Snart ökar möjligheterna för arbetspendlare att ta båten. Det har den blågröna koalition i Region Stockholm enats om, och Liberalerna kan bocka av vallöftet om fler pendelbåtar i regionen.

Den första nya pendelbåtlinjen, som planeras till hösten 2020, ska gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Längre fram kommer en linje att gå från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm och beräknas starta våren 2022.

Pendelbåtarna kommer ingå i SL-trafiken. Vi börjar med linjerna på försök under två års tid för att se att allt funkar bra, sen finns alla möjligheter att permanenta.

Med kollektivtrafik på vatten kan restiderna kortas och vägarna på land avlastas. Bra för både människor och miljö.

På filmen ser ni mig och Sigrid Rydell Johnson njuta av en båttur.

 

Read more

Sjukhus är viktiga platser. Liv och död, oro, glädje, hopp och sorg. Vård, lindring och bot. Existentiellt. En sådan plats behöver gestaltas med omsorg. Konsten spelar en stor och viktigt roll för att skapa en värdig vårdmiljö för patienter och anhöriga. Och en kreativ och professionell miljö för medarbetare, studenter och forskare.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en lång rad framstående konstnärer fått sätta sin prägel. Här kan du läsa mer om konsten på Karolinska i Solna.

När sjukhuset invigdes i hedrande närvaro av kungen och drottningen hölls ceremonin i den stora entréhallen där Stenbrottet av Andreas Eriksson har en central placering. En fantastisk målning, tycker jag.

 

Konst har en viktig plats i det nya sjukhuset

 

Rum för stillhet är en plats för stillhet och bön dit är alla välkomna oavsett religiös åskådning. Vackert!

Read more

Det var en tuff valdebatt där tonläget kring sjukvården ibland var väldigt högt. Och i fullmäktige har det fortsatt i samma anda i eftervalsdebatten. Socialdemokraterna på ena sidan och den blågröna koalitionen på andra sidan. Ofta har det handlat om resurserna till vården där oppositionen talat starkt för mer pengar till vården.

Men nu när det är vardag och den vanliga, lite gnetiga ordningen med budgetberedning visar det sig att skillnaden mellan majoritetens förslag om vården och Socialdemokraternas är 75 miljoner kronor, på en budget som totalt omsluter mer än 100 miljarder. Socialdemokraterna vill spara 75 miljoner kronor på hälso- och sjukvårdsnämndens budget jämfört med vad majoriteten föreslår.

Inom vårdbudgeten flyttar de däremot runt pengar. 400 miljoner ska tas från den öppna specialistvården som drivs i form av vårdval, där patienter får välja vilken vårdgivare de önskar gå till när de har behov av vård. Denna valfrihet har stört Socialdemokraterna länge och nu vill de alltså klippa till. Men det är förstås inte valfriheten som kostar pengar, det är vården. Det kan till exempel vara gynekologer, som Socialdemokraterna tidigare föreslagit inte lägre ska erbjudas med vårdval. Om man drar ner på specialistvård utanför sjukhusen så måste man räkna med att patienterna som har behov av vården kommer till sjukhusen istället. Det är svårt att se vad vi skulle vinna med det.

Snart är det dags för fullmäktige att besluta om budgeten. Det kommer att bli en intressant debatt, tror jag. Ideologiskt om valfrihet och patientens ställning i vården. Och säkert också om pengar, men där är som sagt skillnaden minimal, vilket säkert inte hindrar att retoriken blir hård.

Här hittar du partiernas budgetförslag för Region Stockholm.

Read more

Liberalers uppgift är att driva på för liberala reformer och ta kampen mot antiliberala krafter. Inget annat.

Vi bygger allianser med partier som vi kan finna en tillräcklig värdegemenskap med och som ger oss utrymme att förverkliga vår politik. Det kräver förhandlingar och kompromisser. Vi ger och tar.

Att Liberalerna ingått Januariavtalet betyder att Sverige nu får många angelägna liberala reformer på plats – skattesänkningar, fastläkarreform, utveckling av skolan med mera. Och det innebär att vi håller ytterlighetspartierna V och SD borta från inflytande. Det är jag stolt över.

Ibland höjs röster, oftast från människor till höger som aldrig röstat på Liberalerna, för att vi ska ”samtala” med SD. Visst, småprata på bara i hissen eller i lunchkön i riksdagsresturangen. Men vad som egentligen avses är naturligtvis politiska samtal och förhandlingar om politiska vägval. Men sådana samtal vore förödande. SD befinner sig långt ut på ytterkanten, och varje kompromiss med dem innebär således att vi skulle förflytta vår position i den riktningen. Att de däremot då och då röstar på samma förslag som vi i riksdagen är oproblematiskt. Det är anpassningen av Liberalernas politik till SDs agenda som med tiden skulle urvattna våra värderingar. Å andra sidan är det svårt att se varför SD skulle vilja kompromissa med oss, vi står ju även ur deras perspektiv längst ifrån varandra.

Detta är inte enbart ett teoretiskt resonemang. I dagspolitiken är det högst påtagligt hur avgrundsdjup skillnaden är mellan Liberalerna och SD. I Region Stockholm visar SD sina rätta takter med ett antal rent främlingsfientliga godbitar för de riktiga kärntrupperna. Här är ett axplock:

 • Hembesöksprogrammet för nyfödda barn i socioekonomiskt utsatta områden ska bort. Det gör stor nytta för barns hälsa i områden där den är som sämst, men för SD är barnen eller en jämlik hälsa inget argument – nej, hembesöksprogram är ett ”förtäckt invandringsbidrag”.

 • Resursfördelning till vården utifrån patientgruppens behov ska ändras, eftersom det kan råka träffa någon med invandrarbakgrund. Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt mått som baseras på sju variabler med betydelse för hälsa. En av variablerna är ”utlandsfödda”. SD vill utreda hur detta kan försvagas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov ha företräde till vård, men för SD är födelseland viktigare än vårdbehov.

 • Indraget tolkstöd i vården, ingår också i SD:s politik. Om man varit här en tid och inte lärt sig tillräcklig svenska för att kunna diskutera exempelvis sin cancerbehandling eller andra medicinska frågor så får man stå sitt kast, i SD:s iskalla värld. Har man inte råd med egen tolk så får man hålla sig frisk. Men kommunikation är en del av vården, inte minst i känsliga och stressiga situationer där det kan handla om svåra besked, och förmåga att ta till sig av läkares ordinationer är ofta helt nödvändig. Att förneka svårt sjuka tolkhjälp är både cyniskt och kontraproduktivt.

På punkt efter punkt har SD ansträngt sig för att klämma åt invandrare och vinnlägga sig om att säkerställa att vården inte ska lyfta ett finger för hälsan hos den som har rötter i ett annat land. Det är inhumant – och det är antiliberala. Med sådan partier har vi inget att diskutera.

Jag har skrivit om detta även i en debattartikel i Aftonbladet.

Read more

En bra start i livet med ett starkt stöd till de små barnen och deras familjer lägger grunden för en god hälsa. Därför vill jag och Region Stockholm utveckla fler Familjecentraler med ett enhetligt uppdrag där barn- och mödravården samverkar med den kommunala öppna förskolan och socialtjänsten. 18 befintliga familjecentraler och därtill 11 nya familjecentraler kommer snart att finnas i regionen. 

På familjecentralen ska man kunna få hjälp med hela familjens problematik, oavsett om det är barnens hälsa eller sociala problem där man behöver socialtjänstens stöd. Familjecentraler har funnits runt om i regionen tidigare, nu tar vi ett nytt grepp med ett enhetligt uppdrag från sjukvårdens och regionens sida, och uppmanar vårdgivare och kommuner att starta nya familjecentraler. När vi prioriterar med regionens resurser är det viktigt att vården finns nära för dem som bäst behöver den, och det är bevisat effektivt att arbeta tillsammans med hela familjen för att både barn och familj ska må bra.

Familjecentraler bygger på samarbete mellan kommunal socialtjänst, öppen förskola och hälso- och sjukvård riktad mot barn och familjer: BVC och barnmorskemottagningar. Även amningsmottagningar och vårdcentraler kan vara involverade från regionens/sjukvårdens sida.

Region Stockholm har inlett ett mer strukturerat arbete för enhetliga familjecentraler, och har som mål att samarbeta med fler kommuner för att öppna fler så snart som möjligt. 1o miljoner kronor finns avsatta i budget för att utveckla familjecentraler.

Varje barn i varje familj ska ha en god chans till hälsa och en bra uppväxt. Vården kan inte göra allt men barnhälsovården är en instans som når alla barn och familjer, och tillsammans med socialtjänsten kan man jobba effektivare med problem som ofta hänger ihop – barnens hälsa, familjens livsstil och relationer, osv. Jag är glad att fler BVC och fler kommuner vill samarbeta och hoppas på ännu fler inom en snar framtid.

Fakta: Nygamla och nya familjecentraler

Nygamla familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Edsberg
 • Flemingsberg
 • Geneta
 • Huddinge
 • Kallhäll
 • Kungsängen
 • Mälaröarnas
 • Nynäshamn
 • Rotebro
 • Rågsved
 • Salem
 • Sollentuna
 • Spånga Tensta
 • Upplands Väsby
 • Vårby
 • Skogås
 • Vantör
 • Även familjecentralen i Fisksätra väntas snart inkomma med ansökan.

Nya familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Hässelby/Vällingby
 • Rinkeby
 • Farsta
 • Skärholmen
 • Liljeholmen
 • Kungsholmen (BB Stockholm)
 • Rissne-Hallonbergen
 • Fittja/norra Botkyrka
 • Tullinge
 • Luna (Södertälje),
 • Haninge (OBS, ny större familjecentral i Handen ersätter 2 gamla mindre, med bättre öppettider och möjligheter till bemanning).

Dagens Nyheter uppmärksammar utvecklingen av familjecentraler

Read more

Liberalernas landsmöte föreslås besluta om att injektionsrum i beroendevården bör prövas. Syftet är att förbättra hälsan och minska dödsoffren vid sprutmissbruk. Det är en vidareutveckling av sprututbytesprogrammen.

Vi vill säkerställa att sprutor inte delas för att minimera smittspridning, att vi minskar risken för död i överdoser och att vi kan nå fler droganvändare med vårdens och socialtjänstens insatser. Det handlar om hälsa för en mycket utsatt grupp och i förlängningen förhoppningsvis en väg ut ur missbruk.

Liberala ungdomsförbundet har motionerat till Liberalernas landsmöte om att införa injektionsrum, ett förslag som partistyrelsen bejakar.deras ordförande Romina Pourmokhtari kommenterar förslaget:

– Vården för missbrukare måste utgå från evidens, vad vi vet fungerar. Injektionsrum har funnits länge i flera andra länder och det finns inga tecken på att det ökar missbruk, utan däremot minskar hälsoriskerna. Sverige måste minska narkotikadödligheten och injektionsrum är ett viktigt steg.

Injektionsrum väntas också innebära minskad droganvändning i offentlig miljö.

Fakta och bakgrund

Förslaget om injektionsrum innebär att man ska genomföra regionala försök för att se hur verksamheten kan fungera i Sverige. Så här skriver partistyrelsen i sitt förslag till landsmötet:

”Liberalerna har länge drivit på införandet av sprututbytes­verksamhet runt om i landet. Det är ett arbete som måste fortsätta. När det gäller injektionsrum vore detta ett nytt inslag i svensk beroendevård, men exempel finns i andra länder. Beroendevården behöver utvecklas och vila på evi­dens. Partistyrelsen ser därför med intresse på möjligheten att någon region går före och prövar frågan utifrån målgrup­pens behov i anslutning till sprututbytesverksamhet. Utifrån detta bör sedan lärdomar dras innan vi kan ta ställning till att särskilda injektionsrum införs brett i hela landet. Upp­sökande insatser utvecklas för närvarande runt om i lan­det, exempelvis genom mobila hälsomottagningar. Det är en utveckling som Liberalerna ska fortsätta att verka för.”

Injektionsrum finns ibland annat Danmark, Norge, Spanien och Schweiz (där det började 1986). Erfarenheter från runtom i världen visar att injektionsrum har inneburit omedelbar förbättring av hygien och säkert användande – minskar mönster kring smittspridning av HIV och hepatit. En studie i Sydney visar att det var färre 112-samtal kopplade till överdos när man öppnade sina injektionsrum (avlasta akutvården). Summerat: fördelen är ökad och säkrad hygien kring bruk (särskilt bland brukare som ofta använder), ökad tillgång till vård och socialtjänst och minskad ”offentlig” droganvändning. Det finns ingen forskning som visar att tillgången till injektionsrum ökar drogbruk eller frekvens av injektion.

Jag och Romina blev intervjuade av Sveriges radio igår.

Fler som uppmärksammar förslaget: SVT.

 

Read more

I dag presenterade den blågröna majoriteten sin budget för Region Stockholm. I budgeten görs tydliga prioriteringar av kärnverksamheterna, samtidigt som höga krav ställs på effektiviseringar. Det krävs när konjunkturen mattas av och regionens kostnader för skatteutjämningen chockhöjs. Detta är den tuffaste budgetprocess jag upplevt som landstings/regionråd därför att det kräver insikt om lägets allvar och mycket noggranna prioriteringar. 

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm lägger fram sin andra budget under mandatperioden. Utgångspunkten för budgeten är den plattform som koalitionen enades om efter valet om som beskriver vad som ska göras fram till 2022.

När nu konjunkturen viker och ekonomin mattas av väntar utmaningar. Ovanpå detta slår förändringar i skatteutjämningen hårt mot regionen. Region Stockholm går från att betala en miljard 2019 till att betala totalt 4,2 miljarder när systemet är fullt utbyggt år 2023. 4,2 miljarder motsvarar 6000 sjuksköterskor, 1 400 nya bussar eller tre fjärdedelar av länets vårdcentraler.

Den blågröna majoritetens utgångspunkt är dock oförändrad, vi kommer fortsätta att prioritera en vård och kollektivtrafik av hög kvalitet med god tillgänglighet för invånarna.

Budgeten i siffror

 • Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 108 miljarder kronor för 2020.
 • Det budgeterade resultatet är 311 miljoner kronor, resultatet exklusive omställningskostnader är 461 miljoner kronor.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs 80,2 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2020. Det är ca 2,1 miljarder (2,6 procent) kronor mer än i budgeten för 2019 och är möjligt tack vare god ekonomisk hushållning.
 • Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 65,7 miljarder kronor i för 2020, vilket är 1,7 miljarder (+2,6 procent) mer än i budgeten för 2019
 • Kollektivtrafiken tillförs 11,0 miljarder kronor i budgeten för 2020 vilket är 356 miljoner (+3,3 procent) kronor mer än i budgeten för 2019.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 40 kronor till 930 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2020 (Taxan för 2019 är 890 kr). Rabatterat pris blir 620 kronor.
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 930 kr för vuxna och till 620 kr för pensionär, ungdom och student.
 • Kollektivtrafikens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, beräknas öka med ca 280 miljoner kronor mellan 2019 och 2020. Här är även färdtjänsten inräknad.
 • Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 14,9 miljarder kronor varav 4,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt 10,3 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 123,2 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Idag kommenterade jag och mina gruppledarkollegor i koalitionen budgetförslaget:

 • Stockholms län har bäst konkurrenskraft i Europa och är snabbt växande. Men regeringen förstår tyvärr inte att 35 000 fler invånare per år kräver sitt. Vi har tuffa förutsättningar framöver med vikande konjunktur och 3,2 mdkr i ökad utjämning. Det finns därför inga extra pengar, vi måste nu själva spara, prioritera och effektivisera för att klara våra framtida utmaningar och samtidigt fortsätta ge länets invånare en tillgänglig vård och kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vänder på alla stenar och ska se över lokalkostnader, minska administration och vässa våra inköp. Kort sagt, varje skattekrona måste användas smart, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).
 • Vi får inte misslyckas en gång till att få riksdag och regering att lyssna på Stockholmregionens behov. I en vikande konjunktur är det än viktigare att Stockholmsregionen talar med en samlad röst i avgörande tillväxtfrågor, särskilt när det gäller behoven av infrastruktur och tillgång till bostäder. Stockholms förmåga att vara en hållbar tillväxtregion hänger på att vi inte ses som en spargris man kan slå sönder. Vilket är precis så vi uppfattar förslaget till ny kommunal kostnadsutjämning, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).
 • Vårdcentraler och digitalisering fortsätter vara tydliga prioriteringar för oss. Stockholmarna ska vara trygga i att snabbt kunna få kontakt med vården, ha friheten att kunna välja sin egen husläkare, och att möjligheten att kunna möta vården digitalt. Då stärker vi patientens ställning och använder dessutom vårdens resurser effektivt med vård i tid och på rätt nivå, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).
 • Den budget vi nu presenterar läggs fram i en orolig tid. Vi går in i en lågkonjunktur med inbromsad tillväxt och fallande sysselsättning. I ett sådant läge prioriterar Region Stockholm välfärdens kärna. Geriatrikplatserna byggs ut med 224 nya platser för att möta en åldrande befolkning och fler äldre kommer få tillgång till vaccin, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD).
 • Vi prioriterar klimatfrågan och fortsätter i ett tufft läge att bygga för framtiden. Med den här budgeten säkrar vi fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Det blir nya spår, fler stationer och mer bussar, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).
Read more

Att ge barn den bästa tänkbara starten i livet är något vi borde sträva efter. Det lägger grunden för ett liv med god hälsa. Att få välkomna ett lite barn till världen är förstås en stor och ibland omtumlande händelse och som förstagångsförälder kan man behöva stöd. Det vill jag gärna att Regions Stockholm ska bidra med.

Snart startar ett förstärkt hembesöksprogram till nyfödda barn i Fisksätra i Nacka. Hembesöken sker i ett nära samarbete mellan BVC och socialtjänsten i kommunen ge ett gott stöd till föräldrar som just fått barn genom fem extra hembesök där frågor om hälsa och barns behov sätts främst. Modellen har utvecklats i Rinkeby och sprids nu till fler delar av länet. De har visats sig fungera väl för föräldrar som får en större trygghet och kunskap om hur bland annat vården fungerar.

Jag och min kollega Tobias Nässén (M) besökte BVC i Fisksätra för att höra mer om deras arbete. Vi blev imponerade av det viktiga arbete som BVC och familjecentralen gör där. Det ska bli roligt att följa hur de utvecklar arbetet med de utökade hembesöken.

Read more

Södertälje sjukhus har genomgått en omfattande ut- och ombyggnation. Nu har ännu en milstolpe nåtts när den totalrenoverade vårdbyggnaden äntligen är klar. Det firade sjukhuset med en invigningsceremoni. Det kändes hedrande att få medverka. Bandet klipptes av några av sjukhusets medarbetare som arbetar intensivt med att ta de nya lokalerna i bruk.

De ljusa, trivsamma enkelrummen på sjukhuset blir ett lyft för patienterna.

Jag höll ett tal där jag betonade sjukhusets viktiga roll i Stockholmsregionens sjukvård och de goda vårdmiljöernas betydelse.

Ett sjukhus är en viktig plats för livets stora skeenden. Glädje och sorg. Liv och död. Och Södertälje sjukhus är en viktig del av länets vårdutbud. Med sin strategiska placering i syd utgör sjukhuset en trygghet för invånarna här och en punkt där utveckling av vård drivs framåt. För ett par år sedan invigdes den nya akutmottagningen, förlossningen och operationssalar. När den nya vårdbyggnaden med 120 moderna vårdplatser successivt tas i bruk, markerar det ytterligare ett viktigt steg i sjukhusets utveckling. En ny era i sjukhuset tar sin början. Utveckling manifesteras förstås inte bara i byggnader utan i ännu högre grad i hög kompetens nya arbetssätt, digitala möjligheter, och mycket annat.

Sjukhuset är som sagt inte bara väggar, tak och yta. Det är framförallt den samlade kompetensen som gör sjukhuset. Sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och många andra. Det som är välfärdens kärna. De som gör vården möjlig. Varje dag möter de patienter och skapar de största värden – Hälsa. Bot, Lindring. Värdighet. Jag är stolt över den vård som skapas här, över den utveckling som sker, och över den omvårdnad som patienterna får.

I ett samspel med länets hela vårdutbud utvecklas hälso- och sjukvården för invånarna och vi rustar oss för att möta framtidens krav. Att få hjälp på rätt nivå är en kvalitetsfråga för patienten och en resursfråga för vårt samhälle. Därför arbetar vi i Region Stockholm tillsammans med många olika aktörer för att skapa en vårdstruktur som ska säkra en tillgänglig vård av hög kvalitet för den växande befolkningen i länet.

Alla delar behövs – från en väl utbyggd primärvård som hjälper oss patienter i vardagen, till specialiserad vård för olika sjukdomar och tillstånd, till akutsjukvård som här på Södertälje sjukhus. Men förändringen möjliggör en bättre hälso- och sjukvård nu och i framtiden.

Vi är lika delar stolt och tacksamhet över den vård som skapas här i Södertälje och följer med intresse den fortsatta utvecklingen.

Ett varmt tack till alla er som på många olika sätt bidragit till att vårt nya sjukhus. Tack!

Tillsammans med sjukhusdirektör Christophe Pedroletti och fastighetsregionrådet Charlotte Broberg gläds jag åt de fina vårdmiljöerna.

Read more

Rätt vård på rätt nivå – det handlar ofta om att du ska kunna få vården nära dig, och helst hos en läkare och på en mottagning som du själv väljer. Vården ska vara snabb och enkel att nå när man behöver den – det handlar om både trygghet och frihet. Därför jobbar vi med att mer vård ska finnas utanför de stora sjukhusen.  I Region Stockholm fortsätter vi att gå mot det hållet.

Häromdagen skrev jag om hur fler barn ska få avancerad sjukvård i hemmet. I dag kan jag berätta om att utvecklingen fö framtidens hälso- och sjukvård fortsätter för både planerade och akuta vårdbesök. Det handlar om specialistläkare och närakuter.

Allt fler av de specialistläkarbesök vi gör, görs utanför de stora sjukhusen. Det gäller alltså öppenvårdsbesök på en mottagning där man behöver träffa en specialist, men inte behöver läggas in på en sjukhusavdelning eller på något annat sätt har behov av storsjukhusets resurser.

Allt fler akuta besök görs på närakuterna för barn och vuxna. Det betyder snabbare och bättre hjälp för fler, som annars hade kunnat få vänta i flera timmar på de stora sjukhusakuterna. Närakuterna har kapacitet att ta hand om de flesta akuta tillstånd, medan de stora akutsjukhusen därmed kan fokusera på de svårast sjuka och skadade.

Så här ser det ut i siffror, från hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut: Specialistläkarbesök utanför akutsjukhus ökade sin andel med 1,1 procentenheter under januari-juli 2019, jämfört med 2019.

Närakutbesöken ökade kraftigt under 2018 och ökningen fortsätter, om än i långsammare takt, hittills under 2019. Tillsammans med husläkarjourerna tog närakuterna vid slutet av juli emot nästan hälften (49,2) av de akuta besöken.

Read more