Välfärdskommissionen

 

Jag blir arg när jag tänker på att kvinnor och män, flickor och pojkar möter så olika utmaningar i livet och att det finns så stora jämställdhetshinder fortfarande. Tålamodet är slut. Nå måste vi få förändringar i socialliberal riktning. Jag och Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci skriver om hur Folkpartiet bör agera för mer jämställdhet,

Visst har Alliansåren i regeringen på många sätt varit bra, inte minst för kvinnorna. Men jag är ändå frustrerad över att vi inte nådde längre. koalitioner har sitt pris och det stavas kompromisser. Då får man ge och ta. Men i det nya politiska landskapet ska Folkpartiet agera fritt för att få igenom så mycket liberal jämställdhetspolitik som möjligt. Läs gärna vår artikel i GP.

Read more

När vården blir mer uppkopplad blir patienterna starkare. Det är en tydlig slutsats från det seminarium som jag ledde under Liberala riksmötet i helg.

För Folkpartiet är det självklart att bejaka de möjligheter som modern teknik erbjuder. Att patienter får tillgång till sina journaler och även kan bidra med egen information, det gör vården bättre och patienterna tryggare.

Rubriken för seminariet var ”Individen i vården”, och en av paneldeltagarna har gedigna erfarenheter av att vara just en individ i vården. Angelica Frithiof har använt sina erfarenheter som patient till att föreläsa och inspirera kring etik och bemötande i vården. Personcentrering, som det ofta talas om, är ett etiskt förhållningssätt, menade Angelica Frithiof. Att fråga människor vad de behöver är bra, men ibland räcker det inte. Ibland krävs mer stöd för att människor ska kunna uttrycka sina behov.

För oss som värnar valfriheten i vården är bemötandefrågor centrala. ”Det är i bemötandet som valfriheten blir möjlig”, sade Niklas Källberg, ek.dr., som arbetar med ledarskapsfrågor inom hälso- och sjukvården. Han lyfte också fram de förändringar som den nya patientlagen medför i form av större patientrörlighet och ökad tillgång till journalinformation. Det kommer ställa krav på nytänkande i vården, och Niklas Källberg underströk hur viktigt det är att professionen är med och och leder förändringen.

Malin Frenning, vd för Telia Sverige, berättade att Telia bestämt sig för att fokusera på vad dagens välutbyggda bredbandsnät innebär för möjligheter för vården. Hon talade om Telia Healthcare, som tillsammans med Region Västerbotten driver ett projekt med sensorer i hemmet som skapar större trygghet och ökad livskvalitet för äldre. IT-lösningarna gör det möjligt för vårdgivarna att till exempel mäta EKG hemma i stället för att behöva åka in till vårdcentralen. Hemtjänsten kan även ha kontroll på om någon glömt strykjärnet eller vattenkranen på eller om någon ramlat på golvet.

Likartade lösningar finns för andra patientgrupper – till exempel mag- och tarmsjuka kroniker, som numera kan lämna sina prover via sin mobiltelefon. Mätvärdena skickas direkt till läkaren, och till ett centralt register. Patienterna slipper åka fram och tillbaka till doktorn, och för vårdpersonalen frigörs tid som kan användas till andra patientkontakter. De möjligheter som finns i digitaliseringen är så omfattande att Malin Frenning väljer att beskriva det som ett helt nytt ekosystem för vården!

Jag har fått förtroendet att leda Folkpartiets Välfärdskommission och arbetsgruppen för vård och välfärd. Seminariet på Librix gav mycket inspiration till arbetet att utveckla den mest moderna och genomtänkta sjukvårdspolitiken med fokus på att alla patienter ska känna sig trygga, välinformerade och starka.

Read more

Blåklintar 665x320. Bild: Erika Jonés
Idag har vi tjuvstartat helgens stora kommunala riksmöte, vårens samling för folkpartister från hela landet. 700 personer träffas i Västerås för att utveckla och förnya politiken och vässa ledarskapet.

Själv ska jag bidra i arbetet med två seminarier om modernisering av hälso- och sjukvården och ett panelsamtal om hur vi kan stärka patienternas ställning. Detta gör jag i min roll som ordförande för Folkpartiets välfärdskommission. Det ska bli riktigt roligt. Dessutom sparkar vi igång arbetet med den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen i morgon.

Det är mycket på gång i folkpartiet nu. Och jag känner mig mycket inspirerad, inte minst efter att ha lyssnat på Jan Björklund som talat om politisk förnyelse och vikten av att våra ompröva politiken men också om att betydelsen av att vi har en öppen och tillåtande debatt internt i partiet. Vårt partisekreterare Maria Arnholm inspirerade också när hon talade om hur vi ska vässa vår organisation för att stå väl rustade för valet 2018.

Read more

I lördags valdes jag till förbundsordförande för Folkpartiet i Stockholms län. Det är ett fint och viktigt uppdrag och ett stort förtroende som jag ska bära det med avvägd mix av ödmjukhet och beslutsamhet. Ödmjuk inför de utmaningar som vi ska möta för att rusta oss väl organisatoriskt såväl som politiskt under mandatperioden för att vara redo att möta väljarna med gott självförtroende. Och beslutsam när det gäller att driva liberal politik.

Nu blir det hårt arbete för att utveckla vår organisation och vår politik. Folkpartiet har satt igång en verklig förnyelseresa som jag är glad att jag får vara med och leda i Stockholms län men också i hela landet genom mitt uppdrag i välfärdskommissionen. Jag är ivrig att få sätta igång med att utveckla liberala svar på vår tids utmaningar. För mig är det särskilt angeläget att lyfta fram de viktiga frågorna om det vi sedan Bertil Ohlins dagar kallar ”det glömda Sverige”. Vi ska ge röst åt de sköra, åt de som lever i utsatthet. Närmast planerar vi att sätta igång ett fördjupat arbete kring hur vi kan arbeta mot den missär som breder ut sig på gator och torg bland människor som tigger. Det är verkligen ingen lätt fråga, men det är nödvändigt att söka politiska lösningar.

Det hat som jag känner börjat spira bland människor i vår välidigt priviligerade del av världen skrämmer mig och måste motas tillbaka. Samtidigt ska människor som känner berättigad oro för utvecklingen kunna få svar på frågorna om hur vi kommer tillrätta med andra människors utsatthet och hur den egna känslan av trygghet kan säkras.

Jag har nyligen läst många böcker om Katitzi för mina barn. Det är slående så lik situationen idag är med Katitzis. Vi bör på Söder och rör oss i samma kvarter som Katitzi gjorde när hon och familjen bodde i Tanto. Och i dag ser vi människor lika utsatta som hon en gång var. I en av böckerna nekas systrarna att gå i skolan. ”Men jag är inte rashatare, det skall du inte tro. Det är bara det att jag tycker att dom ska vara för sig och vi för oss, och Taikon flickorna ska ut ur min skola.” Så sa en av rektorerna som nekade dem skolgång. Ändå hade Sverige skolplikt även då. Jag undrar hur många människor som bär på liknande tankar idag när de ser de romska kvinnorna och männen be om våra slantar.

Du kan läsa mer Stocksholmsbloggen om vad jag sa i mitt korta tal strax efter att jag blev vald.

På årsmötet talade också Jan Björklund. Även han uppehöll sig kring människors utsatthet. Särskilt glad blev jag att han talade om kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Han pekade på hur dessa kvinnors frihet beskärs medan plågoandarna ofta kan fortsätta sina liv tämligen obehindrat. Vänsterns krav på halverade strafftider för förstagångsdömda skulle göra dessa kvinnor än mer utsatta. Där behövs en tydlig motkraft i ett liberalt, feministiskt parti. Några som ställer sig på de utsatta kvinnornas sida. Det ska vi göra! Jag håller med helt och hållet.

 

Jan Björklund talar om varför han är liberal. Han lyfter bland annat jämställdhetsfrågor.

 

 

 

Read more

Jag har utsetts till ordförande i Folkpartiets nya välfärdskommission. Kommissionen är ett led i partiets förnyelsearbete. Vi ska arbeta brett för att utveckla den svenska välfärden ur en rad olika perspektiv. Parallellt med välfärdskommissionen ska också en globaliseringkommission jobba. Den leder Mats Persson, riksdagsledamot från Skåne. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla de liberala svaren på vår tids stora utmaningar.

Att leda välfärdskommissionen och utifrån ett socialliberalt perspektiv få leda ett politiskt utvecklings- och idéarbete där mandatet att ompröva och omdefiniera vårt partis politik är stor ser jag som en fantastisk utmaning som jag med glädje tar mig an.

Min utgångspunkt är självklart övertygelsen om varje människas unika möjlighet och kapacitet. Att alltid eftersträva att frigöra individens inneboende kraft ställer krav på samhället. Vi får aldrig ge upp om någon människas möjligheter. Samhällets uppgift är att ge förutsättningar att komma tillbaka och fortsätta vidare i livet. Det är därför den gemensamma välfärden behövs som ett verktyg för liberal politik.

Samspelet mellan ett fritt näringsliv och ett starkt offentligt åtagande har på många sätt lagt grunden för vårt välstånd och för det samhälle vi lever i. Den insikten kommer att vara bärande i kommissionens arbete.

Framtidens välfärd kommer att präglas av individuella förväntningar, krav på hög tillgänglighet, medicinska landvinningar som ger möjlighet att hjälp fler och stärka hälsan, en snabb teknikutveckling ger nya möjligheter till välfärdstjänster och förbättrad service och önskan om utvecklade välfärdstjänster riskerar att växa i snabbare takt än samhällets resurser.

Välfärdskommissionen ska söka svar på välfärdens utmaningar. Jag hoppas naturligtvis att många människor i Folkparitet och andra som delar vår grundläggande hållning vill bidra i arbetet med kunskaper och idéer. Och jag hoppas på en livaktig debatt.

Välfärdskommissionen består sammantaget av mig som ordförande och Gulan Avci, Maria Johansson, Roger Haddad, Barbro Westerholm, Christina Örnebjär, Staffan Werme.

Läs mer:

Mer info på Folkpartiets hemsida

Presskonferensen sändes av SVT

Debattartikel från Jan Björklund i DN

 

Read more