Ny Öron-Näsa-Hals-mottagning i Danderyd

I början av mars öppnar en ny ÖNH-mottagning och dagkirurgi för barn och vuxna i Danderyd. Mottagningen, som enbart tar emot via remiss, ska drivas av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Danderyds Sjukhus. Den kompletterar nuvarande mottagningar i Solna och Huddinge med en bättre tillgänglighet i norra länet. Samtidigt säkras utbildningen av nya specialister, distriktsläkare och sjuksköterskor i öron-, näs- och halssjukvård.

Alla stockholmare i hela länet ska ha trygg tillgång till öron-, näs- och halssjukvård– och då måste vårdgivarna kunna erbjuda både avancerad och basal sjukvård. En ny ÖNH-mottagning i Danderyd förbättrar tillgängligheten för ÖNH-patienter i norra delarna av länet som i dag måste åka till Karolinska i Solna eller Huddinge för specialistvård. Samtidigt får vi bättre möjligheter för både blivande specialister, och för husläkare och sjuksköterskor som också möter ÖNH-patienter på vårdcentralerna. Den nya mottagningen kommer att ha ca 11 000 patientbesök och utföra ca 3 000 operationer per år vilket motsvarar storleken på en ÖNH-verksamhet i en mellanstor stad i landet.

Utbildningsbehovet av nya specialister i öron-, näs- och halssjukvård bedöms motsvara 4 ST-tjänster per år. Husläkare och sjuksköterskor behöver också fortbildning, då många patienter med ÖNH-problem tas om hand på vårdcentralerna. När den basala ÖNH-vården flyttat ut från de stora sjukhusen behöver utbildningsbehovet tillgodoses på ett nytt sätt.

Den nya mottagningen blir ett välkommet tillskott till vården på Danderyd sjukhus.