Landstinget satsar på fler ST-läkare

Landstinget satsar 10 miljoner på fler ST-läkartjänster

För att kunna ge även morgondagens patienter bästa möjliga vård måste vi redan nu planera för framtiden. Därför utökar landstinget återigen satsningen på blivande specialistläkare med 10 miljoner kronor, vilket DN berättar om idag.

Det innebär 46 fler ST-tjänster under 2013. Mest satsar vi på specialister inom äldresjukvård; vi utbildar 8 nya geriatriker.

Det är både pensionsavgångar och en ökande befolkning i länet som gör att vi behöver utbilda fler specialistläkare. Vårt landsting satsar tiotals miljarder på investeringar i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård – men utan de mänskliga resurserna, utan de duktiga människor som ska utföra vården, vore våra investeringar meningslösa.

Därför är det glädjande att vi återigen kan göra en ramhöjande satsning på utbildning av specialistläkare (senast detta skedde var 2011, även då med 10 miljoner kronor). ST-blocken fördelas strategiskt utifrån de specialistområden där behoven bedöms vara störst. Det handlar både om stora specialiteter som allmänläkare och geriatriker, och om mindre men viktiga områden som allergologer och handkirurger. Se sammanställningen nedan.

SpecialitetNya ST 2011Nya ST 2013
Allmänmedicin116
Geriatrik78
Psykiatri (barn, vuxen, rättspsykiatri)63
Lungmedicin4
Endokrinologi4
Bild & funktion (vuxen, barn)33
Ortopedi3
Njurmedicin22
Hud22
Allergologi22
Handkirurgi2
Klinisk kemi21
Rehab/lymfödem1
Öron-näsa-hals1
Medicin1
Kirurgi1
Urologi3
Reumatologi2
Patologi2
Ögon1
Summa4346