Kraftigt ökad smittspridning. Många vårdas på sjukhus. Pandemin stärker sitt grepp om oss i Stockholmsregionen. Det är mycket allvarligt.

Jag vill uppmana alla att ta sitt ansvar för att få stopp på smittspridningen. Undvik all trängsel och onödiga kontakter, stanna hemma om du är sjuk, jobba hemma om du kan, tvätta händerna ofta och noga och visa särskild hänsyn till äldre och andra i riskgrupp.

Smittspridningen har ökat till 8,5% smittade av alla som testas. Det är en kraftig ökning med 3,1 procentenheter.

119 personer vårdas på sjukhus i regionen, varav 14 vårdas i intensivvård, övriga finns i geriatriken (äldresjukvården) och på akutsjukhus. (Siffrorna är från i tisdags).

Smitta finns på flera särskilda boenden (äldreomsorg) i länets kommuner.

Detta ställer stora krav på oss alla att försöka minska smittspridningen. Det måste vi göra för människors liv och hälsa, men också för att vården ska mäkta med att än en gång möta ett stort vårdbehov.

Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare meddelar idag skärpta allmänna råd som gäller för oss stockholmare:

Alla som vistas i Stockholms län bör:

 1. Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
 2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
 1. Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 2. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Dessutom har smittskyddsläkaren, via en hemställan, bett länsstyrelsen i Stockholm att de ska besluta om en begränsning om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det är naturligtvis ett mycket bekymmersamt läge och åtgärderna påverka alla människor och livet i staden och länet. Men vi behöver ändå härda ut och följa rekommendationerna utifrån smittskyddsexpertetnas bedömning

Från regionens sida görs flera insatser, bland annat:

 • Sjukhusen ställer om för att kunna ta emot fler patienter med covid-19.
 • Informationskampanj till invånarna i full gång med uppmaning att följa rekommendationerna och hålla avstånd.
 • Planering för en omfattande vaccination för säsongsinfluensan pågår och vaccinationen startar i nästa vecka, så vi inte också ska få in många patienter med influensa samtidigt med pandemin.
 • Testning och smittspårning pågår för fullt och bland annat har snabbspår för personal i omsorg mfl återstartats.

Min vädjan är att vi alla ska följa råden så att vi på så sätt kan få ner smittspridningen.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

För en tid sedan skrev jag ett av media uppmärksammat inlägg om den infekterade LAS-frågan. Jag är mån om att Sverige ska hitta en bra väg framåt där den svenska modellen värnas samtidigt som arbetsmarknadens regelverk moderniseras. Idag meddelar Socialdemokraterna att de vill fullfölja parternas – det vill säga PTK och Svenskt Näringsliv – överenskommelse. Detta trots att LO ännu inte sagt ja till uppgörelsen. Det är ett riktigt bra och välkommet besked.

Därmed bör det gå att samla tillräckligt stöd i riksdagen för att kloka reformer i enlighet med parternas överenskommelse ska kunna förverkligas. Jag förutsätter förstås att Liberalerna i riksdagen agerar konstruktivt kring detta, tillsammans med regeringen och C, samt möjligen också andra partier som vill ta ansvar och sätta sakpolitiken framför spelet.

Överenskommelsen är i sak bra för både människorna på arbetsmarknaden och arbetsgivarna. Men det är också bra för Sverige.

Sverige behöver mer av konstruktiva lösningar på svåra problem.

Read more

Dagens system med nätläkare som verkar i ett kryphål i patientlagen är ohållbart. Hela vården behöver en digital upprustning och våra vårdcentraler behöver vässa sina digitala tjänster och låta patienterna använda moderna kontaktvägar. Det är dags att ändra lagen.

Jag och mina liberala kollegor Gilbert Tribo, Daniel Forslund och Jonas Andersson. skriver idag om vad som krävs för att få en hållbar digital utveckling och mer ordning och reda i vården. Läs gärna vår artikel i Kvällsposten.

Vi är mycket positiva till att digitaliseringen tagit fart i vården och förenklar vardagen för hundratusentals invånare. Det har inte minst varit betydelsefullt under pandemin, som ju fortfarande har sitt grepp om oss.

Samtidigt som etableringen av nätläkarföretagen drivit på utvecklingen av digitala tjänster i hela vården, har också systemet med så kallat utomlänsersättning skapat problem. Dels genom en orimlig kostnadsutveckling, dels genom svårigheter för regionerna att följa upp vården eller ställa krav på kvalitet och tillgänglighet när det saknas avtalsrelationer till vårdgivarna. Att stänga detta kryphål är viktigt för att säkra resurser och kvalitet i vården.

Det är dags att få bort utomlänsfakturerinen och istället föra samman den digitala och den fysiska vården till en sammanhållen vård. Samma regelverk och ersättningssystem gäller exempelvis den digitala vårdpionjären Krys nya fysiska vårdcentraler, som för alla andra vårdgivare. Att besök debiteras enligt det vanliga husläkaravtalet, inte utomläns, är ett viktigt steg mot mer ordning och reda i vården.

Liberalerna ser ett tydligt behov av förändringar nationellt, regionalt och hos vårdgivarna:

Patientlagen måste förändras. Digital vård ska inte kunna debiteras som utomlänsvård, när både patient och vårdgivare befinner sig i samma region. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden som regeringen kan vidta för att skapa trygghet för patienter och skattebetalare, och samtidigt skapa ordning och reda i vårdsektorn. En trygg digitalisering kräver en modern lagstiftning utan kryphål. Digifysisk vård behöver bli den nya normen även i lagstiftningen.

 • Utomlänsavtalet behöver omförhandlas. Sveriges Kommuner och Regioner behöver etablera ett nytt juridiskt ramverk för finansiell ersättning av digifysisk vård. Digitala vårdtjänster känner inte av regiongränser.
 • Den nationella vårdgarantin behöver bli digifysisk. Patienten måste garanteras kontakt med vården inom rimlig tid, oavsett kontaktmetod. Att enbart mäta tillgänglighet via telefon och fysiska besök snedvrider konkurrens och hämmar utveckling.
 • Regionala regelverk måste moderniseras. Regionerna har ett stort arbete för att revidera ersättningssystem, avtalskonstruktioner och uppföljningskrav för att anpassas för att premiera en digifysisk, platsoberoende och mer preventiv hälso- och sjukvård.

Vi liberaler är fast beslutna om att vården behöver en digital upprustning, och att kombinationen av digital och fysisk vård är här för att stanna. Patienterna har all rätt att förvänta sig en modern och tillgänglig vård. Nu är det hög tid att den levereras i hela Sverige.

Read more

Som en del av er vet är jag en rätt flitig (nördig?) museibesökare. Överhuvudtaget tycker jag att konst och kultur är viktigt i mitt eget liv, men också för vårt samhälle.

Konstnärer som speglar skeenden och kommenterar samtiden och kanske ibland provocerar men alltid berör , konst- och kulturhistoria som knyter ihop vår tid med historien uttryck som griper tag och får oss att se på saker ur nya perspektiv och ger oss nya svar eller kanske väcker nya frågor. Allt detta, för att inte tala om det kreativa klimatet som ett starkt kulturutbud erbjuder, är väldigt betydelsefullt. Men nu var det ju inte det jag skulle skriva om.

Jag vill helt enkelt dela med mig av ett riktigt fint tips på utställning som alla vi som är intresserade av mode och stil kan kasta oss in i med stor behållning. Modet på museum, alltså. Och samtidigt är det en liten lektion Stockholms kvinnliga företagarhistoria.

Thielska galleriet visar just nu August Lundin, Sveriges första modehus. Hon tog en liten bit av Paris till Stockholm skapade fantastiska kreationen enligt tidens krav runt förra sekelskiftet. Vilket hantverk!

Read more

Ikväll har jag och min dotter promenerat över den nya, fina guldbrun som från och med nu binder samman Södermalm med Gamla stan. Jag tycker bron blev väldigt fin och jag hoppas den ska fungera bra i den ganska snåriga trafikmiljön som råder vid Slussen.

Guldbron har en lätt skimrande yta. Syns inte så bra på bilden, men den är riktigt fin.

Det är en liten prövning med denna enorma byggarbetsplats, men också imponerande hur området förändras och hur det mesta ändå fungerar för mig som dagligen rör mig i området.

Att bron är på plats känns som ett viktigt steg på vägen mot gamla Slussens omdaning till en ny, lösning för både kollektivtrafik, bilar, cyklister och flanörer.

Read more

Det blir allt enklare och roligare att vara cyklist i Stockholmstrakten. Själv älskar jag att cykla så länge det är rimligt varm, på vintern får cykel semester. Jag cyklar mest i stan och tycker det funkar bra, även om det finns några plats som jag helst undviker, som Slussen vid morgonrusningen. Då tar jag hellre Västerbron, fick tyckt det mig som det alltid är motvind uppför, alldeles oavsett vilket håll jag kommer från. :)

Varje år sammanställer Region Stockholm en rapport om cyklandet i länet. Det är intressant lösning. Nätet av cykelbanor ökar och förbättras, under 2019 tillkom 28 km cykelbana. Och de allvarliga olyckorna minkar, tack och lov. Men totalt sett ökar olyckorna. Hjälmanvändandet har ökat från 70 till 75%. Smart!

Här kan du läsa hela cykelbokslutet 2019.

Read more

Smittspridningen fortsätter öka i Sverige och i Stockholm. Och därtill ökar behovet av sjukhusvård för covid-19-patienter. Nu vårdas 74 personer på sjukhus i regionen, varav fem i intensivvården. Sedan den 16 oktober har tre personer avlidit med covid-19.

Smittan finns i alla åldrar och i hela länet.

Jag vet hur tjatigt det är men jag vill ändå påminna om att det hänger på mig och på dig om smittan ska stoppas. Det är kontakter mellan människor som driver smittspridningen.

Följ de aktuella råden:

 • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.
 • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
 • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta, räknat från den dag personen provtog sig. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
 • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Read more

Region Stockholm har avtal med olika vårdgivare om bland annat rehabilitering. Bland annat finns det möjlighet för en del patientgrupper att få rehabilitering i varmt klimat. Nu har hälso- och sjukvårdsförvaltningen sagt upp avtalet om just denna form av rehab, vilket förstås påverkar patienterna. Jag vill gärna ge en bakgrund kring processen och samtidigt passa på att berätta lite om hur vi arbetar i den styrande koalitionen och min egen roll i ärendet: 

Det aktuella beslutet har alltså gjorts av tjänstemän som har delegation att fatta den här typen av beslut å hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar. Men frågan om rehabilitering för patienter i Stockholmsregionen har förstås också diskuterats politiskt många gånger. 

5-gruppen kallar vi de regelbundna överläggningar som vi har mellan den styrande majoritetens gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi är fem gruppledare, därav namnet. Vi brukar dels bjuda in tjänstemän från hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att få föredragningar om aktuella ärenden eller pågående processer. En del av mötet har vi också politiska överläggningar där vi pratar om våra vägval och jämkar ihop oss.

Vi har också politiska sekreterare som hjälper oss att samla fakta, ger oss goda råd och förbereder så att politiska beslut ska gå smidigt och vara väl grundade. Ibland att vi inte helt överens mellan partierna och då får vi förhandla, ge och ta. För det mesta löser det sig smidigt för att alla vet att i en koalition så måste man hitta en lösning som alla kan acceptera.

Frågan om jäv kommer upp då och då i nämnden och om någon ledamot har intressen utanför nämnden som påverkas av nämndens beslut så ska man inte delta i beredning eller beslutsfattande. Det kan t ex handla om att man sitter i någon styrelse för en organisation som regionen har avtal med. Själv har jag tidigare suttit i Stiftelsen Vintersols styrelse, en stiftelse som syftar till att människor ska kunna få just rehabilitering i varmt klimat. Dock har jag lämnat stiftelsen och har inga som helst personliga intressen kvar i verksamheten.

För en tid sedan, löpte avtalet med stiftelsen och en annan aktör ut och det var dags att ta ställning till om det borde avslutas eller förlängas. Då ville förvaltningen höra om vi hade några politiska synpunkter på om avtalet skulle avslutas eller förlängas. Därför diskuterades frågan i femgruppen. Förvaltningens inriktning var att avsluta avtalet. Bland oss förtroendevalda fanns frågor om hur de berörda patienterna skulle kunna få sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda om de befintliga avtalen skulle sägas upp. Vi kände oss inte övertygade om att det fanns en tillräckligt bra lösning och gav vår synpunkt på saken till tjänstemännen, det vill säga att vår uppfattning är att avtalet bara kan sägas upp om det finns andra alternativ i tillräcklig mån, och att det behöver säkerställas hur vi bäst säkerställer att människor med exempelvis neurologiska sjukdomar får en fungerande rehabilitering. Förvaltningen hade möjlighet att inom ramen för sin delegation fatta beslutet själva och från politikens sida hade vi förstås kunnat välja olika handlingsvägar om det skulle bli aktuellt, till exempel göra en helt ny upphandling av rehabilitering.

Jag har fått frågor om jag varit jävig i dessa diskussioner. Det anser jag att jag inte varit, eftersom jag inte har någon koppling till berörd aktör, vilket jag var tydlig med redan när ärendet var uppe på 5-gruppen. Det enda perspektiv som diskuterades i femgruppen var patienternas tillgång till rehabilitering och där fanns det, menade vi från koalitionen inte tillräckligt bra svar för att vi skulle känna oss trygga med det. Vi frågade också om dialog förts med patientföreningar och även där var det tydligt att det inte skett och det tycker jag är viktigt att det görs för att fånga in synpunkter.

Tyvärr kan vi konstatera att corona-pandemin ställer till det även för de patienter som behöver intensiv rehabilitering. Verksamheten står stilla och inga patienter kan komma till Vintersol, därmed har förutsättningarna förändrats i grunden och därför har hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu avslutat avtalet med Vintersol, det har vi i koalitionen inga synpunkter på. Istället få återkomma i hälso- och sjukvårdsnämnden framöver med frågan hur rehabiliteringen ska kunna erbjudas på ett så bra sätt som möjligt för människor som verkligen har stora behov för att få livet att fungera med funktionsvariationer.

Read more

Sverige behöver liberala reformer för att ställa om och forma en positiv utveckling för välstånd och välfärd. Men landet behöver inte en regeringskris som riskerar att att skapa än större bekymmer för näringslivet, arbetsmarknaden och människorna i vårt land.

Förmågan att ständigt förnya och ställa om efter nya förutsättningar och för att tillvarata nya möjligheter har varit en stor styrka för vårt land. Liberalerna har under hela 1900-talet varit pådrivande för reformer som skapar frihet för människor. Rösträttsrörelsen för demokratins införande, en lång rad sociala reformer under 1900-talet för att frigöra människor, där den stora handikappreformen ligger många särskilt varm om hjärtat, det ständiga reformarbetet för en likvärdig och kunskapsinriktad skola.

Januariavtalet innehåller en rad viktiga, liberala reformer som bygger vidare på vår stolta reformtradition och driver Sverige i rätt riktning. En moderniserad arbetsmarknad kräver reformer och arbetsrätten behöver förändras för att fungera väl i den nya tiden. Men förändringar måste göras med omsorg och med värnande om den framgångsrika modell som bygger på arbetsmarknadens parters ansvarstagande och sökande efter gemensamma överenskommelser som tjänar både arbetsgivare och människorna i arbetslivet väl.

Vi befinner oss i ett unikt svårt läge. Pandemin har sitt grepp om oss och nu ökar smittspridningen igen och för med sig mänskligt lidande och åter ett ökat tryck på en redan hårt belastad sjukvård. Näringslivet, inte minst de små, lokala företagen drabbas hårt och arbetslösheten ökar. Samtidigt har vi stora problem med människors trygghet, och med social utsatthet inte minst i utanförskapsområden.

Att skapa bästa förutsättningar för landet att klara krisen här och nu måste kortsiktigt vara huvuduppgiften för varje ansvarsfullt parti. Det som verkligen skulle vara till skada för människor i en redan utsatt situation och för nationens förmåga att handskas med de akuta problemen vore att kasta ut Sverige i en regeringskris och därtill ett möjligt extra val. 

Nyttan med att i varje detalj hålla fast vid utredningsförslaget kring arbetsrätten står inte i proportion till den skada för arbetsmarknaden, näringslivet och framförallt människors vardag som ett politiskt kaos riskerar att föra med sig. 

Förändringarna i arbetsrätten måste hanteras ansvarsfullt och i god ordning. Utredningsförslagen bör remissbehandlas i god ordning och när olika aktörer fått ge sin syn på saken bör partierna ta till sig synpunkterna, söka kompromisser och forma ett konkret förslag att lägga på riksdagens bord, utan att redan nu låsa sig vid varje bokstav. Under tiden kan parterna på nytt försöka hitta gemensamma lösningar avtalsvägen.

Att reformera arbetsmarknaden under ordnade former gynnar svensk arbetsmarknad bäst. Och en moderniserad arbetsmarknadslagstiftning är en fråga som vi måste fortsätta arbeta med långsiktigt och be väljarna om ett starkt mandat i nästa ordinarie val. 

Januariavtalet ger Liberalerna stort inflytande över svensk politik. Det är en fantastisk möjlighet som vi bör hålla fast vid under mandatperioden. Dess olika punkter bildar i stort ett liberalt reformpaket som gör skillnad för människor. Det är värdefullt och vi ska lägga stor kraft på att genomföra dessa under mandatperioden. 

Read more