Gott bemötande belönat

Nyligen delades landstingets bemötandepris ut. Välförtjänt pristagare är SL Ledsagning som skapat tjänsten personlig ledsagning som underlättar för personer med funktionsnedsättning att resa i kollektivtrafiken.

Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg för tillgänglighet, tog emot priset under landstingsfullmäktiges sammanträde. Här kan du läsa mer om priset.