Stockholms läns landsting

Idag angriper Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, landstinget i en debattartikel. SSCO är missnöjda med att de inte får ta del av landstingets stöd till barn- och ungdomsorganisationer.

Jag har skickat in ett lite mer utförligt svar till DN, men vill ändå kort klargöra min uppfattning här på bloggen: Kulturnämnden, som fördelar stödpengarna, har uppdraget att prioritera barn och unga. Därför ställer vi som krav för att man ska få stöd att minst 60 procent av medlemmarna är barn eller ungdomar.

Det är, enligt min mening, högst rimligt att bidrag till barn- och ungdomsorganisationer faktiskt går till organisationer där majoriteten av medlemmarna är barn eller ungdomar.

Se även mitt tidigare inlägg En dag med kulturen i fokus.

Uppdatering 17 oktober: Nu finns  ett svar från mig på DN-Stockholmsdebatt.

Read more

Idag har vi landstingsfullmäktige. Bland annat ska vi ta ställning till Vänsterpartiets motion om vegetariska måltider vid landstingsfullmäktige. Deras förslag är att vi som sitter i landstingsfullmäktige ska tvingas äta vegetarisk mat. Jag kommer att rösta nej till detta.

Notera att jag verkligen inte har något emot vegetarisk mat. Det väljer jag ofta själv att äta. Jag har heller inget emot att landstingsledamöterna väljer att äta grönsaksrätter till lunch i samband med våra sammanträden. Det finns förstås ingen som missunnar oss detta. Tvärt om. I landstingets matsal finns varje dag en vegetarisk rätt och dessutom ett stort salladsbord. Och det står var och en fritt att välja rätt själv.

Jodå, jag äter gärna vegetariskt. Här är egenodlade jordärtskockor som förvandlades till soppa.

Problemet är förstås att Vänsterpartiet tycker att de ska bestämma över något så personligt som vad jag ska välja att äta. De vill detaljstyra menyn och med tvång få mig och andra att äta vegetarisk mat. På andra håll har politiker föreslagit att vegetarisk mat ska serveras en viss dag i veckan i till exempel skolor och äldreboenden. Där går gränsen.

De argumenterar dessutom för sin sak på följande (mitt tycke uppfinningsrika) sätt:

”I kollektivtrafiken är det inte upp till varje resenär att själv välja mellan diesel- eller biogasbussar, utan det är de folkvalda som har fattat beslut om att en övergång till förnybara bränselen ska genomföra. Det är därför rimligt att överlåta åt de folkvalda att även fatta beslut om vilken mat som ska serveras i landstingsmöatsalen i samband med fullmäktiges möten.”

Jag har ett annat sätt att se på saken. En del saker – som kollektivtrafik – är fiffigt att vi beslutar om gemensamt för att det ska fungera och till detta väljer vi förtroendevalda politiker. Annat – mycket annat – kan människor bestämma själva utan votering i landstingsfullmäktige, till exempel  vad man vill stoppa i magen framåt lunchtid. Här någonstans går förstås skiljelinjen mellan oss som tror att individer kan bestämma själva och ta ansvar för både sina egna liv och för sin omgivning och de som tror att regleringar och politiska pekpinnar riktade  mot enskilda är ett måste.

Read more

Idag besökte jag Transit Kulturinkubator som håller till i anslutning till Konstfacks lokaler vid Telefonplan. Deras uppdrag är att stödja kreatörer och konstnärer inom olika genrer att utveckla sina verksamheter. Landstinget finansierar verksamheten med syftet att bidra till ett gott klimat för de så kallade kreativa näringarna. Vi hade ett givande samtal om Transits verksamhet, om konstnärers och kreatörers villkor och faktiskt också om eventuella likheter mellan scenkonstnären och politikern.

Transit håller till i jättetrevliga lokaler där unga kreatörer får en plats att verka från och ett sammanhang med likasinnade och dessutom coachning i sitt uppbyggande av företag och utvecklade av sina affärsplaner. Jag tror det har en stor betydelse för många. Från landstingets sida ser vi nu till att säkra finansieringen av verksamheten så att det blir en ordinarie del av kulturnämndens budget.

Read more

Kulturnämden fattade flera viktiga beslut i veckan som jag inte berättat om här ännu. Bland annat antog nämnden budget för 2012. Vi ökas stödet till såväl länets kulturverksamheter och projektstödet . Det blir också en utökning av stödet till scenkonsten. Den största nysatsningen görs på Konserthuset, som jag berättat om tidigare. De får ytterligare 7 miljoner kronor. Vi har också avsatt lite medel för att kunna utveckla filmen i länet. Om detta och mycket mer kan du läsa i budgetdokumentet här.

Ett annat viktigt ärende var att fördela bidrag till det fria kulturllivet.  Som vanligt innehåller listan över de som mottar stöd från landstinget en rad intressanta och viktiga projekt. Det är roligt att vi kan stödja så många olika typer av verksamheter, från Medicinhistoriska museets digra samlingar till Judiska församlingens uppmärksammande av att det nästa år är 100 år sedan födelsen av Raoul Wallenberg, en av våra största svenskar under 1900-talet. MOTTAGARE AV KULTURSTÖD
Beslut i Kulturnämnden september 2011

Cirkus
Marie-Louise Masreliez, enskild firma: Higher, 90 000 kr

Dans
Föreningen RERE: Tänja tid och böja rum: 120 000 kr
Z-dansproduktion, ZebraDans: Våga vara, 50 000 kr

Film
Judiska Församlingen i Stockholm: Raoul Wallenberg 100 år – minnet, civilkurage och demokrati, 60 000 kr

Kulturhistoria
Medicinhistoriska museets vänner: Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets  magasinerade samlingar, 110 000 kr

Musik
Farhang föreningen: Kista Världsmusikfestival, 80 000 kr

Föreningen Unga Artister: Unga Artister, 60 000 kr
Stagebeat: Drömscenario, 60 000 kr

Musikteater
Beston Musik: Vattenmannen och Speed dyker upp: 40 000 kr

Teater
Fria Teatern: Tanten mittemot: 124 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung: Är du störd eller? 90 000 kr

Övrigt
Tua Åberg & Jonas Dominique Musikproduktion AB: Ménage á trois, 40 000 kr
Transforma: Reaktiva projektioner, 60 000 kr

Tillgänglighetsstöd                                                                       40 000 kr
Föreningen RERE: Utveckla syntolkningsmetoder, 20 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung: Hörselteknisk utrustning + lättläst, 20 000 kr

Totalt 1 024 000 kr

Read more

Idag har jag besökt Filmbasen i Alby. Det händer mycket spännande inom filmen i Stockholmsregionen just nu och Filmbasen är på sätt och vis händelsernas centrum. De samlar den unga filmgenerationen som växer upp i länet. I kulturnämnden kommer vi att ha en intressant diskussion under hösten om hur vi kan bidra till att stärka filmen ytterligare. Det finns behov av att ge unga filmare bättre möjligheter att utvecklas vidare. Läs mer om Filmbasen här.

Här står jag nedanför en fin skylt tillsammans med Kerstin Olander Joakim Blendulf som båda jobbar för Film Stockholm

Read more

Kulturpolitik har präglat eftermiddagen och kvällen. Efter lunch (som jag ärligt talat inte hann med att äta) var jag på ett intressant möte med studieförbunden i Stockholm. Det inleddes med ett antal berättelser från olika studieförbunds verksamheter och vad den kan betyda för de människor som involveras. Det var intressant och rätt gripande att se vad unga dansare från Tensta fått uppleva eller vilken glädje en kvinna med afasi haft av sina veckovisa möten med nya vänner.

Därefter deltog jag själv i ett panelsamtal där också kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och riksdagsledamoten Berit Högman (S) medverkade. Frågan vilka studieförbundens styrkor är var lätt att svara på, det finns så många. Jag nämnde förankringen i det demokratiska och civila samhället med folkrörelserna, bredden i verksamheterna och den stora kunskap som finns samlad och kan spridas till så många med folkbildningstanken som grund.

Svagheterna var lite svårare. Men jag nämnde utmaningen i att fortsätta vara en aktiv och viktig part även i en framtid när människors engagemang kanske kanaliseras på andra sätt än genom föreningslivet. Jag lyfta också fram min önskan att fler idéburna ideella organisationer ska finnas med i välfärdssektorn (jag tänker på uppdragsutbildningar och mycket annat) som går utanför folkbildningsuppdraget men där den grund som folkbildningen står på kan ge ett mervärde även i dessa sammanhang.

Vi kom också in på en diskussion om den eknomiska utvecklingen av stödet till studieförbunden. Jag tycker det vore bra om vi kunde komplettera den kvantitativa grund som bidrag fördelas på kan utvecklas till att också belysa kvaliteten och innehållet i verksamheten.

Därefter var det dags för en rundvandring, tillsammans med kulturnämnden, i Palatset. Den nya samlingspunkten förbarn och unga med kulturintresse. Om en dryg vecka slås portarna upp och då tror jag det blir fullt hus med unga människor som både vill skapa kultur och uppleva det som andra skapat. Jag längtar efter att ta med min sexåring dit.

Slutligen sammanträdde kulturnämnden. Bland annat fastställde vi budgeten för 2012. Den längsta diskussionen för kvällen handlade om regelverket för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer där vi tog ställning till ett förslag om förändringar av regelerna så att de bidragsberättigade medlemmarna till 60 procent ska vara i åldern 6–25 år. Oppositionen föreslog återremiss av ärendet. De gillar inte förändringen och inte heller processen. Dock gick förslaget igenom och det tycker jag är bra. Vi behöver klargöra vilka regler som ska gälla nu så att föreningarna får besked i rimlig tid inför nästa verksamhetsår. De flesta föreningarna som får bidrag från landstinget idag påverkas inte i praktiken av förändringen. Ett par lever inte upp till den förstärkta inriktningen mot barn och unga.

Read more

Hur kan svensk barnfilm stärkas? Det är en viktig fråga att ställa och söka svar på. Det har landstinget gjort, tillsammans med Filmregion Stockholm–Mälardalen och Botkyrka kommun. I dagarna har vi fått ett möjligt svar på frågan eftersom rapporten Ge morgondagens Pippi en chans! – en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen.

Svensk barnfilm har hamnat på efterkälken, konstateras i rapporten. För att stärka finansiering, samverkan och mötesplatser för olika aktörer föreslås en ny plattform inom Filmregion Stockholm–Mälardalen: ”Kids Screen Hub”. Barnfilmen i Sverige behöver en energiinjektion. Ingen vore gladare än jag om vi kan finna lösningar för att skapa plattformen för framtidens svenska barnfilm här i Stockholmsregionen

Att återupprätta svensk barnfilms storhet – för barn i Sverige och  i omvärlden – handlar säkerligen om resurser från olika håll. Men det handlar också om att utnyttja den nya tekniken och helt nya medieformer som har dykt upp eller växt sig stora sedan Pippis storhetstid på vita duken. Möjligheterna till samverkan, breddning och att under lång tid återanvända en filmisk berättelse har ökat starkt,

Rapporten Ge morgondagens Pippi en chans gör en ordentlig genomgång av situationen för barnfilmen och lämnar förslag om framtiden som vi nu behöver gå igenom och processa. Jag är glad över detta gedigna underlag. Nu kan vi fortsätta diskutera i Kulturnämnden hur vi bäst kan ge Filmen i Stockhom en bra puff framåt.

Read more

Sommar ett tag till i Konserthuset

Några har redan börjat prata om hösten. Men jag håller fast vid sommaren ett tag till. Det gör Stockholms konserthus också, med bland annat många fina utställningar och aktiviteter i foajén inom ramen för ett ambitiöst sommarprogram. På lunchen tog jag därför en sväng förbi Hötorget och kikade in på utställningen om Jussi Björling som skulle fyllt 100 år i år. Där finns också en fin liten utställning om Monica Zetterlund.

Höjdpunkten blev konserten med Urkraft, som är några av Konserthusets sommarmusiker. Detta har delvis möjliggjorts genom landstingets satsning på sommarjobb. Urkraft sjöng en skön blandning av Beatles, gospel, ABBA, Stenhammar…

Jag passade på att byta några ord med sångarna. Det visade sig att de alla har sin bakgrund på Södra Latin och för två av dem fortsätter studierna där medan de andra två tog studenten i våras och går därmed vidare till annat. Musiken lär de hålla fast vid.

Konserten tog 20 minuter och det är fri entré så det går inte att hänvisa till tids- eller pengabrist. Däremed finns inga ursäkter kvar. Det är bara att ta sig till Konserthuset och njuta!

Urkraft. Urbra!

Read more

Det finns en lite konstskatt i det vackra gamla garnisonssjukhuset ritat av  arkitekten Carl Christoffer Gjörwell från 1834. Idag utgör huset landstingspolitikens centrum i Stockholms län. Dagens Nyheter skriver om konsten i Landstingshuset och den skrift som nyligen kommit i ämnet.

Av säkerhetsskäl kan inte huset vara så lättillgängligt som jag skulle önska. Men det går att boka visningar av konsten. Det finns också en resturang öppen för allmänheten som ger viss möjlighet att njuta av konsten. Dessutom finns flera av verken i landstingsparken. Passa på att titta lite extra när du har vägarna förbi någon gång.

Här är en bild från parken med ett verk av Aston Forsberg från 1922 (bilden har jag lånat från SLL.se)

Nedan är en bild från mitt eget arbetsrum. Verket är av konstnären Björne Selder och fotot gör det verkligen inte rättvisa. Hur som helst tycker jag mycket om biden. Den som vill se mer av Björne Selder kan gå till Norrmalmstorg och titta på hans Frihetens Källa i röd granit som uppfördes för att påminna oss om de baltiska folkens frihetsrörelse och de måndagsmöten som hölls på Norrmalmstorg under 90-talet.

De flesta konstverk som landstinget äger finns förstås i olika vårdlokaler. Våra sjukhus hyser många intressanta konstverk. Läs mer om det här.

Read more