Corona-viruset sveper fram över många länder i världen. Och som alla vet har vi också fått smittan till vårt land. I samband med sportlovet har många stockholmare varit i norra Italiens skidorter och där drabbats av viruset. De är nu hemma igen och varje dag upptäcks några fall av corona i vårt län genom testning. Dess bättre är de alla flesta lindrigt sjuka och kan vara isolerade i hemmet. Ett mindre antal behöver sjukhusvård. I andra länder ser vi en helt annan situation där smittan sprids allmänt och många blir riktigt sjuka; dödsfall förekommer också bland dem som var sköra redan innan denna smitta drabbade dem.

I Region Stockholm har arbetet inriktats mot att stoppa spridningen genom att hitta personer som har smittats utomlands, bland annat genom insatser på Arlanda och uppmaningar att testa sig om man har symtom och varit i något riskområde. Hittills har fallen koppling till framförallt norra Italien eller Iran. På en vecka har sjukvården organiserat en stor testverksamhet både med hembesök och vid Huddinge sjukhus. Detta behöver utökas ytterligare och därför öppnar en testverksamhet även vid Danderyds sjukhus. Att utöka testkapaciteten är en högt prioriterad fråga, så att människor som kan utsatts för smitta inte ska behöva vänta på provtagning.

Testning prioriteras

Genom effektiv smittspårning har man funnit några fall, resten genom testning på indikation. Vi kan vänta oss en hel del nya fall den närmaste tiden, men samtidigt har nog de flesta sportlovsfirare som smittades i Italien nu fått symtom och kan isolera sig för att inte smitta andra, och förstås få vård om de behöver det. Jag är imponerad av det fantastiska arbete som gjorts och görs kring smittspårning. Det är rena detektivarbetet och förstås mycket tidskrävande att finna personer som kan ha utsatts för smitta genom kontakter med någon konstaterat smittad

Att inte alla som känner sig allmänt oroliga får testa sig nu beror på att vården måste prioritera resurserna för att försöka förhindra att smittan sprids vidare och göra smittspårning.

1177

Den som varit på en plats där smittan är spridd, t ex Italien eller Iran och får symptom eller som träffat någon som har coronaviruset ska ringa 1177 för att komma vidare till testning. Det är väldigt många som ringer 1177 och väntetiderna kan därför vara långa, igår var genomsnittstiden man fick vänta 22 minuter, ibland kortare och ibland betydligt längre. Jobbigt förstås, och man har därför ökat bemanningen och kommer att fortsätta ta in flera som kan svara på alla samtal. Den som inte tror sig vara smittad men vill veta mer om corona kan hitta mycket information om 1177.se och folkhälsomyndihgeten.se

Beredskap framåt

Läget kan komma att förändras. Kunskapen växer för varje dag och nya bedömningar görs löpande. Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att smittan skulle komma hit. Det handlar förstås om provtagning och om att ge vård, men också om att planera för hur vården ska möta en situation med eventuell allmän smittspridning och stora vårdbehov.

Regionen är i beredskapsnivån förstärkningsläge, och en särskild organisation för att leda arbetet är skapat, Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. De arbetar intensivt med att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Planeringen för upptrappning av vårdinsatserna pågår för fullt i RSSL. De har långtgående mandat och kan fatta beslut snabbt. I första hand vårdas patienterna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge men även andra sjukhus kan komma att involveras utifrån de behov som uppstår. Vid behov kommer dessutom annan vård som kan vänta, t ex planerade operationer, att skjutas upp för att frigöra kapacitet till de som insjuknar. Precis vilka åtgärder som vidtas och när är en fråga som RSSL kommer att avgöra utifrån de behov som uppstår.

Det finns behov av platser där sjuka människor kan isoleras för att skydda sin omgivning, t ex friska familjemedlemmar, utan att de egentligen behöver sjukhusvård. Därför pågår arbetet att skapa isoleringsboenden för personer som är smittade men inte behöver sjukhusvård.

Skyddsutrustning och förbrukningsmaterial behöver säkerställas och det är ett gemensamt bekymmer för flera regioner. Därför arbetar Region Stockholm tillsammans med Socialstyrelsen och andra myndigheter för att säkerställa att material finns där det behövs.

Jag är stolt över och samtidigt tacksam för det professionella och systematiska arbete som görs bland regionens medarbetare och många andra nu för att minska risken för allmän spridning, upptäcka nya fall och ge vård samt för att planera för ett läge som kan komma där många insjuknar. Många gör stora ansträngningar som har stor betydelse för många människors hälsa. Varmt tack för det!

Read more

Som mycket ung hittade jag min vörderingsgemdnsksp och mitt samhällsengagemang och jag tog steget till Folkpartiets ungdomsförbund som samlade de inga liberalerna. Det blev starten på ett politiskt aktivt liv för min del. Och även om jag jobbat med olika saker utanför politiken så har jag alltid känt starkt för mina liberala värderingar.

Idag leds ungdomsförbundet av skarpa, smarta och mycket begåvade Romina Pourmokhtari. Hon är veckans gäst i podden. Och vårt samtal handlar om bland annat ungas hälsa och om frihet. Lyssna gärna här eller där poddar finns.

Read more

I helgen var läget mycket ansträngt på SÖS akutmottagning och sjukhuset var tvunget att gå upp i stabsläge. Stabsläget innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
Sjukhusledningen pekar på flera olika faktorer som orsaker till det ansträngda läget – bland annat infektionsläge och svårigheter att få patienter som skulle vidare till geriatrik (äldresjukvård) att få plats där. Detta i sin tur har inneburit brist på vårdplatser. Sedan igår är sjukhuset åter i normalläge.

Nu är det mycket viktigt att reda ut hur det kunde bli som det blev på Södersjukhuset. Det fanns nämligen gott om lediga platser i geriatriken på bland annat Huddinge sjukhus och på Sabbatsbergsgeriatriken vilket gör det svårt att förstå varför Södersjukhuset inte nyttjade den möjligheten.

Södersjukhuset bedriver en på många sätt utmärkt vård och nya, fina lokaler med vårdavdelningar har nyligen tagits i bruk. Under våren flyttar också akutmottagningen ifrån sina gamla, slitna lokaler till nya, toppmoderna som ger bättre förutsättningar för akuten att bedriva god vård. Sjukhuset arbetar också för att öppna fler vårdplatser.

Det vi på regionnivå gör åt situationen i vården fortsätter enligt tidigare. Resurserna till vården krymper inte utan ökar, även i år med det ansträngda budgetläget till följd av en sviktande konjunktur och kraftigt höjd utjämningsskatt. Även sjukhusen får mer pengar.

På kort sikt gör vi bland annat följande:

🔵 Sjukhusen öppnar fler vårdplatser.

🔵 Vi öppnar fler vårdplatser i geriatrik (specialiserad äldresjukvård) i Vårberg och Sollentuna (där även palliativa platser och specialiserad rehabilitering startar med nya platser). Viktigt för sköra och multisjuka äldre med stora vårdbehov.

🔵 Fler platser i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Viktigt för ibland några av de svårast sjuka med störst vårdbehov.

🔵 Nya arbetssätt med mer dagvård som minskar behovet av nattarbete samtidigt som partierna få sova hemma (för dem som mår väl av det).

🔵 Helt ny akutmottagning SÖS öppnar i maj (S:t Görans ny sedan 2016 och Danderyds sedan i höstas).

🔵 Tre nya närakuter i januari och februari: Norrtälje, Sollentuna (flyttad från Löwenströmska – nu med större kapacitet) och Hötorget.

🔵 Granskning av patientsäkerheten.

På längre sikt (nu till 2025) bland annat:

🔵 Omställning av vården till allt mer öppenvård.

🔵 Primärvårdsreform med fast husläkare mm.

🔵 Digitalisering med nytt journalsystem och nya invånartjänster.

🔵 Vässade vårdval för att styra mot hälsa och kostnadseffektivitet

🔵 Planerar för ytterligare närakuter.

🔵 Utbildning av fler specialistläkare, ffa inom allmänmedicin, och specialistsjuksköterskor.

🔵 Starkare kvalitetsstyrning och -uppföljning.

🔵 Förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklas.

Read more

I början av mars öppnar en ny ÖNH-mottagning och dagkirurgi för barn och vuxna i Danderyd. Mottagningen, som enbart tar emot via remiss, ska drivas av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Danderyds Sjukhus. Den kompletterar nuvarande mottagningar i Solna och Huddinge med en bättre tillgänglighet i norra länet. Samtidigt säkras utbildningen av nya specialister, distriktsläkare och sjuksköterskor i öron-, näs- och halssjukvård.

Alla stockholmare i hela länet ska ha trygg tillgång till öron-, näs- och halssjukvård– och då måste vårdgivarna kunna erbjuda både avancerad och basal sjukvård. En ny ÖNH-mottagning i Danderyd förbättrar tillgängligheten för ÖNH-patienter i norra delarna av länet som i dag måste åka till Karolinska i Solna eller Huddinge för specialistvård. Samtidigt får vi bättre möjligheter för både blivande specialister, och för husläkare och sjuksköterskor som också möter ÖNH-patienter på vårdcentralerna. Den nya mottagningen kommer att ha ca 11 000 patientbesök och utföra ca 3 000 operationer per år vilket motsvarar storleken på en ÖNH-verksamhet i en mellanstor stad i landet.

Utbildningsbehovet av nya specialister i öron-, näs- och halssjukvård bedöms motsvara 4 ST-tjänster per år. Husläkare och sjuksköterskor behöver också fortbildning, då många patienter med ÖNH-problem tas om hand på vårdcentralerna. När den basala ÖNH-vården flyttat ut från de stora sjukhusen behöver utbildningsbehovet tillgodoses på ett nytt sätt.

Den nya mottagningen blir ett välkommet tillskott till vården på Danderyd sjukhus.

Read more

Ny podd med en fantastiskt inspirerande kvinna som gäst. Annika Taesler som berättar personligt om livet med personlig assistans, om att aldrig vara ensam, om ilskan över att LSS nedmonterats och om engagemanget för klimatet. Det var så intressant att samtala med henne. Lyssna gärna! Finns där poddar finns, t ex här.

Annika Taesler

Annika och jag spelar in podden på mitt jobb.

Read more

Nu finns ett nytt avsnitt av min podd att lyssna på där roddar finns. Jag är så glad att Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är min gäst. Vårt samtal handlar om kvinnors hälsa och framförallt aborträtten, som hotas i flera länder och även börjat ifrågasättas i vårt land. Det är dags att vakna och ta strid för kvinnors frihet. Sineva berättar personligt om hur frågan följt henne genom yrkeslivet men också skapat lite spänningar vid lunchbordet hemma.

Lyssna gärna här, eller där poddar finns. Och berätta gärna vad du tycker och tänker!

 

Read more

Idag hade jag den stora glädjen att inviga den nya närakuten i City: Närakut Hötorget. Det är den 11:e närakuten i Stockholmsregionen. Ett välbehövligt tillskott i vården! På onsdag slås portarna upp för patienterna. På bilden ser ni akutrummet som håller på att färdigställas inför att portarna slås upp för patienterna på onsdag.

Vår region är en av de snabbast växande i Europa, med det följer utmaningar. Vi både bygger ut och ställer om till framtidens hälso- och sjukvård. I den omställningen fyller närakuter en viktig roll. Vi måste vara duktiga på att vägleda patienterna rätt. För de allra flesta är vårdcentralen rätt ställe att söka vård på. När vi är allvarligt sjuka eller skadade så är det förstås de stora akutmottagningarna som gäller. Men om vi har akuta behov som inte kräver akutsjukhusens resurser, är det till närakuten vi ska vända oss. Här kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Till exempel misstänkta frakturer, sårskador med mera.

Jag tror ingen missat diskussionen om stor belastning på akutmottagningarna. Närakutererna är ett sätt att minska trycket. Och vi har sett att de första närakuterna avlastat akutsjukhusen kraftigt. Närakut Hötorget kommer också att avlasta akutsjukhusen, kanske framförallt i innerstan Capio S:t Göran och Södersjukhuset.

Kändes roligt att få tala på invigningen.

Den nya närakuten är tänkt att framförallt hjälpa patienter i närområdet Östermalm, Norrmalm, Vasastaden och Kungsholmen. Verksamheten kommer också att ha ett nära samarbete med Capio S:t Göran. Men Stockholmarna rör på sig, det vet vi, så den här närakuten är viktig för hela vårt län.

Vi ser idag att närakuterna är en uppskattad vårdform. Besöken vid närakuter fortsätter att öka och nu genomförs cirka 300 000 besök/år vid närakuterna. Det är Cityakuten som kommer att driva den nya akutmottagningen som räknar med cirka 34000 besök per år.

Read more

Idag på internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning vill jag lyfta denna livsviktiga fråga. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor världen över. Många traumatiseras livet ut, andra överlever inte övergreppet.

Könsstympningen måste stoppas med rätt metoder:

– Mer klarspråk till föräldrar och andra vuxna kring barnen i riskzonen kring könsstympning som ett allvarligt brott som vi aldrig accepterar.

– Tydligt besked till flickorna att detta inte är något de ska funna sig i och därför bör de söka hjälp. Här har skolan, fritidsverksamheter och annat en central roll.

– Såväl polis som socialtjänst behöver utveckla sitt arbete mot dessa övergrepp.

– Skolhälsovården skaffa sig kunskaper och genomtänkta metoder för att förebygga könsstympning.

 

Jag är mycket stolt över Amel-mottagningen på Södersjukhuset där kvinnor som utsatts för könsstympning hjälp. Mottagningen är unik i landet och gör fantastiska insatser. Här kan ni läsa mer.

Vi måste tala högt om könsstympning och fortsätta ta problematiken på allra störa allvar.

Read more

Att vara beroende är motsatsen till frihet och ett stort hot mot hälsan. När någon blir sjuk i beroende drabbas även de som står dem nära. Därför är det otroligt viktigt att beroendevården fungerar som den ska och ständigt utvecklas. Beroendecentrum Stockholm är en viktig del i detta och gör dagligen ett viktigt jobb. De satsar stort på att öka tillgängligheten i sitt behandlingsutbud. Förra året öppnades egenanmälan till behandling via nätet för alkoholmissbruk. Och för någon vecka sedan även för cannabisanvändning och spel om pengar.

Genom egenanmälan till behandling via nätet ökar tillgängligheten och fler som tidigare stått utanför vården får en enklare väg in. Tjänsten välkomnar dessutom alla i Sverige, ett stort plus.

Sänkta trösklar för att söka hjälp räddar liv. Det är ett ständigt pågående arbete. För den som känner sig osäker på att söka vård, men ändå vill ha stöd eller rådgivning, finns andra alternativ som är anonyma.

Droghjälpen är ett exempel, som också drivs av Beroendecentrum Stockholm men som en anonym stödtjänst istället för behandling.  Motsvarande tjänster för alkohol är Alkoholhjälpen, som erbjuder webbaserat stöd, och Alkohollinjen, som ger stöd via telefon. När det gäller spel om pengar finns stödtjänsten Stödlinjen, som drivs av Centrum för psykiatriforskning. Det finns även stöd att få för den som önskar sluta röka eller snusa, hos Sluta-röka-linjen. Här finns mer att läsa.

Read more

Jag blev glad av nyheten att S:t Görans sjukhus rakas som bästa mindre sjukhus i landet av dagens medicin. Men samtidigt är jag bekymrad över läget i akutsjukvården i regionen. Läget på akutmottagningarna är svårt och medarbetare beskriver att det alltid är ett stort tryck, och i bland är rent förskräckligt. Den bilden bekräftas också i de rapporter som jag får av våra tjänstemän. Många patienter hör också av sig och vittnar om vilka fantastiska insatser läkare, sjuksköterskor och andra gör i det tuffa läget.

Vi behöver inte bara lösa en kris på Södersjukhusets akutmottagning. Vi måste bygga en hållbar sjukvård som möter invånarnas behov i ett läge när vårdbehoven ökar mer än resurserna. Därför är jag angelägen om att göra den omställning som behövs, med bland annat en starkare primärvård, en sammanhållen vård för äldre och en väl fungerande akutsjukvård.

Utgångspunkten måste självklart vara att prioritera dem som har störst behov, ofta är det sköra äldre patienter. Omställningen som vi nu gör i Region Stockholm handlar, som jag beskrivit tidigare, om en vård som är närmre patienterna i vardagen, genom utbyggnad av bland annat primärvården. Detta innebär inte att alla kommer kunna vårdas där – de allra svårast sjuka kommer fortsatt få vård på våra akutsjukhus, och i geriatriken – äldresjukvården – som vi bygger ut kraftigt. Utbyggnaden av fler närakuter handlar om att sjukhusen ska kunna fokusera på de svårast sjuka, därför är det bra om de som inte har så stora vårdbehov kan få hjälp där istället.

Ett av de största problemen är bristen på vårdplatser på våra sjukhus, det tror jag alla är överens om. Det i sin tur leder till att människor får vänta allt för länge på akuten innan de kommer vidare till vård på sjukhuset. Därför gör sjukhusen stora ansträngningar för att rekrytera sjuksköterskor och öppna fler vårdplatser.

Många säger till mig att vi måste skjuta till mer pengar. Jag önskar att det vore möjligt, Jag ser som min uppgift att underlätta och förbättra vården utifrån de förutsättningar vi har. Men vi använder de resurser vi har och kan inte skjuta till pengar som inte finns. Inbromsning i skatteintäkterna och den höjda kostnadsutjämningen slår hårt mot Stockholm. Jag är glad att staten nu skjuter till lite mer medel som minskar behoven av ytterligare snabba besparingar. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning, men otillräckligt. Vi i regionerna och staten måste tillsammans ta ansvar för att ge vården rätt förutsättningar – att både tillvarata de medicinska framstegens möjligheter, och möta de ökande vårdbehoven hos en åldrande befolkning.

 

Read more