Stockholms läns landsting

Idag har jag varit på besök i två av landstingets viktiga och spännande verksamheter. Först åkte jag till S:t Göransområdet och Norra Stockholms psykiatri, som drivs av SLSO. Deras psykiatriska länsakut tar emot ungefär 14 000 patienter om året, vilket motsvarar akutmottagningen på ett normalstort länssjukhus.

På området finns både öppen- och slutenvård och jag fick tillfälle att besöka ett antal vårdavdelningar. Personalen gör förstås ett fantastiskt jobb med att ta hand om alla de som lider av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, men lokalsituationen skulle onekligen behöva förbättras. En del byggnader har ganska många år på nacken.

Efter besöket på psykiatrin åkte vi till Liljeholmens vårdcentral. De har den fiffiga devisen ”Vi ser ljust på din hälsa” och ljust var det även i den alldeles nybyggda akademiska delen. Liljeholmen är nämligen en av fyra s.k. akademiska vårdcentraler, AVC. Konceptet bygger på att flytta forskningen närmare personal och vårdstudenter. Det ska bli spännande att följa AVC:ernas arbete och i framtiden ta del av den verksamhetsnära forskningens resultat! (Du kan läsa mer om AVC på Cefams hemsida.)

Read more

Igåt hade produktionsutskottets presidium möte med landstingets revisorer. Landstingsrevisorerna är förtroendevalda av fullmäktige för att granska landstingets verksamhet.

Jag och revisorerna Kenneth Strömberg (S), Gunnar Ågren (V) och Lars Bergstig (FP).

Revisorerna hade ett antal frågor de ville ta upp, bland annat gällande hur PU jobbar med ägarstyrningsfrågor. Det blev ett bra möte där vi fick gå igenom hur vi arbetar. Kanske fick vi också uppslag på saker som kan göras bättre. Revisorernas granskningar brukar mynna ut i revisionsrapporter – det blir intressant läsning!

Read more

Idag har jag varit med på utdelningen av landstingets bemötandepris. Utdelningen ägde rum i landstingssalen under fullmäktige.

Årets bemötandepris gick till intensivvårdsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Juryns motivering var:

för deras genomtänkta och långsiktiga arbete med uppföljningen av varje enskild patients upplevelse av vården i samband med traumatiskt olycksfall eller sjukdomstillstånd. I den del av vården som ofta kretsar kring tekniskt avancerad utrustning uppmärksammar vårdpersonalen på Intensivvårdsmottagningen, sammansatta i särskilda team, varje enskild människa och de anhöriga och ger möjlighet till individuell och professionell återkoppling och stöd som bildar det viktiga pussel av bitar som behövs för att kunna gå vidare i livet.

Prissumman, 100 000 kronor, tänker de använda till en studieresa till England där man ligger långt framme när det gäller intensivvårdsuppföljning. Grattis!

Bemötandepriset 2011.

Läs mer om bemötandepriset på sll.se.

Read more

Nästan 80 sköna miljoner kronor får Stockholms läns landsting från den statliga kömiljarden. Syftet med kömiljarden är att puffa sjukvården att jobba för en köfri sjukvård.  I 9 av årets 12 månader lyckades vården i Stockholm erbjuda patienterna mottagningsbesök inom kömiljard-reglerna. Under sommaren när många har semester blev köerna lite längre. Men under hösten har det blivit betydligt bättre.

Allt fler får också tid till planerade behandlingar inom gränsen för kömiljarden.  Resultaten har förbättrats under året – men länet har ännu inte nått fram till gränsen för kömiljarden när det gäller väntetid till behandling.

Här finns en tabell över hur väl landstinget lever upp till kraven på minskade köer.

Read more

Det blir en omväxlande vecka. Just nu försöker jag få lite ordning och reda i kalendern när det gäller möten. Man kan välja att antingen sitta och vänta på att kalendern fylls av sig sig själv – för det gör den. Eller så kan man – som jag gör nu – ta makten över sin egen tid och planera så man får den struktur man behöver och kan prioritera det som är viktigt. Och inte minst få ihop en rimlig balans mellan jobb och familj.

Maryl Streep som Järladyn. Ikväll är det premiär.Mina dagar ser väldigt olika ut. Så från att planera möten för att utveckla hälso- och sjukvården, läsa handlingar inför morgondagens möte med produktionsutskottet och en trevlig lunch med min kompis Ann-Katrin som är lika engagerad som jag i politiken ska jag strax hasta vidare för ett pass på gymet innan kvällens trevligheter börjar. Det blir galapremiär på Järnladyn. Ska bli riktigt intressant att se hur filmen speglar en av 1900-talets stora politiker. Jag gillar inte hennes politiska profil, men oj vilken häftig kvinna och ledare. Järnlady! Dessutom med bästa Meryl Streep i huvudrollen, en av mina absoluta favoritfilmstjärnor.

Imorgon blir det Produktionsutskott där sjukhusmat står på dagordningen, lektion i engelska (jomenvisst man måste ju utveckla sig själv också) och ett symposium på KI om klinisk forskning och utveckling i framtidens vårdlandskap.

Jag på kontoret, ibland måste man sitta still på sin stol och planera.

Här sitter jag och planerar.

På onsdag är det Landstingsrådsberedning och ett möte om kultur i vården inför en kommande aktivitet. Så rullar veckan på… Det är som sagt omväxlande och det är en av de saker jag gillar allra mest med mitt uppdrag.

Read more

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat sin nya prognos över kompetensbehovet i välfärdssektorn den närmaste åren. Sökes: 420 000 nya medarbetare – förskollärare, tekniker, undersköeterskor, sjuksköterskor osv 

Det är bara att konstatera att vård- och omsorgssektorn är en framtidsbransch. I dag arbetar 223 000 personer inom hälso- och sjukvården i Sverige. 62 000 av dessa uppnår pensionsålder inom den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar efterfrågan på vård när befolkningen blir äldre vilket leder till att antalet anställda behöver öka. Sammantaget innebär det ett rekryteringsbehov på 81 000 personer de närmaste åren i landet.  

Detta stora rekryteringsbehov gäller inte minst här i Stockholms län. Dels har vi också en hel del pensionsavgångar framför oss och den kompetens som då försvinner måste förstås ersättas. Dessutom växer regionen så det knakar och det gör också att fler behöver ha tillgång till sjukvården.

SKL menar att för landet som helhet finns det i antal största rekryteringsbehoven bland sjuksköterskor och undersköterskor – 24 000 vardera. 11 000 läkare beräknas behövas. Även om behoven i antal är stora bedöms tillgången på grundutbildade sjuksköterskor och läkare vara i balans med efterfrågan under perioden. Jag är inte övertygad om att balansen här i Stockholmstrakten är så god att vi plättlätt löser kompetensförsörjningen. Det krävs nog en hel del åtgärder för att lyckas. Därför är jag glad för den satsning på ytterligare utbildningsplatser inom vården som regeringen aviserat och jag hoppas förstås att en stor del av dessa hamnar i Stockholmsområdet.

Läs gärna rapporten, bland annat finns en intervju med Stockholms läns landstings personaldirektör Maria Englund som kort beskriver hur vi ser på utmaningarna här hos oss.

SKL-rapporten hittar du här.

Read more

Från högläsning till hårdrock. Från 1500-talsmusik till 50-tals schlager. Från bio till bokläsning. Kultur i vården erbjuder ett brett utbud.

Igår hölls årets utbudsdag där de olika artisterna fick ge smakprov på sina föreställningar. I publiken fanns representanter från vården som har möjlighet att beställa kulturevenemang till vård och omsorg. där fanns också patientförträdare. Att döma av stämningen i salongen var dagen uppskattade.

Jag fick möjlighet att säga några ord om betydelsen av kultur i vården. Visste ni att härliga kulturupplevlser ger fler synapser, eller att forskningen visar att ljuv musik kan minska behovet av medicinering eftersom kroppens egna belöningssystem dopaminet och oxytocin aktiveras när vi njuter av musik. Det är fantastiskt, tycker jag.

Samtidigt måste vi vara aktsamma, för vi får inte ustätta personer för obehagliga upplevlser t ex miljöer de inte trivs i och musik som de inte tycker om. Kultur i vården, menar jag, är till för att vi ska få vara lite mindre patient och lite mer människa.

Read more

Som ordförande i produktionsutskottet är jag också ordförande för det politiska organ i landstinget som ansvarar för ägarstyrningen av våra olika bolag och förvaltningar. Jag har regelbundna enskilda möten med verksamhetsledningarna, men ibland är det bra att samla alla styrelseledamöter och vd:ar för att gå igenom gemensamma frågeställningar.

Styrelseledamöter och vd:ar samlade i landstingssalen.

På förmiddagen igår hade jag därför kallat till styrelseseminarium med framtidens hälso- och sjukvård som tema. Landstingsfullmäktige antog i somras en plan för framtidens sjukvård som kommer innebära en del förändringar i Stockholms sjukvårdsstruktur. Ett exempel på det är Nya Karolinska i Solna, som kommer att få en tydligare fokusering på den mest avancerade sjukvården, medan annan vård kommer att bedrivas på de andra sjukhusen, närsjukhusen och i särskilda specialistcentra.

Toivo Heinsoo, jag och Henrik Gaunitz svarar på frågor om framtidens sjukvård.

Verksamhetsledningarna är naturligtvis nyckelpersoner för att framtidsplanen ska bli verklighet, och min ambition med dagens seminarium var att tydliggöra den utstakade färdriktningen. Förutom information om innehållet i framtidsplanen ägnades seminariet åt dialog och frågestund där landstingsdirektör Toivo Heinsoo, projektledaren för framtidsplanen Henrik Gaunitz och jag efter bästa förmåga besvarade frågor från deltagarna. Allt kunde vi nog inte reda ut – framtidsplanen är ett omfattande pussel och en hel del bitar återstår att läggas. Men jag hoppas att dagens seminarium var ett bra avstamp i vårt gemensamma arbete för att förverkliga planen för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Read more

När Landstinget nu bygger en ny rättspsykiatrisk enhet i Flemingsberg har konsten varit med i planeringen från början. 6,5 miljoner kronor satsas på att genom konstnärlig utsmyckning skapa bra miljöer för de intagna, för personalen och för besökande.

Konstverket Gläntan av Hanna Stahle och Mårten Medbo. Foto: Hanna Stahle

Oavsett vilken vårdmiljö det handlar om är konsten viktig för helheten, men inom rättspsykiatrin är kraven särskilt höga. Det handlar både om säkerhet och om att konsten inte ska uppröra eller väcka starka känslor.

Konsten på rättspsykiatrin i Flemingsberg finns både ute och inne. Syftet har varit att tillföra personliga uttryck och berättelser i den funktionsinriktade institutionsmiljön. Platserna och utformningen har gjorts efter dialog med personal, husarkitekter och landskapsarkitekt. Materialen ska tåla att handskas med – man har arbetat mycket med naturmaterial som åldras vackert.

Kostverket Utsikt av Hanna Stahle och Mårten Medbo. Foto: Hanna Stahle.

Konstverken blir väl integrerade i såväl utomhus- som inomhusmiljön, som tankeväckande solitärer i den kuperade naturen eller som vackra, speciella men funktionella sittmöbler. Förhoppningen är att de ska ge patienterna positiva tankar och framåtblickande perspektiv.

Läs mer om den nya rättspsykiatriska enheten på Locums hemsida.

Read more