Låt mässlingsutbrottet bli en väckarklocka

13 personer har smittats av mässling i Göteborg, och kanske har smittan också spridits till Västerbotten, rapporterar Norran idag. Fler är att vänta. Men förhoppningsvis slipper vi en riktigt stor smittspridning. Utbrottet väcker många tankar. Bland annat är det fler som börjar fundera på sitt eget skydd och kanske försöker ta reda på hur det var med vaccinationen i barndomen.

Själv tänker jag på vilka politiska initiativ som behövs för att öka vårt skydd mot mässling och andra allvarliga sjukdomar. Tillsammans med mina liberala kollegor Jonas Andersson, Gilbert Tibro och Lina Nordqvist skriver jag i SvD om några förslag för att stärka vaccinationsgraden och utveckla skyddet mot allvarliga sjukdomar.

Vi presenterar en rad förslag i artikeln:

”Nu handlar det om mässling, men vikten av vaccination gäller förstås även andra smittsamma sjukdomar. För att se till att så många som möjligt får detta skydd mot livsfarliga sjukdomar har vi liberaler en rad förslag.

 • Höj vaccinationsgraden över 95 procent. Uppföljningen måste förbättras. Riktade kampanjer med information och vaccination ska genomföras i områden med låg vaccinationstäckning. Detta ska vara ett tydligt åliggande för sjukvården och kommunerna tillsammans.
 • Fritt val av förskola ska kunna åsidosättas när föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. De barn som löper risk om de utsätts för smitta ska prioriteras.
 • Hälso- och sjukvården ska ha tydliga krav att kommunicera om vaccinationer utifrån vetenskap och hälsa, och landsting/regioner måste säkerställa att barnhälsovården arbetar för vaccinationer. Annars ska man ha rätt att säga upp avtalen. Vaccinskepsis hör inte hemma på barnavårdscentraler.
 • Nya vaccin ska införas skyndsamt efter professionell bedömning. Närmast står HPV för pojkar, en smitta där spridningsrisken ser annorlunda ut, men även vattkoppsvaccin bör övervägas.
 • Medarbetare i vården behöver vara vaccinerade mot de smittor där skydd erbjuds i nationella program. Regelverket behöver ses över, och arbetsgivarna erbjuda kompletterande vaccination vid behov till alla som kommer i kontakt med patienter. Ingen ska av misstag bli smittbärare på till exempel en avdelning med nyfödda, sjuka äldre eller cancersjuka.”

Läs gärna vår artikel i SvD.

Vad gör då regeringen i ett läge när vi inom loppet av ett år haft två utbrott av mässling? Ingenting, är det dystra svaret. En märkligt tillbakalutad attityd är allt som ansvarig minister Annika Strandhäll förmår uppvisa. 

 

2 Comments, RSS

 1. Katarina 5 januari, 2018 @ 11:32

  Jag tycker också att informationen om vacciner borde förbättras. Som det är nu får man ingen information från sjukvården. Inte ens bipacksedeln till vaccinet ges till föräldrarna. Bara uppmaning att vaccinera och hot och skrämsel för de som inte vill. Neutral information som visar fördelar och risker och som tar upp vad forskning faktiskt visar när det gäller de olika vaccinerna vore bra, så att var och en kan göra ett informerat val.
  Jag har vaccinerat mina barn, men ångrar mig nu när jag skaffat mig mer kunskaper. Både för mina barns och andras skull. Dessutom ser vi ju nu vid detta mässlingsutbrott vilka risker vi utsätter spädbarnen för i och med vaccineringen. Tidigare var de små barnen skyddade om mamman haft mässling. Det är ju farligare för dessa små att bli smittade.
  Om precis alla i Sverige skulle bli vaccinerade hur stor del skulle ha immunitet då? Vet vi det? Hur många av de som nu fått mässling var ovaccinerade. Vet vi det?

  • Anna Starbrink 18 januari, 2018 @ 03:41

   Fördelar och risker är rött väl belyst och fördelarna är förstås enorma. Jag tror det saknas en hel del viktig kunskap om vaccinationsgraden idag, inte minst därför att det saknas ett samlat vaccinationsregister.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*