Liberalernas Välfärdskommission

Jag leder Liberalernas välfärdskommission. Vårt uppdrag är idéutveckling inom välfärdsområdet. Vi har nyligen presenterat en rad rapporter som i höst ska antas av Liberalernas landsmöte. Nu kan alla medlemmar ge förslag på förändringar i rapporterna. Min förhoppning är att vi ska ha en intensiv och framåtsyftande debatt om välfärdspolitiken. Sverige behöver rn moden välfärdspolitik som möter samhälets utmaningar. Välkommen att bidra med tankar, idéer och argument.

Här hittar du rapporterna. Här hittar du också Globaliseringskommissionens förslag.

Här kan du som medlem motionera till landsmötet.

 

Välfärdskommissionens ledamöter

Anna Starbrink, ordförande

Leder sjukvårdsgruppen

Gulan Avci

Leder jämställdhetsgruppen

Roger Haddad

Ledergrupper för modern rättsstat

Maria Johansson

Leder gruppen för funktionshinderpolitik

Staffan Werme

Leder gruppen för civilsamhället

Barbro Westerholm

Leder gruppen för politik för årsrika

Christina Örnebjär

Leder socialpolitiska gruppen

 

Tidigare förslag och debattinlägg:

Modern vård – digitalisering

I debatten:

Du bär ansvaret för in hälsa. Debattartikel i Svt opionion

Stärk barns rättigheter. Om värdmödraskap. Debattartikel i Aftonbladet med Erika Ullberg (s)

EU viktig för vården. Debattartikel i Kristianstadsbladet med Gilbert Tribo

Regeringen, lös sjuksköterskebristen! Debattartikel i Dagens samhälle.

Digitalisera vården. Debattartikel i SvD med Jan Björklund. Och en replik om att stärka patienternas makt i vården 

Återinför vårdbiträden för effektivare vård. Debattartikel i DN med Jan Björklund. Återinför vårdbiträden. Debatt i P1 med vårdförbundets ordförande.

Ja till privat vård. Stoppa stopplagarna i vården. Debattartikel i Dagens samhälle.

Stärk läkemedelsindustrins ställning. Debattartikel med Anders Blank från LIF mfl.

Jämlik vård, även för transpappor. Debattartikel i Aftonbladet.

Digitalisera vården. Debattartikel i UNT med Lina Nordquist och Daniel Forslund

Liberal familjepolitik. Debattartikel i GP med Gulan Avci