En bra löneutveckling för Stockholms sjuksköterskor

Den lönesatsning jag drivit igenom är ett första steg för att lyfta sjuksköterskornas löner. Mitt mål är att vården ska vara en arbetsplats där man kan göra karriär och ha en god löneutveckling.

Sjuksköterskor är verkligen värda bättre betalt. Det handlar om en rimlig lön för ett viktigt och ansvarsfullt arbete, och det är också en jämställdhetsfråga. Offentliganställda kvinnor med högskoleutbildning behöver ett lönelyft! Därför har jag, sedan jag fick det politiska ansvaret, arbetat för att vi ska kunna höja sjuksköterskors löner. Men jag vill inte göra någon kortsiktig, enkel lösning – vi behöver förändra lönesättningen i grunden. Det handlar om få till stånd en god löneutveckling. DN skriver idag om lönerna i sjukvården (ej på nätet). Av rubriken kan man få bilden att många sjuksköterskor blir helt utan löneökning i år. Det stämmer inte. Alla omfattas naturligtvis av den årliga löneöversynen. Men däremot omfattas inte alla av den extra satsning som görs på specialistsjuksköterskor eftersom den fördelas med individuell lönesättning.

Det är orimligt att erfarenhet, ansvar och utbildning betalar sig så dåligt för sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor. Därför måste vi få en verkligt individuell lönesättning. I grunden är det ett ansvar för de direkta arbetsgivarna, dvs. respektive sjukhus och vårdgivare, men inom landstinget har jag tagit initiativ till en lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Inriktningen för denna extra lönesatsning har tagits fram i dialog med akutsjukhusen, och satsningen görs utifrån bristyrken, erfarenhet och ansvar, för medarbetare som utvecklar sin kompetens och verksamheten.

Individuell lönesättning innebär att alla inte får samma lön, utan att kompetenta medarbetare som särskilt bidrar till verksamhetens utveckling får mer betalt. Alla sjuksköterskor omfattas dock naturligtvis av de ordinarie lönerevisionerna. De 118 miljonerna som jag lyckades få med de andra Allianspartierna på vill jag och Folkpartiet dubbla kommande mandatperiod. Jag vill skicka signalen till alla om arbetar i Stockholms läns landsting att som anställd har man goda möjligheter att påverka sin egen lön och göra karriär.

Sjuksköterskor ska självklart också ha en bra ingångslön. Stockholm har länge legat högst både vad gäller sjuksköterskelöner och det är en position som jag tycker är rimlig för huvudstadsregionen. Eftersom vården i Stockholm växer kraftigt, har vi anställt många nyutexaminerade de senaste åren vilket han ha påverkat snitt- och medianlöner. I Vårdförbundets senaste statistik, från november 2012, ligger Stockholms läns landsting på 29 088 kr/mån i snitt, och rikssnittet är 27 839 kr/mån.

Mitt huvudmål står fast: Sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en god löneutveckling.

Uppdatering: Nu finns DN-artikeln på nätet.

4 Comments, RSS

 1. Jonas Lindberg 10 april, 2014 @ 12:27

  Hej Anna! Vad bra att du bloggar om detta. Men vi på Centralintensiven hade gärna sett att du hade tagit direkt kontakt med oss och faktiskt tagit dig tid till ett möte för att reda ut hur denna ”satsning” kan uppfattas så fel bland samtliga medarbetare. Då hade du kanske kunnat få konkreta bra tips på hur denna satsning kan förbättras och utökas. Men icke. Istället har vi idag träffat oppositionens politiker som visat större intresse för de krav vi framfört.
  Nu till innehållet. Vi är inte emot en individuell lönesättning. Inte alls. Tvärtom så jobbar vi på en arbetsplats där vi redan har en befintlig lönespridning på 13 000 kronor mellan den högst betalda specialistsjuksköterskan och den lägst betalda. Vi har kommit långt på vårt ställe med att jobba med just detta. Din åtgärd är inte alls i linje med något individanpassat lönesamtal. Genom politiska dekret och krav på minsta belopp som ska utbetalas och vilka kriterier som skall gälla bakbinder du våra chefer och omöjliggör för dem att faktiskt göra en individuell bedömning av varje medarbetare. Varför kunde dessa extrapengar inte betalas in i den normala lönepotten istället så att sedvanliga rutiner för lönesamtal och facklig samverkan hade kunnat praktiseras? Vi misstänker att du använder detta som ett sätt att försöka ta åt dig en politisk ära genom att pengarna skall tillfalla verksamheterna vid sidan om och därmed bli extra synliga. Det är beklagligt.
  Vi vill också att man ska kunna göra lönekarriär i landstinget. Att specialistutbilda sig till intensivvårdssjuksköterska skall i sig innebära en lönekarriär. När du erhållit en specialistexamen och fått mycket större ansvar och kompetens skall du också stiga ordentligt i lön i och med ditt ansvar. Läkarna stiger med 10 000 kr i månadslön direkt den dag de blir klara specialister. Någon sådan trappa existerar inte för oss. Istället tjänar en del grundutbildade sjuksköterskor ibland mer än oss specialister. Det är absurt. Därför behöver du politiskt ta ansvar för att höja alla specialister över 30 000 kronor i månadslön. Nu riktar du in dig på bara ett fåtal och ser lönespridningen mellan individer som det stora problemet när vi istället ser den obefintliga lönespridningen mellan gruppen specialister och gruppen icke-specialister som huvudproblemet.

  Med vänlig hälsning
  Jonas Lindberg intensivvårdssjuksköterska

  • Anna Starbrink 10 april, 2014 @ 05:47

   Hej Jonas,
   Tack för din kommmentar. Det gläder mig om lönespridningen och den individuella lönesättningen fungerar på din arbetsplats. Den bild jag har är dock att det inte ser ut så överallt i landstinget.

   Därför har jag tagit initiativ till den största lönesatsning vi någonsin gjort, för att ge möjligheter till påtagliga lönelyft för bl.a. specialistsjuksköterskor. Skälet till att vi satt upp ett ”minimibelopp” är just att säkerställa att satsningen leder till ökad differentiering och individualisering av lönesättningen. Satsningen är tvåårig, och efter det första året kommer vi följa upp utfallet. Om det finns behov att justera i regelverket finns då möjligheter att göra detta.

   Jag delar helt din uppfattning att man ska kunna göra karriär i landstinget – det gäller såväl lön som arbetsuppgifter, ansvar och yrkesutveckling. Lönesatsningen är ett led i detta arbete.

   Med vänlig hälsning,
   Anna Starbrink

  • Anna Starbrink 11 april, 2014 @ 12:43

   Hej Jonas,
   Tack för din kommmentar. Det gläder mig om lönespridningen och den individuella lönesättningen fungerar på din arbetsplats. Den bild jag har är dock att det inte ser ut så överallt i landstinget.

   Därför har jag tagit initiativ till den största lönesatsning vi någonsin gjort, för att ge möjligheter till påtagliga lönelyft för bl.a. specialistsjuksköterskor. Skälet till att vi satt upp ett ”minimibelopp” är just att säkerställa att satsningen leder till ökad differentiering och individualisering av lönesättningen. Satsningen är tvåårig, och efter det första året kommer vi följa upp utfallet. Om det finns behov att justera i regelverket finns då möjligheter att göra detta.

   Jag delar helt din uppfattning att man ska kunna göra karriär i landstinget – det gäller såväl lön som arbetsuppgifter, ansvar och yrkesutveckling. Lönesatsningen är ett led i detta arbete.

   Med vänlig hälsning,
   Anna Starbrink

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*