Många av oss känner någon som drabbats av bröstcancer, eller är kanske själva drabbade. Vi vet hur hårt det slår mot kvinnors liv och hur många runt om som också påverkas. Att förhindra att människor insjuknar i bröstcancer, och att säkerställa att de som ändå drabbas får den bästa vården känns som en riktigt viktig uppgift.

Därför tycker jag så mycket om Rosabandet-kampanjen, som återkomma varje år i oktober. I år är det ett väldigt fint band med ett litet rött hjärta på, designat av  Johanna och Klara Söderberg från First Aid Kit. Pengarna som försäljningen ger går till cancerforskning. Jag fick ett fint band från Cancerfonden med posten. Tack för det! Men jag har också köpt några band och gett bort för den goda saken. Det är ett enkelt sätt som vi alla kan bidra på.

Jag har, sedan jag första gången kallades till mammografi när jag hade fyllt 40 år, känt en vilja att engagera mig och bidra på de sätt jag kan till utveckling. Dels arbetar jag första politiskt för att utveckla vården och de förebyggande insatserna. Men jag vill göra mer än så även som privatperson. Jag har därför deltagit i den stora nationella Karma-studien. tillsammans med över 70 000 andra kvinnor.

Och när jag för några år sedan såg möjligheten att vara med i ytterligare en studie, Karisma2, så tvekade jag inte att ställa upp. Det är en studie som handlar om att se vilken förebyggande effekt läkemedlet tamoxifen har vid olika doser. Jag fick alltså äta ett läkemedel under en period, men jag visste inte vilken dos. Förändring av Mammografisk täthet var det som forskarna ville titta på, eftersom man tidigare sett att tätare vävnad har ett samband med högre risk för bröstcancer. Tamoxifen bidrar till att minska tätheten, och därmed cancerrisken. Snart kommer resultatet av studien att publiceras. Jag hoppas det blir ett viktigt led i utvecklingen av det förebyggande arbetet mot bröstcancer.

Det var fantastisk intressant och roligt att få vara en del av något så viktigt som läkemedelsstudier i cancerforskningen. Men det var också lite kämpigt, eftersom jag inte visste hur jag skulle må av att äta läkemedlet som har kända biverkningar. Men det gick bra och jag mådde inte dåligt.

Alla kan bidra till cancerforskningen, även om alla inte delar i studier. Att köpa rosa bandet, är mitt enklaste och bästa tips. Gör det!

Read more

Idag har jag promenerat för hälsan, tillsammans med 1,6 miljonerklubben. Härligt höstväder, fina möte – på coronasäkert vis förstås, och insamling till forskning hälsa.

Vi startade promenaden vid Sjöhistoriska på Djurgården
Energiknippet Paula Ternström gick också promenaden

Jag har också haft den stora äran att dela ut årets hälsopris till ingen mindre än Sofia Åhman.

Glad och välförtjänt prisvinnare!

Juryn motivering till hälsopriset är:

”När Per Gessle och Gyllene Tider fick bestämma skulle vi titta på flickorna på TV2, men i corona-tider har det blivit flickan i SVT 1 som hållit oss uppe!

Sofia Åhman är ett givet val till Årets Hälsopris.

På ett enkelt och naturligt sätt får hon oss upp på morgnarna, och sällan har folkhälsan fått ett större genomslag. Med ett pedagogiskt sätt och övningar som passar både gammal och ung är hon ett glädjepiller som vi gärna slukar. Sofia gett oss dagligt hopp och med sitt ständiga leende får hon oss att lyda varje vink. ”Man blir fullständigt beroende”, ”Även humöret har blivit bättre”, ”Jag känner mig uppmjukad, styrkt och i bättre balans och kondition” – så låter det runt om i stugorna och juryn håller med. Vi vill se mer av Sofia i rutan! ”

Jag, Alexandra Charles von Hofsten och Sofia Åhman sammanstrålade digitalt.

Här kan du se när Sofia tar emot sitt fina pris: https://youtu.be/wppiLKmpxvc

Read more

Amelie Tarschys delar ut priset för insatser mot främlingsfientlighet och rasism.

Idag har Region Stockholms pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism delats ut. Det är Liberalernas Amelie Tarschys som lett juryns arbete och idag fick hedra pristagarna med tal, blommor diplom och prispengar.

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Lovette Jallow är en av pristagarna

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Genom stort engagemang sprider Lovette Jallow information och kunskap gällande rasism och förtryck samt tydliggör de strukturer som finns i vårt samhälle nationellt och internationellt. Detta gör Lovette Jallow dels genom sina Instagram konton @action4humanity_se och @lovettejallow och dels genom föreläsningar runt om i Sverige. Här möter hon följare, företag och skolklasser. I sina möten med skolklasser kan ett förändringsarbete bli långsiktigt hållbart.

Lovette Jallow inspirerar, berör och medvetandegör både ung som gammal, norr till söder i vårt avlånga land,

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela @action4humanity_se och Lovette Jallow Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Den andra pristagaren är: Dröm stort och Kassim Nagwere 

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Föreningen Dröm stort startades år 2012 av Kassim Nagwere m.fl. och har under flera års tid bedrivit flera projekt och aktiviteter som bidrar till integration och samexistens mellan mångkulturella grupper i samhället genom att främja social delaktighet och ungdomars mål och drömmar i socioekonomiskt utsatta områden. Dröm stort har en inkluderande värdegrund där alla ungdomar är välkomna oavsett bakgrund. Deras arbete bidrar till ökad självkänsla för unga vuxna genom att bistå med resurser, förebilder och stöd för framtiden genom bl.a. läxhjälp, föreläsningar, kultur och idrott. Arbetet bidrar också med ökad förståelse mellan ungdomar från olika kulturer och för att nyanlända lättare ska inkluderas i samhället.

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Dröm stort och Kassim Nagwere Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Mycket värdiga pristagare, tycker jag. Stort grattis till er.

Men, för det finns verkligen ett stort men…

Tyvärr finns det en smutsig historia som koppar till prisjuryn också, eftersom SDs representant skämt ut sig fullständigt genom hur han uttrycker sig.  med grova nazistanstrukna skämt nedsättande kommentarer om människor, och andra stora övertramp. SD meddelar att han ska lämna alla politiska uppdrag och det är verkligen det mest självklara som måste göras. Men att SD (åter igen) har visat sig ge stora förtroenden till personer med så smutsiga värderingar, rasistisk människosyn och uselt omdöme är inget mindre än en skam för partiet.

Fruktansvärda kommentarer från en av SDs företrädare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen skugga ska dock falla över priset. Vid det beslutande mötet deltog inte Sverigedemokraternas representant. Och våra pristagare är verkligen värdiga mottagare. 

Read more

Jag skriver mest om hälsa och vård här på bloggen. Men idag blir det ett inlägg om vägar. Och det hänger faktiskt ihop.

Det händer spännande saker i arbetet för hållbara kommunikationer och effektivt klimatarbete. Region Stockholm vill gärna ligga i framkant och bidra till en positiv utveckling. Därför vill vi gärna göra ett pilotprojeket med elväg i regionen, närmare bestämt väg 73, den 26 kilometer långa sträckan Nynäsham-Västerhaninge. Att Sverige ska få till elvägar har Liberalerna drivit på för nationellt och det känns bra att vi regionalt också kan vara med i arbetet.

Det är Trafikverket som pekat ut vägsträckan som en av två möjliga vägar för att göra ett pilotprojekt för elvägar. Därför har regionen tagit fram en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med elväg på just den aktuella sträckan. Nu hoppas vi att Trafikverket ger oss chansen. Konkurrenten om projektet är E20, Hallsberg-Örebro i Region Örebro. Oavsett var piloten genomförs tror jag det blir betydelsefullt för att modernisera godstransporthanteringen i vårt land. Läs gärna mer om detta här.

Godstrafiken är långtifrån hållbar ur ett klimatperspektiv och vi behöver göra mycket mer på det området. Ett viktigt steg skulle kunna vara just elvägar som verkligen skulle kunna minska både luftföroreningar och klimatavtrycket.

Nå, vad har då detta med hälsa och vård att göra? Jo, WHO listar tio hot mot hälsan i världen och högst upp på den listan finns luftföroreningar och klimatförändringar. “The climate crisis is a health crisis,” säger WHO wrote. Det finns ett samband mellan klimatförändringar och infektioner läs mer här: relationship between climate change and infectious diseases och allra mest sårbara är barn. Med den insikten blir varje effektivt steg för bättre och mer hållbara lösningar för klimat och luft är viktigt. Därför vill jag att vi som region ska dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om vårt arbete och vår klimatfärdplan.

 

Read more

175 liv kan ha räddats tack vare ett långsiktigt hälsoprojekt i Sollentuna. Många fler fick ett friskare liv med en hälsosam livsstil. Det ger hopp – och stärker övertygelsen om vikten av vårt arbete för att stärka det hälsofrämjande arbetet i regionen – för att i längden stärka hälsan, för alla. För alla borde få en chans till ett friskt liv.

Hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och omkring 2 miljoner är drabbade. Sverige ligger i framkant och mycket viktigt arbete för forskningen framåt.

En av frontfigurerna i detta arbete är Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska Institutet och av många kallad livsstilsprofessorn. Hennes viktiga forskning visar på viken av att arbeta preventivt, redan tidigt, för att rädda liv.

Under 22 år har en långtidsstudie finansierad av Hjärt-lungfonden följt 5671 personer som via primärvården i Sollentuna deltagit i ett program som omfattat bland annat hälsosamtal, fysisk aktivitet på recept och hälsokontroller. Resultaten av studien är nu presenterade och visar att prevention med fokus på fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil minskar risken att avlida i hjärt-kärlsjukdomar med 21 procent. Det är fantastiska siffror som lovar mer för framtiden.

Förutom betydligt lägre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom visar studien att de som deltagit i preventionsprogrammet har 12 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och 17 procent lägre total dödlighet jämfört med referensgruppen. Uppskattningsvis förhindrades 175 dödsfall bland dem som deltagit i programmet.

Studien visar också på primärvårdens viktiga roll i ett progressivt hälsoarbete då insatser sker på en bra vårdnivå. I Region Stockholm arbetar vi aktivt med hälsosamtal för ett friskare liv inom primärvården, men än finns det mer att göra.

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga. Arbetet framåt fortgår och jag känner mig hoppfull för framtiden när vi så konkret kan se hur ett preventivt arbete räddar människoliv

I regionen har vi tagit beslut om att prioritera en bättre hälsa, och att sjukvården genomgående ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nu kan sjukvården förstås inte ensam nå målet om att ge alla chans till en god hälsa; det handlar om insatser från alla tänkbara samhällssektorer, som förskola och skola, trafik och fysisk samhällsplanering, arbetsplatser, forskning och kultur. Men sjukvården har ett huvuduppdrag och vi ska göra vad vi kan.

I våra styrdokument – regionens budget och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan – blir vi mer konkreta. Primärvårdens, vårdcentralernas och husläkarnas betydelse lyfts fram, liksom vikten av forskning inriktad på hälsa och då inte minst i och i samverkan med just primärvården. Ett viktigt uppdrag – inte minst med tanke på Sollentunaprojektet och Mai-Lis Hellenius studie – är att arbeta för ”spridning av redan effektiva hälsofrämjande insatser i regionen.” Det handlar t ex om att stötta fysisk aktivitet.

Barnen är förstås högt prioriterade – en god hälsa och goda vanor grundläggs så tidigt som möjligt – och där är uppdraget bl a att våra barnavårdscentraler ska få ännu bättre möjligheter att arbeta utifrån socioekonomisk situation och de individuella förutsättningarna för barnet och familjen. Konkret handlar det t ex om våra utökade hembesöksprogram. Andra viktiga hälsosatsningar är fler amningsmottagningar, liksom familjecentraler där barnhälsovården samverkar med kommunernas socialtjänst för ett helhetsperspektiv på familjen och barnens behov.

Mer om Sollentunastudien, Mai-Lis Hellenius och hälsa:

Här kan ni läsa en längre intervju i DN som jag gjorde tillsammans med Mai-Lis om detta viktiga ämne.

För den som är intresserad finns studien att läsa i sin helhet här.

Här kan ni även lyssna på ett poddavsnitt som jag spelade in med Mai-Lis i slutet av förra året. Där pratar vi bland annat om vikten av fysisk aktivitet och hur viktigt det är att ”göra en Kiruna”.

Read more

Om än annorlunda än tidigare. Våren präglades av digital undervisning och hemarbete. När sommarlovet kom ekade skolgårdar tomma och studenter som sett fram emot att mötas av ett folkhav fick ställa om sina förväntningar. Den här våren blev inte som vi hade tänkt oss.

Men precis som tidigare år tar det långa sommarlovet slut. För några känns det alldeles för kort, för andra som en evighet. Skolans dörrar öppnas på nytt, för några för allra första gången. För egen del är mina barn äldre och behöver inte längre att jag följer med och lämnar, men skolstart väcker alltid tankar.

Skolan är helt avgörande för vårt samhälle. Det är en plats för kunskap och gemenskap frodas och där möjligheter skapas. En bra skola är grunden till mycket. Som hälso-och sjukvårdsregionråd ser jag också hur skolan har ett viktigt uppdrag kring hälsa. Elevhälsan fyller en viktig funktion i att fånga upp de barn som behöver extra hjälp och idrottstimmarna är viktiga inslag av fysisk aktivitet. Det finns många möjligheter att integrera hälsa i skolan.

Förskolan måste leva upp till rekommendationen om att barn ska röra sig minst en timme om dagen. De är skyldiga att se till det redan i dag, men en majoritet av förskolorna når inte upp till målet. På samma sätt måste vi skärpa kraven mot skolorna. Vi ska inte ta någon tid från kunskap och lektioner utan se till att rasterna innehåller mer rörelse. Föräldrarna har ett stort ansvar, men även skolan måste jobba aktivt för att barnen ska vara ute och röra på sig mycket mer.

Många känner idag stor glädje att få träffa klasskamraterna, lärarna och alla andra igen. Och känner nyfikenhet inför vad som väntar. Jag hoppas den här positiva känslan dröjer sig kvar länge.

Read more

Sommaren är härlig. Och jag är ledig och njuter verkligen av att turista i Sverige. Vi har hyrt bil och åkt både norr och söder ut. Sol och regn. Skog och hav. Natur och kultur. Precis allt jag önskat mig.

Men jag inte helt och hållet ledig, för det händer lite av varje som jag behöver ta tag i. Ett beslut som måste fattas, en fråga som behöver besvaras och så behöver jag hålla mig uppdaterad om läget i vården. Jag var orolig för att coronapandemin skulle göra det svårt att alls vara borta, och visst är det en hel del att göra och ha koll på. Men jag är van vid att ha jobbet med mig och det funkar.

Men mest försöker jag njuta av sommaren och vara nära mina närmsta och umgås med lite distans med andra.

Jag önskar er en fortsatt härlig sommar! Fortsätt hålla avstånd och var rädda om er.

Rena naturupplevelsen
Hängmattan!
Promenad i Store Mosse nationalpark
Grillkväll i Småland
Solnedgång i Skåne
Konstutställning på Tjörn
Strosar i Stockholm
Read more

En vanlig orsak till sjukhusbesök är behov av röntgen, exempelvis efter en fallolycka i hemmet. Sjukhusbesöket och transporterna till och från akuten kan vara mycket ansträngande för en äldre person och avstånden till sjukhus kan vara stora. Nu inleds därför arbetet med mobil röntgen som sker i ett samarbete mellan Region Stockholm och vårdbolaget Tiohundra. I förra veckan röntgades den första patienten med hjälp av denna metod, med gott resultat.

Vården ska finnas där patienterna finns. Projektet kring mobil röntgen är just det – ett sätt att förbättra vården för främst äldre och sköra, som inte nödvändigtvis i ett första steg behöver vård på ett sjukhus. Det ger en trygghet till den som är i behov av vård, men är också ett sätt att använda vårdens resurser på ett smart och effektivt sätt. Mobil röntgen är ett viktigt steg för en nära hälso- och sjukvård. Om projektet blir framgångsrikt vill vi sprida verksamheten i regionen.

Verksamheten riktar sig främst till äldre på särskilda boenden som istället för att behöva uppsöka vård på sjukhus kan få hjälp direkt på boendet. Om röntgen visar att patienten är i behov av vidare vård eller operation finns det genom mobil röntgen möjlighet att göra så kallad direktinläggning utan att passera akuten, då undersökning redan är utförd i hemmet. Liknande insatser finns i dag i andra regioner, och resultat visar på vinster i att äldre inte behöver förflytta sig för att söka vård.

Idén utgår från Norrtäljemodellen 2.0, ett Vinnovaprojekt där Tiohundra i samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Norrtälje kommun, ämnade att hitta nya kvalitativa och effektiva lösningar för de mest sjuka äldre. Fujifilm lånar ut den lågstrålande röntgenapparaten under projekttiden och utrustningen kan användas på samtliga äldreboenden. Projektet ska utvärderas kontinuerligt, bland annat genom intervjuer med personal, boende och närstående.

Region Stockholms kostnad för deltagande i projektet under sex månader uppgår till maximalt 500 000 kronor. Regionen bistår bland annat med underlag för uppföljning och utvärdering. Tiohundra ansvarar för uppstartskostnader och projektledning.

Tiohundra, vården i Norrtälje berättar mer om arbetet här.

Norrtelje Tidning skriver om detta.

Read more

Grönsaker

Hälsan är en viktig faktor för krisberedskapen. Brister i hälsa och framför allt den ojämlika hälsan bidrog till att försämra Sveriges beredskap inför coronapandemin. Det anser Liberalernas regionråd i Stockholm, Anna Starbrink. I en rapport har Liberalerna i regionen sammanställt ett antal förslag för att stärka hälsan, för alla – också som ett led i Sveriges krisberedskap.

En god hälsa är viktigt på många nivåer – först och främst för individen, naturligtvis, som får en ökad frihet och högre livskvalitet med en bättre hälsa. För samhället i stort är hälsoläget i befolkningen av central betydelse för samhällsekonomin – och krisberedskapen. Det har visat sig tydligt under coronapandemin.

Coronapandemin slog med stor kraft mot personer och områden där hälsoläget från början var sämre, och där många har samhällsviktiga yrken i vård-, transport- och serviceyrken. Hela samhället drabbades, ingen går säker för coronan – men de högsta smitto- och dödstalen följer med smärtsam precision segregationens karta.

Lärdomen vi måste dra av hälsoläget och coronapandemin är att fortsätta och stärka arbetet för en jämlik hälsa, med riktade insatser från sjukvården – men också från många andra delar i samhället. Hälsa måste bli en del av svensk integrationspolitik. Vi måste bli mer innovativa med ekonomiska modeller som gör det lönsamt att arbeta för hälsa – som den hälsoobligation vi nu prövar i Region Stockholm. Digitalisering, forskning och skolgång är också viktiga faktorer för en framgångsrik och jämlik hälsolinje. Och givetvis måste människor med bristfälliga språkkunskaper ha rätt till tolk i sjukvårdssituationer – att beröva människor möjligheten att kommunicera om sin hälsa är hål i huvudet för både integration och hälsa.

SvD skriver om våra förslag här.

Liberala förslag för hälsa och krisberedskap

 • Stärk hälsan där den är som sämst – riktade insatser
 • Snabba reformer för god och nära vård – fast husläkare, starka vårdcentraler
 • Hälsosamtal – primärprevention för äldre och riskgrupper
 • Digital hälsa – använd tekniken för att öka tillgänglighet och kontinuitet
 • Hälsa för integration – nytt mål för svensk integrationspolitik
 • Skolan viktigaste hälsofaktorn – jämlikhet med kunskap, arbetsro och fungerande skolgång för alla barn även under en pandemi
 • Språk för hälsa – rätt till tolk, nya digitala verktyg
 • Innovation för att finansiera hälsosatsningar – nya finansiella lösningar som hälsoobligationer som gör hälsovinsterna lönsamma
 • Forska för livet – underlätta forskning i alla led, grundforskning, kliniska studier, innovation och tillämpning – nära patienterna och vården
 • Bekämpa resistensen – styr om EU-budgeten
 • Nationellt vaccinationsregister – och vaccinera med kunskap mot vaccinskepsis
 • Nationellt läkemedelslager – säkra tillgången i kristider
 • Psykisk hälsa – förebygg och behandla bättre, i skolan och på vårdcentralen
 • Bekämpa ofrivillig ensamhet – identifiera personer i riskgrupp, samarbeta med civilsamhället
 • Nationell strategi för hälsa – måste omfatta många politikområden och samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård

Läs gärna hela Liberalernas rapport om hälsa och beredskap

Read more

Vi står inför stora hälsoutmaningar, såväl nationellt som globalt. Hälso- och sjukvården kommer att ha ett stor uppgift i att möta vårdbehoven med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och behov av nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka medan endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.Ökat fokus på förebyggande insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål. Kostnadsbesparingarna från preventivt arbete kommer dock alltid med en fördröjning vilket gör dem svåra att motivera ekonomiskt när resurserna är knappa. För att möjliggöra förebyggande insatser i stor skala vilket på lång sikt både sparar kostnader samt minskar mänskligt lidande behövs nya innovativa finansiella lösningar. Därför har Region Stockholm tillsammans med SEB och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt utvecklat en Hälsoobligation.Hälsoobligationen ska finansiera ett pilotprojekt inom diabetes typ 2- prevention där avkastningen är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen är. Denna finansiella obligationsmodell är den första kända i sitt slag, även internationellt.Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera pilotprojektet inom diabetes typ 2-prevention med en Hälsoobligation. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av förebyggande satsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2.Hälsoobligationen är en obligation som emitteras på den finansiella marknaden, i detta fall med SEB som intermediär. Obligationslikviden kommer att användas till att finansiera en preventiv diabetes typ 2-insats för upp till 925 pre-diabetiker i Stockholmsregionen. I denna pilot finns det en investerare, Skandia.Enligt vetenskapliga studier har livsstilsfrämjande insatser av den typ som Hälsoobligationen ska finansiera resulterat i en riskreduktion på 58%. Detta innebär en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet. Genom att koppla avkastningen till hur väl den preventiva insatsen faller ut får man in en eftertraktad riskdelning i modellen eftersom man i preventiva insatser aldrig kan vara hundra procent säker på resultatet.Den preventiva insatsen är ett digitalt verktyg som samlar många hälsotjänster och leverantörer för att med hjälp av hälsocoacher kunna skräddarsy en förebyggande insats för varje individ. Till den digitala plattformen knyts olika tjänsteleverantörer inom olika områden såsom fysisk aktivitet, kost, sömn, stress etc. Utföraren av den preventiva insatsen är Health Integrator AB. Så här fungerar Hälsoobligationens preventiva diabetes typ 2- insats: • För att upptäcka personer i riskzonen att utveckla diabetes typ 2 erbjuds individer inom målgruppen att fylla i en hälsoenkät och vid hög risk ombeds individen att ta ett blodprov. Individer som efter provtagningen uppfyller kriterierna för att delta erbjuds plats i preventionsinsatsen. • Upp till 925 individer som möter Region Stockholms kriterier för att vara i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2 kan välja att delta i preventionsinsatsen. • Deltagarna träffar sedan en hälsocoach som tar blodvärden, blodtryck, mäter BMI och midjemått m.m. • Hälsocoachen tar fram en personlig hälsoplan enligt resultaten från hälsoenkäten och provtagningen samt utifrån varje individs behov och preferenser. • Individen får ett ”hälsosaldo” det vill säga en summa pengar för att handla upp tjänster och produkter på den digitala marknadsplatsen som kan hjälpa individen att undvika att utveckla diabetes typ 2 och helst falla ur riskzonen helt.Den preventiva insatsen är testad i sin helhet genom en förstudie där drygt 200 individer deltagit. Förstudien leddes av en läkare/forskare anställd inom Region Stockholm samt inom Karolinska Institutet med mångårig erfarenhet av livsstilsförändringar hos diabetiker. Förstudien avslutades i januari 2019 och visade sig ha betydligt färre avhopp än vad som är normalt vid liknande studier.Så här fungerar Hälsoobligationen finansiellt: • Upplånade medel genom Hälsoobligationen är 30 mkr. Obligationslikviden kommer att användas till att finansiera den preventiva insatsen för upp till 925 pre-diabetiker i länet. • Strukturen på Hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande 5-årig Region Stockholm obligation med nollkupongsstruktur, samt en rörlig del vars avkastning är beroende av diabetespreventionens kostnadsbesparingar. Investerarens totala avkastning är således den kombinerade avkastningen av ”den vanliga” obligationen utgiven av Region Stockholm samt avkastningen från diabetespreventionen. • Uppsidan i avkastningen begränsas av ett tak (maximal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är 10%) medan nedsidan begränsas av ett golv (minimal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är -20%). Inga utbetalningar sker under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet samt den eventuella rörliga avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall dvs. efter år 5.Dagens Medicin skriver om hälsoobligationerna
Read more