När vi kommer upp i åren ökar ofta behovet av vård och stöd från vår omgivning. Drygt 15 000 personer i vårt län varje månad är inskrivna i hemsjukvård. Många vill och kan leva kvar länge i sina egna hem, men behöver hjälp från såväl hemtjänst som hemsjukvård. Det betyder att det kan bli många aktörer och mycket ”spring” hemma hos de äldre. När det är olika huvudmän riskerar äldre hamna i kläm, om det gnisslar här och var i samverkan. Det vill vi ändra på. Våra äldres behov av trygg vård och omsorg ska sättas i främsta rummet. 

Just nu pågår arbetet med att hitta en bra lösning tillsammans med kommunerna för att samordna huvudmannaskapet kring hemsjukvården så att den kopplas ihop med den kommunala omsorgen. Från landstingsalliansen är det jag, Irene Svenonius och Marie Ljungbers-Schött från moderaterna och Ella Bholin (KD) som driver på för förändringen. Idag ska vi träffa kommunernas representanter för fortsatt dialog.

Det är inte vi som patienter, oavsett ålder, som ska anpassa oss, eller behöva samordna vården. Det är vården som ska kretsa kring oss, utgå från våra behov, och samordna sig. Det blir extra viktigt om man är äldre, har många krämpor och större behov av trygg vård.

Hemtjänst är ett kommunalt ansvar, medan hemsjukvården är landstingets. Det delade ansvaret är inte till gagn för de äldre. Övriga Sverige har gått före och visat på de goda effekter som kan uppstå för sjuka äldre i eget boende vid en genomtänkt och klok kommunalisering av hemsjukvården. Det är en väg som vi gärna slår in på tillsammans med de 26 kommunerna i Stockholms län.

Just nu pågår förhandlingar mellan landstinget och kommunerna om ett överförande av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Målet är huvudmannaskapsförändring och skatteväxling den 1 januari 2020. 

Vi behöver gemensamt mellan landsting och kommuner ha en vision för de äldres vård och omsorg i Stockholms län. En vision som utgår från de äldres önskemål och behov av en sammanhåller vård och omsorg i det egna hemmet. Från båda sidor behöver vi sedan tänka över integreringen av hemsjukvård och äldreomsorg och samarbetet med primärvård, geriatrik och akutsjukvård.

Det är viktigt att reformen inte bara flyttar på en ansvarsgräns och leder till ett nytt dike mellan kommuner och landsting. Vi måste uppnå förbättringar i vardagen för våra äldre i hemsjukvården. Vi är övertygade om att det blir ett bättre helhetstänkande runt behövande äldre om såväl hemtjänsten som hemsjukvården inklusive rehabilitering i bostaden tillhör samma organisation. Kommunerna behöver enas om en modell för förändringen, samtidigt som det praktiska arbetet efter överföringen naturligtvis kan skilja sig åt beroende på kommun. 

Från landstingets sida anser vi att tillfället måste tas att dessutom skapa en än tryggare  och mer sammanhållen vård för de äldre invånarna. Vi vill gärna samverka med de kommuner som så önskar om ett gemensamt större omsorgs- och vårdutbud riktat till de äldre genom ett nytt vårdval – vårdval senior. Vi vill gå framåt med kvalitet, valfrihet och kontinuitet för de äldres vård och omsorg.

Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms läns kommuner finna en väg framåt till en lyckad förändring av huvudmannaskapet för hemsjukvården. 

 

Read more

Så befriande och sorgligt på samma gång att översköljas av så många kvinnors berättelser om erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp på sociala medier under hashtaggen #metoo.

Jag visste att det var vanligt och i mina personliga samtal med vänner har den fasansfulla insikten sjunkit in. Jag har aldrig mött en kvinna som säger att hon varit förskonad. Alla tycks dela erfarenheten av opassande, förminskande kommentarer med sexuell anspelning, eller obehagliga tillmälen som”jävla hora” eller ”luder” från främmande män i offentliga miljöer. Några har försatts i hotfulla, skrämmande situationer och ytterligare några har utsatts för direkta, fysiska övergrepp och våldtäkter.

Detta gör att vi inte bara delar erfarenhet av sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har också alla fått vår frihet beskuren. Och detta är så vanligt att många av oss lärt oss ta detta för givet. Vår frihet begränsas därför att vi blivit rädda. Personligen åker jag inte tunnelbana själv sent på kvällarna.

Några händelser jag bär med mig i minnet:

Blottaren i min barndom som försökte få småtjejerna på stranden att titta på honom, vi sprang därifrån men vågade inte berätta för någon vuxen.

Rädslan när några tonårskillar började gå efter mig och kommentera mitt utseende. Jag var kanske 11 år. Ungefär som min dotter är nu.

Mannen som satte sig alldeles för nära på tunnelbanan, som tryckte sitt ben mot mitt lår och sa att jag inte behöver vara rädd, han vet vad en kvinna som jag behöver och han kan följa mig hem. Då frös jag till is av rädsla.

Mannen på Mariatorget som en helt vanlig dag tyckte det var rimligt att kalla mig för ”milf” och samtidigt göra obcena gester och föreslå att vi skulle ha sex. Då blev jag inte rädd men arg och frågade om han verkligen trodde sig var kapabel. Han lommade svärandes iväg och jag kände mig rätt smutsig.

Detta är bara några exempel från mitt eget liv.

Jag är så glad att vi nu tillsammans uppmärksammar detta och talar om våra erfarenheter. Jag ser att många män också reagerar och upprörs över deras vänners, kollegors, systrars, döttrars berättelser. Detta är viktig, kanske rent av den vändpunkt som behövs. Om de bra männen ser vad som sker och förstår att de måste säga ifrån mot övergreppen kan vi förhoppningsvis nå förändring. Det hoppas jag för min dotters och alla andra flickors skull. #metoo

Read more

Vård i tid och utan krångel, ett gott bemötande, hög medicinsk kvalitet. Det är vad många förväntar sig i vårt välfärdssamhälle. För att det ska vara möjligt att leva upp till finns en sak som är viktigare än det mesta: Kompetenta medarbetare med utrymme att göra ett gott arbete – vårdproffs som får vara proffs!

Det behövs gemensamma nationella ansträngningar för att säkra kompetensen i vården. Tillsammans med riksdagsledamoten Pats Persson och regionrådet Gilbert Tribo skriver jag idag om behovet av reformer med Skåne som utgångspunkt. Men liknande situation råder i landet i stort.

Liberalerna föreslår en rad satsningar på kompetens i sin budgetmotion i riksdagen:

  • Allmänläkarlyftet – utbildningssatsning för primärvården.
  • Karriärtjänster för sjuksköterskor.
  • Utbildning ska löna sig även för vårdens medarbetare – sjuksköterskor ska inte betala statlig skatt.
  • Stimulanspengar för fler vårdbiträden.
  • Investeringsfond för vårdens digitala infrastruktur.

Läs gärna mer i vår artikel i Kvällsposten.

 

Read more

En gång tar livet slut. De flestas förhoppning är säkert att det sker i kretsen av de närmaste. För många äldre blir döden något de möter ensamma, när de vårdas i sjukvården.

En viktig del av palliativ vård (vård i livets slutskede) måste vara att ingen ska behöva dö ofrivilligt ensam. Detta oavsett om livets slut inträffar på en särskild palliativ avdelning, på ett äldreboende, eller på ett akutsjukhus. Det räcker inte att ha moderna medicinska behandlingar, effektiv smärtlindring, eller ens en god och värdig vårdmiljö.

I dag rapporterar Sveriges Radios Kaliber och Ekot om att många äldre dör ensamma. I Stockholms län ser det lite bättre ut än på flera andra håll i landet, men långtifrån bra nog. Det är något jag och Liberalerna har uppmärksammat och vill ändra på. Behovet av mänsklig närvaro och värdighet vid livets slut måste förstås mötas på olika sätt utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. En verksamhet jag återigen vill lyfta fram i sammanhanget är volontärerna från Röda Korset på Danderyds sjukhus. Detta är ett exempel på en viktig roll som civilsamhället kan fylla, i samarbete med sjukvården, som jag tidigare berättat om.

En lugn hand eller bara en annan människas närvaro i väntan på döden är något alla borde kunna få känna. Därför hoppas jag, och vill jag arbeta för, att fler volontärer ska kunna finnas på fler av våra sjukhus och vårdinrättningar. Det är en del av utvecklingen av en palliativ vård, och en värdig och human situation även när livet är på väg att ta slut.

Read more

När någon drabbas av leukemi eller andra blodsjukdomar kan ibland blodstamceller vara räddningen. En dag behövs kanske din hjälp. Eller så är det du eller någon i din närhet som behöver få hjälp från någon annan. Därför finns Tobiasregistret.

Genom Tobiasregistret kan donator och mottagare matchas. Därför är det livsviktigt att så många som möjligt ansluter sig till registret och är beredda att dela med sig av sina egna blodstamceller om det skulle behövas. Tobiasregistret drivs av Stockholms läns landsting genom Stockholm Care.

Tobias var en 13 årig pojke som drabbades av en svår blodsjukdom och behövde får donerade blodstamceller. Kampen för att finna rätt donator pågick i några år innan Tobias slutligen dog. Hans familj tog initiativet till det som idag är Tobiasregistret. Sedan starten 1992 har över 800 personer fått blodstamceller genom registret. Att gå med i Tobiasregistret kan vara ett sätt att rädda liv, rena superkraften!

När detta skrivs finns det 87794 givare i registret. Anmäl dig du också. Använd länken här.

Nu inleder Tobiasregistret ett samarbete med idrotts-Sverige genom kampanjen ”Kampen för livet” för att samla fler givare av blodstamceller. Först ut är Malmö Redhawks och hela SHL är med. Budskapet sprids från klubb till klubb över hela lan

det. När det verkligen gäller spelar alla i samma lag! Läs gärna mer om Kampen för livet.

 

Read more

Igår var det en högtidlig dag. Då invigde vi Psykistri Sydvästs nya lokaler på Huddinge sjukhus. Det är första delen i verksamhetens lokalmässiga omdaning som nu är klar. 2029 ska hela projektet vara färdigt och då har totalt 35 nya vårdplatser tillkommit.

De nya lokalerna ger en värdig och trivsam vårdmiljö för patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Fler enkelrum ger större möjlighet till integritet för patienterna. De nya lokalerna stödjer också verksamhetens möjligheter att bedriva personcentrerad vård. Och dessutom är lokalerna trivsamma i en mild färgskala.

Bilden: Finanslandstingsrådet Irene Svenonius, fastighetslandstingsråde Paul Lindquist och jag.

Read more

I måndags öppnade centrum för diabetes respektive centrum för neurologiska sjukdomar som MS och Parkinson i Stockholm

Patienter ska kunna få bättre och snabbare tillgång till rätt vård vid diabetes eller neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons sjukdom. På våra akademiska specialistcentra ska forskningen snabbare kunna dra nytta av vårdens erfarenheter, samtidigt som framsteg och innovationer snabbare ska komma vården och patienterna till del.

Syftet med akademiska specialistcentra är att samla den mest avancerade vården och forskningen utanför ett universitetssjukhus (även om våra nya centra inledningsvis startar på Karolinska sjukhuset, för att inom en snar framtid flytta till nya lokaler).
Dessa centra ska se till att patienter har tillgång till specialiserad vård inom respektive område, samtidigt som forskning, utbildning och utveckling integreras med vården. I utvecklingsuppdraget ingår arbetssätt, patientmedverkan och e-hälsolösningar.

Samverkan med patientföreningarna, vårdcentralerna och sjukhusens specialistmottagningar också centrala delar av uppdraget.

Våra två nya specialistcentra blir viktiga inslag i Stockholms läns moderna Hälso och sjukvård där patienternas behov och vårdens strävan att utveckla verksamheten går hand i hand.

 

Read more

Växande vårdköer, bristande kontinuitet och otrygghet för sjuka äldre är ett gissel i svensk sjukvård. Den nära vården, på vårdcentraler och husläkarmottagningar, är stommen i sjukvården men behöver utvecklas för att möta människors vårdbehov. Liberalernas budgetmotion i riksdagen ger möjlighet till den stora omställning av sjukvården som måste göras. Det är dags för ett stort primärvårdslyft!

Liberalernas budgetförslag ger stöd till regioner och landsting att ställa om och stärka primärvårdens kapacitet och förtroende. För att underlätta omställningen föreslår vi en stor satsning på nära och tillgänglig vård om 2,55 miljarder kronor 2018 och 3,3 miljarder kronor följande två år:

1. Ett primärvårdslyft om 5,25 miljarder kr på tre år (1,25 mdkr 2018, 2 mdkr/år 2019-2020). Ett prestationsbaserat omställningsstöd, till de landsting som bygger ut primärvården.

2. En utbildningssatsning på 900 miljoner kronor på tre år (300 mkr/år) för att få fler allmänläkare. 100 yrkesverksamma läkare per år får genom en tvåårig påbyggnadsutbildning också blir specialister i allmänmedicin.

3. En ny moderniserad kömiljard, på 1 000 miljoner kronor per år eller 3 miljarder de kommande tre åren.

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos namngiven, fast läkare på vårdcentral. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige. I ett första skede prioriteras äldre med stora vårdbehov för egen fast läkarkontakt.

För att detta ska vara möjligt krävs fler specialistläkare inom allmänmedicin. Även om alliansregeringen 2006-2014 byggde ut antalet utbildningsplatser på läkarlinjen kraftigt och nuvarande regering har fortsatt denna utbyggnad, kommer det dröja länge innan läkarbristen i primärvården kan lösas med nyutbildade läkare.

Den nationella vårdgarantin och den prestationsbaserade kömiljarden som infördes av alliansregeringen innebar kraftigt kortade väntetider i vården. Sedan den rödgröna regeringen avskaffat kömiljarden har väntetiderna åter börjat växa. På sikt är strukturreformer, som de primärvårdssatsningar vi gör i denna budgetmotion är en del i det arbetet, viktigare än kömiljarden för att lösa hälso- och sjukvårdens problem med tillgänglighet och samordning. Men den som har en utsliten höftled i dag kan inte vänta på reformer som ger goda resultat om några år. Väntetiderna måste hållas korta också med de medel som står till buds i dagens system. Liberalerna avsätter 1 000 miljoner kronor till en reformerad kömiljard, där fokus är dels på kortade väntetider i hela vårdkedjan inklusive diagnostik och återbesök, dels på samordning och kontinuitet. Ett särskilt fokus ska sättas på tillgängligheten i primärvården.

Läs gärna mer om förslaget i SvD

Read more

Idag deltog jag och min Allianskollega Marie Ljungberg-Schött (M) i det runda bordssamtal som statsråden Morgan Johansson och Annika Strandhäll inbjudit till om hot och våld mot hälso- och sjukvården och dess personal, på akutsjukhus, i ambulanser och andra platser. 

På mötet deltog många fackliga representanter och även företrädare för sjukvårdshuvudmän, SKL mfl. Det fanns en samstämmig önskan om mer kraftfulla insatser från statens sida. Rättssamhället måste upprätthålla lag och ordning och skydda vårdens yrkesutövare från hot och våld.

Mitt budskap på mötet var att vården och våra medarbetare ska kunna ha fullt fokus på att hjälpa människor och rädda liv. Det är fullständigt oacceptabelt att patienter ska behöva söka skydd från gäng på sjukhus, att vårdpersonal ska hotas efter skjutningar, eller att tandvården och barnavårdscentraler i vissa områden upplevs som otrygga arbetsplatser. Polisen måste bli fler och få resurser att bekämpa brottsligheten för att värna både den akuta vården och den basala välfärden. Straffsatsen vid angrepp på vårdpersonal måste dessutom skärpas skyndsamt – de som räddar liv ska inte behöva frukta för sin egen säkerhet.

Jag vill också se bättre möjligheter att kameraövervakning där sjukhusen idag upplever att de inte får möjlighet att säkerställa att exempelvis akutmottagningarna får den övervakning som behövs.

En kort sammanfattning av vad jag menar behövs på kort sikt:

 

– Skärp straffen för våld mot tjänsteman, vilket ska inbegripa vårdpersonal. Invänta inte den utredning som regeringen själv försenat. Lägst sex månaders fängelse bör bli förslag till riksdagen snarast. (Nu öppnade justitieministern för att lägga fram förslag tidigare än planerat, vilket jag välkomnar.)

– Tillåt landstingen att på eget initiativ sätta upp övervakningskameror vid sjukhus och i ambulanser.

– Stärk polisen och rättsväsendet med erforderliga resurser. Gängbrottslighet, mord, skjutningar måste kunna bekämpas systematiskt utan att beivrandet av annan brottslighet som sexualbrott får stå tillbaka.

 

Läs gärna vad jag, Jan Björklund och Roger Haddad skrivit om detta i DN tidigare.

Read more