Löwenströmska sjukhuset viktigt nav i nära vården

Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby har genomgått en ordentlig teknisk upprustning. Därmed står anläggningen reda att möta framtidens krav på god hälso- och sjukvård.

För en liten tid sedan besökte jag sjukhuset tillsammans med flera Alliansvänner. Läs gärna mer om sjukhuset och vårt besök här.

Vi i Väsby uppmärksammade också besöket.