Nej till alternativmedicin i sjukvården

Landstinget bör säga nej till användning av homeopatiska och antroposofiska läkemedel. Sådana preparat hör inte hemma i hälso- och sjukvården.

När landstingsstyrelsen sammanträder nästa gång ska vi besvara en remiss om homeopatiska och antroposofiska läkemedel. Min uppfattning är att dessa inte bör släppas in i hälso- och sjukvården. Som patient ska man kunna lita på att de behandlingar som ges bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs gärna Stockholmsbloggens artikel om detta idag.