Den som bestämmer…

Idag presenterade Dagens Medicin sin lista över vårdens makthavare. Jag gläds åt att så många Liberaler tar plats på årets lista. Är Liberalerna det nya sjukvårdspartiet, frågar sig tidningen. Svaret är: Ja!

Jag ser rankinglistan som en bekräftelse på att Liberalerna tagit sin an rollen som utvecklare och förnyare av sjukvårdspolitiken. Det är ett målmedvetet och angeläget uppdrag som jag åtagit mig internt i Liberalerna att leda vår välfärdskommission och sjukvårdsgrupp som lägger fram förslag kring välfärdens förnyelse och det är självklart många i mitt parti som bidrar till diskussionen.

På oppositionssidan är det ont om politiker som klivit fram det senaste året. Men liberalerna Anna Starbrink, Daniel Forslund och Jonas Andersson är tre undantag som alla tar sig uppåt på årets lista. Av de tre småpartierna i Alliansen är Liberalerna det parti som har klart flest företrädare på Maktlistan med fem representanter. Kanske är Liberalerna det nya sjukvårdspartiet i Alliansen? skriver Dagens Medicin i en analys.

Politik är ett lagspel. Tillsammans med mina skickliga partikollegor driver jag också på för att utveckla sjukvårdspolitiken i mitt eget landsting och genomför reformer för att stärka patienternas ställning i vården med mer valfrihet, fokus på kvalitet och möjligheter att möta vården på nya sätt med eHälsotjänster. Vi är ett fantastiskt team i min partigrupp, med ständigt många diskussioner och höga ambitioner. Utan dem skulle vi inte nå så långt.

Liberalerna tar stort utrymme på listan: Anna Starbrink plats 16, Jonas Andersson, plats 23 och Daniel Forslund, plats 32. Dessutom finns Barbro Westerholm och Gilbert Tibro med på listan på platserna 51-100. Gilbert är helt ny på listan. Barbro är rutinerad.

Motiveringen till min placering har ni här:

16 (20) Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 44 år, Stockholm. Det är ingen tvekan om att Anna Starbrink är den som bestämmer över sjukvårdspolitiken i Stockholm. Kanske inte helt när det gäller resurserna men definitivt när det handlar om innehållet. Men minoritetsstyret kräver kompromisser. Något hon lyckats med genom till exempel uppgörelsen med oppositionen om ersättningssystemet i primärvården.