Liberalernas välfärdskommission

Liberalernas välfärdskommissions uppdrag är att leda arbetet med idéutveckling inom välfärdsområdet. På den här sidan presenterar jag rapporter, debattinlägg och initierar diskussioner inom välfärdsområdet. Välkommen att bidra med tankar, idéer och argument.

Anna Starbrink, ordförande

Välfärdskommissionens ledamöter:

Anna Starbrink, ordförande

Leder sjukvårdsgruppen

 

Gulan Avci

Leder jämställdhetsgruppen

Maria Johansson

Leder gruppen för funktionshinderpolitik

Staffan Werme

Leder gruppen för civilsamhället

Barbro Westerholm

Leder gruppen för politik för årsrika

Christina Örnebjär

Leder socialpolitiska gruppen

 

 

Nn

Leder gruppen för…

 

 

– Liberalt dilemma

 

– artiklar