ett område där Stockholms läns landsting tar ett stort ansvar.

I budgeten för 2013 satsar vi till exempel ytterligare 30 miljoner, jämfört med 2012, för att kunna åstadkomma fler AT- och ST-tjänster för läkare. Vad gäller AT-tjänster så kommer antalet platser att nära nog fördubblas fram till 2017 jämfört med 2011.

Självklart prioriteras ST-tjänster inom bristområden. Den långsiktiga satsningen Patologiskolan fortsätter, och utökas i tiden. Det är bra, för kompetensförsörjning är en långsiktig fråga som kräver långsiktiga insatser.

På sjuksköterskesidan fortsätter vi satsningen på att erbjuda sjuksköterskor betald specialistutbildning. Sedan den inleddes 2007 har över 300 sjuksköterskor tagit del av utbildningen och för närvarande utbildas 69 barn-, IVA- och operationssjuksköterskor. Vi välkomnar även de satsningar regeringen gjort så att högskolorna kan öka antalet utbildningsplatser.

Kompetensförsörjningen är, som jag nämnt, ett långsiktigt arbete som kräver flera strategiska åtgärder. Därför pågår även ett viktigt arbete som bland annat handlar om kartläggning av kompetensbehovet på sikt. Vi ser över hur vi kan låta medarbetarna arbeta flexibelt och bidra till verksamheten inom olika verksamheter, ibland också olika arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningen är en central fråga för Produktionsutskottet och den kommer fortsätta vara det, även under det kommande året.

Read more

Jag sitter i styrelsen för Vintersol som äger en rehabiliteringsanläggning på Teneriffa dit patienter med stora behov av rehabilitering kan få komma för några veckors intensiv träning och behandling. I förra veckan besökte jag anläggningen för första gången.

Jag blev imponerad! Många neurologiskt funktionshindrade personer och andra får bra insatser av kunnig personal. Det innebär, som jag förstår det, hårt arbete om dagarna med sjukgymnastik, olika gruppträningspass och egen träning. Dessutom ska förstås patienterna ha det bra och trivsamt under sin vistelse på ön så därför arrangeras olika aktiviteter, som till exempel utflykter på lördagarna.

Vintersol, rehabiliteringsanläggning

Vintersol, rehabiliteringsanläggning. Det är inte på alla ställen i världen som rullstolsburna människor kan komma ner till havet för ett dopp!

Vi har låtit fråga patienterna om hur de upplever vistelsen och behandlingsresultaten och det är verkligen roligt att läsa hur betydelsefullt det kan vara att få så här intenisv rehabilitering. Att det dessutom sker i varmt, skönt klimat verkar förstärka den positiva upplevelsen extra mycket.

I styrelsen står vi inför flera viktiga beslut inför framtiden. Bland annat behöver på kort sikt en del av rummen renoveras. På lite längre sikt måste vi fundera på hur verksamheten kan utvecklas för att möta de behov av rehabilitering som finns hos olika patientgrupper. Under styrelsens resa fick vi bra inblick i verksamheten som den är idag och det sattas ingång flera intressanta diskussion om den stora potential som finns i Vintersol.  Lise Lidbäck, som är NHR:s representant i styrelsen kunde berätta ur ett patientperspektiv hur deras medlemmar upplever verksamheten. Det är förstås ett perspektiv som är särskilt intressant. Det är Lise som är på bilden härintill.

Vintersol har en intressant historia. Och den utgör en viktig del av Teneriffas nutidshistoria. Det hela började för närmare 50 år sedan när verksamheten byggdes upp. Då låg anläggningen isolerat på en vacker strand i Los Cristianos på södra delen av ön. Runt anläggningen har sedan en mängd hotell och en hel turismindustri vuxit fram. Vintersol har gjort stora avtryck på Teneriffa vilket märks genom den stora omsorg som lagts på att göra den fysiska miljön tillgänglig för alla. Att det är lätt att ta sig fram sittandes i en rullstol kan många vittna om.

Read more