Möjligt sjukhuskök i Södertälje

Idag skriver jag i Länstidningen tillsammans med min partikamrat Ninos Maraha från Södertälje om sjukhusmaten.

Det drar ihop sig till beslut om mat- och måltidspolitiken i landstinget.  För Södertäljes del betyder det konkret att nuvarande avtal om mat­leveranser inte förlängs. I stället ska Södertälje sjukhus utreda frågan om eget sjukhuskök, i samband med den övriga om- och tillbyggnaden som planeras för sjukhuset. Utgångspunkten är att mat och måltider i vården måste bli betydligt bättre än i dag.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*