En rufsig trädgård…

…som min är vackrast om man inte bryr sig om helheten utan itsället ser till detaljerna. Titta här:

Den sköna blåklinten pryder min rabatt och påminner mig om rösträttsrörelsens kamp för demokrati. Folkpartiets symbol har sitt ursprung i detta. Blommans symboliska värde gör den dubbelt vacker, tycker jag.