Nya arbetssätt krävs i vården

En ny rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att akutsjukhusen har fler anställda än tidigare, men inte skapar mer vård i samma utsträckning. Produktiviteten, för att tala byråkratspråk, är inte tillräckligt bra. Detta är en stor utmaning för landstinget och våra aktusjukhus. Men det är samtidigt en  möjlighet. Här finns potential att hitta nya, smartare arbetssätt. Lösningen är att hålla bättre koll på kostnaderna, använda bättre arbetssätt och noga tänka efter hur olika kompetenser bäst används. Fler yrkesgrupper behövs för att avlasta läkare och sjuksköterskor. 

De senaste åren har antalet anställda på landstingets stora akutsjukhus (Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus) ökat med 8 procent sedan 2009. Antalet sjuksköterskor har ökat mest, med drygt 11 procent eller nästan 1 000 fler anställda sjuksköterskor 2014 än 2009. Men det som lite tekniskt kallas vårdproduktionen har inte alls ökat i samma grad, tvärtom ser vi att den ökar mindre de senaste åren. Det handlar helt enkelt om antalet patienter som får göra besök på sjukhusen (öppenvård) eller blir inlagda på sjukhus) slutenvård.

Den senaste tiden har det talats mycket om sjukhusens utmaningar med ökande kostnader och sämre ekonomi. Det är just vad det här handlar om. Sjukhusen måste arbeta smartare, och se till att sjuksköterskor och läkare får arbeta med det de är utbildade för – och att arbetat organiseras så att det blir möjligt. Fler undersköterskor och medicinska sekreterare, bättre arbetssätt och ganska stora förändringar av organisationen är sådant som krävs.

Ekot uppmärksammar rapporten.

Uppdatering: Läs gärna på Stockholmsbloggen där kan kommenterar mer om rapporten. Även Dagens medicin skriver om rapporten.

Här hittar du Rapport personalrörlighet och produktionsförändringar.

 

4 Comments, RSS

 1. Susan Karlkvist 3 februari, 2015 @ 10:27

  DS Lean är en metod. Jämför med Toyotamodellen..
  Vad kan man flytta på i vårdkedjan? Vilka processer kan förändra rutiner som ger snabbare vård och behandling samtidigt som kvaliteten ökar för individer?
  TQM eller Total quality management används inom industrin och tillverkning av olika produkter.
  Benchmarking – lär av andra typer av organisationer. Tro på personal som arbetar inom vården. De har väldigt mycket bra idéer om man sätter sig ner och lyssnar.

  • Anna Starbrink 10 februari, 2015 @ 03:23

   Hej!
   Jag håller helt med om att det finns många goda idéer om hur verksamheten kan förbättras bland vårdens medarbetare. Både LEAN, benchmarkning och andra metoder är viktiga instrument för detta om de används på ett kreativt och lärande sätt.
   Med vänliga hälsningar
   Anna

 2. Logistikern 4 februari, 2015 @ 10:08

  Hej Anna!

  Jag har jobbat som logistiker på ett av de större akutsjukhusen i Stockholm län samtidigt som jag gör min master nu på KTH. Jag håller helt med dig i din analys att läkare och ssk måste frigöras från de arbetsuppgifter som inte har med medicinskt kunnande att göra, jag pratar om lagerhantering, mata patienter som inte har medicinska grunder inom mat, transporter av patienter mm. När jag läste DN idag ser jag att du skrev att du ville se mera medicinska sekreterare och ussk. Jag skulle vilja motvända mig lite mot det och fråga hur ert arbete med Vårdnära Service, (VNS) går? VNS är när utbildad servicepersonal tar över en del av de uppgifter som inte är strikt medicinska. Min bedömning som logistiker är att de skulle ge en större effekt, vad anser du?

  • Anna Starbrink 10 februari, 2015 @ 03:21

   Hej!
   Jag är öppen för att vi i framtiden kommer att få sen nya yrkesgrupper i vården. Jag tror att väldigt mycket kan göras för att skapa en bättre vårdupplevelse för patienterna och samtidigt förbättra både vårdkvalitet och medarbetarnas situation genom att låta fler bidra. VNS kan vara en sådan modell. Även undersköterskor och med.sekreterare tror jag behövs. Säkert också kommunikatörer och tekniker. Sjukhusen behöver utveckla sina arbetssätt och ompröva hur resurserna används idag.
   Med vänliga hälsningar
   Anna Starbrink

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*