Fortsatt vårdplatsdebatt

Jag och Helene Öberg från Miljöpartiet har debatterat vårdplatser i Dagens Medicin. Tyvärr hittar jag inte inläggen på nätet. Helenes inrikting har varit att politiker borde tydligt gripa in i sjukhusens arbete med vårdplatser med mera. Jag är inte helt med på noterna. I dagens nummer finns min slutreplik som lyder så här:

Bra ledarskap är inte att vara klåfingrig

Nej, Helene Öberg, jag påstår inte att det är ”upp till varje sjukhus att lösa bristen på vårdplatser”. Det krävs politiska beslut för att investera i en nödvändig utbyggnad av kapaciteten på våra sjukhus. Det krävs, och har också redan fattats, tydliga politiska ställningstaganden för att öka kapaciteten i geriatriken, utveckla närsjukvården, förbättra samverkan med kommunerna och för att ge sjukhusen resurser och verktyg att klara sitt uppdrag.

Däremot måste vi mycket tydligt hålla isär våra roller. Jag som politiker och landstingsråd ska inte detaljplanera hur sjukhusen sköter sina uppdrag och sina avtal. Jag ska inte avgöra var man kan få plats med sängar, hur bemanningen ska lösas, vilken exakt kompetens som behöver rekryteras.

Jag har noterat att Miljöpartiet har en annan syn på det politiska ledarskapet som mer handlar om klåfingrig detaljstyrning. När sjukhusen öppnar nya vårdplatser inom ramen för sina uppdrag, för pengar som de får genom flerårsavtalen, sker det naturligtvis inte i ett vakuum. Vårdproduktionen samordnas och kontakterna är naturligtvis täta mellan sjukhusen och landstingets olika centrala organ under landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Men den samordningen kan och ska inte skötas av en klåfingrig politiker.