Nya förutsättningar för hemförlossning

Att vänta och föda barn ska vara en så trygg och glädjande upplevelse som möjligt. Gravida kvinnor ska känna att vården finns där, och kunna välja mödravård och vart de ska föda. För de allra flesta gäller det en av länets sex förlossningskliniker och det är väldigt roligt att se den positiva utvecklingen där nu klart fler än 9 av 10 mammor får föda på den förlossningsklinik de själva har önskat.

Några kvinnor vill föda sina barn i hemmet, och några barnmorskor vill gärna arbeta med den formen av förlossningsvård. Sedan 2003 har vi haft hemförlossningar som bekostas av Region Stockholm (då hette det förstås Stockholms läns landsting). Sedan dess har förutsättningarna förändrats. Kraven har höjts både kring patientsäkerhet och informationssäkerhet. Upphandlingsreglerna gör också att dagens hemförlossningar inte kan fortsätta i nuvarande form. Det är alltså flera skäl som gör att vi måste förändra förutsättningarna för hemförlossning.

Som ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen sätter jag säkerheten för mammor och barn allra högst. Självklart måste vi i regionen också följa de lagar och regler som finns kring både hälso- och sjukvård och upphandlingar. Vi vill dock gärna se en mångfald i förlossningsvården och därför ge möjlighet till våra förlossningskliniker att utveckla såväl bemötande som omhändertagandea. Om de ser möjligheter att utveckla förlossningar i hemmet på ett säkert och ekonomiskt ansvarsfullt sätt ska de därför kunna göra det.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer i maj att ta upp en utredning om framtiden för hemförlossningar. I samband med det kommer vi från den blågröna majoriteten i regionen att föreslå nya förutsättningar. Dels avskaffas möjligheten till hemförlossning i nuvarande form. Istället ska vi möjliggöra att vårdval förlossning kommer att få ett tilläggsuppdrag om hemförlossning. Om nämnden beslutar om den inriktningen i maj ska förvaltningen ta fram ett förslag om tilläggsuppdrag för beslut i hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott i augusti. Därefter kommer de eller den av länets förlossningsenheter som vill driva hemförlossning att kunna ansöka om detta som ett tillägg till sin ordinarie verksamhet.

Här kan ni lösa hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning om hemförlossningar Hemförlossningar_Rapport_24april_2019. Läs också gärna Mittis artikel i ämnet.

One Comment, RSS

 1. Jonna 14 maj, 2019 @ 10:58

  Jag tycker detta är ett väldigt bra beslut.

  I sin nuvarande form fungerar inte hemförlossningar. Har personlig erfarenhet att de rutiner dom ska följas för att det ska vara säkert INTE följs (ex notering av fostervattnets färg, ingen auskultation av barnets hjärtljud, vaginal undersökning utan samtycke).

  Vissa barnmorskor verkar ha en ”blind fläck” och predikar bra saker. Men ser inte sig själva i praktiken!

  Detta kan får fruktansvärda konsekvenser.

  Många ger inte heller saklig information, utan mkt färgat åt det ena hållet om ex K-vitamin till bebisen, eller vad som sker om barnet mot alla odds har svårt att andas.

  Visst är det mkt överintervention på sjukhus mm, men om hemförlossning ska kunna vara ett alternativ, då behövs stöd till seriösa barnmorskor och insyn ex i journalföring.

  De oseriösa aktörer som finns förstör ju för dem som arbetar säkert och i enlighet med vetenskap.

  Sedan undrar jag en sak, i Sverige är ju, till skillnad från många av världens länder, BARNMORSKAN ansvarig för det normala födandet!

  Detta borde ju betyda alla möjligheter för professionen att stärka det friska, ge vård som inte är mer medicinskt inriktad när det ej behövs, osv…. i rådande form.

  I få andra länder kan man gå igenom graviditet och födande helt utan att träffa en läkare. Det är bra och sunt, men vill barnmorskor arbeta på annat vis så ta då kommamdot över er kunskap om hur man stödjer kvinnan, nyfött barn och hela familjen!

  Jag välkomnar detta beslut och har själv fött hemma.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*