De tidiga nittonhundratalets kvinnosakskvinnor drev fram liberala reformer som kvinnors rösträtt, stöd till socialt utsatta kvinnor och för god utbildning för både flickor och pojkar.

I deras anda kämpar vår tids liberala feminister där en förgrundsgestalt är Cecilia Elving är en förgrundsgestalt. Hon är veckans gäst i podden.

Lyssna på vårt samtal om liberala reformer, vardagspusslande och engagemanget för att göra Sverige mer jämställt.

Read more

Folkhälsorapport 2019 för Stockholms län presenterades i dag. Och utvecklingen av hälsan ser på många sätt god ut. Över tid har folkhälsan förbättrats enormt. Och även under den senaste fyraårsperioden ser utvecklingen positiv ut. Rökningen går ner, färre insjuknar och dör i hjärtinfarkt eller stroke och så vidare.  Rapporten är en högintressant sammanställning av hälsoläget. Men det är också ett verktyg för vår fortsatta utvecklingsarbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Ett sätt att ta ansvar för framtiden är att sträva efter att färre behöver vård, eller att vårdbehoven kan skjutas upp. Därför måste hälsofrämjande och förebyggande insatser betraktas som goda investeringar som ger god avkastning. Framförallt innebär det bättre livskvalitet, längre liv och mer frihet för människor.

Men god folkhälsa och god samhällsekonomi går också hand i hand. Förebyggande insatser sparar pengar på sikt. Och det är viktigt eftersom stora demokratiska utmaningarna ligger framför oss. ”demografiska utmaningar” det är ju egentligen goda nyheter en stor generation kommer att leva längre än sina föräldrar genom att hälsan förbättrats så radikalt under 1900-talet och genom hälso- och sjukvårdens många avgörande landvinningar.

Även om rapporten på många sätt är god så finns förstås många orosmåln och problem att ta sig an. Och något av det som är mest bekymmersamt är att ur rapporten växer en tydlig bild av att segregationen är ett stort hälsohot. Där människor är fattigast, har sämst jobb, med lägst lön, lägst utbildning där finns också hälsoproblemen.

Därför är det viktigt att rikta insatser särskilt mot de områden och dem människor som har störst behov. Det kan handla om att sprida det förstärka hembesöksprogrammet till de minsta barnen i socioekonomiskt utsatt områden, liksom att jobba med hälsokommunikatörer och utveckla familjecentralerna samt ge vårdcentralerna där särskilda möjligheter att jobba hälsoförebyggande. Där hälsan är som sämst behöver vården finnas mest.

Jag och min kollega Christine Lorne (C) som är ordförande i regionens folkhälsoberedning tog emot rapporten idag. Rapporten är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och finns att läsa här.

 

 

Read more

Den 21 november var det äntligen dags att inviga den nya, moderna vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Det har varit ett lång och viktigt arbete där medarbetarna varit med och format lokalerna utifrån vårdens processer och arbetssätt. Jag hoppas lokalerna ska bidra till en god arbetsmiljö och en värdig miljö för patienterna.

Verksamheten har redan tagit lokalerna i bruk och cirka 1000 personer har nu detta som sin arbetsplats i den akuta dygnetruntverksamheten. Här finns akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention, intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik. Ambulanshall, akutrum, akutröntgen och vuxenakut hänger ihop på ett bra sätt.

Kulturförvaltningen har bidragit till miljön genom konstnärlig gestaltning som bidrar till  patienternas upplevelse och personalens arbetsmiljö.

Vid invigningsceremonin medverkade bland andra finansregionrådet Irene Svenonius, fjag själv och Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus.

Korta fakta:

• Den nya akutvårdsbyggnaden består av totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan.
• Här finns 10 intensivvårdsplatser, 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter och 24 vårdplatser för postoperativ vård (efter operation)
• Ambulanshall med akutrum, akutröntgen och vuxenakut ligger i direkt anslutning till varandra.
• Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år.
• 12 operationssalar med modulväggar möjliggör flexibilitet.
• Akutmottagningen tar emot 250–300 patienter per dag, varav ca 100 kommer med ambulans.
• Ca 70% av alla patienter som kommer in till akuten kan lämna samma dag. En del har fått vård på någon akut dagvårdsenhet, en del blir hänvisade till annan vårdgivare och en del kan gå hem.
• Närakuten blir kvar i sjukhusets övriga lokaler.

 

 

Read more

Nu har vi invigt nya vårdavdelningar för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Det är fantastiskt att se hur fint det blev efter den stora ombyggnationen på Nacka sjukhus. Ljusa fina lokaler, vackert färgsatta och med konst som bidrar till lokalernas värdighet.

Miljön har skapats med tanke på att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet och stödja ett personcentrerat arbetssätt i team.

Nu finns 96 vårdplatser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus, vilket innebär ett nytillskott om cirka 60 vårdplatser. Flera jag talade med inom psykiatrin sa att detta är den största satsningen nån kan minnas.

Varje avdelning har 16 vårdplatser fördelat på 12 enkelrum och 2 dubbelrum. Där finns även närståenderum för besökande barn. Inom kort blir det också patientgym, fysioterapi, arbetsterapi, gruppverksamhet och en takterrass med möjlighet till utevistelse för patienter i sällskap med personal. Det blir jättefint!

Monica Brohede Tellström kom också för att uppmärksamma satsningen på psykiatrin.

Read more

Del två av min podd Starbrink – hälsa för frihet. Finns nu där poddar finns.

Livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius och jag talar om hälsa. Lyssna gärna!

Vad är hälsa och hur påverkar det vår frihet? I samtal med politiker och experter inom hälso- och sjukvård utforskar regionrådet Anna Starbrink detta viktiga område och tar reda på vad hälsa för frihet innebär – på riktigt. I det andra avsnittet träffar Anna Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet. Hon är folkbildare, inspiratör och lärare och har av många fått titeln livsstilsprofessorn.

Read more

Samhällets arbete mot våldtäkter och sexuella övergrepp måste stärkas på flera plan. Friheten för dem som blivit offer för övergrepp kan stärkas betydligt genom bättre vård och stöd – inte bara i storstäderna.

Inför Liberalernas landsmöte skriver jag och Liberala kvinnor i Stockholms ordförande Charlotta Schenholm skriver i Dagens Medicin om vikten av att utveckla vården för de som drabbas.

Våldtäkter är bland de värsta kräkningar en människa kan utsättas för. Vårt samhälle måste lägga stor kraft på att förhindra att kvinnor, men också män och barn, utsätts för dessa vidrigheter. Förövare måste hittas och straffas. Friheten begränsas starkt av den oro och rädsla som många, inte minst kvinnor känner.

När någon ändå utsätts för våldtäkt måste hjälpen finnas där både snabbt och uthålligt. Övergreppen riskerar att få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska hälsan. När någon drabbas måste samhället stöd vara robust. Att den som utsatts för våldtäkt får en trygg vård och bra bemötande är oerhört viktigt både vid det akuta tillfället och under den tid som krävs därefter.

Liberalernas landsmöte i november föreslås nu efter ett medlemsinitiativ besluta att verka för flera insatser för att stödja och hjälpa offren för sexualbrott.

Akutvård för våldtagna i alla regioner. Idag finns särskilt mottagningar för våldtagna, exempelvis vid Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill se utvecklat akut omhändertagande av våldtagna i alla Sveriges regioner, anpassade efter lokala förutsättningar som säkerställer att akutinsatser finns tillgängligt för alla som utsatts för våldtäkt. Särskilda mottagningar för våldtagna är ett av flera sätt som regioner kan organisera verksamheten på för att skapa ett omhändertagande präglat av både respekt och integritet och en bra och säker vård för dessa patienter.

Psykiska trauman måste behandlas. Vi vill se förbättrade möjligheter till behandling för människor som drabbas av posttraumatisk stressyndrom, PTSD, som är vanligt i samband med våldtäkt. Detta måste vara tillgängligt i hela landet för en jämlik vård.

Mer forskning om våldtäkt och våldtäktsoffer. Vi ser det som angeläget att stödja forskning på området och att vården är vetenskapligt förankrad.

Fler våldtäktsmän måste hittas och straffas. Att offer för våldtäkter får upprättelse genom effektivt polisarbete och fällande domar är viktigt för rättvisan, rättsmedvetandet och även för bearbetningen av övergreppet. Skulden ska placeras där den hör hemma, hos gärningsmännen. Offren måste kunna räkna med samhällets hjälp hela vägen – i rättsväsendet, vården och vardagen. De som utsatts för våldtäkt har rätt att återfå den frihet som finns i både fysisk och psykisk hälsa.

 

 

Read more

För första gången presenterar Världshälsoorganisationen WHO en rapport som visar att kultur har betydelse för hälsa. Jag var på plats i Helsingfors igår för att ta del av rapporten och försöka bidra med ett svenskt perspektiv på frågan. 

Forskningen om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt,
både nationellt och internationellt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en
rad olika områden. WHO släpper nu sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och
hälsa i Europa. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården. Med rapporten i ryggen är det än viktigare att vi fortsätter vårt arbete framåt.
Rapporten är den mest omfattande på kultur och hälsoområdet som hittills har presenterats i
Europa. Den kartlägger all akademisk litteratur inom området som finns publicerat på engelska och
ryska, vilket uppgår till 900 publikationer och refererar till över 3000 studier. Evidensen som
säkerställs i rapporten kommer att ligga till grund för förslag om hur man ytterligare kan integrera
kultur i hälsoarbetet i Europa.

Utöver kulturens hälsofrämjande effekter lyfter rapporten kulturens betydelse för behandling av
psykisk och fysisk ohälsa. Här kan du läsa mer om WHOs rapport.

 

Read more

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga.

Nu presenterar jag ett nytt liberalt initiativ: Hälsa för frihet! Ambitionen är att samla kunskap och idéer för att utveckla en modern reformagenda för att stärka människors frihet genom hälsa i hela landet.

I Sverige har vi på många sätt en god folkhälsa, men det finns uppenbara problem som behöver mötas med moderna, liberala reformer. Segeregationen och ohälsan går hand i hand. Det behövs kraftfulla insatser i områden där hälsan är som sämst. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Idag är det den vanligaste sjukskrivningsorsaken och vi ser att problemen finns redan i unga åldrar. Svenska barn rör sig för lite och barnfetman är ett stort bekymmer. Den ofrivilliga ensamheten är ett allvarligt problem som både skadar livskvaliteten och starkt bidrar till ohälsa. Listan över hälsoutmaningarna kan tyvärr köras lång.

Hälsa är personligt. Vi bestämmer själva hur vi ska leva våra liv. Och vi får ta ansvar för de val av livsstil vi gör, samtidigt påverkas människors hälsa av många yttre faktorer. För oss liberaler är den personliga friheten kärnvärdet framför andra. Hur bedriver man då en liberal politik för hälsa?

Hälsa bygger på egna livsval – men också på en mängd andra faktorer, medfödda och i vår omgivning. Vilka förutsättningar får vi för hälsa i vårt arv, i vår uppväxt och i vår miljö? Hur kan vi förbättra dem? Goda förutsättningar för hälsa kräver ett liberalt svar.

Har alla personer lika goda förutsättningar för hälsa? Svaret är som vi vet nej. En jämlik hälsa kräver ett liberalt svar.

Får den som söker hjälp för ohälsa också hjälp till hälsa? Fungerar hälso- och sjukvården hälsofrämjande? Gör vi allt för att upptäcka ohälsa i tid? Förebyggande och hälsofrämjande arbete kräver ett liberalt svar.

Är det enkelt att göra de kloka livsvalen som främjar ens hälsa, eller är det krångligt och dyrt? Görs åtgärderna för hälsa där de gör störst nytta – också utanför hälso- och sjukvården? Ett samhälle byggt för hälsa kräver ett liberalt svar.

Är kostnaderna för ohälsan lätt att bära, mänskligt och ekonomiskt? Även här är svaret nej. Hälsoekonomi – på både individuell och samhällelig nivå – kräver liberala svar.

Finns rätt kunskap om hälsa och livsstil, eller råder förvirring kring motstridiga budskap och falska nyheter? Att sprida kunskap om hälsa, och rusta människor med kunskap, kräver ett liberalt svar.

Värderar vi psyket på samma nivå som det fysiska måendet? Finns samma kunskap och stöd när det är själen, istället för kroppen, som gör ont? Psykisk hälsa för alla åldrar kräver liberala svar.

Det allra viktigaste budskapet för liberaler är dock: Hälsa stärker friheten för människor. Ohälsa begränsar vår frihet och förmåga. Att denna ofrihet drabbar så ojämlikt är något vi liberaler aldrig kan acceptera; vi måste se det glömda Sverige, som märks i ohälsosamma levnadsvanor, sjukdomsstatistik och dödlighet. Var och en ska ha verktygen och utrymmet att göra kloka val. Var och en ska ha möjlighet att leva ett liv med så god hälsa som möjligt utifrån just sina förutsättningar.

För liberaler är två principer viktiga: Respektera individens frihet. Och utgå från aktuell kunskap. Våra förslag ska värna människors integritet och utgå från vetenskap. Det finns anledning till framtidstro – också en viktig liberal egenskap. Digitalisering och forskningens framsteg ger oss ständigt nya verktyg. En liberal politik för hälsa ska vara fri från pekpinnar och full av modernitet.

Vi behöver ett program för hälsa för hela Sverige. Hälsa som ökar människors frihet. 

Läs gärna en artikel i Svd Där jag berättar mer om initiativet.

Read more

Snart är det premiär för min nya podd. Jag kommer att samtala med flera intressanta och kunniga personer i höstens avsnitt.

I första avsnittet möter jag Barbro Westerholm. Hon har haft ett finger med i spelet i många avgörande skeenden inom hälsa och vård under ett halvt sekel. Och ofta har hon varit på rätt ställe i rätt ögonblick för att kunna påverka utvecklingen. Det började på 60-talet med neurosedynskandalen, men ännu är hon inte i mål. Politik är ett maratonlopp brukar hon säga. Och Barbro Westerholm fortsätter framåt.

Den 15 november är det premiär. Hoppas du vill lyssna.

Read more