Landstinget anställer kompetensen

En av de frågor jag jobbat mycket med under förra året är hur vi ska se till att det finns tillräckligt med personal i sjukvården. Stockholmarna blir ju allt fler och de behöver ibland plåstras om och träffa doktorn.

Ett sätt är förstås att ta vara på den kompetens som redan finns i landet, i form av vårdpersonal som har sin bakgrund i andra länder. Inom Stockholms läns landsting erbjuder vi personer med utländsk läkarutbildning provtjänstgöring och handledning, något som visat sig mycket effektivt. Närmare 80 procent kan arbeta som läkare efter bara ett halvårs praktik!

Firas Yousif i SvD.

I dagens SvD intervjuas Firas Yousif, som kom till Södertälje från Irak för tre år sedan. Han gör nu provtjänstgöring, och kommer säkert snart att vara redo att ta hand om sjuka patienter.

”Min dotter säger att det här är det bästa landet i världen. Vi kommer aldrig flytta tillbaka”, berättar Firas Yousif för SvD. Jag hoppas att Firas och hans familj fortsätter att trivas i Sverige – för hans kompetens behövs i den svenska sjukvården.

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att vi tar vara på invandrares kompetens, se bl.a. här, här och här.

2 Comments, RSS

 1. Anna Gustafsson 2 januari, 2012 @ 12:51

  Hej! Roligt att du läst SvD och refererar till vår artikel. Firas Yousif har dock inte fått provtjänstgöring på ett sjukhus i Stockholms län, utan i ett annat landsting.

  med vänliga hälsningar

  Anna Gustafsson, SvD

  • Anna Starbrink 2 januari, 2012 @ 04:15

   Hej Anna,
   tack för ditt påpekande.
   Hittills har det, så vitt jag vet, bara varit Stockholms läns landsting som erbjudit provtjänstgöring med lön till specialistläkare från andra länder. Ibland har vi även ”placerat” läkarna i andra landsting om vi tillfälligtvis inte kunnat erbjuda plats på våra egna sjukhus, och då förstås ersatt berört sjukhus.

   Om andra landsting nu börjat ordna provtjänstgöring är det verkligen toppen. Det behövs att många engagerar sig för att vi ska kunna tillvarata den resurs som invandrare på arbetsmarknaden utgör, inte minst i vården.

   Det vore intressant att veta vilka landsting (utöver Stockholm) som erbjuder praktiktjänstgöring för den här gruppen och om villkoren är någorlunda likartade de som tillämpas i Stockholms läns landsting.

   Eftersom det inte framgick av SvD-artikeln var Yousif fått sin praktik antog jag att det var i Stockholm. Men jag uppmärksammar gärna på min blogg andra landsting eller organisationer som gör den här typen av satsningar eftersom det är så bra – och viktigt – att invandrade läkares kompetens tas tillvara.

   Med vänlig hälsning
   Anna Starbrink

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*